Deel

advertentie

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…

Alles overzichtelijk op een rij

Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Dit nieuwe jaar gaat onder meer het prijsplafond voor energie in, verdwijnt de ‘jubelton’, wordt lachgas verboden en gaat de helmplicht voor snorfietsen in.
Minimumloon, AOW en andere uitkeringen omhoog
Het minimumloon stijgt flink, met zo’n 10 procent, naar 1934,40 euro bruto per maand. Tot 1 januari is dat nog 1756,20 euro. Met de maatregel wil het kabinet gericht mensen met lage inkomens meer bestedingsruimte geven. Een aantal uitkeringen is gekoppeld aan het minimumloon, zoals de AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA. Die gaan door die koppeling dus ook fors omhoog. Zo wordt de AOW netto 1353,11 euro voor een alleenstaande. Dat was 1261,52.
Prijsplafond
Het prijsplafond voor energie gaat in. Tot een jaarverbruik van 1200 kubieke meter gas, 2900 kilowattuur elektra en 37 gigajoule stadsverwarming geldt een maximaal tarief. Die tarieven, inclusief belastingen, zijn: 1,45 per m3 gas, 0,40 per kWh elektriciteit en 47,38 per GJ stadswarmte.
Boven het plafond betaal je het normale (hogere) tarief van je energiemaatschappij. Vanwege de komst van het prijsplafond komt er wel een einde aan de tijdelijke verlaging van de energiebelasting en de btw op energie.
Toeslagen en kindgebonden budget omhoog
De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan extra omhoog om de koopkracht te verbeteren. Ook de kinderopvangtoeslag stijgt, omdat opvang duurder wordt.
De maximale zorgtoeslag wordt 154 euro per maand voor alleenstaanden, dat was 111 euro. Bij de kinderopvangtoeslag stijgt de maximum-uurprijs voor dagopvang met ruim 7 procent naar 9,12 euro, buitenschoolse opvang gaat ook met ruim 7 procent omhoog naar 7,85 euro. En de gastouderopvang stijgt met ruim 5 procent naar 6,85 euro.
Bij het kindgebonden budget stijgt het maximale bedrag voor het eerste en tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders met 356 euro per jaar. Het maximale bedrag vanaf het derde kind stijgt met 468 euro.
Zelfstandigenaftrek omlaag, arbeidskorting omhoog
De zelfstandigenaftrek gaat al een tijd in stapjes omlaag om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner te maken. De aftrek daalt met 1280 euro van 6310 in 2022 naar 5030 in 2023. Zzp’ers krijgen daardoor dus minder korting op hun inkomstenbelasting.
Zzp’ers krijgen hiervoor compensatie via een verhoging van de arbeidskorting. Van die belastingkorting profiteren zowel werknemers als zzp’ers. Zo gaat iemand met een bruto-inkomen van 23.000 euro er 472 euro netto op vooruit door de hogere arbeidskorting.
Vermogensbelasting anders
De belasting op vermogen verandert. Het deel van iemands vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden gaat omhoog, van 50.650 euro naar 57.000 euro per persoon.
Maar over het bedrag daarboven ga je wel iets meer belasting betalen over het verwachte rendement dat je maakt: 32 in plaats van 31 procent. Met hoeveel rendement de overheid rekent, hangt af van waar je vermogen uit bestaat: spaargeld of beleggingen.
Het rendement op beleggingen en andere bezittingen heeft de overheid voor 2023 vastgesteld op 6,17 procent. Het rendement op spaargeld wordt pas begin 2024 vastgesteld, maar over 2022 is het voorlopige rendement 0,01 procent. Bij een hele lage spaarrente hoef je dus bijna geen belasting te betalen over je spaargeld.
Onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog
Jarenlang mochten werkgevers hun werknemers maximaal 19 cent per kilometer belastingvrij geven als reiskostenvergoeding. Maar dat wordt nu maximaal 21 cent. Zo worden werknemers wat gecompenseerd voor de gestegen kosten van benzine of openbaar vervoer.
OV-kosten mogen werkgevers aan werknemers in z’n geheel belastingvrij vergoeden. De maximale belastingvrije thuiswerkvergoeding stijgt van 2 euro naar 2,15 euro per dag.
Giften aan ANBI’s beperkt
Periodieke giften aan zogeheten ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) kun je aftrekken van je inkomstenbelasting. Maar dit wordt nu beperkt tot 250.000 euro per jaar. Het kabinet doet dit om de toename van zeer hoge giften tegen te gaan. Want sommige rijke mensen schonken heel veel geld aan eigen goede doelen om zo min mogelijk inkomstenbelasting te betalen.
Maximale hypotheekrenteaftrek weer stapje lager
Al een aantal jaren gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stap voor stap omlaag. In 2023 gaat die van 40 naar 36,93 procent. Hier heb je alleen last van als je een inkomen hebt dat in de tweede belastingschijf valt (boven de 73.031 euro), want dan krijg je minder van je betaalde hypotheekrente terug van de Belastingdienst.
De maximale aftrek is hiermee op het niveau uitgekomen van het tarief van de eerste belastingschijf, want dat is ook 36,93 procent. Jarenlang kregen mensen met een hoog inkomen boven de eerste belastingschijf meer hypotheekrenteaftrek dan mensen met een lager inkomen. Daar is nu dus een einde aan gekomen.
Jubelton verdwijnt
Je mag niet meer belastingvrij 106.671 euro schenken aan iemand tussen de 18 en 40 voor de koop van een huis of het afbetalen van een hypotheek. Het kabinet zet een streep door de zogeheten jubelton, omdat die oneerlijk zou zijn voor starters op de woningmarkt zonder rijke ouders.
Overdrachtsbelasting omhoog
De overdrachtsbelasting gaat verder omhoog voor mensen die een huis kopen maar er niet in gaan wonen. Die was 8 procent en wordt 10,4 procent. Dat is om het opkopen van huizen door beleggers verder te ontmoedigen. Voor kopers die wel in het huis gaan wonen, blijft het tarief 2 procent. En het tarief van nul procent voor kopers tot de 35 jaar blijft ook overeind. De maximale woningprijs voor dat nultarief gaat omhoog, van 400.000 naar 440.000 euro.
Eigenwoningforfait lager
Deze belasting voor huiseigenaren gaat iets omlaag. De bijtelling was 0,45 procent van de WOZ-waarde en wordt 0,35 procent voor woningen tot 1,2 miljoen.
NHG hoger

In 2023 kun je tot een hypotheek van 405.000 euro de Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Dat is een stijging van 50.000 euro ten opzichte van 2022. Heb je een hypotheek met NHG, dan neemt NHG je restschuld over en betaalt die aan de bank als je ooit door werkloosheid, scheiding of het overlijden van je partner je woning met verlies moet verkopen.

Logboek voor biedingen op huis
Makelaars moeten vanaf 1 januari gebruikmaken van een biedlogboek. In dat logboek moet staan wanneer er hoeveel is geboden op een woning, wat de eventuele voorbehouden waren, zoals een voorbehoud van financiering, en het gewenste moment van de sleuteloverdracht.
Zo’n logboek moet leiden tot meer openheid over het biedingsproces. Sinds juli konden makelaars er al gebruik van maken. Nu hebben de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro het verplicht gesteld voor leden. Het overgrote deel van de makelaars is lid van een van deze drie organisaties.
Verhuurderheffing verdwijnt
De speciale belasting die woningcorporaties moeten betalen, houdt op te bestaan. In 2022 ging die al omlaag, maar nu stopt het kabinet met de belasting zodat corporaties meer geld overhouden om woningen te bouwen.
Kostendelersnorm jongeren versoepeld
Als iemand een bijstandsuitkering ontvangt en een of meer volwassen kinderen in huis heeft, wordt die bijstandsuitkering verlaagd. Tot dusver was dat zo als die kinderen 21 jaar of ouder zijn. Maar die leeftijd gaat nu omhoog naar 27 jaar of ouder. Daardoor behouden mensen met oudere thuiswonende kinderen dus langer hun volledige bijstandsuitkering.
Gemeenten waren kritisch over die grens van 21 jaar, omdat kinderen daardoor onder druk kwamen te staan om het huis te verlaten, terwijl er een tekort is aan woningen.
Basispakket zorgverzekering aangepast, collectieve korting afgeschaft
Er gaan weer wat dingen uit en in het basispakket van de zorgverzekering: medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed. Vitamine D hoeft volgens het Zorginstituut niet betaald te worden door de verzekering vanwege de relatief lage kosten.
Ook de combinatietest verdwijnt uit het basispakket, omdat nog maar zeer weinig zwangeren deze test doen. Het betrouwbaardere alternatief om afwijkingen van de foetus te onderzoeken, de NIPT-test, wordt juist ruimer vergoed. Met een medische indicatie hoef je er niks meer voor te betalen, ook geen eigen risico. Zonder medische indicatie moet je nog even een eigen bijdrage betalen van 175 euro. Maar vanaf 1 april wordt het voor iedereen gratis.
En de korting op de basispremie voor collectieven wordt verboden. Die korting was nog maximaal 5 procent. Maar het kabinet wilde ervan af, omdat in de praktijk mensen zonder collectieve korting opdraaiden voor de korting van mensen in een collectief.
Lachgas verboden
Het wordt verboden om lachgas te verkopen of bij je te hebben. Volgens het kabinet heeft recreatief gebruik van lachgas grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Niet alleen voor de gebruikers zelf, want er gebeuren ook verkeersongelukken doordat weggebruikers onder invloed van lachgas zijn.
Slagroomspuitpatronen mogen nog wel verkocht worden aan horecaondernemers, maar niet aan consumenten. Fabrikanten en groothandelaren moeten hiervoor een opiumontheffing aanvragen. Een slagroomspuit die je in de supermarkt koopt, mag ook nog lachgas bevatten. Als toevoeging aan voedingsmiddelen en voor medische en technische doeleinden blijft lachgas namelijk wel toegestaan.
Geen nieuwe smaakjes meer voor e-sigaret
Vanaf 1 januari mogen verkopers van e-sigaretten geen nieuwe smaakjes meer op de markt brengen. Dat is in de aanloop naar een algeheel verbod op smaakjes als mango, menthol of chocola. Vanaf 1 juli mogen smaakjes niet meer geproduceerd worden en vanaf 1 oktober mogen ze ook niet meer verkocht worden. Alleen de smaak ‘tabak’ is dan nog toegestaan. Dit moet e-sigaretten minder populair maken, want ze zijn schadelijker voor de gezondheid dan eerder gedacht.
Helm verplicht op snorfiets
Ook op een snorfiets moet je voortaan een helm dragen. Een snorfiets mag maximaal 25 km per uur. Op de bromfiets, die maximaal 45 mag, was een helm al verplicht.
Op de snorfiets hoef je niet per se een bromfietshelm op, het mag ook een wat lichtere speedpedelec-helm zijn. De boete voor helmloos snorren is 100 euro. Het kabinet wil met de maatregel het aantal verkeersdoden en -gewonden onder snorfietsers omlaag krijgen.
Regeling beroepsziekten
Er is voortaan een speciale regeling voor mensen die door hun werk longkanker door asbest, allergische beroepsastma of de schildersziekte krijgen. Ze kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van 22.839 euro. Een instituut beoordeelt of ze aan de regels voldoen.
Vliegbelasting omhoog
De speciale belasting op een vliegticket gaat flink omhoog, van 7,95 euro naar 26,43 euro. De maatregel is bedoeld om vliegen te ontmoedigen.
Btw op zonnepanelen afgeschaft
De btw op zonnepanelen die geplaatst worden op of bij woningen gaat omlaag van 21 naar 0 procent. Particulieren konden de btw die ze voor zonnepanelen betaalden al terugvragen bij de belastingdienst. Maar dat hoeft dus niet meer. Dat scheelt gedoe en het kabinet hoopt dat meer mensen hierdoor zonnepanelen laten plaatsen.
Subsidie en bijtelling elektrische auto
De subsidie die je kan krijgen voor de koop of private lease van een nieuwe elektrische auto gaat iets omlaag, van 3350 naar 2950 euro. De pot is ook wat kleiner, 67 miljoen in plaats van 71 miljoen. De pot voor een tweedehandse elektrische auto gaat omhoog van 20,4 naar 32,4 miljoen euro. De subsidie voor tweedehands auto’s blijft 2000 euro. In 2022 was de pot voor nieuwe auto’s in mei op en die voor tweedehands in juli.
De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak verandert iets. Die was 16 procent over de eerste 35.000 euro van de catalogusprijs van de auto en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 16 procent over de eerste 30.000 euro en 22 procent daarboven. Een leaserijder die een wat duurdere elektrische auto krijgt gaat dus meer betalen.
Kantoor moet energielabel C hebben
Kantoorpanden moeten minimaal energielabel C hebben. Gemeenten moeten dit controleren, ze kunnen een boete geven of zelfs het pand sluiten. Er zijn wel uitzonderingen: panden kleiner dan 100 m2, monumenten, panden die binnen twee jaar gesloopt worden en als de verduurzaming een terugverdientijd heeft van meer dan 10 jaar.
Meer belasting op industrie die veel CO2 uitstoot
Industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan meer belasting betalen, want hun vrijgestelde uitstoot wordt kleiner. Ze kunnen dus minder CO2 gratis uitstoten en moeten er eerder voor betalen.
Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten gaan vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Het deel van de uitstoot waarover ze nu geen belasting hoeven te betalen (de vrijgestelde uitstoot), wordt vanaf die datum kleiner. Zo wil het kabinet de industrie stimuleren minder CO2 uit te stoten.
Roetfiltercheck diesels
De algemene periodieke keuring van dieselauto’s wordt strenger. Er wordt tijdens een apk nu altijd getest of een diesel een goed werkend roetfilter heeft. Dat gebeurt met een zogeheten deeltjesteller, die het aantal roetdeeltjes in de uitlaatgassen meet.
Toezicht op nepkortingen
De Autoriteit Consument & Markt kan voortaan strenger optreden tegen nepkortingen. Als een product zogenaamd is afgeprijsd van 30 euro naar 20 euro, maar in het echt nooit of maar heel kort 30 euro heeft gekost, is er sprake van een nepkorting.
Winkeliers konden een prijs bijvoorbeeld een dagje verhogen naar 30 en dan verlagen naar 20 en dan was de korting 10 euro. Maar voortaan geldt als oude prijs de laagste prijs die een product had in de 30 dagen voor de korting.
Geen oudedagsreserve meer voor ondernemer
Ondernemers en zzp’ers mochten ieder jaar een deel van hun winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoefden ze dan geen inkomstenbelasting te betalen. Maar voortaan mogen ze geen bedragen meer toevoegen aan dat pensioenpotje. Volgens het kabinet leidt dat tot een gelijkere belasting van werknemers en ondernemers.
Belasting voor bedrijven omhoog
Bedrijven gaan meer belasting betalen over de winst die ze maken. In 2022 betaalden ze 15 procent over hun winst tot 395.000 euro en 25,8 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 19 procent over de winst tot 200.000. Het percentage over het bedrag daarboven blijft 25,8 procent. Het kabinet wil hiermee meer geld ophalen bij bedrijven, zodat dat de belasting voor burgers omlaag kan.
Gegevensuitwisseling platformeconomie
Digitale platformen als Uber, Airbnb en Booking.com worden verplicht om informatie aan te leveren aan een belastingdienst in een EU-lidstaat over de verkopers van diensten of producten op hun site. En die nationale belastingdiensten zijn verplicht deze info automatisch te delen met andere EU-landen. Dat moet het ontwijken en ontduiken van belasting tegengaan.
AOW-leeftijd omhoog
We worden gemiddeld ouder en daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog, van 66 jaar en 7 maanden naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt het vervolgens 67 jaar.
Ouderlijk gezag
De ongehuwde en niet-geregistreerde partner krijgt voortaan automatisch het ouderlijk gezag, samen met de moeder van een kind. Tenminste: als de partner het kind erkent. Ze hoeven het gezag dus niet meer samen aan te vragen bij de rechtbank.
Spreekrecht familie bij rechtszaak uitgebreid
Nabestaanden van een overleden slachtoffer hadden al spreekrecht tijdens een rechtszaak. Maar wie precies als nabestaande geldt, wordt uitgebreid. Ook de stief-familie en pleegfamilie van iemand mag nu spreken bij een rechtszitting.
Kroatië krijgt euro
En nog iets buiten Nederland, maar wel handig mocht je er komend jaar op vakantie gaan. In Kroatië wordt de euro ingevoerd. Het is het twintigste euroland. Daarmee verdwijnt de nationale munt, de kuna. 7,5345 kuna wordt 1 euro.
advertentie

Meer 'Politiek':

Verschraling in steden en dorpen dreigt door greep uit kas…

21 juni 2024

Zorg, wonen, bestaanszekerheid, leefomgeving, cultuur en veiligheid

Gemeenten doen er alles aan om het leven in dorpen en steden leuk en leefbaar te houden. Maar er dreigt verschraling door de grote bezuiniging op het gemeentefonds. Het kabinet-Schoof staat voor de keus om dit wel of niet te laten gebeuren.

Aangepaste plannen voor Plein Bergen alsnog (nipt) door de raad

21 juni 2024

In plaats van net niet, nu net wel…

Met wat aanpassingen die grotendeels toe te schrijven zijn aan de technische sessie van de raad met de initiatiefnemer en het college komen er toch Verklaringen van Geen Bedenkingen voor de plannen van het Plein in Bergen.

Onderzoek naar openbare toiletten: jouw mening is belangrijk!

21 juni 2024

Wij horen graag uw mening en nodigen u uit om onze vragenlijst in te vullen...

Heeft u ooit moeite gehad om een openbaar toilet te vinden in de gemeente Bergen? De gemeente Bergen staat op plaats 271 van de 342 gemeenten in Nederland wat betreft toiletvriendelijkheid.

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor dorpsfeesten en -evenementen

21 juni 2024

Voor 2025 moet de aanvraag uiterlijk 1 september 2024 zijn ingediend

Er zijn nieuwe subsidiemogelijkheden beschikbaar voor dorpsfeesten en -evenementen die de leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen versterken.

Kadernota 2025: blijven bouwen aan vertrouwen

21 juni 2024

Uitgangspunt: financiële zekerheid op lange termijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2025 aan de gemeenteraad aangeboden.

Eerste stap gezet richting de realisatie van 32 grondgebonden woningen binnen het plan Parck de Beeck in Bergen

18 juni 2024

Gemeente Bergen wijst Ooms Bouw & Ontwikkeling en Nova Zembla Lofts aan als winnaars

Begin dit jaar heeft de gemeente Bergen een prijsvraag uitgeschreven voor de realisatie van 32 grondgebonden woningen binnen het plan Parck de Beeck in Bergen. Met trots kunnen wij melden dat Ooms Bouw & Ontwikkeling uit Scharwoude, in samenwerking met Nova Zembla Lofts uit Amsterdam, de prijsvraag heeft gewonnen.

Oud-wethouder Klaas Valkering verdacht van sjoemelen met ondertekening…

18 juni 2024

Mocht het tot een schadeclaim komen van Het Bijzondere Huis, dan zal Bergen die verhalen bij Valkering

In tegenstelling tot hoe voormalig wethouder Klaas Valkering het beleefde, intentieovereenkomsten (iok) aangaan zonder een onderbouwd collegebesluit daaraan ten grondslag, is zeker niet gewoon. Dat was wat gemeentesecretaris Martijn Schroor en burgemeester Lars Voskuil de onderzoekscommissie maandag verzekerden.

Dienstverlening wordt gewaardeerd, maar gemeente wil volgende stap zetten

14 juni 2024

Er liggen nog best wat uitdagingen...

Het college vindt de kwaliteit van het contact met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners heel belangrijk. Inwoners van de gemeente waarderen de dienstverlening aan de balies van burgerzaken met gemiddeld een 8,6. Het aantal klachten dat binnenkomt is in 2023 gedaald ten opzichte van 2022, ook een positieve ontwikkeling, zo ziet het college.

Lezers met een mening: heeft de gemeente geld te veel? Het lijkt er wel op…

14 juni 2024

Door: Gerard Schiering

Om de kruising Landweg en Kerkedijk wat veiliger te maken, zijn er een half jaar geleden drempels aan gebracht. Dit na diverse ongelukken in de laatste jaren. Ook was het een iets veiliger oversteek geworden voor de fietsers van de BSG.  

Nieuwe fase voor bouw sociale huurwoningen in Groet en Schoorl

14 juni 2024

In Groet werd symbolisch het groen gesnoeid op de locatie van de voormalige Petrusschool...

Wethouder Yvonne Roos-Bakker (links op de foto) en Krista Walter, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, zetten hun handtekening onder de anterieure overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van beide nieuwbouwprojecten.

Gemeente Bergen geeft regentonnen en plantjes weg en haalt tegels op

14 juni 2024

Met meer groen beperk je wateroverlast en het biedt meer koelte op warme dagen

Deze periode is ideaal om lekker in de tuin aan de slag te gaan. De gemeente Bergen geeft daarom plantgoed en regentonnen weg om inwoners zo te helpen met de inrichting van de tuin. Aanmelden voor de actie kan vanaf maandag 17 juni vanaf 08.30 uur en duurt uiterlijk tot en met zondag 23 juni tenzij de voorraad eerder op is.

Matige tot slechte respons op vragen via de mail aan gemeenten in NH

14 juni 2024

Bergen doet het goed, want gemiddeld binnen twee werkdagen antwoord...

Vergeleken met andere provincies laten gemeenten in Noord-Holland een eenvoudige vraag per mail het vaakst onbeantwoord. Bovendien antwoordt bijna een kwart van de Noord-Hollandse gemeenten niet op tijd. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten onlangs zijn benaderd met een eenvoudige vraag.

Reactie Partij Ons Dorp op het vertrek van Jan Houtenbos

14 juni 2024

De fractie van ONS DORP is teleurgesteld maar heeft aangegeven liever in kleiner comité door te gaan dan met iemand waar ze niet op kunnen vertrouwen...

Het aangekondigde vertrek van raadslid Jan Houtenbos uit de fractie heeft Partij ONS DORP totaal verrast. Houtenbos neemt zijn zetel tegen alle door hem onderschreven afspraken mee. 

POD-raadslid Jan Houtenbos loopt per direct over naar Kies Lokaal

13 juni 2024

Partijvoorzitter van POD, oprichter en lijstduwer Henk Borst zegt verbijsterd te zijn...

Jan Houtenbos van Partij Ons Dorp heeft in een formele brief aan de griffie en aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lars Voskuil, zijn collega’s in de lokale politiek laten weten per direct over te stappen naar de fractie van KIES Lokaal.

Hoge opkomst. En zo stemde de gemeente Bergen

10 juni 2024

GL-PvdA verliest, maar blijft grootste partij. PVV wint

24.555 kiesgerechtigden. Opkomst 58.4%.

Lezers met een mening: Het lijkt op een Bermuda driehoek…

7 juni 2024

Door: Hans Peter Corbee

Het blijft fascinerend te zien hoe het centrum van Bergen de lokale politiek domineert in welk politiek proces dan ook. Het lijkt op een Bermuda driehoek waarin alle energie verdwijnt. En dat al jaren lang.

Achttien jaar geworden én meteen je stem uit brengen (filmpje)

7 juni 2024

Charlotte hield een helder betoog waarom stemmen zo van belang is...

De Bergense Charlotte werd 6 juni achttien jaar én ging na het eten van een taartje met burgemeester Lars Voskuil en zijn vouw Priska Voskuil-van Dijk direct door naar 't Oude Raethuys om haar stem uit te brengen. En vanmiddag ook nog eens examen moeten doen. Sterkte en succes Charlotte!

Lezers met een mening: bomen en bebouwing op het Plein

7 juni 2024

Door: Jan de Boer

Toen ik als inspreker op 23 mei jl. tijdens de algemene commissievergadering mijn bezwaren tegen met name het “P gebouw” op het Plein uitte, kreeg ik een vraag van de heer Peter van Huissteden van de PvdA.

Inzet drone bij natuurbrandmeldingen en nieuwe uniformen voor Bergense brandweer

7 juni 2024

Afgelopen donderdag 6 juni: we trainden vrijwilligers tot observator...

Het moderniseren van onze brandweerzorg is essentieel omdat de uitdagingen in onze moderne samenleving steeds veranderen. We kijken daarom naar innovatieve methoden, zoals drones, kunstmatige intelligentie en data-analyse, die iets toevoegen aan de inzet van onze brandweer.

Wie wordt onze kinderburgemeester in schooljaar 2024-2025?

31 mei 2024

Kinderen uit groep 7 kunnen tot 24 juni a.s. solliciteren naar de rol van kinderburgemeester van de gemeente Bergen

Op dit moment vervult Tygo Fontijn van basisschool De Windhoek nog met vol enthousiasme de rol van kinderburgemeester in de gemeente Bergen. Na de zomervakantie gaat hij naar de middelbare school en zit zijn periode van een jaar als kinderburgemeester erop. Het is daarom tijd om een opvolger te zoeken! 

Doe mee aan de Week tegen Eenzaamheid

31 mei 2024

Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen...

Dat is de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar loopt van 26 september tot en met 2 oktober. Het ministerie van VWS faciliteert de Week als onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

En nu gaan wij écht bouwen voor onze jongeren. Doe jij mee?

31 mei 2024

Door: Philip, raadslid GroenLinks Bergen

Raadslid en jongere Philip Garcia Hoogland heeft een plan om snel tijdelijke jongerenwoningen te realiseren. Deze sociale huurwoningen zijn bedoeld om de druk op de woningmarkt voor jongeren te verlichten. Nu zoekt Philip naar input van jonge woningzoekenden om het project verder te ontwikkelen.

Dorpsplein moet!

31 mei 2024

Sinds de jaren negentig zit ons dorp wat woningbouw betreft op slot...

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2024 heeft de fractie van het CDA een krachtig pleidooi gehouden om na vijftig jaar de inwoners perspectief te bieden!

Nieuwe energiecoaches gezocht

31 mei 2024

Energiecoaches zijn lokale vrijwilligers die bruikbare tips over energiebesparing geven aan mede-inwoners

De gemeente Bergen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten als energiecoach. Dit vanwege het grote succes van het energiecoach-initiatief, waarbij inwoners gratis een energiegesprek aan huis kunnen aanvragen. Binnenkort start er een nieuwe opleidingsronde voor energiecoaches om het team te versterken.

Getuigen uitgenodigd voor de verhoren van de onderzoekscommissie gemeente Bergen NH

24 mei 2024

Een van getuigen die opgeroepen zijn voor verhoor zijn de voormalig wethouder van de gemeente, de heer K. Valkering

In de gemeenteraad van Bergen zijn begin 2023 twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces binnen de gemeente.

Gemeenten in Regio Alkmaar zetten volgende stap in toeristische samenwerking

24 mei 2024

Marco Wiesehahn-Vrijman, wethouder Bergen: “In de gemeente Bergen zijn we gastvrij en genieten we zelf ook van de prachtige natuur als we wandelen, fietsen of sporten

De zes gemeenten in Regio Alkmaar hebben samen een nieuwe visie op toerisme en recreatie opgesteld. Het doel is om bezoekers beter over de regio te verspreiden en door het hele jaar heen te verwelkomen. De colleges van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest leggen deze visie voor aan hun gemeenteraden. 

Recreatiestrand Hondsbossche duinen voorlopig behouden

24 mei 2024

Wethouders Marco Wiesehahn-Vrijman (gemeente Bergen) en Simco Kruijer (gemeente Schagen) lichten toe...

De toekomst van het recreatieve strand bij de Hondsbossche duinen is onzeker. Een vooroeversuppletie door Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt ervoor dat het strand voorlopig breed genoeg blijft voor de vele strandbezoekers.

Gemeenten zijn nodig voor nadere uitwerking coalitieakkoord

24 mei 2024

Samen werken aan uitvoerbare ambities

Het akkoord op hoofdlijnen ‘Hoop, lef en trots’ biedt een goede basis voor het verdere gesprek met het nieuwe kabinet. Het betrekken van gemeenten bij de nadere uitwerking is nodig om zeker te kunnen zijn dat beleid uitvoerbaar is en het inwoners verder helpt. 

In gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

24 mei 2024

Onderwerpen: de Europese verkiezingen op 6 juni a.s.

Afgelopen woensdag 22 juni sprak Harry Steunenberg van de Flessenpost met burgemeester Lars Voskuil in het pittoreske Witte Kerkje in Groet.

Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw

24 mei 2024

Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: Kennemer Wonen gaat hier nieuwe sociale huurwoningen bouwen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend.

Als u stemt, bepaalt u mee wie de komende vijf jaar lid is van het Europees Parlement

24 mei 2024

Zo heeft u invloed op de besluiten die Europa neemt. Gebruik de stemwijzer!

Op 6 juni zijn de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement. Burgemeester Lars Voskuil roept alle stemgerechtigde inwoners op om naar de stembus te gaan. Fotografie: Ernest Selleger.

De zwijgende meerderheid wil woningen in centrum Bergen, aldus D66

24 mei 2024

Luister naar onze nieuwe generatie en laat de bouw van de woningen in het centrum van Bergen eindelijk doorgang vinden!

Vanuit de gehele gemeente waren er inwoners die niet meer zwijgend wilden afwachten wat de raad zou besluiten over de nieuwe woningen in het centrum van Bergen. Vele insprekers eisten donderdagavond 23/5 "doorbreking van de impasse" tijdens de Algemene Raadscommissievergadering.

Onderzoekscommissie gaat openbare verhoren houden in onderzoek naar intentieovereenkomst tussen Bergen en ‘Het Bijzondere Huis’

17 mei 2024

Openbare verhoren...

De gemeenteraad van Bergen heeft op 6 juli 2023 een onderzoekscommissie opdracht gegeven om een raadsonderzoek uit te voeren. Deze commissie bestaat uit de leden M. van Kranenburg, P. van Huissteden, F. Krijtenburg, R. Oudeboon en A. Otto – van der Ende.

De Blauwe Vlag wordt weer gehesen: veilig genieten van schone stranden in de gemeente Bergen

17 mei 2024

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin

Op de stranden Bergen aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee en Camperduin wappert ook dit jaar de Blauwe vlag. Alle stranden in de gemeente ontvingen dit jaar een Blauwe Vlag.

Straatnamen in nieuwe woonwijk De Beeck vernoemd naar bekende Bergense vrouwen

17 mei 2024

De bouw van ruim 150 woningen in Park de Beeck is inmiddels gestart

Wie straks een woning betrekt in het in aanbouw zijnde Park de Beeck, komt te wonen aan straten die genoemd zijn naar vrouwen die voor Bergen een bijzondere betekenis hebben.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl

17 mei 2024

‘Een levendige, groene entree voor het duindorp’

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Lezers met een mening: ook aan de rand van Bergen ervaart men overlast…

10 mei 2024

Door: Edo, Heleen en Reinder. Evenementen Geestmerambacht

'Het was 00.00 uur, eindelijk was de diepe dreun die vanaf het middaguur hoor- en voelbaar was, over. Om 01.00 uur schrik ik wakker, vertrekkende bezoekers toeteren nog even naar elkaar.'

Lezers met een mening: de drempels kruispunt Landweg – Kerkedijk – Koninginneweg – Russenweg

10 mei 2024

Door: Mark Elzinga, vader van twee schoolgaande kinderen

Ik schrijf deze brief als vader van twee schoolgaande kinderen van negen en elf jaar oud, mijn kinderen zitten op de Willem Alexander School, Kapelweidtje 2 in Bergen. Wij zelf wonen op de Emmalaan, aan de buitenzijde van de Koninginneweg, ik noem het ook wel de buitenring van Bergen.

Tijdelijke inrichting Paardenmarkt, Schoorl ‘een levendige, groene entree voor ons duindorp’

10 mei 2024

Wethouder Ernest Briët opent de tijdelijke inrichting van de Paardenmarkt in Schoorl op maandag 13 mei

De gemeente is begonnen met de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt.

Provincie maakt meer ruimte voor woningbouw mogelijk

10 mei 2024

In Noord-Holland zijn tot en met 2030 191.000 nieuwe woningen nodig

Een groot deel daarvan kan binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd worden.

Geef mobiliteit voldoende prioriteit in nieuw beleid

3 mei 2024

Betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto ...

Voor de aanpak van grote opgaven zoals woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid, zijn goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid essentiële randvoorwaarden. Het nieuwe kabinet moet daarom mobiliteit onlosmakelijk onderdeel maken van nieuw beleid.

Actuele informatie over het Dorpsplein Bergen

3 mei 2024

Over de herontwikkeling van het centrum van Bergen wordt al decennialang gesproken...

De gemeente heeft op de website actuele informatie geplaatst over het Dorpsplein in Bergen Centrum. Onlangs werd bekend dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om de juiste procedure te volgen. De raad wordt daarom gevraagd om twee verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) af te geven.

Gemeenten niet bezorgd, wel alert bij herdenkingen…

3 mei 2024

Gemeenten treffen wel maatregelen, maar meestal niet meer dan in andere jaren

Veel gemeenten en comités die herdenkingen op 4 mei organiseren, treffen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Bij geen enkele gemeente die het ANP voor een rondvraag benaderde, zijn demonstraties aangekondigd en de meeste gemeenten verwachten geen ongeregeldheden.

Voor in de agenda: 6 juni verkiezingen Europees Parlement

3 mei 2024

In mei kunt u de digitale Stemwijzer invullen via www.stemwijzer.nl

In Nederland zijn op 6 juni de verkiezingen voor leden van het Europees Parlement.

‘Overheid moet ook relationele waarde van natuur erkennen’

26 april 2024

Illustratief zijn de protesten de afgelopen jaren tegen de bomenkap door natuurorganisaties in het duingebied boven Bergen aan Zee

Onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving: wordt natuurbeleid te formalistisch en juridisch, dan kan het draagvlak verdwijnen.

Gemeenten ontvingen meer signalen van betalingsachterstanden. Hoe zit dat in de gemeente Bergen?

26 april 2024

Een reactie van wethouder Marco Wiesehahn, portefeuillehouder Sociaal domein...

Wiesehahn, "Zaffier is onder andere voor de gemeente Bergen verantwoordelijk voor werk, geldzaken en inburgering.

Terug