Deel

advertentie

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…

Alles overzichtelijk op een rij

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…
Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Dit nieuwe jaar gaat onder meer het prijsplafond voor energie in, verdwijnt de ‘jubelton’, wordt lachgas verboden en gaat de helmplicht voor snorfietsen in.
Minimumloon, AOW en andere uitkeringen omhoog
Het minimumloon stijgt flink, met zo’n 10 procent, naar 1934,40 euro bruto per maand. Tot 1 januari is dat nog 1756,20 euro. Met de maatregel wil het kabinet gericht mensen met lage inkomens meer bestedingsruimte geven. Een aantal uitkeringen is gekoppeld aan het minimumloon, zoals de AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA. Die gaan door die koppeling dus ook fors omhoog. Zo wordt de AOW netto 1353,11 euro voor een alleenstaande. Dat was 1261,52.
Prijsplafond
Het prijsplafond voor energie gaat in. Tot een jaarverbruik van 1200 kubieke meter gas, 2900 kilowattuur elektra en 37 gigajoule stadsverwarming geldt een maximaal tarief. Die tarieven, inclusief belastingen, zijn: 1,45 per m3 gas, 0,40 per kWh elektriciteit en 47,38 per GJ stadswarmte.
Boven het plafond betaal je het normale (hogere) tarief van je energiemaatschappij. Vanwege de komst van het prijsplafond komt er wel een einde aan de tijdelijke verlaging van de energiebelasting en de btw op energie.
Toeslagen en kindgebonden budget omhoog
De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan extra omhoog om de koopkracht te verbeteren. Ook de kinderopvangtoeslag stijgt, omdat opvang duurder wordt.
De maximale zorgtoeslag wordt 154 euro per maand voor alleenstaanden, dat was 111 euro. Bij de kinderopvangtoeslag stijgt de maximum-uurprijs voor dagopvang met ruim 7 procent naar 9,12 euro, buitenschoolse opvang gaat ook met ruim 7 procent omhoog naar 7,85 euro. En de gastouderopvang stijgt met ruim 5 procent naar 6,85 euro.
Bij het kindgebonden budget stijgt het maximale bedrag voor het eerste en tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders met 356 euro per jaar. Het maximale bedrag vanaf het derde kind stijgt met 468 euro.
Zelfstandigenaftrek omlaag, arbeidskorting omhoog
De zelfstandigenaftrek gaat al een tijd in stapjes omlaag om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner te maken. De aftrek daalt met 1280 euro van 6310 in 2022 naar 5030 in 2023. Zzp’ers krijgen daardoor dus minder korting op hun inkomstenbelasting.
Zzp’ers krijgen hiervoor compensatie via een verhoging van de arbeidskorting. Van die belastingkorting profiteren zowel werknemers als zzp’ers. Zo gaat iemand met een bruto-inkomen van 23.000 euro er 472 euro netto op vooruit door de hogere arbeidskorting.
Vermogensbelasting anders
De belasting op vermogen verandert. Het deel van iemands vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden gaat omhoog, van 50.650 euro naar 57.000 euro per persoon.
Maar over het bedrag daarboven ga je wel iets meer belasting betalen over het verwachte rendement dat je maakt: 32 in plaats van 31 procent. Met hoeveel rendement de overheid rekent, hangt af van waar je vermogen uit bestaat: spaargeld of beleggingen.
Het rendement op beleggingen en andere bezittingen heeft de overheid voor 2023 vastgesteld op 6,17 procent. Het rendement op spaargeld wordt pas begin 2024 vastgesteld, maar over 2022 is het voorlopige rendement 0,01 procent. Bij een hele lage spaarrente hoef je dus bijna geen belasting te betalen over je spaargeld.
Onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog
Jarenlang mochten werkgevers hun werknemers maximaal 19 cent per kilometer belastingvrij geven als reiskostenvergoeding. Maar dat wordt nu maximaal 21 cent. Zo worden werknemers wat gecompenseerd voor de gestegen kosten van benzine of openbaar vervoer.
OV-kosten mogen werkgevers aan werknemers in z’n geheel belastingvrij vergoeden. De maximale belastingvrije thuiswerkvergoeding stijgt van 2 euro naar 2,15 euro per dag.
Giften aan ANBI’s beperkt
Periodieke giften aan zogeheten ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) kun je aftrekken van je inkomstenbelasting. Maar dit wordt nu beperkt tot 250.000 euro per jaar. Het kabinet doet dit om de toename van zeer hoge giften tegen te gaan. Want sommige rijke mensen schonken heel veel geld aan eigen goede doelen om zo min mogelijk inkomstenbelasting te betalen.
Maximale hypotheekrenteaftrek weer stapje lager
Al een aantal jaren gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stap voor stap omlaag. In 2023 gaat die van 40 naar 36,93 procent. Hier heb je alleen last van als je een inkomen hebt dat in de tweede belastingschijf valt (boven de 73.031 euro), want dan krijg je minder van je betaalde hypotheekrente terug van de Belastingdienst.
De maximale aftrek is hiermee op het niveau uitgekomen van het tarief van de eerste belastingschijf, want dat is ook 36,93 procent. Jarenlang kregen mensen met een hoog inkomen boven de eerste belastingschijf meer hypotheekrenteaftrek dan mensen met een lager inkomen. Daar is nu dus een einde aan gekomen.
Jubelton verdwijnt
Je mag niet meer belastingvrij 106.671 euro schenken aan iemand tussen de 18 en 40 voor de koop van een huis of het afbetalen van een hypotheek. Het kabinet zet een streep door de zogeheten jubelton, omdat die oneerlijk zou zijn voor starters op de woningmarkt zonder rijke ouders.
Overdrachtsbelasting omhoog
De overdrachtsbelasting gaat verder omhoog voor mensen die een huis kopen maar er niet in gaan wonen. Die was 8 procent en wordt 10,4 procent. Dat is om het opkopen van huizen door beleggers verder te ontmoedigen. Voor kopers die wel in het huis gaan wonen, blijft het tarief 2 procent. En het tarief van nul procent voor kopers tot de 35 jaar blijft ook overeind. De maximale woningprijs voor dat nultarief gaat omhoog, van 400.000 naar 440.000 euro.
Eigenwoningforfait lager
Deze belasting voor huiseigenaren gaat iets omlaag. De bijtelling was 0,45 procent van de WOZ-waarde en wordt 0,35 procent voor woningen tot 1,2 miljoen.
NHG hoger

In 2023 kun je tot een hypotheek van 405.000 euro de Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Dat is een stijging van 50.000 euro ten opzichte van 2022. Heb je een hypotheek met NHG, dan neemt NHG je restschuld over en betaalt die aan de bank als je ooit door werkloosheid, scheiding of het overlijden van je partner je woning met verlies moet verkopen.

Logboek voor biedingen op huis
Makelaars moeten vanaf 1 januari gebruikmaken van een biedlogboek. In dat logboek moet staan wanneer er hoeveel is geboden op een woning, wat de eventuele voorbehouden waren, zoals een voorbehoud van financiering, en het gewenste moment van de sleuteloverdracht.
Zo’n logboek moet leiden tot meer openheid over het biedingsproces. Sinds juli konden makelaars er al gebruik van maken. Nu hebben de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro het verplicht gesteld voor leden. Het overgrote deel van de makelaars is lid van een van deze drie organisaties.
Verhuurderheffing verdwijnt
De speciale belasting die woningcorporaties moeten betalen, houdt op te bestaan. In 2022 ging die al omlaag, maar nu stopt het kabinet met de belasting zodat corporaties meer geld overhouden om woningen te bouwen.
Kostendelersnorm jongeren versoepeld
Als iemand een bijstandsuitkering ontvangt en een of meer volwassen kinderen in huis heeft, wordt die bijstandsuitkering verlaagd. Tot dusver was dat zo als die kinderen 21 jaar of ouder zijn. Maar die leeftijd gaat nu omhoog naar 27 jaar of ouder. Daardoor behouden mensen met oudere thuiswonende kinderen dus langer hun volledige bijstandsuitkering.
Gemeenten waren kritisch over die grens van 21 jaar, omdat kinderen daardoor onder druk kwamen te staan om het huis te verlaten, terwijl er een tekort is aan woningen.
Basispakket zorgverzekering aangepast, collectieve korting afgeschaft
Er gaan weer wat dingen uit en in het basispakket van de zorgverzekering: medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed. Vitamine D hoeft volgens het Zorginstituut niet betaald te worden door de verzekering vanwege de relatief lage kosten.
Ook de combinatietest verdwijnt uit het basispakket, omdat nog maar zeer weinig zwangeren deze test doen. Het betrouwbaardere alternatief om afwijkingen van de foetus te onderzoeken, de NIPT-test, wordt juist ruimer vergoed. Met een medische indicatie hoef je er niks meer voor te betalen, ook geen eigen risico. Zonder medische indicatie moet je nog even een eigen bijdrage betalen van 175 euro. Maar vanaf 1 april wordt het voor iedereen gratis.
En de korting op de basispremie voor collectieven wordt verboden. Die korting was nog maximaal 5 procent. Maar het kabinet wilde ervan af, omdat in de praktijk mensen zonder collectieve korting opdraaiden voor de korting van mensen in een collectief.
Lachgas verboden
Het wordt verboden om lachgas te verkopen of bij je te hebben. Volgens het kabinet heeft recreatief gebruik van lachgas grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Niet alleen voor de gebruikers zelf, want er gebeuren ook verkeersongelukken doordat weggebruikers onder invloed van lachgas zijn.
Slagroomspuitpatronen mogen nog wel verkocht worden aan horecaondernemers, maar niet aan consumenten. Fabrikanten en groothandelaren moeten hiervoor een opiumontheffing aanvragen. Een slagroomspuit die je in de supermarkt koopt, mag ook nog lachgas bevatten. Als toevoeging aan voedingsmiddelen en voor medische en technische doeleinden blijft lachgas namelijk wel toegestaan.
Geen nieuwe smaakjes meer voor e-sigaret
Vanaf 1 januari mogen verkopers van e-sigaretten geen nieuwe smaakjes meer op de markt brengen. Dat is in de aanloop naar een algeheel verbod op smaakjes als mango, menthol of chocola. Vanaf 1 juli mogen smaakjes niet meer geproduceerd worden en vanaf 1 oktober mogen ze ook niet meer verkocht worden. Alleen de smaak ’tabak’ is dan nog toegestaan. Dit moet e-sigaretten minder populair maken, want ze zijn schadelijker voor de gezondheid dan eerder gedacht.
Helm verplicht op snorfiets
Ook op een snorfiets moet je voortaan een helm dragen. Een snorfiets mag maximaal 25 km per uur. Op de bromfiets, die maximaal 45 mag, was een helm al verplicht.
Op de snorfiets hoef je niet per se een bromfietshelm op, het mag ook een wat lichtere speedpedelec-helm zijn. De boete voor helmloos snorren is 100 euro. Het kabinet wil met de maatregel het aantal verkeersdoden en -gewonden onder snorfietsers omlaag krijgen.
Regeling beroepsziekten
Er is voortaan een speciale regeling voor mensen die door hun werk longkanker door asbest, allergische beroepsastma of de schildersziekte krijgen. Ze kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van 22.839 euro. Een instituut beoordeelt of ze aan de regels voldoen.
Vliegbelasting omhoog
De speciale belasting op een vliegticket gaat flink omhoog, van 7,95 euro naar 26,43 euro. De maatregel is bedoeld om vliegen te ontmoedigen.
Btw op zonnepanelen afgeschaft
De btw op zonnepanelen die geplaatst worden op of bij woningen gaat omlaag van 21 naar 0 procent. Particulieren konden de btw die ze voor zonnepanelen betaalden al terugvragen bij de belastingdienst. Maar dat hoeft dus niet meer. Dat scheelt gedoe en het kabinet hoopt dat meer mensen hierdoor zonnepanelen laten plaatsen.
Subsidie en bijtelling elektrische auto
De subsidie die je kan krijgen voor de koop of private lease van een nieuwe elektrische auto gaat iets omlaag, van 3350 naar 2950 euro. De pot is ook wat kleiner, 67 miljoen in plaats van 71 miljoen. De pot voor een tweedehandse elektrische auto gaat omhoog van 20,4 naar 32,4 miljoen euro. De subsidie voor tweedehands auto’s blijft 2000 euro. In 2022 was de pot voor nieuwe auto’s in mei op en die voor tweedehands in juli.
De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak verandert iets. Die was 16 procent over de eerste 35.000 euro van de catalogusprijs van de auto en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 16 procent over de eerste 30.000 euro en 22 procent daarboven. Een leaserijder die een wat duurdere elektrische auto krijgt gaat dus meer betalen.
Kantoor moet energielabel C hebben
Kantoorpanden moeten minimaal energielabel C hebben. Gemeenten moeten dit controleren, ze kunnen een boete geven of zelfs het pand sluiten. Er zijn wel uitzonderingen: panden kleiner dan 100 m2, monumenten, panden die binnen twee jaar gesloopt worden en als de verduurzaming een terugverdientijd heeft van meer dan 10 jaar.
Meer belasting op industrie die veel CO2 uitstoot
Industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan meer belasting betalen, want hun vrijgestelde uitstoot wordt kleiner. Ze kunnen dus minder CO2 gratis uitstoten en moeten er eerder voor betalen.
Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten gaan vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Het deel van de uitstoot waarover ze nu geen belasting hoeven te betalen (de vrijgestelde uitstoot), wordt vanaf die datum kleiner. Zo wil het kabinet de industrie stimuleren minder CO2 uit te stoten.
Roetfiltercheck diesels
De algemene periodieke keuring van dieselauto’s wordt strenger. Er wordt tijdens een apk nu altijd getest of een diesel een goed werkend roetfilter heeft. Dat gebeurt met een zogeheten deeltjesteller, die het aantal roetdeeltjes in de uitlaatgassen meet.
Toezicht op nepkortingen
De Autoriteit Consument & Markt kan voortaan strenger optreden tegen nepkortingen. Als een product zogenaamd is afgeprijsd van 30 euro naar 20 euro, maar in het echt nooit of maar heel kort 30 euro heeft gekost, is er sprake van een nepkorting.
Winkeliers konden een prijs bijvoorbeeld een dagje verhogen naar 30 en dan verlagen naar 20 en dan was de korting 10 euro. Maar voortaan geldt als oude prijs de laagste prijs die een product had in de 30 dagen voor de korting.
Geen oudedagsreserve meer voor ondernemer
Ondernemers en zzp’ers mochten ieder jaar een deel van hun winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoefden ze dan geen inkomstenbelasting te betalen. Maar voortaan mogen ze geen bedragen meer toevoegen aan dat pensioenpotje. Volgens het kabinet leidt dat tot een gelijkere belasting van werknemers en ondernemers.
Belasting voor bedrijven omhoog
Bedrijven gaan meer belasting betalen over de winst die ze maken. In 2022 betaalden ze 15 procent over hun winst tot 395.000 euro en 25,8 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 19 procent over de winst tot 200.000. Het percentage over het bedrag daarboven blijft 25,8 procent. Het kabinet wil hiermee meer geld ophalen bij bedrijven, zodat dat de belasting voor burgers omlaag kan.
Gegevensuitwisseling platformeconomie
Digitale platformen als Uber, Airbnb en Booking.com worden verplicht om informatie aan te leveren aan een belastingdienst in een EU-lidstaat over de verkopers van diensten of producten op hun site. En die nationale belastingdiensten zijn verplicht deze info automatisch te delen met andere EU-landen. Dat moet het ontwijken en ontduiken van belasting tegengaan.
AOW-leeftijd omhoog
We worden gemiddeld ouder en daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog, van 66 jaar en 7 maanden naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt het vervolgens 67 jaar.
Ouderlijk gezag
De ongehuwde en niet-geregistreerde partner krijgt voortaan automatisch het ouderlijk gezag, samen met de moeder van een kind. Tenminste: als de partner het kind erkent. Ze hoeven het gezag dus niet meer samen aan te vragen bij de rechtbank.
Spreekrecht familie bij rechtszaak uitgebreid
Nabestaanden van een overleden slachtoffer hadden al spreekrecht tijdens een rechtszaak. Maar wie precies als nabestaande geldt, wordt uitgebreid. Ook de stief-familie en pleegfamilie van iemand mag nu spreken bij een rechtszitting.
Kroatië krijgt euro
En nog iets buiten Nederland, maar wel handig mocht je er komend jaar op vakantie gaan. In Kroatië wordt de euro ingevoerd. Het is het twintigste euroland. Daarmee verdwijnt de nationale munt, de kuna. 7,5345 kuna wordt 1 euro.
advertentie

Meer 'Politiek':

Vitaal dorpscentrum voor Duindorp Schoorl

27 januari 2023

Wat waren de vragen bij het CDA?

De raad van de gemeente Bergen was gisteren bijeen om een besluit te nemen over de Stedenbouwkundige Visie voor Schoorl-Centrum. Een gebied dat een impuls kan gebruiken.

Uitstel besluit dorpsplein Bergen

27 januari 2023

De gemeenteraad van Bergen nam afgelopen donderdagavond geen besluit over het dorpsplein in Bergen centrum

Er was heel wat publiek op de tribune bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Een groot deel kwam voor het besluit over het Plan Centrum Bergen.

Digitale terinzagelegging vanaf 1 juli 2023 verplicht

27 januari 2023

Wijze publicatie in elektronische gemeenteblad

Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.

Provincie investeert 14 miljoen euro in verkeersveiligheid lokale wegen en fietspaden

27 januari 2023

De provincie streeft naar nul verkeersslachtoffers in 2050

De provincie Noord-Holland levert in 2023 een bijdrage van 14 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor veiligere wegen en betere fietspaden.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart a.s.

27 januari 2023

De lijst van stembureaus kunt u bekijken op www.bergen-nh.nl/verkiezingen

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd bent – uw stem uitbrengen voor:

Regels woningen voor toeristische verhuur

27 januari 2023

Sinds 1 april 2021 kunnen woningeigenaren voor een periode van 63 nachten hun woning toeristisch verhuren...

In de gemeente Bergen is een enorm tekort aan woningen. Het reguleren van de toeristische verhuur draagt bij aan de oplossing voor woningschaarste. Er komen op deze manier woningen beschikbaar voor permanente bewoning en de leefbaarheid voor de buurt verbetert.

Bot Bouw schrijft brandbrief aan gemeenteraadsleden

20 januari 2023

Deel gemeenteraad ligt dwars...

Geachte leden van de gemeenteraad,

Sloop Bakemaflat gaat binnenkort van start (filmpje)

20 januari 2023

Wethouder Yvonne Roos geeft uitleg...

De gemeente Bergen informeert inwoners over het sloopproces van de Bakemaflat in het centrum van Bergen. De sloop start op 30 januari. Op deze locatie wordt nieuwbouw gerealiseerd.

Bergense begroting 2023 in één oogopslag

20 januari 2023

Naast de begroting voor 2023 maakt de gemeente ook een financieel overzicht voor de komende jaren...

Ook dit jaar hebben we alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen weergegeven in een infographic: een visuele weergave die een kijkje geeft in het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De Begroting 2023 heeft een omvang van circa € 92 miljoen. Dat is een fors bedrag. Dat bedrag geven we uit aan de dienstverlening aan u en andere inwoners en wordt verworven via lokale belastingen en geld dat we krijgen van de Rijksoverheid om rijkstaken mee uit te voeren.

Bergenaren met een mening (2) Mark Elzinga

20 januari 2023

Met schrik vernam ik via uw Flessenpost wat de plannen zijn voor ons Bergense Plein...

Een enorm groot gebouw welke totaal niet past binnen de typerende laagbouw die onze dorpskern haar charme geeft. Bergen staat bij de bewoners, bezoekers uit de regio en vele buitenlandse toeristen synoniem aan authentiek, lommerrijk, waarbij het dorpscentrum haar aantrekkelijkheid mede ontleent aan het feit dat het voornamelijk bestaat uit veelal gerenoveerde laagbouw welke vaak al dateert uit begin 1900!

D66 wil uitstel bomenkap Bergen aan Zee, uitstel beslissing kapvergunning van 18 januari naar 17 februari

13 januari 2023

Uitstel tot archeologisch onderzoek bij Het Lange Vlak in Bergen aan Zee...

Voorgenomen kapvergunning wordt genomen door het college van Bergen over 16,2 hectare dennenbos nabij Bergen aan Zee, wat betekent dat 13.000 naaldbomen zullen verdwijnen in 2023. Door een verordening uit 2019 heeft de raad daar geen invloed meer op.

Update: veel reacties van lezers… Bergenaren met een mening: familie J.C. Roos

13 januari 2023

Geef een Bergenaar die al heeft bewezen dorps te kunnen bouwen een kans...

De nieuwbouwplannen op het plein zijn al door diverse mensen besproken en daaruit blijkt dat Bergenaren niet gecharmeerd zijn van dit plan, maar ook duidelijk niet op de manier hoe het tot stand is gekomen. De animaties die we te zien krijgen van dit plan, platte tekeningen ingevoegd of zogenaamde mooie manier om deze panden te showen, maakt niets uit. Het is en blijft te groot, te log, te hoog en bovenal verschrikkelijk lelijk.

Nieuwe regels voor rioolaansluitingen

13 januari 2023

Het afvoeren van regen- en grondwater via het vuilwaterriool kan problemen opleveren...

Bij elk huis liggen aansluitingen naar het riool. Verstoppingen en verkeerde aansluitingen kunnen problemen opleveren. Zoals wateroverlast, stank, gezondheidsproblemen of watervervuiling van de sloot. Om dit tegen te gaan, is er in Bergen sinds 1 januari 2023 een aantal nieuwe regels over water en riolering van kracht.

Uitnodiging: inloopbijeenkomst sloop Bakemaflat

6 januari 2023

dinsdag 17 januari 2023 om 19.30 uur - 21.00 uur Plein 7

De sloopvergunning voor de Bakemaflat in Bergen Centrum is onherroepelijk. Het betekent dat kan worden gestart met de sloop.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

6 januari 2023

Waar en wanneer: Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee op maandag 9 januari a.s.

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari 2023.

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen NH (filmpje)

10 januari 2023

Burgemeester Lars Voskuil over 2022: trots op saamhorigheid!

Afgelopen maandag 9 januari kwamen enkele honderden gasten naar Egmond om samen met burgemeester Lars Voskuil en kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker (11) het nieuwe jaar in te luiden. Beiden gaven een gloedvolle toespraak. Het was een sfeervolle en ontspannen avond.

Gewijzigde betaalperioden parkeren in Schoorl, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee

6 januari 2023

Per 1 januari 2023 zijn de parkeerperioden waarop moet worden betaald in Schoorl, Egmond aan Zee en Bergen aan Zee gewijzigd

In Schoorl is het aantal dagen waarop parkeergeld moet worden betaald verminderd.

Een eerlijke afvalstoffenheffing

23 december 2022

De extra opbrengst van € 100.000 komt beschikbaar voor toekomstige investeringen...

De gemeenteraad stemt in met het amendement van het CDA voor een eerlijke verdeling van de afvalstoffenheffing! Vakantiewoningen en tweede woningen betalen vanaf 2023 hetzelfde tarief voor afvalstoffenheffing als meerpersoonshuishoudens woonachtig in de gemeente. De extra opbrengst van € 100.000 komt beschikbaar voor toekomstige investeringen in de gemeente zoals Dorpshuis de Schulp of Duinrand S.

De regels voor het kopen en afschieten van vuurwerk in de gemeente Bergen

21 december 2022

In Bergen mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken

Hier gelden ook de landelijke regels, die in 2020 zijn aangescherpt (www.rijksoverheid. nl/onderwerpen/vuurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020).

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

16 december 2022

Wanneer: maandag 9 januari 2023

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 9 januari 2023. De receptie is van 19.00 tot 21.00 uur in de zaal The Ritz in Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL, Egmond aan Zee. DE ZAAL GAAT OM 18.30 UUR OPEN. U bent van harte welkom om te komen proosten op het nieuwe jaar: wat gaat het ons brengen? En wat heeft het oude jaar ons gebracht?

Bergen breidt vuurwerkvrije zones uit

16 december 2022

In Bergen maar vooral de Egmonden...

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 13 december negen gebieden aangewezen waar het verboden is om met de komende jaarwisseling vuurwerk af te steken.

Gemeente Bergen wil parkeren en toerisme duurder maken

9 december 2022

De andere belastingen stijgen met maar twee procent...

Het tarief voor parkeren wordt in de hele gemeente Bergen gelijkgetrokken, maar ook verhoogd. De parkeerders betalen volgend jaar € 2,20, een verhoging van 7 procent. Ook toeristen gaan meer belasting betalen.

Lezers met een mening: hoe is dit nu dan toch mogelijk?

9 december 2022

Al jaren een doorn in het oog...

Inwoners van Bergen vragen zich inmiddels al jaren af hoe het toch kan dat achter Albert Heijn en de Harmonielocatie zo'n enorme puinhoop kan ontstaan. Wil en of kan de Bergense politiek dit nu eindelijk eens gaan aanpakken?

Samen op weg naar een betere afvalscheiding

9 december 2022

Het beleidsplan van gemeente Bergen is tot stand gekomen na inspraak van eigen inwoners, via een enquête en een inwonerpanel

Het programma Van Afval naar Grondstof (VANG Huishoudelijk afval) is een landelijk programma dat het doel heeft om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen van gemiddeld ruim 200 kilo naar 30 kilo vanaf 2025.

Politiek Café JA21 daverend succes

Het was een beetje uitproberen, dat politiek café afgelopen donderdag 1 december in het Sancti Adalberti proeflokaal in Egmond aan den Hoef.

Pionier in circulair maakonderwijs op de basisschool

25 november 2022

Foto: de Bergense wethouder Ernest Briët, met dol enthousiaste basisschoolleerlingen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Ambassadeurs zijn klaar om gemeenten en omroepen te steunen

25 november 2022

'Het is beslist in het belang van gemeenten dat er een sterke lokale omroep is'

Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG.

Stichting Bergen aan Zee vraagt uw steun

18 november 2022

Laatste nieuws over de voorgenomen, grootschalige nieuwbouw Hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Het is zover! De Raad van State heeft zich verdiept in de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Bergen voor de nieuwbouw Hotel/Appartementen Nassau in Bergen aan Zee.

Politiek Café JA21

18 november 2022

Donderdag 1 december komen statenleden van JA21 naar Egmond

De bijeenkomst is In het proeflokaal van brouwerij Egmond aan de Slotweg 1 in Egmond a/d Hoef en start om 19:00. Aanmelden kan via de website JA21NH.nl en er staat een Sancti Adalberti voor de gasten klaar!

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

11 november 2022

Coalitie reageert op brief Koos Bruin

Wethouder Marco Wiesehahn wil zes tot zeven ton voor deze groep beschikbaar stellen.

Gemeente goed op weg naar meer duurzame energie

11 november 2022

RES-monitor toont: er is groei in duurzame opwekking in de regio...

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren.

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

11 november 2022

Betreft: Voorgenomen boskap bij Lange Vlak in Bergen aan Zee

Geacht College en Gemeenteraadsleden,

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Ernest Briët (filmpje)

11 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Ernest Briët voor de camera.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Marco Wiesehahn (filmpje)

4 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Marco Wiesehahn voor de camera.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug