Voorlopig streep door nieuwbouwplannen hotel Nassau Bergen aan Zee

Volgens verontruste bewoners zou de gemeente niet de juiste procedures hebben gevolgd bij het verlenen van de vergunning

Het plan voor de bouw van een nieuw hotel in Bergen aan Zee moet mogelijk toch langs de gemeenteraad. Dat is de voorlopige uitkomst van de zitting eerder deze week van de Raad van State. Bij de RvS hadden acht partijen bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van hotel Nassau op het Rode plein. Een besluit dat het Bergense college van burgemeester en wethouders vorig jaar november nam.
Daarin staat dat het nieuwe pand mag afwijken van het bestemmingsplan. Volgens de bezwaarmakers kan het gebouw daardoor veel groter worden dan het hotel dat er nu staat en komt de kleinschaligheid van Bergen aan Zee in gevaar.

Binnen zes weken zal de Raad van State beslissen of het besluit de vergunning te verlenen op procedurele gronden dan wel vormfouten moet worden vernietigd.

Wordt vervolgd.