Voorzitter KHN Bergen-Egmond-Schoorl Mike Bosman, reactie op nieuwe recreatie verhuurbeleid gemeente Bergen

Voorzichtige inschatting dat de "grote (economische) gevolgen” voor horeca erg mee zullen vallen

Voorzitter KHN Bergen-Egmond-Schoorl Mike Bosman, reactie op nieuwe recreatie verhuurbeleid gemeente Bergen

Als interim voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Bergen-Egmond-Schoorl wil ik je langs deze weg graag berichten over de verbazing die ondergetekende heeft ervaren bij het lezen van het artikel dat vorige week naar de Flessenpost is ingezonden door de ‘Belanghebbenden Bergen’. Het betreft een brief waarin de Belanghebbenden hun mening ventileren over de voorgestelde afbakening en regulering van vakantiehuisverhuur. En voorts riep men bewoners en (horeca)ondernemers op om de bijeenkomst bij te wonen die gisteravond plaatsvond in het Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef. Voor de volledigheid vind je de link naar het artikel hier: https://flessenpostuitbergen.nl/lezers-met-een-mening-verhuur-bemiddelingsbedrijven/

Weliswaar tussen haakjes, maar er stond dus opgetekend dat de KHN (Bergen-Egmond-Schoorl) te kennen heeft gegeven dat zij “in deze niet de belangen van de natte horeca behartigt omdat zij voor de belangen van de hotels gaan”. De reden van dit schrijven is om aan te geven dat hier geenszins sprake van is. Ho-re-ca staat immers voor ho(tels), re(staurants) en ca(fé’s) en dus worden ieders belangen zo goed als mogelijk behartigd, nationaal, regionaal en lokaal. Ik snap dat rectificatie niet aan de orde is aangezien het artikel valt onder ‘lezers met een mening’.

Eind januari heb ik, met twee petten op (voor de duidelijkheid, die van voorzitter KHN a.i. alsook die van algemeen directeur van blooming bedrijvengroep, met o.a. een hotel maar ook met een strandpaviljoen in portefeuille), enkele belanghebbenden uitgenodigd voor een verhelderend gesprek. Een gesprek dat overigens zeer prettig was en uiterst positief verliep. En dat maakt dat het wat dubbel was om in jullie nieuwsbrief ons zogenaamde standpunt te lezen. In dat gesprek is namelijk voorgelezen uit een visiedocument van de Koninklijke Horeca Nederland, en wel de overkoepelende landelijke organisatie met ruim 20.000 (!) leden. Dat ziet er beknopt als volgt uit:

“Wat betreft Airbnb en andere, vergelijkbare internetplatforms vindt KHN dat particuliere aanbieders van accommodatie en/of maaltijden via internetplatforms net als professionele horecabedrijven moeten voldoen aan de reguliere wet- en regelgeving. In het kort; een eerlijk speelveld. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid, hygiëne en openbare orde. Ook dient onder andere toeristen- en inkomstenbelasting te worden betaald. Er moet dus ook worden gecontroleerd en gehandhaafd. Om dat te kunnen doen moet er een meld-, vergunning- of registratieplicht komen zodat locaties bij instanties bekend zijn. Dan kan er worden gecontroleerd of wetten worden nageleefd (handhaving). Ook moet het mogelijk worden gemaakt dat toezichthouders relevante data van aanbieders rechtstreeks kunnen opvragen bij de internetplatforms.”

Kortom en wellicht ten overvloede, dit is het landelijke standpunt. En KHN Bergen-Egmond-Schoorl, met 108 (!) leden, sluit zich daar logischerwijs bij aan. Daar kon en kan geen misverstand over bestaan!

Vervolgens hebben we voorgesteld en bevestigd dat dit punt alsnog wordt toegevoegd aan de agenda van de ALV die binnenkort plaatsvindt … ondanks dat KHN géén politiek platform is. Reden is de belofte om nogmaals te vragen hoe de zienswijze is van onze ‘natte horeca’ aangezien KHN tot de dag van vandaag niets van hen heeft vernomen. Wellicht is dit omdat door de ondernemers aangenomen wordt dat in veel vakantiehuizen door de toerist zelf wordt gekookt met van thuis meegenomen boodschappen, waar (fulltime) huizenbezitters vaker gebruik (zullen) maken van ons prachtige aanbod etablissementen. Maar zoals gezegd staat de ALV nog te gebeuren en dus is dit misschien wel een voorbarige aanname.
Gisteravond in Egmond aan den Hoef, in een zaal gevuld met ruim tweehonderd bezoekers, constateerde ik in ieder geval dat nog geen handvol (horeca)ondernemers gehoor gaf aan de oproep van de Belanghebbenden om aanwezig te zijn, gehoord te worden en actie te ondernemen. Het is nogmaals te vroeg om daar al een conclusie aan te verbinden. Maar zo lang de gemeente beschikt over ruim 40.000 ‘legale slaapplekken’, wat een vertegenwoordiging is van zo’n 90-95% van alle logiesverstrekking, is onze voorzichtige inschatting dat de “grote (economische) gevolgen” voor deze groep erg mee zullen vallen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Mike Bosman