Wijziging directie Museum Kranenburgh

Artistiek directeur Colin Huizing heeft daarom per 1 oktober 2023 zijn taken neergelegd

Wijziging directie Museum Kranenburgh

Vanwege de huidige financiële situatie van Museum Kranenburgh heeft de Raad van Toezicht van het museum moeten besluiten om de bezetting van de organisatie van het museum te herzien. Tot haar spijt ziet zij zich genoodzaakt om het model van een tweehoofdige directie te verlaten en het contract met een van de twee directeuren van Museum Kranenburgh te beëindigen.

Artistiek directeur Colin Huizing heeft daarom per 1 oktober 2023 zijn taken neergelegd. De huidige zakelijk directeur Adriana González Hulshof neemt als algemeen directeur zijn taken over. Zij zal de ingeslagen koers verder voortzetten, met de staf en vrijwilligers van Museum Kranenburgh. De Raad heeft er vertrouwen in dat met haar besluit het museum een stabielere financiële basis krijgt voor de toekomst.

De Raad is Colin Huizing veel dank verschuldigd voor de inzet van zijn expertise en de bijzondere tentoonstellingen die onder zijn leiding tot stand kwamen. Ze kijkt met trots terug op de tentoonstellingen in de afgelopen periode zoals de publiekstrekker Jeroen Henneman – Het leven der dingen, maar ook Diana Scherer – Farming Textiles, Cuny Janssen – The binding Factor, Cristina Lucas – Environment is Us, A Touch of Light. Eerder was Huizing al curator van de succesvolle tentoonstellingen The Roaring Twenties, De kunstenaars van Die Brücke, Lucht en andere. Deze tentoonstellingen hebben positief bijgedragen aan de profilering van Museum Kranenburgh als een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Een museum dat nationaal mag rekenen op veel aandacht voor zijn programma. De Raad wenst Colin Huizing veel succes bij het zetten van vervolgstappen in zijn loopbaan.