Voormalig topambtenaar Bergen, Erik van H. veroordeeld voor omkoping

Een taakstraf van 200 uur en verder moet hij aan de staat een bedrag van ruim 35.000 euro betalen

De rechtbank Noord-Holland heeft een 54-jarige man veroordeeld voor het aannemen van giften in strijd met zijn ambtsplicht. Dat gebeurde toen hij als ambtenaar bij de gemeente Bergen werkte. De man krijgt een taakstraf van 200 uren opgelegd. Verder moet hij aan de staat een bedrag van ruim 35.000 euro aan financieel voordeel betalen.

De verdachte was vanaf november 2003 tot oktober 2018 werkzaam als projectleider bij de gemeente Bergen (NH). In die functie begeleidde hij de grotere en complexere ruimtelijke ordeningsprojecten binnen de gemeente, waaronder het project Bregtdorp 2e fase in Schoorl (bouw van woningen) en later het project Schoorl Centrum/Schoorl Klopt. Ory B.V. was de projectontwikkelaar van het project Bregtdorp. De verdachte had in de periode 2003-2005 succesvol met dit bedrijf samengewerkt in het project en kreeg een vriendschappelijke band met de eigenaar van Ory B.V.
In 2006 leende de verdachte voor de aankoop van zijn woning een geldbedrag van Ory B.V. tegen zeer gunstige voorwaarden. Het rentepercentage lag lager dan het destijds gemiddelde rentepercentage voor langlopende leningen en werd halverwege de looptijd met terugwerkende kracht gehalveerd (van vier procent naar twee procent). Jarenlang hoefde de verdachte ook geen rente en aflossingen te betalen. Ory B.V. heeft na het verstrekken van de hypothecaire geldlening een grondpositie aangekocht in het project Schoorl Centrum/Schoorl Klopt van een andere projectontwikkelaar, waarbij de verdachte ook weer als projectleider was betrokken.

De verdachte liet zich op de hiervoor beschreven wijze omkopen.

Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelt dat de verdachte door het sluiten van de hypothecaire geldlening met Ory B.V. in strijd met zijn ambtsplicht giften (een voordelig rentepercentage en uitgestelde aflossingen en rentebetalingen) en een dienst (de lening) heeft aangenomen. De verdachte heeft hiervan voordeel gehad. Er is geen bewijs dat Ory B.V. voor het verstrekken van de geldlening een concrete tegenprestatie van de verdachte heeft verlangd of dat Ory B.V. daadwerkelijk door de verdachte is bevoordeeld in een van de projecten.
De verdachte heeft volgens de rechtbank wel bewust het risico genomen dat Ory B.V. de lening heeft verstrekt vanwege de wijze waarop de verdachte het project Bregtdorp 2e fase had afgehandeld of om in de toekomst van de verdachte in zijn functie als ambtenaar alsnog iets te verlangen. De verdachte heeft het aangaan van de geldlening besproken met een collega, die hem op de risico’s heeft gewezen. Toch heeft de verdachte de overeenkomst met Ory B.V. gesloten.

De rechtbank houdt er rekening mee dat de verdachte Ory B.V. niet concreet heeft bevoordeeld. Aannemelijk is dat sprake is geweest van een misstap die grote persoonlijke gevolgen voor de verdachte heeft gehad. Bovendien heeft het lang geduurd voordat de zaak op zitting is behandeld.

Ontneming van het voordeel
De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte door de gunstige voorwaarden van de hypothecaire geldlening een financieel voordeel heeft gehad van ruim 35.000 euro. Dit bedrag moet de verdachte aan de staat betalen.