Deel

advertentie

Wethouderschap

Column: Gerrit Mollema

Wethouderschap

Aan de burgemeester van de gemeente Bergen

cc: Flessenpost uit Bergen

Onderwerp: wethouderschap

Weledelgestrenge heer,

Hierbij neem ik de vrijheid om te solliciteren naar een wethouderspost in uw fraaie gemeente. Ik meen daarvoor in aanmerking te komen, niet zozeer omdat ik in politiek ben geïnteresseerd, maar vooral in mensen – ik ben zeg maar een mensenmens. En daar ontbreekt het in de huidige bestuurscultuur nogal eens aan. Ik weet dat wethouders vanaf nu overal vandaan mogen komen, maar waarom zou je iemand uit Beetsterzwaag nemen als er ook een top-kandidaat uit Bergen beschikbaar is, zoals in mijn geval. En ook mooi, ik ben 70 jaar en pas dus helemaal in het demografische plaatje van onze vergrijzende Heerlijkheid.

Kom ik op een paar belangrijke functie-eisen.

Ruime bestuurlijke ervaring binnen gemeenten. Toegegeven, dat houdt niet over, maar ik ben in naburige gemeenten een tijd adspirant-penningmeester geweest van de damclub Gezellig Schuiven en postduivenvereniging Roekoe. Dat moet toch tellen. Dus dat kunnen we afvinken.

Kent de provincie. Nou, als mijn broekzak, meneer de burgemeester.

Academisch denkniveau. In een grijs verleden heb ik de pedagogische academie gedaan. Dat is natuurlijk geen universitaire studie, maar ik heb daar wel degelijk nagedacht en een academie blijft een academie. Dus ik zou zeggen: check!

Ga ik over op mijn favoriete portefeuille. Dat wordt Bouwen & wonen. En in een razend tempo. De bouw van het nieuwe Parkhotel, de renovatie van het Plein en het uit de grond stampen van een paar honderd woningen heeft mijn prioriteit. Omdat de raad heeft afgesproken dat er onderling niet langer wordt gekissebist en geruzied, jassen we dat er zo doorheen, meneer de burgemeester.

Maar ik heb meer ideeën. Vanwege de energiecrisis kom ik met het plan Gas Uit Eigen Grond. We zitten in Bergen namelijk op een enorme gasbel. We maken een deal met TAQA, de beheerder van die gasrotonde. Die slaan aan de Nesdijk een pijp in de grond, bouwen een verdeelstation en de Bergenaren krijgen gas voor een prikkie tot Poetin zijn kluts weer heeft gevonden. Wedden dat zelfs de grootste TAQA-hater en eco-activist in de raad daar blij mee is?

We kunnen een en ander verder bespreken tijden het sollicitatiegesprek. Dat volgens mij, gezien het bovenstaande, niet meer hoeft te zijn dan een formaliteit.

Met de meeste hoogachting,

Gerrit Mollema

PS Misschien kunnen we tijdens die ontmoeting ook even doornemen of we die andere wethouders en de raad eigenlijk nog wel nodig hebben.

advertentie

Meer 'Politiek':

Wethouder Arend Jan van den Beld van de VVD neemt afscheid

30 september 2022

Beste lezers van de Flessenpost...

Gisterenavond heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad als wethouder. Als ik terugkijk, kan ik mijn tijd kort samenvatten. ‘Ik heb genoten!’ Graag deel ik met jullie mijn vijf hoogtepunten.

Onderzoek van gemeente en provincie naar geschikte woningbouwlocaties

30 september 2022

Intentieovereenkomst om te komen tot leefbare en vitale kernen

De wethouders Arend Jan van den Beld (links) en Erik Bekkering (rechts) van de gemeente Bergen en gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland tekenden op woensdag 28 september een intentieovereenkomst.

Wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal neemt afscheid

30 september 2022

Na precies 3,5 jaar werd ik donderdagavond in de raad uitgezwaaid als wethouder

In maart 2019 ben ik begonnen als wethouder met als boodschap om ons allen de spiegel voor te houden “wie is onze Beppie, opdat we nooit vergeten voor wie we werken!” Van buiten naar binnen denken en doen… Mijn belangrijkste bijdrage zag ik als “zeggen wat je doet en doen wat je gezegd hebt” Focus, ambities en vooral uitvoering. Gekoppeld aan communicatie, communicatie en communicatie. Met dat vertrekpunt is er veel bereikt op de portefeuilles waarvoor ik verantwoordelijk ben geweest; Klimaat en duurzaamheid Mobiliteit Openbare ruimte Grondstoffen Recreatie, toerisme, economische zaken en strand Dienstverlening Ik ben trots op alles wat er is neergezet en vooral door het feit dat ik dit heb mogen en kunnen doen met een fantastisch team gedreven professionals, een constructieve samenwerking met collega’s in het college, een besluitvaardige gemeenteraad en vooral in samenspraak met ondernemers en inwoners. Insteek voor mij als persoon is altijd geweest “praten met elkaar en niet over elkaar”. Makkelijk gezegd maar soms zo moeilijk in de praktijk. Want “nee” is ook een antwoord maar wel met een motivatie. En zoals onze interim griffier zegt “We zitten in de business van mensen te moeten teleurstellen, dus wen er maar aan…” Vaak is het heel goed gegaan, maar de realiteit biedt me te zeggen, helaas niet altijd… Maar immer was mijn persoonlijke insteek: Respect, openheid, vertrouwen en wederkerigheid waarop de relatie geënt was. Vanuit deze basis zijn de resultaten neergezet en verankerd. Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen, de energie en daadkracht… Leerzaam, inspirerend en productief. We deden het voor Beppie.. Voor ónze inwoners/ondernemers. Ik draag met trots en tevredenheid het stokje over aan het nieuwe college. En wens het team veel SAMEN. Samen met elkaar en met samen met onze Beppie. De inwoners en ondernemers. Dan worden er vanzelf weer mooie resultaten neergezet de komende jaren! Voor mij het begin van weer een nieuwe bestemming in mijn carrière trektocht… Ik zal daar de tijd en ruimte voor nemen maar weet dat dit altijd weer goed komt! Dank voor de samenwerking, dank voor de waardevolle relaties die zijn opgebouwd. Het gaat u allen goed en tot een volgende ontmoeting Erik Bekkering

Energietoeslag kan nog steeds worden aangevraagd

30 september 2022

Tot nu toe hebben 856 huishoudens een eerste uitbetaling van de energietoeslag ontvangen

De energieprijzen zijn fors gestegen. Het betekent dat u veel meer moet betalen voor gas en elektra. De gemeente heeft daarom eerder een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen uitgekeerd.

‘De volste bak het eerste geleegd’

23 september 2022

Geen overvolle containers, geen zwerfaval en minder klachten...

Alle 181 ondergrondse containers in de gemeente Bergen krijgen in oktober een sensor die meet hoe vol de container is.

Bergen ‘mag’ BUCH-organisatie 1,1 miljoen bijbetalen

23 september 2022

Extra geld nodig voor opvang Oekraïeners, corona en ICT

Werkorganisatie De BUCH vraagt de vier deelnemende gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo samen om 3,36 miljoen extra om de financiën van het lopende jaar rond te krijgen.

Raadsleden krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen en andere vormen van agressie en intimidatie

23 september 2022

Aangiftebereidheid neemt af...

Raadsleden en andere zogeheten decentrale politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en wethouders, doen minder vaak aangifte wanneer zij te maken krijgen met agressie en intimidatie.

Bergenaren in de media: drie vragen aan… Mariëlla van Kranenburg, raadslid in Bergen

23 september 2022

Auteur: Paul van der Zwan | Beeld: Rick Akkerman

De gemeenteraad van Bergen (Noord-Holland) start een sollicitatieronde voor vier wethoudersposten. "Deze procedure kan de bestuurscultuur mede verbeteren", zegt Mariëlla van Kranenburg, fractievoorzitter van de grootste fractie Ons Dorp en voorzitter van de wervings- en selectiecommissie.

Brief van het BUCH-bestuur aan de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

16 september 2022

Justitie vindt geen bewijs van fraude door voormalige ICT-ambtenaar in de BUCH, zaak wordt geseponeerd

Eerder hebben we u op verschillende momenten geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de juridische procedures tegen een ex-medewerker en twee externe partijen inzake de ICT-zaak. Met deze brief stellen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Gemeente mag vanaf 2023 helft van koophuizen toewijzen aan eigen inwoners

16 september 2022

Verder krijgen gemeenten wat meer ruimte om zelf te bepalen wie ze voorrang geven bij huurhuizen

Lokale overheden mogen vanaf volgend jaar de helft van de vrijgekomen koophuizen toewijzen aan mensen uit de eigen gemeente. Het gaat dan om woningen tot de NHG-grens van 355.000 euro. Ook woningzoekers met een belangrijk beroep als leraar, verpleegkundige of agent kunnen voorrang krijgen.

Italië achter de duinen

9 september 2022

Column: JoMo

Het was brandend heet in vooral Zuid-Europa en de bulderende airco’s in vakantie-appartementen en hotelkamers voegden er nog een graadje of wat aan toe. Woeste bosbranden teisterden de natuur en dat was vanuit de auto een kleurrijk schouwspel.

Een interview met Koos Bruin, Ons Dorp partijvoorzitter Henk Borst en fractievoorzitter Mariella van Kranenburg

9 september 2022

Koos begint een nieuwe partij

Koos Bruin stapte op 6 augustus 2022 uit de Bergense politieke partij Ons Dorp. Hij begint een nieuwe partij 'Fractielid Bruin Behoorlijk Bestuur Bergen'. Een interview met Koos Bruin, Ons Dorp partijvoorzitter Henk Borst en fractievoorzitter Mariella van Kranenburg.

OK Boomer Koos Bruin; een politieke charlatan?!

9 september 2022

Door: Rob van de Pas

De dag dat je wist dat die zou komen...! Koos (Boos) Bruin is met een hoop tamtam en gedram uit de kersverse fractie van Partij Ons Dorp gestapt.

Overhandiging petitie motorgeluidsoverlast in Den Haag

9 september 2022

Geachte leden van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat...

Met deze brief vragen wij (gemeente Bergen, Bloemendaal en Krimpenerwaard) uw aandacht voor de noodzaak om de geluidsoverlast door motorvoertuigen via toegesneden wet- en regelgeving te beteugelen.

Wens ondernemers Duindorp Schoorl…

9 september 2022

College staat achter plan voor BIZ in Duindorp Schoorl

Op initiatief van de ondernemersstichting Duindorp Schoorl is gewerkt aan een BIZ-plan voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Duindorp Schoorl.

Koos Bruin stapt uit de fractie van ONS DORP

9 september 2022

Ik stop per direct met deze club... Ik ga voor mezelf beginnen

Koos Bruin heeft de fractie gemeld op eigen kracht door te willen gaan. Hij blijft moeite houden met zaken die conform democratische beginselen tot stand zijn gekomen.

Bergen heeft het voormalige voetbalterrein van BSV vanaf donderdag 8 september tot 1 december 2022 ter beschikking gesteld voor de crisisnoodopvang

9 september 2022

Er zijn veel vragen over de crisisnoodopvang...

Het rijk heeft alle veiligheidsregio’s gevraagd crisisnoodopvang te realiseren voor 225 asielzoekers. Voor de locatie in Bergen gaat het om 175 asielzoekers, omdat vijftig asielzoekers al in crisisnoodopvang in de gemeente Schagen worden opgevangen.

Petitie geluidsoverlast motoren voor vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat Tweede Kamer

2 september 2022

Bergen neemt het initiatief om samen met andere gemeenten te werken bij bestrijding van geluidsoverlast motorvoertuigen

Wethouder Erik Bekkering biedt dinsdag namens het college van Bergen een petitie aan over motorenoverlast aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. De petitie is ook ondertekend door de colleges van Bloemendaal en Krimpenerwaard.

Johan Mekken volgt Klaas Valkering op als raadslid van de gemeente Bergen

2 september 2022

Johan Mekken is ondernemer in Camperduin en heeft daar een boerencamping

Het CDA Bergen draagt Johan Mekken uit Schoorl voor als raadslid van de gemeente Bergen. Na het vertrek van Klaas Valkering heeft het CDA Bergen met Johan Mekken een goede kandidaat voor de open gevallen raadszetel. De formele benoeming en installatie van Johan als raadslid zal op 13 oktober plaats vinden tijdens de eerste raadsvergadering na het reces.

De weg uit opvangcrisis is ingeslagen…

2 september 2022

Ieder college en iedere raad moet een bijdrage gaan leveren

De VNG heeft samen met het Veiligheidsberaad afspraken gemaakt met het rijk om uit de asielcrisis te komen en daar uit te blijven. De afspraken gaan over het hele traject van asielopvang tot huisvesting en integratie. Gemeenten krijgen volledige compensatie.

Plannen voor huurappartementen Elkshove

2 september 2022

De vraag naar sociale woningen is ongekend hoog...

Als het aan de gemeente ligt, komt er groen licht voor elf sociale huurappartementen bij Elkshove. Daarvoor heeft de gemeente een ontwerpbesluit omgevingsvergunning opgesteld dat vanaf 29 augustus tot 10 oktober 2022 ter inzage ligt.

Twintig sociale huurwoningen en buurthuis op T&O terrein

30 augustus 2022

Aanbesteding afgerond, de bouw start in het najaar

Op het Tuin- en Oostdorpterrein komen twintig nieuwe sociale huurwoningen en een buurthuis. Het oude T&O gebouw is eerder dit jaar gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt.

De gemeente Bergen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de ontwikkeling van Dorpsplein Bergen

26 augustus 2022

Direct na de Kunst10Daagse wordt de Bakemaflat gesloopt

Het betreft de locatie Plein 1 t/m 11d en Jan Oldenburglaan 2P in Bergen (NH) voor het bouwen van 20 woningen, een winkel, 4 horecaruimtes en een ondergrondse parkeergarage en het kappen van 9 bomen.

Uitspraak Raad van State over Egmonds voetbalcomplex

24 augustus 2022

“We zullen de komende weken de uitspraak bestuderen en samen met de gemeenteraad bekijken hoe nu verder"

Eerder deze week deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef. De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd. “Heel teleurstellend, want dat betekent dat we nu niet verder kunnen met de ontwikkeling van een nieuw voetbalcomplex voor de drie Egmonden”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld namens het college.

Eerder deze week was er een informatieavond crisisopvanglocatie vluchtelingen Bergen (filmpje)

26 augustus 2022

Binnenkort 175 vluchtelingen op het oude BSV-terrein

“We zijn ons bewust van het feit dat we wat van onze inwoners vragen, maar we houden ook hun belangen in het oog.” Dat zegt burgemeester Lars Voskuil na de een informatiebijeenkomst afgelopen dinsdag over de geplande crisisnoodopvang op het voormalige BSV-terrein.

Deel herkomst stikstof in duinen onbekend, kustprovincies willen duidelijkheid

26 augustus 2022

Door de grote hoeveelheid stikstof groeien grote delen van de duingebieden dicht

De drie kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland worstelen met de stikstofplannen die ze bij minister Christianne van der Wal moeten inleveren. Binnen tien maanden moeten ze per gebied aangeven hoe ze de stikstof zullen verminderen. Maar voor de duinen aan de kust is dat niet mogelijk, omdat een kwart van de herkomst van de stikstof daar onduidelijk is.

Klaas Valkering (CDA) stapt uit de lokale politiek

19 augustus 2022

Opschorten 'Egmondse woningbouwplannen' was de druppel...

Klaas Valkering (CDA) stopt als raadslid in de gemeenteraad van Bergen. Zijn laatste zitting zal vermoedelijk in de raad van oktober zijn, waar hij dan officieel afscheid zal nemen.

Stand van zaken Centrumvisie Schoorl

19 augustus 2022

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie voor Schoorl, samen met inwoners en ondernemers

Voor het ontwikkelen van deze visie staan de volgende vragen centraal:

Overzicht gemeentelijke opgave van asiel tot integratie

12 augustus 2022

Het rijk heeft de wettelijke taak om de opvang van asielzoekers te organiseren...

De VNG publiceert een overzicht dat helder aangeeft wat de actuele gemeentelijke opgaven zijn op het gebied van asiel tot en met integratie.

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen bij overlijdensgevallen

12 augustus 2022

Bij gebrek aan financiële middelen voor een uitvaart...

Naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurt en het aantal vluchtelingen toeneemt, zal ook het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in ons land komt te overlijden, toenemen. Gemeenten kampen met vragen over vluchtelingen die in Nederland komen te overlijden.

De formatie: over geduld, geloof en gras…

5 augustus 2022

Wat kunnen de inwoners verwachten?

De afgelopen weken worden wij van Partij ONS DORP regelmatig gevraagd naar de voortgang in formatie en specifiek naar het tijdpad voor het aanstellen van wethouders. ‘Ja, ook wij zouden dit proces graag sneller zien’ is ook onze eerste reactie. Maar daar hoort wel direct een duidelijke ‘maar’ bij.

Subsidieplafond energiebesparende maatregelen bereikt

29 juli 2022

Geen nieuwe aanvragen meer

Het subsidieplafond voor de subsidie energiebesparende producten of maatregelen is bereikt. U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug