Wist jij dat… in de Noordzee leven 220 soorten vissen

Van stekelrog tot zeebaars...

Het is ook thuis voor zeezoogdieren, vogels en honderden soorten ongewervelden, zoals wormen, slakken en zeesterren.

Natuur en biodiversiteit is niet alleen prachtig, ook is het heel belangrijk. Wil je weten waarom?
De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Met 57.480 vierkante kilometer is de Nederlandse Noordzee anderhalf keer zo groot als ons landoppervlak. Er leven dan ook talloze soorten in de Noordzee. Zo komen er bijvoorbeeld 220 soorten vissen voor:van de stekelrog tot de zeebaars. Het is ook thuis voor zeezoogdieren, vogels en honderden soorten ongewervelden, zoals wormen, slakken en zeesterren. En dat is niet het enige dat bijzonder is. Wist je dat meer dan vijftig procent van de zuurstof van onze planeet in de zee wordt geproduceerd? Plankton is namelijk de belangrijkste bron van zuurstof op aarde.

Genoeg reden dus om de zee en zijn natuur te beschermen, want het gaat helemaal niet goed met het leven in de zee. De biodiversiteit en dus de verscheidenheid van het leven in de zee is namelijk flink afgenomen. Daar moet verandering in komen.

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit is een moeilijker woord voor de verscheidenheid van al het leven op de aarde. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de ecosystemen waarvan zij deel uitmaken. Een ecosysteem bestaat uit interacties en wisselwerkingen tussen levende (biotische) en niet-levende (abiotische) factoren. Biotische factoren zijn dus alle levende organismen: dieren, planten en micro-organismen. Abiotische factoren zijn bijvoorbeeld: lucht, licht, zoutgehalte, temperatuur, enzovoorts.

Lees hier verder.