Week tegen Eenzaamheid

Van 28 september tot en met 4 oktober vindt de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid plaats

De week wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De medewerkers van OGGZ Vangnet & Advies onderdeel van GGD Hollands Noorden worden bijna dagelijks geconfronteerd met mensen die eenzaamheid ervaren en roepen iedereen op: kom in actie! Want de gevolgen van eenzaamheid zijn groot.

“Er zijn maar weinig mensen die bewust voor eenzaamheid kiezen”
Michael Willemsen (teamleider OGGZ Vangnet & Advies): “Onlangs bracht ik spontaan een bezoek aan een inloophuis voor dak- en thuislozen in Den Helder. Wat me opviel, is dat zelfs buurtbewoners die niet tot deze doelgroep behoren, naar het inloophuis gaan voor een praatje. Dit laat zien dat een mooi initiatief meer kan opleveren dan aanvankelijk wordt gedacht. En dat stemt me positief, want er zijn veel eenzame mensen. We lezen regelmatig in de media over dit onderwerp; de eenzame doden. Niet alleen de directe omgeving is dan vaak geschokt, maar het went ook nooit voor mijn medewerkers. Zij ervaren de eenzaamheid en het verdriet en stellen zichzelf dan de vraag: ‘Hoe kan het dat iemand niet wordt gemist?’ Ja, de Week tegen Eenzaamheid is niet voor niets in het leven geroepen.”

Eenzaamheid: de gevolgen en de cijfers
1 op de 10 mensen in Nederland voelt zich erg eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders heeft er wel eens last van. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. In 2022 heeft het onderzoeksbureau van de GGD een gezondheidsonderzoek gehouden waarin ook vragen over eenzaamheid zijn gesteld. De uitkomsten waren schokkend.

  • In de regio Kop van Noord-Holland: 18-65 jaar: 47,7% matig tot (zeer) ernstig eenzaam. 65 jaar en ouder: 50,1% matig tot (zeer) ernstig eenzaam.
  • In de regio Noord-Kennemerland: 18-65 jaar: 45,9 % matig tot (zeer) ernstig eenzaam. 65 jaar en ouder: 47,1% matig tot (zeer) ernstig eenzaam.
  • In de regio West-Friesland: 18-65 jaar: 47,2% matig tot (zeer) ernstig eenzaam. 65 jaar en ouder: 48,8 % matig tot (zeer) ernstig eenzaam.

Voor meer cijfers ga naar: www.gezondheidnhn.nl.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid 2023 wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer dan driekwart van de gemeenten in Nederland en zo’n 170 landelijke maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven zijn bij het programma aangesloten. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

Ook in actie voor de Week tegen eenzaamheid? Ga naar www.eentegeneenzaamheid.nl.

Informatie over Meldpunt Vangnet & Advies
Mensen die zich zorgen maken over iemand die sociaal kwetsbaar is, kunnen terecht bij het Meldpunt Vangnet & Advies van GGD Hollands Noorden. Het is een regionaal advies- en meldpunt voor inwoners en professionals met (niet-acute) zorgen over sociaal kwetsbare mensen. Het meldpunt zorgt dat degene waarover een melding wordt gedaan zo snel mogelijk terechtkomt bij juiste zorg en/of ondersteuning. Bij spoed of bedreigende situaties is de politie het eerste aan spreekpunt. Melden kan telefonisch (kantooruren): 088-0100 521 of via e-mail: [email protected].