Voedselbanken in Noord-Holland Noord blij met extra ondersteuning

Rabobank draagt namens leden een steentje bij in deze dure tijden

De Voedselbanken in Noord-Holland Noord staan voor een grote uitdaging. Door de huidige inflatie en hoge energiekosten stijgt de behoefte aan voedselpakketten, terwijl het aanbod van producten daalt. De Voedselbanken worden hierdoor nog afhankelijker van donaties en zoeken nog meer de samenwerking op met andere partijen. Rabobank biedt de zeven Voedselbanken in Noord-Holland Noord extra ondersteuning, in de vorm van begeleiding en een donatie. De coöperatieve bank wil mensen helpen een stap te zetten naar een financieel gezonder leven. Door een luisterend oor te bieden en inzicht te geven in inkomsten en uitgaven. Bij geldzorgen staat het Rabo Team Hulp bij Geldzorgen klaar om te helpen met oplossingen. Om samen met onder meer de Voedselbanken zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven ondersteunen, doet Rabobank een donatie uit het Coöperatiefonds van in totaal € 100.000. Dat bedrag wordt op basis van het aantal cliënten van de Voedselbanken verdeeld.

Extra dankbaar
‘We merken de laatste maanden dat de aanvragen voor voedselpakketten toenemen,’ vertelt Leoni Sipkes, voorzitter van Voedselbank West-Friesland. ‘Wekelijks komen er alleen al in West-Friesland vijf tot zes gezinnen bij en dat is veel. Tegelijkertijd merken we dat er minder wordt geproduceerd. Kassen draaien niet meer op volle toeren en ondernemers gaan bewuster om met voedselverspilling. Supermarkten bieden zelf hun restproducten aan, dat is mooi, maar het betekent wel dat wij minder producten binnenkrijgen.’ Sipkes zegt daarom extra dankbaar te zijn met alle producten en donaties die binnenkomen. ‘We krijgen steun van verschillende kanten: bedrijven, organisaties, scholen en kerken. Daar worden we blij van. Dat ook Rabobank ons steunt, vind ik een mooi, maatschappelijk initiatief. Rabobank is sinds jaar en dag lokaal betrokken. Bovendien streven de bank en wij hetzelfde na: we willen mensen financieel op weg helpen. Ons motto is “geen pakket zonder traject”. We kijken hoe we mensen kunnen helpen weer zelfredzaam te worden, waar nodig samen met professionele hulpverleners.’

Donatie en begeleiding
Rabobank doneert een totaalbedrag van € 100.000, te verdelen over de Voedselbanken in Noord-Holland Noord: Alkmaar, Den Helder, Kop van Noord, Langedijk, Purmerend, Texel en West- Friesland. Daarnaast wil de bank overleg initiëren tussen de zeven Voedselbanken, zodat ze elkaar verder kunnen versterken. Voedselbanken die nog geen Vriendenstichting hebben, worden via Rabo ClubSupport geholpen bij het creëren van deze structurele inkomstenbron. Er worden workshops georganiseerd voor het effectief inzetten van social media en het werven van vrijwilligers. Verder kan Rabobank, via haar netwerk, de Noord-Hollandse Voedselbanken in contact brengen met regionale voedselproducenten.

Samen optrekken
‘Wij zijn als coöperatie verankerd in de lokale samenleving’, zegt Harry Nieuwenhuizen. ‘Wij willen die samenleving graag versterken met onze kennis, ons netwerk, financiële middelen en verbindingskracht. Samen kunnen we meer bereiken. De ondersteuning van de zeven Voedselbanken is daar een mooi voorbeeld van. Door samen op te trekken, kunnen we het verschil maken. Rabobank heeft geen aandeelhouders maar leden. Die leden zijn vertegenwoordigd in de Ledenraad die jaarlijks ons budget voor het Coöperatiefonds vaststelt. Hiermee vloeit een deel van onze nettowinst terug naar de regio, Noord-Holland Noord. Het zijn dus onze leden die ervoor zorgen dat we projecten kunnen ondersteunen zoals de Voedselbanken. De Voedselbanken doen enorm goed werk. Ze verstrekken onder andere gezond voedsel en helpen mensen financieel gezond te leven, iets waarvoor Rabobank zich ook hard maakt. Ik ben er bijzonder trots op dat wij, namens onze leden, hier een steentje aan mogen bijdragen.’

Uitreiking cheques
Leden van Rabobank reikten de cheques voor de donatie donderdag 15 december uit aan de zeven Voedselbanken. Dat gebeurde bij de locatie van Voedselbank West-Friesland in Hoorn. ‘We zijn erg blij met dit mooie bedrag,’ aldus Leoni Sipkes. ‘Onze bestelbus is aan vervanging toe en dat geldt ook voor de diepvrieskisten. Dit geld komt dus zeker goed van pas.’