Woon je in een recreatiewoning?

Dat moet je dit artikel even lezen...

Woon je in een recreatiewoning?

In de gemeente Bergen staan ongeveer 4000 recreatiewoningen. Daarvan wordt een gedeelte permanent bewoond. Wonen in een recreatiewoning mag niet, tenzij je daar toestemming voor hebt. De gemeente ziet er op toe dat de regels hiervoor worden nageleefd. De komende twee jaar gaat de gemeente handhaven om te zorgen dat permanente bewoning van een recreatiewoning zonder toestemming niet meer voorkomt.

Voor de komende twee jaar heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld, waarin de stappen van handhaving staan beschreven. De gemeente start eerst met een uitgebreid onderzoek om vervolgens te kijken naar gedoog- en legaliseringsmogelijkheden. Indien hier geen opties voor zijn, nemen de gemeente contact op met de bewoners en die geeft aan dat er gehandhaafd gaat worden. Binnen deze aanpak is ruimte om in gesprek te gaan, voor de bewoner om zelf naar oplossingen te zoeken en voor de gemeente om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden. Geen van de bewoners komt zomaar van de een op andere dag op straat te staan. Na dit contact volgt het verdere handhavingstraject.

Inmiddels heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het aantal bewoonde recreatiewoningen. In totaal kent de gemeente Bergen 4000 recreatiewoningen. Daarvan zijn er 450 waarop bewoners staan ingeschreven in de gemeentelijke administratie die daar langere tijd wonen. Van die 450 hebben 350 bewoners hier een geldige reden voor. De 100 anderen hebben dat niet. Zij hebben een eerste brief gehad. Daarnaast zijn er 500 recreatiewoningen waarvan na onderzoek is gebleken dat deze mogelijk permanent bewoond worden. Hier gaat de gemeente nader onderzoek naar doen. Dat houdt in dat er op 3050 adressen geen vaste bewoning plaatsvindt. De bewoners van deze huisjes ontvangen binnenkort een brief dat alles op dit vlak in orde is. Dat geldt ook voor de bewoners die met toestemming over een langere periode in een recreatiewoning zitten.
Met de bewoners van/of de eigenaren van de recreatiehuisjes die (vermoedelijk) permanent bewoond worden, neemt de gemeente de komende periode contact op. De gemeente onderzoekt steeds in individuele situaties of legalisering van de permanente bewoning van recreatiewoningen (tijdelijk) mogelijk is. Hiervoor wordt onder andere getoetst aan de ‘Planologische visie Recreatiewoningen op particuliere erven met een woonbestemming’. Binnenkort beslist de gemeenteraad of deze visie wordt aangepast, zodat permanente bewoning in een recreatiewoning op een particulier erf met een woonbestemming wellicht in meer situaties (met een tijdelijke vergunning) mogelijk wordt.

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]