Wat te doen als je er niet uit komt met je buren? Ook in Bergen is het schering en inslag…

Mensen die een goede band hebben met de buren, zijn gelukkiger!

Uit cijfers blijkt dat negen op de tien volwassenen tevreden zijn met hun woonomgeving en het leven in het algemeen. Dit geldt vooral als ze een goede band met de buren hebben. Wanneer je verbinding voelt met anderen heeft dat veel invloed op ons geluk. Bijna alle (97%) buurtbewoners die een goede band hebben met omwonenden, ervaren tevredenheid in hun leven.

Mensen die dat minder ervaren in hun buurt, geven automatisch aan minder gelukkig te zijn. Overigens zit er wel een kleine kanttekening aan: mensen die in een vrijstaand huis wonen, dus zonder directe buren, geven sneller aan tevreden te zijn dan mensen die in een appartement of flat wonen, namelijk 97 procent tegen 88 procent. Zou dit komen door het luxe wonen?

Maar wat als je er niet uit komt met je buren?
Als uw buren voor overlast zorgen, zoals geluidsoverlast, probeer dan eerst samen afspraken te maken. Helpt dat niet, dan kunt u melding maken bij uw verhuurder, gemeente, de Vereniging van Eigenaren (VVE) of bij toezichthouders.

Afspraken maken over geluidsoverlast door buren
Buren moeten normale leefgeluiden van elkaar accepteren. Bijvoorbeeld:

 • spelende kinderen;
 • hoesten;
 • overdag stofzuigen;
 • dichtslaan van deuren.

Probeer eerst samen afspraken te maken. Bijvoorbeeld over tot hoe laat uw buren klussen of muziek draaien. Over dieren, zoals blaffende honden. Of over geluiden in de tuin.

Hulp bij overlast van buren
Bij ernstige overlast van buren kunt u de verhuurder (bijvoorbeeld de woningcorporatie) vragen om maatregelen te nemen. Deze kan bijvoorbeeld muren of vloeren beter isoleren. Heeft u een koopwoning binnen een gebouw, bijvoorbeeld een appartement, dan kunt u de Vereniging van Eigenaren (VVE) om hulp vragen.

Blijft de overlast bestaan? Dan kunt u dat melden bij:

 • de gemeente;
 • de politie;
 • een buurtbemiddelaar.

Woonoverlast en verward gedrag
Soms vertoont iemand die overlast veroorzaakt, ook zorgwekkend gedrag. Bijvoorbeeld:

 • iemand verwaarloost zichzelf en het huis;
 • iemand loopt ’s winters op blote voeten buiten;
 • u ziet iemand nooit meer buiten.

Mogelijk vertoont iemand verward gedrag door een achterliggende aandoening of beperking. Zoals een (licht) verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie. Ook kan het gaan om levensproblemen, zoals schulden, dakloosheid of het verlies van dierbaren. Er is dan mogelijk zorg of ondersteuning voor mensen met verward gedrag nodig.
Als u zich zorgen maakt om iemand met zorgwekkend gedrag, kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. U kunt bellen naar 0800-1205.

Bij woonoverlast als gevolg van verward gedrag kunt u ook melding maken bij:

 • de verhuurder;
 • de gemeente;
 • de politie;
 • een buurtbemiddelaar.

Hulp bij burenoverlast door open haard of houtkachel
Ervaart u overlast door houtrook of de open haard van uw buren? Probeer er eerst samen uit te komen met diegene die overlast veroorzaakt. Wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn om te stoken, staat er een waarschuwing op:

Komt u er samen niet uit, dan kunt u:

Naar de rechter om overlast buren
Helpen een gesprek, melding bij verhuurder/VVE, gemeente of politie niet, dan kunt u nog overwegen naar de civiele rechter te gaan. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. De rechter bepaalt of uw buren met de overlast de wet overtreden. Dat hangt af van het soort overlast en hoe lang die duurt.
Vindt de rechter dat uw buren met de overlast de wet overtreden? Dan kan de rechter hen bijvoorbeeld verbieden om tussen bepaalde tijden muziek te draaien of te klussen. Of verbieden om meer geluid te maken dat harder is dan een bepaald aantal decibel.

Hulp bij overlast door bomen in tuin van buren
Bij overlast door een boom in de tuin van uw buren of overhangend groen kunt u ook terecht bij de civiele rechter. Probeer er altijd eerst samen uit te komen: een vriendelijk gesprek helpt vaak meer dan een klacht.

Hulp bij overlast door te veel bewoners
Als er veel bewoners in één huis wonen, bijvoorbeeld in een studentenhuis, kan dit burenoverlast geven. In dat geval kunt u ook contact opnemen met uw gemeente.