Vorming nieuw college Bergen pas na de zomervakantie

Wie heeft interesse om in de gemeente Bergen wethouder te worden?

Het duurt langer dan gedacht voordat er een raadsakkoord ligt en een nieuw college van de gemeente Bergen kan worden gepresenteerd. De zomer wordt uitgetrokken om geschikte wethouders voor de komende vier jaar te vinden en te selecteren.

Het tussentijds verslag was nodig om het inwoners duidelijk te maken waar de gemeenteraad samen met de formateur de afgelopen maanden mee bezig is geweest. Waren er begin juni nog geluiden dat er misschien medio juli al een nieuw college zou zijn, inmiddels is duidelijk dat de werving en selectie van de nieuwe wethouders meer tijd vergt dan een paar weken. De raad laat zich hierbij begeleiden door een professioneel bureau. De kwaliteiten die deze vier bestuurders meebrengen zijn leidend en niet hun politieke voorkeur.

Volgens formateur Van Eijk staat nu het maken van goede en duidelijke afspraken over het proces voorop.  In het raadsakkoord komen daarom vooral afspraken over het proces en niet over de inhoud. Raadsleden moesten duidelijk wennen aan de nieuwe werkwijze, en hadden daarom nog wel de nodige detailvragen.
Toch benadrukte de formateur nog eens dat hij bij alle politieke partijen een sterke wil heeft bemerkt om de bestuurscultuur te verbeteren. “Anders had ik de klus ook niet aangenomen. Ik heb twee jaar geleden ervaring opgedaan met de Bergense politiek als kwartiermaker.”

Van raadsleden wordt verwacht dat zij pas een oordeel hebben over nieuwe plannen of nieuw beleid, als er informatie is opgehaald in de lokale samenleving. De andere werkwijze wordt niet alleen van de Bergense raadsleden gevraagd, maar ook van de collegeleden en van alle ambtenaren, die veel eerder informatie moeten ophalen in de lokale samenleving en samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen het beleid moeten maken.  Wie interesse heeft om in Bergen wethouder te worden, kan binnenkort de publicatie van een profielschets verwachten met de kwaliteiten die de gemeenteraad zoekt voor het nieuwe college. Als iemand daaraan denkt te voldoen, kan die zich melden voor de selectieprocedure, ongeacht woonplaats of politieke voorkeur.