Voorzitter VOB Tom Pedroli doet oproep aan Bergense ondernemers

Wees voorzichtig, neem het virus en de noodzakelijke maatregelen serieus

Voorzitter VOB Tom Pedroli doet oproep aan Bergense ondernemers

Via de gemeente bereiken ons berichten dat winkelend publiek soms last heeft van uitstallingen als ze de 1,5 meter regel willen respecteren.

Ik wil u vragen om zelf eens kritisch naar uw eigen uitstalling te kijken en te beoordelen of deze de 1,5 meter maatregel hindert of niet. Twijfelt u daaraan dan wil ik u vragen om de uitstalling te verplaatsen zodanig dat winkelend publiek de 1,5 meter regel in acht kan blijven nemen. Deze 1,5 meter regel is bepalend voor toekomstige versoepeling of voor toch weer extra beperkingen, laat het zover niet komen. De huidige klachten komen voornamelijk uit de Stationsstraat en de Jan Oldenburglaan.

Ook wil ik onze horecaleden vragen om extra alert te zijn op de 1,5 meter regel. Er wordt scherp gelet op de manier waarop horecaondernemers hierop handhaven en er is vastgesteld dat dit niet overal goed gaat. Onnodig te zeggen dat argumenten als: “ze willen het gewoon niet” of “ik kan niet continue politieagentje spelen” niet opgaan. Als het niet lukt om de 1,5 meter te borgen dan zal hetzij het kabinet landelijk, hetzij de gemeente lokaal hierop uiteindelijk gaan reageren.

Tenslotte hecht ik eraan om te melden dat veel ondernemers in Bergen juist wel goede maatregelen hebben genomen om de 1,5 meter te borgen. Looproutes, handgel bij de ingang en afstandstrepen in de winkels helpen het publiek de regels te volgen en de ondernemers om soms bij te sturen als dat nodig is. We zullen met elkaar deze moeilijke periode moeten doorstaan, het virus is voorlopig nog niet van plan om op te geven. Recent was er weer een ernstige waarschuwing uit Peking (opnieuw op een markt) met een complete lockdown van de hele stad (21,5 miljoen inwoners!) tot gevolg en ook in Zuid Korea steekt het virus de kop weer op. In Brazilië, de Verenigde Staten en Zweden kunt u zien wat er gebeurt als er te weinig, te laat of geen maatregelen genomen worden.

Wees voorzichtig, neem het virus en de noodzakelijke maatregelen serieus. Het is voor uw eigen bestwil en die van anderen.

Hou vol, voorzitter VOB
Tom Pedroli