Deel

advertentie

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…

Alles overzichtelijk op een rij

Wat gaat er allemaal veranderen in het nieuwe jaar…
Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Dit nieuwe jaar gaat onder meer het prijsplafond voor energie in, verdwijnt de ‘jubelton’, wordt lachgas verboden en gaat de helmplicht voor snorfietsen in.
Minimumloon, AOW en andere uitkeringen omhoog
Het minimumloon stijgt flink, met zo’n 10 procent, naar 1934,40 euro bruto per maand. Tot 1 januari is dat nog 1756,20 euro. Met de maatregel wil het kabinet gericht mensen met lage inkomens meer bestedingsruimte geven. Een aantal uitkeringen is gekoppeld aan het minimumloon, zoals de AOW, WAO, Wajong, Ziektewet en WIA. Die gaan door die koppeling dus ook fors omhoog. Zo wordt de AOW netto 1353,11 euro voor een alleenstaande. Dat was 1261,52.
Prijsplafond
Het prijsplafond voor energie gaat in. Tot een jaarverbruik van 1200 kubieke meter gas, 2900 kilowattuur elektra en 37 gigajoule stadsverwarming geldt een maximaal tarief. Die tarieven, inclusief belastingen, zijn: 1,45 per m3 gas, 0,40 per kWh elektriciteit en 47,38 per GJ stadswarmte.
Boven het plafond betaal je het normale (hogere) tarief van je energiemaatschappij. Vanwege de komst van het prijsplafond komt er wel een einde aan de tijdelijke verlaging van de energiebelasting en de btw op energie.
Toeslagen en kindgebonden budget omhoog
De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan extra omhoog om de koopkracht te verbeteren. Ook de kinderopvangtoeslag stijgt, omdat opvang duurder wordt.
De maximale zorgtoeslag wordt 154 euro per maand voor alleenstaanden, dat was 111 euro. Bij de kinderopvangtoeslag stijgt de maximum-uurprijs voor dagopvang met ruim 7 procent naar 9,12 euro, buitenschoolse opvang gaat ook met ruim 7 procent omhoog naar 7,85 euro. En de gastouderopvang stijgt met ruim 5 procent naar 6,85 euro.
Bij het kindgebonden budget stijgt het maximale bedrag voor het eerste en tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders met 356 euro per jaar. Het maximale bedrag vanaf het derde kind stijgt met 468 euro.
Zelfstandigenaftrek omlaag, arbeidskorting omhoog
De zelfstandigenaftrek gaat al een tijd in stapjes omlaag om de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner te maken. De aftrek daalt met 1280 euro van 6310 in 2022 naar 5030 in 2023. Zzp’ers krijgen daardoor dus minder korting op hun inkomstenbelasting.
Zzp’ers krijgen hiervoor compensatie via een verhoging van de arbeidskorting. Van die belastingkorting profiteren zowel werknemers als zzp’ers. Zo gaat iemand met een bruto-inkomen van 23.000 euro er 472 euro netto op vooruit door de hogere arbeidskorting.
Vermogensbelasting anders
De belasting op vermogen verandert. Het deel van iemands vermogen waarover geen belasting betaald hoeft te worden gaat omhoog, van 50.650 euro naar 57.000 euro per persoon.
Maar over het bedrag daarboven ga je wel iets meer belasting betalen over het verwachte rendement dat je maakt: 32 in plaats van 31 procent. Met hoeveel rendement de overheid rekent, hangt af van waar je vermogen uit bestaat: spaargeld of beleggingen.
Het rendement op beleggingen en andere bezittingen heeft de overheid voor 2023 vastgesteld op 6,17 procent. Het rendement op spaargeld wordt pas begin 2024 vastgesteld, maar over 2022 is het voorlopige rendement 0,01 procent. Bij een hele lage spaarrente hoef je dus bijna geen belasting te betalen over je spaargeld.
Onbelaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding omhoog
Jarenlang mochten werkgevers hun werknemers maximaal 19 cent per kilometer belastingvrij geven als reiskostenvergoeding. Maar dat wordt nu maximaal 21 cent. Zo worden werknemers wat gecompenseerd voor de gestegen kosten van benzine of openbaar vervoer.
OV-kosten mogen werkgevers aan werknemers in z’n geheel belastingvrij vergoeden. De maximale belastingvrije thuiswerkvergoeding stijgt van 2 euro naar 2,15 euro per dag.
Giften aan ANBI’s beperkt
Periodieke giften aan zogeheten ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) kun je aftrekken van je inkomstenbelasting. Maar dit wordt nu beperkt tot 250.000 euro per jaar. Het kabinet doet dit om de toename van zeer hoge giften tegen te gaan. Want sommige rijke mensen schonken heel veel geld aan eigen goede doelen om zo min mogelijk inkomstenbelasting te betalen.
Maximale hypotheekrenteaftrek weer stapje lager
Al een aantal jaren gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stap voor stap omlaag. In 2023 gaat die van 40 naar 36,93 procent. Hier heb je alleen last van als je een inkomen hebt dat in de tweede belastingschijf valt (boven de 73.031 euro), want dan krijg je minder van je betaalde hypotheekrente terug van de Belastingdienst.
De maximale aftrek is hiermee op het niveau uitgekomen van het tarief van de eerste belastingschijf, want dat is ook 36,93 procent. Jarenlang kregen mensen met een hoog inkomen boven de eerste belastingschijf meer hypotheekrenteaftrek dan mensen met een lager inkomen. Daar is nu dus een einde aan gekomen.
Jubelton verdwijnt
Je mag niet meer belastingvrij 106.671 euro schenken aan iemand tussen de 18 en 40 voor de koop van een huis of het afbetalen van een hypotheek. Het kabinet zet een streep door de zogeheten jubelton, omdat die oneerlijk zou zijn voor starters op de woningmarkt zonder rijke ouders.
Overdrachtsbelasting omhoog
De overdrachtsbelasting gaat verder omhoog voor mensen die een huis kopen maar er niet in gaan wonen. Die was 8 procent en wordt 10,4 procent. Dat is om het opkopen van huizen door beleggers verder te ontmoedigen. Voor kopers die wel in het huis gaan wonen, blijft het tarief 2 procent. En het tarief van nul procent voor kopers tot de 35 jaar blijft ook overeind. De maximale woningprijs voor dat nultarief gaat omhoog, van 400.000 naar 440.000 euro.
Eigenwoningforfait lager
Deze belasting voor huiseigenaren gaat iets omlaag. De bijtelling was 0,45 procent van de WOZ-waarde en wordt 0,35 procent voor woningen tot 1,2 miljoen.
NHG hoger

In 2023 kun je tot een hypotheek van 405.000 euro de Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Dat is een stijging van 50.000 euro ten opzichte van 2022. Heb je een hypotheek met NHG, dan neemt NHG je restschuld over en betaalt die aan de bank als je ooit door werkloosheid, scheiding of het overlijden van je partner je woning met verlies moet verkopen.

Logboek voor biedingen op huis
Makelaars moeten vanaf 1 januari gebruikmaken van een biedlogboek. In dat logboek moet staan wanneer er hoeveel is geboden op een woning, wat de eventuele voorbehouden waren, zoals een voorbehoud van financiering, en het gewenste moment van de sleuteloverdracht.
Zo’n logboek moet leiden tot meer openheid over het biedingsproces. Sinds juli konden makelaars er al gebruik van maken. Nu hebben de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro het verplicht gesteld voor leden. Het overgrote deel van de makelaars is lid van een van deze drie organisaties.
Verhuurderheffing verdwijnt
De speciale belasting die woningcorporaties moeten betalen, houdt op te bestaan. In 2022 ging die al omlaag, maar nu stopt het kabinet met de belasting zodat corporaties meer geld overhouden om woningen te bouwen.
Kostendelersnorm jongeren versoepeld
Als iemand een bijstandsuitkering ontvangt en een of meer volwassen kinderen in huis heeft, wordt die bijstandsuitkering verlaagd. Tot dusver was dat zo als die kinderen 21 jaar of ouder zijn. Maar die leeftijd gaat nu omhoog naar 27 jaar of ouder. Daardoor behouden mensen met oudere thuiswonende kinderen dus langer hun volledige bijstandsuitkering.
Gemeenten waren kritisch over die grens van 21 jaar, omdat kinderen daardoor onder druk kwamen te staan om het huis te verlaten, terwijl er een tekort is aan woningen.
Basispakket zorgverzekering aangepast, collectieve korting afgeschaft
Er gaan weer wat dingen uit en in het basispakket van de zorgverzekering: medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed. Vitamine D hoeft volgens het Zorginstituut niet betaald te worden door de verzekering vanwege de relatief lage kosten.
Ook de combinatietest verdwijnt uit het basispakket, omdat nog maar zeer weinig zwangeren deze test doen. Het betrouwbaardere alternatief om afwijkingen van de foetus te onderzoeken, de NIPT-test, wordt juist ruimer vergoed. Met een medische indicatie hoef je er niks meer voor te betalen, ook geen eigen risico. Zonder medische indicatie moet je nog even een eigen bijdrage betalen van 175 euro. Maar vanaf 1 april wordt het voor iedereen gratis.
En de korting op de basispremie voor collectieven wordt verboden. Die korting was nog maximaal 5 procent. Maar het kabinet wilde ervan af, omdat in de praktijk mensen zonder collectieve korting opdraaiden voor de korting van mensen in een collectief.
Lachgas verboden
Het wordt verboden om lachgas te verkopen of bij je te hebben. Volgens het kabinet heeft recreatief gebruik van lachgas grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Niet alleen voor de gebruikers zelf, want er gebeuren ook verkeersongelukken doordat weggebruikers onder invloed van lachgas zijn.
Slagroomspuitpatronen mogen nog wel verkocht worden aan horecaondernemers, maar niet aan consumenten. Fabrikanten en groothandelaren moeten hiervoor een opiumontheffing aanvragen. Een slagroomspuit die je in de supermarkt koopt, mag ook nog lachgas bevatten. Als toevoeging aan voedingsmiddelen en voor medische en technische doeleinden blijft lachgas namelijk wel toegestaan.
Geen nieuwe smaakjes meer voor e-sigaret
Vanaf 1 januari mogen verkopers van e-sigaretten geen nieuwe smaakjes meer op de markt brengen. Dat is in de aanloop naar een algeheel verbod op smaakjes als mango, menthol of chocola. Vanaf 1 juli mogen smaakjes niet meer geproduceerd worden en vanaf 1 oktober mogen ze ook niet meer verkocht worden. Alleen de smaak ’tabak’ is dan nog toegestaan. Dit moet e-sigaretten minder populair maken, want ze zijn schadelijker voor de gezondheid dan eerder gedacht.
Helm verplicht op snorfiets
Ook op een snorfiets moet je voortaan een helm dragen. Een snorfiets mag maximaal 25 km per uur. Op de bromfiets, die maximaal 45 mag, was een helm al verplicht.
Op de snorfiets hoef je niet per se een bromfietshelm op, het mag ook een wat lichtere speedpedelec-helm zijn. De boete voor helmloos snorren is 100 euro. Het kabinet wil met de maatregel het aantal verkeersdoden en -gewonden onder snorfietsers omlaag krijgen.
Regeling beroepsziekten
Er is voortaan een speciale regeling voor mensen die door hun werk longkanker door asbest, allergische beroepsastma of de schildersziekte krijgen. Ze kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van 22.839 euro. Een instituut beoordeelt of ze aan de regels voldoen.
Vliegbelasting omhoog
De speciale belasting op een vliegticket gaat flink omhoog, van 7,95 euro naar 26,43 euro. De maatregel is bedoeld om vliegen te ontmoedigen.
Btw op zonnepanelen afgeschaft
De btw op zonnepanelen die geplaatst worden op of bij woningen gaat omlaag van 21 naar 0 procent. Particulieren konden de btw die ze voor zonnepanelen betaalden al terugvragen bij de belastingdienst. Maar dat hoeft dus niet meer. Dat scheelt gedoe en het kabinet hoopt dat meer mensen hierdoor zonnepanelen laten plaatsen.
Subsidie en bijtelling elektrische auto
De subsidie die je kan krijgen voor de koop of private lease van een nieuwe elektrische auto gaat iets omlaag, van 3350 naar 2950 euro. De pot is ook wat kleiner, 67 miljoen in plaats van 71 miljoen. De pot voor een tweedehandse elektrische auto gaat omhoog van 20,4 naar 32,4 miljoen euro. De subsidie voor tweedehands auto’s blijft 2000 euro. In 2022 was de pot voor nieuwe auto’s in mei op en die voor tweedehands in juli.
De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak verandert iets. Die was 16 procent over de eerste 35.000 euro van de catalogusprijs van de auto en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 16 procent over de eerste 30.000 euro en 22 procent daarboven. Een leaserijder die een wat duurdere elektrische auto krijgt gaat dus meer betalen.
Kantoor moet energielabel C hebben
Kantoorpanden moeten minimaal energielabel C hebben. Gemeenten moeten dit controleren, ze kunnen een boete geven of zelfs het pand sluiten. Er zijn wel uitzonderingen: panden kleiner dan 100 m2, monumenten, panden die binnen twee jaar gesloopt worden en als de verduurzaming een terugverdientijd heeft van meer dan 10 jaar.
Meer belasting op industrie die veel CO2 uitstoot
Industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan meer belasting betalen, want hun vrijgestelde uitstoot wordt kleiner. Ze kunnen dus minder CO2 gratis uitstoten en moeten er eerder voor betalen.
Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten gaan vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Het deel van de uitstoot waarover ze nu geen belasting hoeven te betalen (de vrijgestelde uitstoot), wordt vanaf die datum kleiner. Zo wil het kabinet de industrie stimuleren minder CO2 uit te stoten.
Roetfiltercheck diesels
De algemene periodieke keuring van dieselauto’s wordt strenger. Er wordt tijdens een apk nu altijd getest of een diesel een goed werkend roetfilter heeft. Dat gebeurt met een zogeheten deeltjesteller, die het aantal roetdeeltjes in de uitlaatgassen meet.
Toezicht op nepkortingen
De Autoriteit Consument & Markt kan voortaan strenger optreden tegen nepkortingen. Als een product zogenaamd is afgeprijsd van 30 euro naar 20 euro, maar in het echt nooit of maar heel kort 30 euro heeft gekost, is er sprake van een nepkorting.
Winkeliers konden een prijs bijvoorbeeld een dagje verhogen naar 30 en dan verlagen naar 20 en dan was de korting 10 euro. Maar voortaan geldt als oude prijs de laagste prijs die een product had in de 30 dagen voor de korting.
Geen oudedagsreserve meer voor ondernemer
Ondernemers en zzp’ers mochten ieder jaar een deel van hun winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoefden ze dan geen inkomstenbelasting te betalen. Maar voortaan mogen ze geen bedragen meer toevoegen aan dat pensioenpotje. Volgens het kabinet leidt dat tot een gelijkere belasting van werknemers en ondernemers.
Belasting voor bedrijven omhoog
Bedrijven gaan meer belasting betalen over de winst die ze maken. In 2022 betaalden ze 15 procent over hun winst tot 395.000 euro en 25,8 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 19 procent over de winst tot 200.000. Het percentage over het bedrag daarboven blijft 25,8 procent. Het kabinet wil hiermee meer geld ophalen bij bedrijven, zodat dat de belasting voor burgers omlaag kan.
Gegevensuitwisseling platformeconomie
Digitale platformen als Uber, Airbnb en Booking.com worden verplicht om informatie aan te leveren aan een belastingdienst in een EU-lidstaat over de verkopers van diensten of producten op hun site. En die nationale belastingdiensten zijn verplicht deze info automatisch te delen met andere EU-landen. Dat moet het ontwijken en ontduiken van belasting tegengaan.
AOW-leeftijd omhoog
We worden gemiddeld ouder en daarom gaat de AOW-leeftijd omhoog, van 66 jaar en 7 maanden naar 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt het vervolgens 67 jaar.
Ouderlijk gezag
De ongehuwde en niet-geregistreerde partner krijgt voortaan automatisch het ouderlijk gezag, samen met de moeder van een kind. Tenminste: als de partner het kind erkent. Ze hoeven het gezag dus niet meer samen aan te vragen bij de rechtbank.
Spreekrecht familie bij rechtszaak uitgebreid
Nabestaanden van een overleden slachtoffer hadden al spreekrecht tijdens een rechtszaak. Maar wie precies als nabestaande geldt, wordt uitgebreid. Ook de stief-familie en pleegfamilie van iemand mag nu spreken bij een rechtszitting.
Kroatië krijgt euro
En nog iets buiten Nederland, maar wel handig mocht je er komend jaar op vakantie gaan. In Kroatië wordt de euro ingevoerd. Het is het twintigste euroland. Daarmee verdwijnt de nationale munt, de kuna. 7,5345 kuna wordt 1 euro.
advertentie

Meer 'Politiek':

Vervolgproces fietspad Eeuwigelaan

26 mei 2023

In de uitvoeringsagenda van het beleidsplan is dan ook opgenomen dat de fietsvoorziening langs de Eeuwigelaan moet worden verbeterd

Op 26 april heeft de Raad van State het hoger beroep van de Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o. inzake de realisatie van het tweede fietspad gegrond verklaard.

Verslag van de motie terrasverruiming donderdagavond 25 mei

26 mei 2023

Kijk naar wat er wél kan in plaats van dingen te beperken of af te wijzen...

De VVD heeft gisteravond aan het einde van de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de vergadering ingediend om een terrasverruiming in 2023 te mogen doorzetten.

Banenbeurs in De Beeck voor Oekraïense inwoners was succes

26 mei 2023

Zo’n 40 Oekraïners bezochten de beurs...

Zaterdag 20 mei vond in Sportcentrum De Beeck in Bergen een banenbeurs voor Oekraïners plaats. Werkzoekende Oekraïners uit de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo konden kennismaken met lokale en regionale bedrijven en uitzendbureaus.

Noord-Holland vraagt aan Rijk 1,2 miljard voor landelijk gebied

26 mei 2023

Het is mede aan ons om onze prachtige provincie te behouden voor toekomstige generaties...

Herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovatie bij veehouderijen om stikstofuitstoot te laten afnemen, bescherming van goede landbouwgrond en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden.

Provincie licht gemeenten door: informatiebeheer Bergen ‘onvoldoende’

19 mei 2023

De provincie oordeelt op vier 'risicodomeinen': financiën, archief & informatiebeheer, huisvesting van verblijfsgerechtigden en omgevingsrecht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen binnen haar bereik.

Particuliere opvang Oekraïners in het zonnetje gezet

19 mei 2023

Burgemeester Lars Voskuil en het projectteam Oekraïne waren aanwezig om de gastgezinnen in het zonnetje te zetten

De Oekraïense hapjes en drankjes stonden klaar en Oekraïense livemuziek schalde door de boxen.

Provincie betaalt 86.000 euro aan kustbus

12 mei 2023

Van juli tot en met augustus...

De provincie Noord-Holland draagt 86.180 euro bij aan de kustbus, de verbinding die de afgelopen zomers toeristen vervoerde langs verschillende regio's van de Noordzeekust.

De stand van zaken op het Dorpsplein Bergen

12 mei 2023

Uitgangspunt is dat het op het Plein veilig en prettig verblijven is...

In het centrum van Bergen ontwikkelen we het Dorpsplein Bergen. Dit is onderdeel van Mooi Bergen.

Afsluitende bijeenkomst Groen in de Buurt

12 mei 2023

Voor wie zelf een idee heeft om een wijk groener en mooier te maken, is dit dé kans om inspiratie op te doen...

Dinsdagavond 16 mei is de afsluiting van het project ‘Groen in de Buurt’. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Wie zelf een idee heeft voor een groene buurt, kan hier inspiratie opdoen.

Tegelophaalservice onverwacht succes

12 mei 2023

Tegels eruit en vervangen door groen, daar gaan we voor tijdens het NK Tegelwippen...

De handige tegelophaalservice van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormde de aftrap. Inwoners gingen enthousiast aan de slag. In totaal werden meer dan 150 Big Bags aangevraagd voor deze actie. De Big Bags - gevuld met tegels - werden daarna weer opgehaald. De gewipte tegels worden hergebruikt in de wegenbouw.

Gemeenten willen rol pakken in gebiedsprocessen

28 april 2023

Gemeenten willen bijdragen aan de rijksdoelen door deze slim te verbinden met de wensen die in de eigen regio leven

Om ook in de toekomst een vitaal landelijk gebied te behouden, is het hard nodig dat gemeenten hun bijdragen kunnen en gaan leveren om te komen tot een duurzaam en samenhangend perspectief in hun regio’s. Gemeenten willen die rol pakken en zoeken daarbij de onderlinge samenwerking.

Raad van State vernietigt uitspraak rechtbank over Eeuwigelaan en draagt college op huiswerk over te doen

28 april 2023

Plan terug bij af...

Het college heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat het belang van de verkeersveiligheid voor fietsers is gediend met het verkeersbesluit en heeft geen evenwichtige belangenafweging gemaakt.

Koninklijke onderscheiding voor VVD-raadslid Kees van Leijen

21 april 2023

Raadsleden komen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als ze twaalf jaar of langer raadslid zijn geweest

Vanwege zijn jarenlange inzet als gemeenteraadslid is Kees van Leijen tijdens de raadsvergadering koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lars Voskuil reikte het lintje met de bijbehorende versierselen aan hem uit.

Provincie stelt: duinbos Bergen aan Zee aangetast door honingzwam

21 april 2023

De kap (13.000 bomen) is bedoeld om de verzuring van de grond door stikstof tegen te gaan, zo meldt Gedeputeerde Staten

Het gaat om 16,2 hectare bosgebied ten noordoosten van Bergen aan Zee. Een deel van de 13.000 bomen is aangetast door de honingzwam.

Plan van aanpak Vitale Kernen (Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet) is gereed

21 april 2023

Wethouder Yvonne Roos is blij met de voortgang

Het college heeft een plan van aanpak laten opstellen voor een onderzoek naar leefbaarheid in de Egmonden en Groet.

Dertig kilometer in de gehele bebouwde kom, graag ook in Bergen!

21 april 2023

Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte...

Veilig Verkeer Nederland heeft gemeenten opgeroepen een maximumsnelheid van 30 km in alle wijken in te voeren. Partij ONS DORP ondersteunt dit van harte en wil nog een stapje verder gaan door de maatregel ook in te voeren op de zogenoemde doorgaande routes. Dus binnen de gehele bebouwde kom van alle kernen.

Bergenaren met een mening: Jan Roos

14 april 2023

Nieuwe catch22-soap in Bergen: afval

Mensen op een bovenwoning in het centrum van Bergen hebben een schrijven van de gemeente ontvangen met het verzoek stickers op hun grijze en oranje afvalbakken te plakken, zodat die voor eeuwig opgehaald kunnen worden.

Second opinion over proces VVGB Plein Bergen als hamerstuk naar raad van 20 april

17 april 2023

Het college heeft eerder aangekondigd de VVGB te willen terugtrekken en het Plein gezamenlijk met het winkelhart opnieuw vorm te geven

“Jammer dat de andere partijen deze second opinion zien als instemming op de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB), terwijl het alleen gaat over een onderzoek over het gelopen bestuurlijke proces”, zegt Klaas vd Kaaij, raadslid D66 en mede-opsteller en indiener van dit raadsinitiatiefvoorstel.

In maart is de sloop van de Bakemaflat afgerond

14 april 2023

De gemeente streeft ernaar om het Plein rond 1 juni weer te openen

De gemeente maakt een aantrekkelijk Plein waarbij we rekening houden met het tijdelijke karakter.

Wethouder Marco Wiesehahn ziet dat (nog) geen gebruik wordt gemaakt van het zogenaamde saneringskrediet voor mensen die met schulden zitten

14 april 2023

Sinds 1 januari 2023 wel een optie, maar nog niet gebruikt

Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten neemt met een saneringskrediet de schulden over van mensen die ze zelf niet meer kunnen aflossen. Het resultaat is dat de schuldenaren met slechts één schuldeiser te maken hebben: de gemeente. "Dat scheelt ze veel stress", zegt het Waarborgfonds Saneringskredieten.

Brief van het college aan de raad, op 5 april 2023

7 april 2023

Vervolg projecten Hotel Nassau en Dorpsplein

Op 8 maart 2023 hebben wij de uitspraak van de Raad van State inzake de acht beroepen die zijn ingesteld tegen de besluiten op vergunning voor Hotel Nieuw Nassau ontvangen.

Partij ONS DORP wijst een second opinion van de hand

7 april 2023

Participatie met bewoners, belanghebbenden en deskundigen is niet verlopen volgens democratische weg

Partij ONS DORP vindt de plannen voor de invulling van het Plein in Bergen centrum onacceptabel. Het bouwplan voldoet niet aan het vigerende bestemmingsplan. Ook wordt de footprint uit de door de raad in oktober 2015 vastgestelde Contourenkaart ruimschoots overschreden.

Geen tegels maar planten in je tuin…

7 april 2023

Tegel-ophaalservice voor inwoners

In april starten de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo weer een tegelwip-actie om tegels op te halen bij inwoners in de wijk.

Bergenaren in de media: rechter geeft gemeente gelijk: terechte dwangsom voor Amandy’s limonade- en wijnproeverij

6 april 2023

'Er is sprake van betaling voor het verstrekken van spijzen en directe consumptie'

Amandy de Ruijter moet stoppen met haar limonade- en wijnproeverij aan huis in Schoorl. Na het kort geding heeft de bestuursrechter besloten dat de dwangsom van 10.000 euro terecht is opgelegd en dus blijft gelden. "Het schriftelijk akkoord van een wethouder is in de gemeente Bergen niets waard."

Dialoogtafel over Bergens duingebied: is er een zaadje geplant?

31 maart 2023

De dialoogtafel die werd opgezet op initiatief van de raad van Bergen mag best een succes worden genoemd

Niet dat iedereen het aan het eind van de avond met elkaar eens was, maar de aanwezigen hadden tenminste wel - ongestoord - hun verhaal kunnen vertellen en kunnen aanhoren wat 'die anderen' eigenlijk precies vonden en waarom.

CDA tegen slechts twee in plaats van acht woningen!

31 maart 2023

Gemiste kans...

De raad van de gemeente Bergen was gisteren bijeen om een besluit te nemen over een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Duinweg 21 te Schoorl. Daarmee is het mogelijk om op de locatie twee woningen te realiseren in de rijksmonumentale bollenschuur in combinatie met een nieuwe vrijstaande woning aan de zuidzijde van het perceel. Het oude bestemmingsplan staat acht woningen in de schuur toe.

Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens met een laag inkomen

31 maart 2023

Wie kan het aanvragen...

Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen nu terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit landelijke noodfonds betaalt voor huishoudens een deel van de energierekeningen van oktober 2022 tot en met maart 2023. Het Noodfonds Energie is er om te voorkomen dat mensen energieschulden opbouwen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug