Deel

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

De belangrijkste conclusies uit beide rapporten

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

Dinsdagavond 27 november discussieert de raad in een extra Algemene Raadscommissie over de vier scenario’s voor de Harmonielocatie te Bergen. Als input voor deze discussie heeft het college vandaag alvast enkele mogelijke gevolgen van de scenario’s aan de raad aangeleverd.

Het college heeft op 6 november jl. vier scenario’s geschetst die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie, te weten:
1 Co-creatie;
2 Planaanpassing;
3 Intrekkingsbesluit;
4 De 7 Dorpelingen.

Het college wil graag dat de raad met zoveel mogelijk onderbouwing een keuze voor de uitwerking van één of meer scenario’s kan maken. Daarom heeft het alvast aan twee bureaus, PAS bv en Houthoff, gevraagd om inschattingen van de gevolgen op financieel en juridisch gebied te maken. Vanwege de toekomstige onderhandelingspositie van de gemeente wordt aan de raad gevraagd om op de adviezen van de beide bureaus geheimhouding te leggen en een gedeelte van de vergadering die op dinsdagavond 27 november plaatsvindt, in beslotenheid te houden.

Conclusies
Het college heeft een openbare oplegnotitie gemaakt met de belangrijkste conclusies uit beide rapporten.
Volgens bureau PAS bv is scenario 4 (‘De 7 Dorpelingen’) financieel het meest voordelig. In dit scenario neemt PAS bv € 100.000,- op voor plankosten, bovenop de huidige grondexploitatie. De andere drie scenario’s maken volgens de globale berekeningen van PAS bv de huidige grondexploitatie voor de gemeente nadeliger. In scenario 1 (co-creatie) en 3 (intrekkingsbesluit) gaat het om ca € 2.900.000,- en in scenario 2 (planaanpassing) om ca € 2.600.000,-
Houthoff heeft de juridische gevolgen van de scenario’s en met name de kans dat een eventuele schadeclaim van Schrama BV bestreden kan worden in beeld gebracht. Bij scenario 4 (‘De 7 Dorpelingen’) loopt de gemeente het minste risico. Bij scenario 3 (intrekkingsbesluit) loopt de gemeente juridisch het meeste risico.

Vervolgstappen college
Het college heeft besloten naar aanleiding van de rapporten van PAS bv en Houthoff een tweetal vervolgonderzoeken in te stellen: een nieuwe taxatie van de waarde van de door de gemeente in te brengen gronden en een second opinion op de grondexploitatie Mooi Bergen, specifiek voor het onderdeel Harmonielocatie.
Het college streeft er naar de uitkomsten van deze vervolgonderzoeken voor de raadsvergadering van 18 december 2018 onder geheimhouding naar de gemeenteraad te sturen. In die vergadering maakt de raad een definitieve keuze voor uitwerking van één of meer scenario’s.


Versie na bespreking in extra college 22 november 2018
Oplegnotitie scenario’s Harmonielocatie voor bespreking in de arc van 27 november 2018

Het college heeft uw gemeenteraad op 6 november een memo scenario’s Harmonielocatie Bergen gestuurd. Daarin heeft het college een viertal scenario’s benoemd die uitgewerkt kunnen worden voor de Harmonielocatie:
1 Co-creatie;
2 Planaanpassing; 3 Intrekkingsbesluit; 4 De 7 Dorpelingen.
Ook is ingegaan op het speelveld, de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke situatie en op de beheerfactoren inclusief de risico’s. Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 5 november heeft het college op 13 november een vervolg memo gestuurd. Daarin is ingegaan op een drietal onderwerpen:
1. publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gevolgen uitspraak voorzieningenrechter;
2. wijze van uitwerking financiële en juridische consequenties van de vier scenario’s;
3. proceduretijd intrekkingsbesluit.

Vervolgens heeft het college opdracht gegeven aan PAS bv om de financiële consequenties van de vier scenario’s in beeld te brengen. Het college heeft Houthoff gevraagd om een juridische analyse van de vier scenario’s te maken waarbij de anterieure exploitatieovereenkomst (AOK) tussen de gemeente en Schrama BV de basis vormt.
De beide adviesopdrachten staan los van elkaar. En de resultaten kunnen, zeker gezien de korte tijd waarin de adviezen tot stand gekomen zijn, niet aan elkaar gelinkt worden. Maar beide dienen wel als input voor de uiteindelijke scenariokeuze.
Het college heeft in verband met de onderhandelingspositie van de gemeente geheimhouding op de volledige adviezen van PAS bv en Houthoff gelegd en vraagt de raad deze op 11 december 2018 te bekrachtigen.
Onderstaande samenvatting is openbaar.
Openbare conclusie financiële consequenties scenario’s Harmonielocatie Bergen door PAS bv

Onderstaande tabel vat de resultaten samen. Bij consequenties voor de gemeentelijke grondexploitatie gaat het hoofdzakelijk om extra plankosten, effect op de opbrengsten/grondwaarde voor de grondexploitatie en tijd/rente effecten.
De effecten voor de opstalexploitatie (of bouwexploitatie) van de ontwikkelaar gaan over extra planontwikkelingskosten en winstderving.
Tot slot zijn de consequenties in beeld gebracht voor de parkeer- en supermarkt exploitatie. Hier gaat het om winstderving (verwachte marge die niet meer komt).
Deze analyse laat de juridische legitimiteit van mogelijke claims van ontwikkelaars/ondernemers buiten beschouwing. Deze analyse betreft een rekenkundige inschatting wat dit kan betekenen voor de business cases van deze partijen.
* parkeerexploitatie en supermarkt exploitatie

Overzicht financiële consequenties (miljoen €) Klik op de illustratie voor een uitvergroting

Versie na bespreking in extra college 22 november 2018
Scenario 1 en 3 leiden tot het grootste negatieve effect door de combinatie van de effecten in de gemeentelijke grondexploitatie, opstalexploitatie ontwikkelaar en de winstdervingen in de parkeer- en supermarkt exploitaties.
Ook in scenario 4 verwachten we een licht negatief effect als gevolg van de kosten van het huidige proces van afweging als gevolg van de voorlopige voorziening door de Raad van State.
Openbare conclusie van de privaatrechtelijke analyse (Houthoff):
Scenario 4 (uitvoering van de 7 Dorpelingen) levert voor de gemeente geen aanwijsbaar risico op. De scenario’s 1 (co-creatie) en 2 (planaanpassing) zijn onderhandelingstrajecten waarbij het risico van te voren niet in te schatten is. De mogelijkheden voor de gemeente tot het behalen van een zo gunstig mogelijk onderhandelingsresultaat worden ook bepaald door de uitkomst van scenario 3 (intrekkingsbesluit). In scenario 3 zijn de risico’s binnen de privaatrechtelijke verhouding tussen de gemeente en Schrama BV het grootst.

Samenvatting conclusies PAS bv en Houthoff
Financieel gezien is scenario 4 (‘ De 7 Dorpelingen’) het meest voordelig. In dit scenario neemt PAS bv € 100.000,- op voor plankosten. Deze komen bovenop de huidige grondexploitatie. De andere drie scenario’s maken volgens de globale berekeningen van PAS bv de huidige grondexploitatie voor de gemeente nadeliger. In scenario 1 (co-creatie) gaat het om € 2.900.000, in scenario 2 (planaanpassing) € 2.600.000,- en in scenario 3 (intrekkingsbesluit) € 2.900.000,- .
Houthoff heeft de juridische gevolgen en met name de kans dat een eventuele schadeclaim van Schrama BV succesvol bestreden kan worden in beeld gebracht. Bij scenario 4 ‘(De 7 Dorpelingen’) loopt de gemeente het minste risico. Bij scenario 3 (intrekkingsbesluit) loopt de gemeente juridisch het meeste risico. Scenario 1 (co-creatie) en 2 (planaanpassing) nemen een tussenpositie in.

Vervolgstappen college
Het college heeft besloten op basis van de rapporten van PAS bv en Houthoff een tweetal vervolgonderzoeken in te stellen: een nieuwe taxatie van de waarde van de door de gemeente in te brengen gronden en een second opinion op de grondexploitatie Mooi Bergen, specifiek voor het onderdeel Harmonielocatie. Het college streeft er naar deze onderzoeken voor de raadsvergadering van 18 december 2018 onder geheimhouding naar de gemeenteraad te sturen.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’ Vervolg ‘vier scenario’s Harmonielocatie’

Meer '#463':

Bergen in de media: Bergense partij stapt uit college

28 november 2018

Up-date: College en BBB reageren met brief

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen heeft een ambtsmisdrijf gepleegd.

Altijd al willen leren Schoonrijden?

23 november 2018

Op donderdagmiddag 29 november een extra ‘basistraining’

Schoonrijden is ideaal voor mensen die graag schaatsen, maar die niet meer per se hard hoeven te rijden.

Kerstprojectkoor zoekt zangers

23 november 2018

Uitvoering in de Petrus en Pauluskerk in Bergen

Vindt u het leuk om samen met uw (klein)kinderen kerstliedjes te zingen?

Najaarseditie van de Bergense Kroniek vers van de pers

23 november 2018

Te koop in de lokale boekhandel en via www.hvb-nh.nl

De Kroniek brengt de geschiedenis van ons dorp weer een stukje dichterbij.

Verkoop oude kerstversiering in de 'Sfeer van Weleer'

23 november 2018

Nu te koop in Bergen

Bent u ook zo dol op originele, oude kerstversiering? Kom dan langs...

Het vermaarde Matangi Quartet komt naar Bergen

23 november 2018

Waar en wanneer: Ruïnekerk zondag 25 november om 15.00 uur

In het tweede concert in de zesdelige kamermuziekserie op zondagmiddagen in de Ruïnekerk een optreden van het befaamde Matangi Quartet...

West-Friese country met Skotwal naar Bergen

23 november 2018

Waar en wanneer: Ruïnekerk op zaterdag 15 december om 20.00 uur

Een avond Skotwal betekent herkenning, ontroering, nostalgie, plezier en vooral heel veel goudeerlijke mooie muziek.

Programma Taverne aankomende week

23 november 2018

Vrijdag 23 november Hot Latin Night

Hot Latin Night met zinderende salsa van DJ Clay , in samenwerking met dansschool Cuba Te Llama. Vamonos Chicos y Chicas!

Oostenrijks feest bij il Primo

23 november 2018

Wanneer: Zaterdag 24 november vanaf 15.00 uur

Dit weekend organiseert il Primo voor de 25ste keer de Hans Danzl Cup ter nagedachtenis aan deze markante skileraar...

Het Kerstverhaal anders dan iedereen gewend is!

23 november 2018

Waar en wanneer: Ruïnekerk op vrijdag 21 december om 20.15 uur

Jannemien Cnossen werkt al 20 jaar als zangeres en violiste bij Herman van Veen...

BBB: Baas Bruin is Boos

23 november 2018

Column: Rob van de Pas

Weet u het nog..? Ineens waren ze daar: de nieuwe politieke beweging BBB. Bij de KvK ingeschreven als Behoorlijk Bestuur Bergen N.H...

Deze week... een foto én filmpje van de week

23 november 2018

Foto: Frank Nieuwenhuizen. Filmpje: Ruben Kunst

Het bijschrift van de Schoorlse fotograaf, 'zelfs de ganzen ontvluchten de grauwsluier,' Eerder deze week bezocht filmer en documentaire maker Ruben Kunst het Berger bos...

Stoppen of aanpassen?

23 november 2018

Column: Henkoo

Het College legt 4 scenario's voor over de Harmonielocatie, die allemaal onderzocht moeten worden.

Vierde supermarkt dient zich aan voor centrum Bergen

23 november 2018

LiDL koop oude ABN-Amro gebouw

Deze week werd bekend dat naast de bestaande supermarkten als de DEEN, Hema en de beoogde realisering van een Aldi in het nieuwbouwplan...

Rechtszaak Thomsen en Zeiler Stichting versus Gemeente Bergen inzake Parkhotel

23 november 2018

Bezwaren zijn door de Gemeente Bergen ongegrond verklaard

Woensdag 21 november diende voor de Alkmaarse Rechtbank de zaak tussen de Gemeente Bergen en de bezwaarmakers Bergenaar...

Horecava 2019 wordt completer dan ooit

23 november 2018

De foodcultuur van nu staat er centraal en bedrijven laten in een gezamenlijke opzet zien welke oplossingen zij hebben om in te spelen op de consument en eetgedrag anno nu.”

Horecava 2019 barst straks weer uit z’n voegen en vult het volledige RAI-complex.

Leuke suggestie voor de feestdagen... High Tea

23 november 2018

Het Duinhuis in Bergen aan Zee

Het Duinhuis is een aparte ruimte gelegen naast het restaurant "De Duinerij" met een groot terras en uitzicht op zee.

Rondje horeca… 45

23 november 2018

Ook zo'n zin het het kerstdiner over een aantal weken?

Het lijkt allemaal nog zo ver weg, maar wedden dat jullie pal na Sinterklaas gaan nadenken over... wat doen we met de kerstdagen...

Operazangeres zingt ook samen met dementerenden

23 november 2018

Het Participatiekoor Bergen heeft nog plaats voor zangers en zangeressen

“Door samen te zingen wordt verbinding gemaakt met verborgen herinneringen in ons klankgeheugen.

Preview korte filmopera A Day in June

23 november 2018

Waar en wanneer: CineBergen op zondag 25 november

De nieuwe, korte filmopera A Day in June is in 2018 opgenomen in Alkmaar, Bergen, Schoorl en Den Helder.

Kerstconcert: Weihnachtsoratorium van J.S. Bach onder leiding van dirigent Pieter-Jan Olthof

23 november 2018

Waar en wanneer: Petrus en Paulus Kerk op 14 december 19.30 uur

Op deze bijzondere vrijdag zingt Koorvereniging Bergen samen met het Begeleidingsorkest voor Noord-Holland en dirigent Pieter-Jan Olthof...

Bergenaren in de media... Marit: Mijn ouders stapten samen uit het leven

19 november 2018

Door: Sabine Leenhouts

De ouders van Marit Stofberg (59) besloten om gezamenlijk uit het leven te stappen. Ze waren weliswaar al 91 en 88, maar lichamelijk nog redelijk gezond.

Durf je het aan? Een recept uit 'De Wilde Keuken' van Stéphane Reynaud

23 november 2018

Langzaam gegaard wild zwijn

Een recept uit De Wilde Keuken, de kookbijbel over jagen en wild van Stéphane Reynauld.

Is kwaliteit belangrijk voor jou?

23 november 2018

De beste geluidsweergave ter wereld, vind je dus gewoon in Bergen. Met filmpje

Het in Bergen gevestigde Musical Reality is een uniek, dynamisch en veelzijdig bedrijf dat is gespecialiseerd in hoogwaardige opname en weergave van beeld en geluid.

Een kroniek van 50 jaar de Negen Nessen in Bergen

23 november 2018

Dit jaar bestaat de wijk de Negen Nessen 50 jaar

Eind jaren 50 van de vorige eeuw is in Petten een reactor gebouwd, het Reactor Centrum Nederland. In 1961 werd deze reactor overgedragen aan Euratom...

Je slaapt misschien genoeg, maar staat toch moe op?

23 november 2018

Oorzaken van een slechte slaapkwaliteit, waar je misschien nog niet aan had gedacht

We hebben allemaal drukke levens: een drukke baan, in de weekenden naar feestjes en afspreken met vriendinnen en dan moet je ook nog...

Engelenhealing als helende reis in Bergen

Waar en wanneer: Lucebertschool op woensdag 28 november om 19.30 uur

Uitgerust de decembermaand in? Op deze woensdag verzorgen Karin en Robert Gilhuijs een Engelenhealing als helende reis.

Fall into my closet... Mooie merken voor lage prijzen!

23 november 2018

Waar en wanneer: Zuidlaan 23 Bergen, op zaterdag 24 november vanaf 14.00 uur

Op deze zaterdag verkopen deze vier Bergense meiden van 14.00-21.00 hun leukste items.

Concert The Blouzz. Moddervette en dampende blues

23 november 2018

Waar en wanneer: De Blinkerd – Schoorl Op zaterdag 1 december 20.30 uur

Bluesformatie “The Blouzz” uit Alkmaar treedt op deze zaterdag op in De Blinkerd.

Filmpje van de week... prachtig historisch document over Bergen in 1919

23 november 2018

Met dank aan: Historische Vereniging Bergen Beeld en Geluid

Op 10 augustus 1919 (dus bijna honderd jaar geleden) maakte een cameraman van Albert Frères o.l.v. de journalist Dirk Klomp...

Oproep: Aanmelden sporters voor sportgala in de gemeente Bergen

23 november 2018

Ken jij zo'n topper?

Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert de Stichting Sporters BES een sportgala in de gemeente Bergen.

Bergen in de media... Rechter vindt ontslag topambtenaar Eric. van H terecht

21 november 2018

En verder... BBB eist duidelijkheid over vertrek wethouder van den Buske

Ex-topambtenaar Eric van H. van de gemeente Bergen krijgt zijn baan niet terug. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vanmorgen besloten.

Voordat je het weet… staan de kerstdagen weer voor de deur

20 november 2018

Oproep aan Bergense restaurants

Zoals ieder jaar publiceren wij de diverse kerstdiners van Bergense restaurants in de Flessenpost.

Sints logeerpartij op Dopersduin

21 november 2018

Het Sinterklaashuis is geopend van 20 november tot en met 5 december van 11.00-16.30 uur

Dopersduin is er alweer helemaal klaar voor: Sinterklaas komt hier in Schoorl dit jaar voor de derde keer logeren.

Terug