Deel

advertentie

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…

Alles overzichtelijk op een rij

Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Dit nieuwe jaar gaat onder meer het prijsplafond voor energie in, verdwijnt de ‘jubelton’, wordt lachgas verboden en gaat de helmplicht voor snorfietsen in.
Minimumloon, AOW en andere uitkeringen omhoog
Het minimumloon stijgt flink, met zo’n 10 procent, naar 1934,40 euro bruto per maand. Tot 1 januari is dat nog 1756,20 euro. Met de maatregel wil het kabinet gericht mensen met lage inkomens meer bestedingsruimte geven. Een aantal uitkeringen is gekoppeld aan het minimumloon, zoals de AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA. Die gaan door die koppeling dus ook fors omhoog. Zo wordt de AOW netto 1353,11 euro voor een alleenstaande. Dat was 1261,52.
Prijsplafond
Het prijsplafond voor energie gaat in. Tot een jaarverbruik van 1200 kubieke meter gas, 2900 kilowattuur elektra en 37 gigajoule stadsverwarming geldt een maximaal tarief. Die tarieven, inclusief belastingen, zijn: 1,45 per m3 gas, 0,40 per kWh elektriciteit en 47,38 per GJ stadswarmte.
Boven het plafond betaal je het normale (hogere) tarief van je energiemaatschappij. Vanwege de komst van het prijsplafond komt er wel een einde aan de tijdelijke verlaging van de energiebelasting en de btw op energie.
Toeslagen en kindgebonden budget omhoog
De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan extra omhoog om de koopkracht te verbeteren. Ook de kinderopvangtoeslag stijgt, omdat opvang duurder wordt.
De maximale zorgtoeslag wordt 154 euro per maand voor alleenstaanden, dat was 111 euro. Bij de kinderopvangtoeslag stijgt de maximum-uurprijs voor dagopvang met ruim 7 procent naar 9,12 euro, buitenschoolse opvang gaat ook met ruim 7 procent omhoog naar 7,85 euro. En de gastouderopvang stijgt met ruim 5 procent naar 6,85 euro.
Bij het kindgebonden budget stijgt het maximale bedrag voor het eerste en tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders met 356 euro per jaar. Het maximale bedrag vanaf het derde kind stijgt met 468 euro.
Zelfstandigenaftrek omlaag, arbeidskorting omhoog
De zelfstandigenaftrek gaat al een tijd in stapjes omlaag om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner te maken. De aftrek daalt met 1280 euro van 6310 in 2022 naar 5030 in 2023. Zzp’ers krijgen daardoor dus minder korting op hun inkomstenbelasting.
Zzp’ers krijgen hiervoor compensatie via een verhoging van de arbeidskorting. Van die belastingkorting profiteren zowel werknemers als zzp’ers. Zo gaat iemand met een bruto-inkomen van 23.000 euro er 472 euro netto op vooruit door de hogere arbeidskorting.
Vermogensbelasting anders
De belasting op vermogen verandert. Het deel van iemands vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden gaat omhoog, van 50.650 euro naar 57.000 euro per persoon.
Maar over het bedrag daarboven ga je wel iets meer belasting betalen over het verwachte rendement dat je maakt: 32 in plaats van 31 procent. Met hoeveel rendement de overheid rekent, hangt af van waar je vermogen uit bestaat: spaargeld of beleggingen.
Het rendement op beleggingen en andere bezittingen heeft de overheid voor 2023 vastgesteld op 6,17 procent. Het rendement op spaargeld wordt pas begin 2024 vastgesteld, maar over 2022 is het voorlopige rendement 0,01 procent. Bij een hele lage spaarrente hoef je dus bijna geen belasting te betalen over je spaargeld.
Onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog
Jarenlang mochten werkgevers hun werknemers maximaal 19 cent per kilometer belastingvrij geven als reiskostenvergoeding. Maar dat wordt nu maximaal 21 cent. Zo worden werknemers wat gecompenseerd voor de gestegen kosten van benzine of openbaar vervoer.
OV-kosten mogen werkgevers aan werknemers in z’n geheel belastingvrij vergoeden. De maximale belastingvrije thuiswerkvergoeding stijgt van 2 euro naar 2,15 euro per dag.
Giften aan ANBI’s beperkt
Periodieke giften aan zogeheten ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) kun je aftrekken van je inkomstenbelasting. Maar dit wordt nu beperkt tot 250.000 euro per jaar. Het kabinet doet dit om de toename van zeer hoge giften tegen te gaan. Want sommige rijke mensen schonken heel veel geld aan eigen goede doelen om zo min mogelijk inkomstenbelasting te betalen.
Maximale hypotheekrenteaftrek weer stapje lager
Al een aantal jaren gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stap voor stap omlaag. In 2023 gaat die van 40 naar 36,93 procent. Hier heb je alleen last van als je een inkomen hebt dat in de tweede belastingschijf valt (boven de 73.031 euro), want dan krijg je minder van je betaalde hypotheekrente terug van de Belastingdienst.
De maximale aftrek is hiermee op het niveau uitgekomen van het tarief van de eerste belastingschijf, want dat is ook 36,93 procent. Jarenlang kregen mensen met een hoog inkomen boven de eerste belastingschijf meer hypotheekrenteaftrek dan mensen met een lager inkomen. Daar is nu dus een einde aan gekomen.
Jubelton verdwijnt
Je mag niet meer belastingvrij 106.671 euro schenken aan iemand tussen de 18 en 40 voor de koop van een huis of het afbetalen van een hypotheek. Het kabinet zet een streep door de zogeheten jubelton, omdat die oneerlijk zou zijn voor starters op de woningmarkt zonder rijke ouders.
Overdrachtsbelasting omhoog
De overdrachtsbelasting gaat verder omhoog voor mensen die een huis kopen maar er niet in gaan wonen. Die was 8 procent en wordt 10,4 procent. Dat is om het opkopen van huizen door beleggers verder te ontmoedigen. Voor kopers die wel in het huis gaan wonen, blijft het tarief 2 procent. En het tarief van nul procent voor kopers tot de 35 jaar blijft ook overeind. De maximale woningprijs voor dat nultarief gaat omhoog, van 400.000 naar 440.000 euro.
Eigenwoningforfait lager
Deze belasting voor huiseigenaren gaat iets omlaag. De bijtelling was 0,45 procent van de WOZ-waarde en wordt 0,35 procent voor woningen tot 1,2 miljoen.
NHG hoger

In 2023 kun je tot een hypotheek van 405.000 euro de Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Dat is een stijging van 50.000 euro ten opzichte van 2022. Heb je een hypotheek met NHG, dan neemt NHG je restschuld over en betaalt die aan de bank als je ooit door werkloosheid, scheiding of het overlijden van je partner je woning met verlies moet verkopen.

Logboek voor biedingen op huis
Makelaars moeten vanaf 1 januari gebruikmaken van een biedlogboek. In dat logboek moet staan wanneer er hoeveel is geboden op een woning, wat de eventuele voorbehouden waren, zoals een voorbehoud van financiering, en het gewenste moment van de sleuteloverdracht.
Zo’n logboek moet leiden tot meer openheid over het biedingsproces. Sinds juli konden makelaars er al gebruik van maken. Nu hebben de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro het verplicht gesteld voor leden. Het overgrote deel van de makelaars is lid van een van deze drie organisaties.
Verhuurderheffing verdwijnt
De speciale belasting die woningcorporaties moeten betalen, houdt op te bestaan. In 2022 ging die al omlaag, maar nu stopt het kabinet met de belasting zodat corporaties meer geld overhouden om woningen te bouwen.
Kostendelersnorm jongeren versoepeld
Als iemand een bijstandsuitkering ontvangt en een of meer volwassen kinderen in huis heeft, wordt die bijstandsuitkering verlaagd. Tot dusver was dat zo als die kinderen 21 jaar of ouder zijn. Maar die leeftijd gaat nu omhoog naar 27 jaar of ouder. Daardoor behouden mensen met oudere thuiswonende kinderen dus langer hun volledige bijstandsuitkering.
Gemeenten waren kritisch over die grens van 21 jaar, omdat kinderen daardoor onder druk kwamen te staan om het huis te verlaten, terwijl er een tekort is aan woningen.
Basispakket zorgverzekering aangepast, collectieve korting afgeschaft
Er gaan weer wat dingen uit en in het basispakket van de zorgverzekering: medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed. Vitamine D hoeft volgens het Zorginstituut niet betaald te worden door de verzekering vanwege de relatief lage kosten.
Ook de combinatietest verdwijnt uit het basispakket, omdat nog maar zeer weinig zwangeren deze test doen. Het betrouwbaardere alternatief om afwijkingen van de foetus te onderzoeken, de NIPT-test, wordt juist ruimer vergoed. Met een medische indicatie hoef je er niks meer voor te betalen, ook geen eigen risico. Zonder medische indicatie moet je nog even een eigen bijdrage betalen van 175 euro. Maar vanaf 1 april wordt het voor iedereen gratis.
En de korting op de basispremie voor collectieven wordt verboden. Die korting was nog maximaal 5 procent. Maar het kabinet wilde ervan af, omdat in de praktijk mensen zonder collectieve korting opdraaiden voor de korting van mensen in een collectief.
Lachgas verboden
Het wordt verboden om lachgas te verkopen of bij je te hebben. Volgens het kabinet heeft recreatief gebruik van lachgas grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Niet alleen voor de gebruikers zelf, want er gebeuren ook verkeersongelukken doordat weggebruikers onder invloed van lachgas zijn.
Slagroomspuitpatronen mogen nog wel verkocht worden aan horecaondernemers, maar niet aan consumenten. Fabrikanten en groothandelaren moeten hiervoor een opiumontheffing aanvragen. Een slagroomspuit die je in de supermarkt koopt, mag ook nog lachgas bevatten. Als toevoeging aan voedingsmiddelen en voor medische en technische doeleinden blijft lachgas namelijk wel toegestaan.
Geen nieuwe smaakjes meer voor e-sigaret
Vanaf 1 januari mogen verkopers van e-sigaretten geen nieuwe smaakjes meer op de markt brengen. Dat is in de aanloop naar een algeheel verbod op smaakjes als mango, menthol of chocola. Vanaf 1 juli mogen smaakjes niet meer geproduceerd worden en vanaf 1 oktober mogen ze ook niet meer verkocht worden. Alleen de smaak ‘tabak’ is dan nog toegestaan. Dit moet e-sigaretten minder populair maken, want ze zijn schadelijker voor de gezondheid dan eerder gedacht.
Helm verplicht op snorfiets
Ook op een snorfiets moet je voortaan een helm dragen. Een snorfiets mag maximaal 25 km per uur. Op de bromfiets, die maximaal 45 mag, was een helm al verplicht.
Op de snorfiets hoef je niet per se een bromfietshelm op, het mag ook een wat lichtere speedpedelec-helm zijn. De boete voor helmloos snorren is 100 euro. Het kabinet wil met de maatregel het aantal verkeersdoden en -gewonden onder snorfietsers omlaag krijgen.
Regeling beroepsziekten
Er is voortaan een speciale regeling voor mensen die door hun werk longkanker door asbest, allergische beroepsastma of de schildersziekte krijgen. Ze kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van 22.839 euro. Een instituut beoordeelt of ze aan de regels voldoen.
Vliegbelasting omhoog
De speciale belasting op een vliegticket gaat flink omhoog, van 7,95 euro naar 26,43 euro. De maatregel is bedoeld om vliegen te ontmoedigen.
Btw op zonnepanelen afgeschaft
De btw op zonnepanelen die geplaatst worden op of bij woningen gaat omlaag van 21 naar 0 procent. Particulieren konden de btw die ze voor zonnepanelen betaalden al terugvragen bij de belastingdienst. Maar dat hoeft dus niet meer. Dat scheelt gedoe en het kabinet hoopt dat meer mensen hierdoor zonnepanelen laten plaatsen.
Subsidie en bijtelling elektrische auto
De subsidie die je kan krijgen voor de koop of private lease van een nieuwe elektrische auto gaat iets omlaag, van 3350 naar 2950 euro. De pot is ook wat kleiner, 67 miljoen in plaats van 71 miljoen. De pot voor een tweedehandse elektrische auto gaat omhoog van 20,4 naar 32,4 miljoen euro. De subsidie voor tweedehands auto’s blijft 2000 euro. In 2022 was de pot voor nieuwe auto’s in mei op en die voor tweedehands in juli.
De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak verandert iets. Die was 16 procent over de eerste 35.000 euro van de catalogusprijs van de auto en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 16 procent over de eerste 30.000 euro en 22 procent daarboven. Een leaserijder die een wat duurdere elektrische auto krijgt gaat dus meer betalen.
Kantoor moet energielabel C hebben
Kantoorpanden moeten minimaal energielabel C hebben. Gemeenten moeten dit controleren, ze kunnen een boete geven of zelfs het pand sluiten. Er zijn wel uitzonderingen: panden kleiner dan 100 m2, monumenten, panden die binnen twee jaar gesloopt worden en als de verduurzaming een terugverdientijd heeft van meer dan 10 jaar.
Meer belasting op industrie die veel CO2 uitstoot
Industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan meer belasting betalen, want hun vrijgestelde uitstoot wordt kleiner. Ze kunnen dus minder CO2 gratis uitstoten en moeten er eerder voor betalen.
Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten gaan vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Het deel van de uitstoot waarover ze nu geen belasting hoeven te betalen (de vrijgestelde uitstoot), wordt vanaf die datum kleiner. Zo wil het kabinet de industrie stimuleren minder CO2 uit te stoten.
Roetfiltercheck diesels
De algemene periodieke keuring van dieselauto’s wordt strenger. Er wordt tijdens een apk nu altijd getest of een diesel een goed werkend roetfilter heeft. Dat gebeurt met een zogeheten deeltjesteller, die het aantal roetdeeltjes in de uitlaatgassen meet.
Toezicht op nepkortingen
De Autoriteit Consument & Markt kan voortaan strenger optreden tegen nepkortingen. Als een product zogenaamd is afgeprijsd van 30 euro naar 20 euro, maar in het echt nooit of maar heel kort 30 euro heeft gekost, is er sprake van een nepkorting.
Winkeliers konden een prijs bijvoorbeeld een dagje verhogen naar 30 en dan verlagen naar 20 en dan was de korting 10 euro. Maar voortaan geldt als oude prijs de laagste prijs die een product had in de 30 dagen voor de korting.
Geen oudedagsreserve meer voor ondernemer
Ondernemers en zzp’ers mochten ieder jaar een deel van hun winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoefden ze dan geen inkomstenbelasting te betalen. Maar voortaan mogen ze geen bedragen meer toevoegen aan dat pensioenpotje. Volgens het kabinet leidt dat tot een gelijkere belasting van werknemers en ondernemers.
Belasting voor bedrijven omhoog
Bedrijven gaan meer belasting betalen over de winst die ze maken. In 2022 betaalden ze 15 procent over hun winst tot 395.000 euro en 25,8 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 19 procent over de winst tot 200.000. Het percentage over het bedrag daarboven blijft 25,8 procent. Het kabinet wil hiermee meer geld ophalen bij bedrijven, zodat dat de belasting voor burgers omlaag kan.
Gegevensuitwisseling platformeconomie
Digitale platformen als Uber, Airbnb en Booking.com worden verplicht om informatie aan te leveren aan een belastingdienst in een EU-lidstaat over de verkopers van diensten of producten op hun site. En die nationale belastingdiensten zijn verplicht deze info automatisch te delen met andere EU-landen. Dat moet het ontwijken en ontduiken van belasting tegengaan.
AOW-leeftijd omhoog
We worden gemiddeld ouder en daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog, van 66 jaar en 7 maanden naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt het vervolgens 67 jaar.
Ouderlijk gezag
De ongehuwde en niet-geregistreerde partner krijgt voortaan automatisch het ouderlijk gezag, samen met de moeder van een kind. Tenminste: als de partner het kind erkent. Ze hoeven het gezag dus niet meer samen aan te vragen bij de rechtbank.
Spreekrecht familie bij rechtszaak uitgebreid
Nabestaanden van een overleden slachtoffer hadden al spreekrecht tijdens een rechtszaak. Maar wie precies als nabestaande geldt, wordt uitgebreid. Ook de stief-familie en pleegfamilie van iemand mag nu spreken bij een rechtszitting.
Kroatië krijgt euro
En nog iets buiten Nederland, maar wel handig mocht je er komend jaar op vakantie gaan. In Kroatië wordt de euro ingevoerd. Het is het twintigste euroland. Daarmee verdwijnt de nationale munt, de kuna. 7,5345 kuna wordt 1 euro.
advertentie

Meer 'Politiek':

Een jeugdlintje aanvragen voor jonge helden? Doe dit voor 1 april

16 februari 2024

Helden tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kunnen een jeugdlintje krijgen...

Dit moet aangevraagd worden voor 1 april 2024. Het lintje wordt dan met de lintjesregen rond Koningsdag uitgereikt.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dienen het ‘ravijnjaar’ samen op te pakken!

16 februari 2024

Het voorstel van Ons Dorp is unaniem door de raad van Bergen overgenomen

Zoals het er nu uit ziet, krijgen de gemeenten in Nederland vanaf 2026 aanzienlijk minder geld uit het Gemeentefonds. De uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten naast de gemeentelijke belastingen.

De gemeentelijke belastingen komen er weer aan

16 februari 2024

Wat doet de gemeente met uw geld...

In februari ontvangt u een brief over de gemeentelijke belastingen in 2024. U ontvangt de brief van Cocensus. Cocensus voert de belastingtaken van de gemeente uit. In de brief staat informatie over de hoogte van de belastingen, hoe u deze kunt betalen en waar u terecht kunt met vragen. 

Procedure bouw 32 koopwoningen op BSV-terrein [Park de Beeck] van start!

10 februari 2024

Het is nog niet bekend op welke wijze de huizen worden vergund...

Eindelijk! Acht jaar ná de succesvolle fusie tussen de voetbalclubs BSV Bergen en Berdos heeft wethouder Yvonne Roos-Bakker  op 1 februari jongstleden opdracht gegeven voor de ‘verkoop’ van 32 grondgebonden koopwoningen op het voormalige sportcomplex aan de Oudtburghweg in Bergen.

Jonge held of heldin gezocht! Wie verdient er volgens jou een jeugdlintje?

9 februari 2024

Kinderburgemeester Tygo Fontijn heeft de eer om dit jaar het jeugdlintje op te spelden

Dit jaar reiken we weer het jeugdlintje uit aan een jonge held of heldin.

Bergen in de media: villa’s opsplitsen tegen woningnood slaat in Bergen nog niet aan

9 februari 2024

Bergen heeft niet alleen grote huizen, het is bovendien de meest vergrijsde gemeente van Nederland...

De gemeente Bergen heeft de vergunning om woningen te splitsen gratis gemaakt, in de hoop dat Bergenaren hun vaak kasten van huizen in meerdere woningen zouden opdelen om de woningnood tegen te gaan.

Perspectief voor middeninkomens en duidelijkheid voor verhuurders

9 februari 2024

Brede coalitie wil behandeling Wet betaalbare huur...

Diverse partijen doen vandaag een dringend beroep op de Tweede Kamer om de Wet betaalbare huur in behandeling te nemen. Zowel verhuurders, gemeenten, woningzoekenden als huurders hebben behoefte aan meer zekerheid op de woningmarkt. De wet is daarin een belangrijke bouwsteen.

Neem een kijkje achter de schermen bij het historische Slotkwartier

9 februari 2024

Wanneer: woensdag 13 maart van 15.00 – 17.00 uur

De gemeente Bergen houdt op deze woensdag weer een inloopmoment bij het Slotkwartier. Geïnteresseerden krijgen opnieuw een uniek kijkje achter de schermen bij Hoeve Overslot en Slotweg 44.

Breed fractieoverleg CDA

2 februari 2024

Tijdens de fractievergadering bespreken wij de agendapunten van de aankomende gemeenteraadsvergadering...

Inwoners van Bergen, Egmond en Schoorl worden uitgenodigd om deel te nemen aan de fractievergadering van het CDA die op maandag 5 februari om 20:30 uur zal plaatsvinden in het Harmoniegebouw, Plein, Bergen.

Online haat weerhoudt vrouwen van politieke functie

2 februari 2024

De onderzoekers stellen dat het afschrikwekkende effect van online haat de kwaliteit van de Nederlandse democratie bedreigt

De manier waarop vrouwen online bejegend worden, schrikt hen af om de politiek in te gaan. Vanwege haat, geweld, seksisme en racisme twijfelen vrouwen of ze nog wel politiek actief willen worden.

Bergen loopt massaal uit om te kiezen tussen twee opties Harmonielocatie (filmpje)

2 februari 2024

U vindt hier de twee nieuwe plannen voor de Harmonielocatie en uw stem telt mee...

Afgelopen dinsdag was het vollebak in de Ruïnekerk bij de presentatie van de twee plannen voor de Harmonielocatie.

Verbouwingsplannen?

2 februari 2024

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen heeft u een vergunning nodig of moet u daar melding van doen...

Dit kunt u doen via het Omgevingsloket via www.omgevingswet.overheid.nl

CBS: Gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar het hardst sinds 2007

Bergen verwacht 34,1 miljoen euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 4.1 procent meer dan in 2023

Gemeenten verwachten dit jaar 13,3 miljard euro aan gemeentelijke heffingen en leges binnen te krijgen. Dat is 8,5 procent meer dan vorig jaar en betekent de grootste stijging sinds 2007.

Vanaf 1 februari gaat de nieuwe spreidingswet officieel in

2 februari 2024

Wat betekent dit voor Bergen...

Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over de Nederlandse gemeenten worden verdeeld. De overheid heeft bekendgemaakt hoeveel asielzoekers elke gemeente ongeveer zal moeten opvangen, maar die aantallen liggen nog niet helemaal vast. Gemeenten mogen met elkaar om tafel om te kijken waar veel plek is en waar minder. Hiervoor krijgen ze tot 1 november de tijd.

Wisseling van de wacht bij het CDA in Bergen

26 januari 2024

Johan Mekken verlaat om persoonlijke reden de raad van Bergen...

Het CDA Bergen heeft burgercommissielid Paul Korremans gevraagd om zijn plaats in te nemen.

37 partijen, waaronder Bergen ondertekenen deal circulair slopen gebouwen

26 januari 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker vertelt...

37 partijen in Noord-Holland, waaronder de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo en Kennemer Wonen, gaan de circulariteit in de bouwsector verbeteren.

De nieuwe Zorgkrant is uit…

26 januari 2024

Er staan o.a. bijzondere verhalen in over mensen die ondersteuning bieden of krijgen

De komende dagen wordt de Zorgkrant 2024 verspreid in de gemeente, met als thema: ‘Zorgen voor elkaar’.

Harmonielocatie centrum Bergen

26 januari 2024

Hoe precies komt het eindresultaat tot stand?

De Harmonielocatie in Bergen wordt herontwikkeld. De Harmonielocatie ligt aan het Plein in het centrum van Bergen. En loopt ongeveer vanaf de oude brandweerkazerne tot aan de DekaMarkt.

Denk mee over recreatie en toerisme in regio Alkmaar

19 januari 2024

Denk met ons mee en vul anoniem de enquête in...

Regio Alkmaar (bestaande uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest) denkt na over de toekomst van recreatie en toerisme in de regio en gaat hiervoor een nieuwe visie opstellen.

Waarstaatjegemeente.nl

19 januari 2024

Cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, beschermd wonen, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers

De stapelingscijfers laten zien hoeveel cliënten of huishoudens meerdere voorzieningen uit de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet ontvangen, wat een indicatie geeft van de complexiteit van de problemen waarmee inwoners te maken hebben. Het rapport Beschermd Wonen is aangevuld met de meest recente cijfers over het eerste halfjaar van 2023. 

Rechter: Bergen moet raadsman barones alsnog betalen

18 januari 2024

Van Wonderen staat de barones juridisch bij in een aantal rechtszaken die ze voerde en heeft gevoerd tegen de gemeente Bergen

De gemeente Bergen moet de adviseur van barones Francisca van Hoëvell, André van Wonderen, ruim 5000 euro betalen voor verleende juridische diensten.

Bericht over Harmonielocatie in Bergen Centrum

17 januari 2024

Eén partij is afgehaakt...

Geachte Raad,

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn (filmpje)

12 januari 2024

De burgemeester sprak o.a. over het belang van woningbouw om de dorpskernen vitaal te houden...

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen in de Ruïnekerk in Bergen werd afgelopen maandagavond goed bezocht. Inwoners gaven elkaar de beste wensen en luisterden naar de nieuwjaarsreden van burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Tygo Fontijn.

Gemeente Bergen heeft € 90.000 beschikbaar in subsidieregeling Kunst in de Kern

9 januari 2024

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 februari 2024

De subsidieregeling Kunst in de Kern van de gemeente Bergen is geopend voor 2024.

Toch weer paaltjes bij het Harmoniegebouw…

5 januari 2024

Maar nu is 'bijna' iedereen tevreden

Er is opnieuw een belemmering opgeworpen bij het Harmoniegebouw. Een zwart/wit paaltje verhindert de willekeurige bezoeker om op het terrein te parkeren. Maar de gebruikers van het gebouw zijn er nu blij mee.

Meedenken over nieuwe visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar

5 januari 2024

Op donderdag 1 februari 2024 is een participatiebijeenkomst gepland

De Visie Toerisme en Recreatie van Regio Alkmaar wordt vernieuwd. Ook de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken hieraan mee. Daarom hebben wij de mening nodig van onze ondernemers.

Delegatie gemeenteraad Bergen op bezoek bij Voedselbank

15 december 2023

Voor wie is de Voedselbank er?

Op 8 december jl. bezochten een aantal commissieleden en een raadslid uit Bergen de voedselbank in Alkmaar. Zij lieten zich daar informeren door een deel van het 65-koppige team van enthousiaste vrijwilligers en doen verslag.

Twintig sociale huurwoningen en buurtcentrum op T&O terrein

9 december 2023

Het plan bestaat uit twintig sociale huurwoningen: twaalf driekamer eengezinswoningen, vier nultredenwoningen met wonen op de begane grond, aangevuld met vier tweekamerappartementen

Op het Tuin- en Oostdorp (T&O) terrein in Bergen zijn twintig nieuwe sociale huurwoningen en een buurtcentrum gebouwd.

Meer betaalbare en duurzame woningen in Bergen

8 december 2023

Wethouder Yvonne Roos-Bakker (links op de foto): ‘De vraag naar woningen is groot. Met deze prestatieafspraken verzekeren we voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen voor de inwoners van onze gemeente.’

De gemeente Bergen, wooncorporatie Kennemer Wonen en de Centrale Huurderskoepel intensiveren hun samenwerking om problemen op de huurwoningmarkt sneller aan te pakken.

Voor de eerste keer stemmen… (filmpje)

24 november 2023

Een nieuwe Bergenaar neemt gebakjes mee naar het stemlokaal

Negen jaar geleden gevlucht uit Syrië en drie weken geleden de nationalisatieceremonie en nu Bergenaar. En meteen met burgemeester Lars Voskuil naar de stembus.

Bergens Harmonie neemt juridische stappen tegen betonblokken-beleid gemeente Bergen

24 november 2023

Kortgeding in aantocht...

Tot mij wendde zich de vereniging Bergens Harmonie, gevestigd te Bergen, met het verzoek haar belangen te behartigen.

VVD blijft grootste partij in gemeente Bergen, maar levert flink in… (4386)

23 november 2023

PVV tweede partij

De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment (donderdag 23 november 2023, 08:15 uur) is de voorlopige uitslag voor 335 van de 342 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden bekend. De gegevens worden bijgewerkt zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn.

Mentale gezondheid jongeren en inclusiviteit centraal bij bezoek onderwijsminister (filmpje)

21 november 2023

“We hadden als raad en college van Bergen écht wat te vertellen aan de minister,” stelt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman"

Op uitnodiging van het college van B&W reisde demissionair minister Mariëlle Paul afgelopen maandag 20 november af naar Bergen.

Leerlingen Adriaan Roland Holstschool in debat met de burgemeester en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (filmpje)

17 november 2023

Onder andere over het verbod op mobiele telefoons

De leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool gingen afgelopen maandag in debat met burgemeester Lars Voskuil en wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Onderwijs).

Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op Broekakkers in Egmond-Binnen

17 november 2023

U kunt met ze kennismaken...

De groep meisjes wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. De groep is inmiddels gesetteld en wil graag kennismaken met de omgeving.

Banenbeurs voor Oekraïense inwoners groot succes

17 november 2023

Meedraaien in de maatschappij...

Voor de tweede keer dit jaar organiseerden de BUCH-gemeenten een banenbeurs voor Oekraïners. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo maakten op 8 november kennis met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus. 

Harmonielocatie in Bergen centrum, tweede fase verkoopprocedure

10 november 2023

Wilt u meedenken over de Harmonielocatie?

Op 31 oktober heeft de gemeente de leidraad aan drie geselecteerde ontwikkelaars verstuurd.

Vrijwilligers bedankt! (filmpjes)

10 november 2023

Burgemeester Lars Voskuil bedankte een groep vrijwilligers in De Beeck in Bergen...

Afgelopen week werden vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

Klimaat- en Energiekieskompas is gestart

10 november 2023

Klimaat en energie zijn niet meer weg te denken uit het politieke debat...

Sinds deze week staat het Klimaat- en Energiekieskompas online: klimaat-energie.kieskompas.nl. Door 27 stellingen over klimaat en energie in te vullen, komen kiezers erachter hoe hun eigen opinies zich verhouden tot de posities van politieke partijen.

Tweede Kamerverkiezing 22 november

10 november 2023

Alles weten? Kijk op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 22 november vinden de verkiezingen plaats voor leden van de Tweede Kamer. Met uw stem bepaalt u mee wie er in de Kamer komen. En dus wie namens u de regering gaat controleren. Hier leest u wat de Kamer doet: www. tweedekamer.nl/zo-werkt-de-kamer

Groen in de Buurt gaat verder…

10 november 2023

Tot donderdag 23 november kunnen inwoners hun plannen verder uitwerken of nog indienen

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

Gemeente Bergen is geluidsoverlast van met name motoren in de zomer helemaal zat…

10 november 2023

Maar hoe pak je dat aan?

Tot de mogelijkheden behoort een speciaal opgeleide BOA, die met meetapparatuur kan constateren of een motor teveel lawaai maakt.

Werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Bergen

3 november 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het bereikbaar, leefbaar en tegelijkertijd ook veilig houden van de verschillende dorpen in onze gemeente is van groot belang

Een veilige, leefbare én duurzaam bereikbare gemeente voor iedereen. Hoe gaan we hiervoor zorgen en wat is hiervoor nodig? Denk mee!

Partij ONS DORP stelt vragen over bewoning Bergen Centrum

3 november 2023

Als de uitlatingen van de woordvoerster op een vergissing berusten, heeft de gemeente dit ter rectificatie aan de Raad van State vermeld?

In het Noordhollands Dagblad van 28 oktober staat een verslag van de rechtszaak tussen de heer Kat en mevrouw Wallagh m.b.t. Breelaan 21A.

Terug