Werkzaamheden kruispunt Landweg-Kerkedijk-Koninginneweg-Russenweg

Van 29 april tot en met 3 mei zijn er werkzaamheden op het kruispunt Landweg - Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg

Werkzaamheden kruispunt Landweg-Kerkedijk-Koninginneweg-Russenweg

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is het kruispunt, voor doorgaand verkeer vanaf de Landweg en de Koninginneweg, afgesloten.

Fietspad blijft open
Het fietspad blijft open. De werkzaamheden worden uitgevoerd om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren. Op dit kruispunt vonden in het verleden meerdere ongelukken plaats. Ook inwoners hebben melding gemaakt van de onveilige situatie.

De aanpassingen zijn gewenst vanwege het extra fietsverkeer van en naar de tijdelijke locatie van de BSG aan de Oudtburghweg. We begrijpen dat er in de meivakantie toeristisch verkeer aanwezig is op de wegen in onze gemeente. Toch heeft het de voorkeur om de werkzaamheden tijdens een schoolvakantie te doen vanwege het vele (fiets)verkeer van scholieren buiten de vakantieperiode.

Er worden duidelijke borden met de omleidingsroute geplaatst.

Meer informatie