Deel

Verslag van de Raadsvergadering van donderdag 7 maart 2019

Het is even lezen, maar dan bent je ook weer geheel op de hoogte

Verslag van de Raadsvergadering van donderdag 7 maart 2019

De gemeenteraad wil op het T&O-terrein in Bergen zestien sociale huurwoningen neerzet ten en een appartementengebouw bestaande uit zes sociale huurwoningen met een ruim te voor Stichting Welzijn Bergen voor buurtactiviteiten. Doel is iets te doen aan het tekort aan sociale huurwoningen. Het plan kreeg groen licht. De bestemmings-planprocedure start nu om het plan mogelijk te maken. De raad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Als het proces voorspoedig verloopt, kan de bouw medio 2020 starten.

De gemeente liet meerdere opties voor herontwikkeling van het T&O-gebied onderzoeken, het gebied tussen de Kogendijk, Jaap Weijandweg en Achterweg in Bergen. Het gekozen scenario biedt geen plaats voor het daar gevestigde T&O-gebouw (buurthuis). Dit is een doorn in het oog van Gemeentebelangen die om deze reden als enige fractie tegen het plan stemde. De partij vroeg de raad via een amendement om het T&O-gebouw te behouden. Dit omdat het buurthuis volgens de partij hoort bij het cultureel erfgoed en de huurders vermoedelijk geen vervangende locatie kunnen vinden of niet kunnen betalen. Het amendement kreeg geen bijval. Alle andere raadsfracties vinden het verdwijnen van het buurthuis noodzakelijk omdat alleen dan voldoende ruimte voor woningbouw zal overblijven.

Een tweede reden: Stichting Welzijn Bergen, gebruiker van het T&O-gebouw, kan buurtactiviteiten organiseren in het appartementencomplex. Hiervoor is ruimte gereserveerd. Andere activiteiten kunnen plaatsvinden op andere locaties, zoals in het nieuw te bouwen zwembad De Beeck. Volgens de PvdA kunnen ze wellicht ook in leegstaande ruimtes in de Lucebertschool en de Matthieu Wiegmanschool plaatshebben (brede school). Het CDA vroeg wethouder Yolan Koster nog wel om op tijd, voorafgaand aan de bespreking van het bestemmingsplan, duidelijkheid te geven in welke vervangende locaties huurders terecht kunnen. De wethouder zegde dit toe. Ook heeft Gemeentebelangen kritiek op de sluitingsdatum van het buurthuis, tot tenminste de zomer van 2019. Volgens de partij beloofde het college eerder het buurthuis open te houden tot ongeveer eind 2022, na de oplevering van zwembad De Beeck.

Gemeentebelangen vroeg het college om met bewoners van de Jaap Weijandweg in gesprek te gaan, mede omdat zij moeite hebben met de realisatie van
een voetpad achter hun achtertuinen. Dit zou te weinig ruimte bieden om caravans of andere voertuigen in hun achtertuin te kunnen stallen. Wethouder Yolan Koster kwam met een oplossing: dit voetpad wordt verbreed tot rijpad om het verplaatsen van voertuigen wel mogelijk te maken. Maar, zo voegt de wethouder eraan toe: “Het is de bedoeling dat dit zo nu en dan gebeurt.”
Overigens heeft verhuurder Kennemer Wonen enkele grote schuren of garages in de achtertuinen gesloopt nadat de bewoners verhuisden; niet alle opstallen zijn legaal gebouwd. Ook hier hebben bewoners moeite mee, benadrukt Gemeentebelangen. De verhuurder laat ook de andere garages slopen, dat gebeurt zodra de inwoners verhuizen. Doel is om meer ruimte vrij te maken voor woningbouw. Gemeentebelangen stelt dat enkele bewoners onvoldoende bij de planvorming betrokken waren. Een stelling die de andere partijen en wethouder Koster niet onderschrijven. Volgens Koster was er zeer uitgebreid en langdurig overleg met alle betrokkenen. Koster: “Sterker nog: de contouren van dit plan zijn vastgesteld samen met de betrokkenen in dit gebied.”

Nadenken over opheffen geheimhouding
Het college van B&W komt tijdens de volgende collegevergadering met een voorstel over hoe de gemeente actiever inwoners en andere betrokkenen kan informeren over bijvoorbeeld de verwerving en verkoop van gronden. Het gaat om stukken waarop geheimhouding rust. Het college wil de raad enkele keren per jaar voorzien van een overzicht van alle zaken die onder geheimhouding vallen. De gemeenteraad bepaalt dan telkens of ze de geheimhouding geheel of onder condities wil opheffen of niet. Dat liet wethouder Yolan Koster weten na een besloten vergadering hierover, zonder publiek en pers. De raad vergaderde over dit onderwerp mede omdat het college twee verzoeken ontving – via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB-verzoek). De vraag is om enkele documenten vrij te geven die samenhangen met ‘De 7 Dorpelingen’, de renovatie van de Harmonielocatie in Bergen. Geheimhouding heeft nu minder invloed op de procespositie van de gemeente dan voorheen omdat de gemeenteraad onlangs besloot niet over te gaan tot intrekking van het bestemmingsplan. Raadslid Hans Haring van Gemeentebelangen Code Oranje nam overigens niet deel aan de besloten vergadering. Hij meent dat vrijwel alle stukken in de openbaarheid kunnen komen.

Cultuurcoördinator blijft een jaar
De aanstelling van de cultuurcoördinator wordt met een jaar verlengd en niet met twee jaar, zoals in het collegevoorstel voorlag. Een jaar is volgens de meerderheid van de raadsleden voldoende: de cultuurcoördinator voldeed aan de wensen van het Cultureel Bergens Platform, namelijk afstemming van activiteiten van culturele organisaties, het realiseren van een jaarronde programmering en het initiëren van nieuwe culturele activiteiten. Bovendien wil de raad later dit jaar de cultuurcoördinatie behouden door het mee te nemen in de nota ‘Kunst in het hart’. De wens voor deze kortere aanstelling brachten CDA, PvdA, KIES Lokaal, GroenLinks, D66 en Behoorlijk Bestuur Bergen op tafel in een amendement. Hiertegen stemden VVD, Gemeentebelangen en een raadslid van GroenLinks. Zij zien meer in een aanstelling van twee jaar om de lopende organisatie van projecten meer tijd te geven. Ook portefeuillehouder Hetty Hafkamp ziet om die reden meer in een tweejarige verlenging.

Overleg met Heiloo over zwaar verkeer Egmond-Binnen

Het college van B&W wil op korte termijn met het college van Heiloo praten over alternatieven die er mogelijk zijn om zwaar verkeer vanuit Heiloo, zoals vrachtwagens, niet door Egmond-Binnen te laten rijden. Een toename is te verwachten omdat de gemeente Heiloo zwaar verkeer op de Zevenhuizerlaan, Stationsweg en Kerkelaan wil terugdringen. Dit om hier de verkeersveiligheid te verbeteren en trilling- en geluidshinder voor bewoners te verminderen. Te verwachten is dat hierdoor het vrachtverkeer de alternatieve route kiest via Egmond-Binnen. Wethouder Jan Houtenbos zegde het overleg toe op korte termijn. Ook wil hij de gevolgen van de maatregelen van Heiloo voor de inwoners van Egmond-Binnen inzichtelijk maken en aangeven wat de alternatieven zijn om zwaar verkeer uit Egmond-Binnen te weren.

Alle raadsfracties behalve de PvdA hadden hiertoe in een motie opgeroepen. Deze motie kreeg unaniem steun vanuit de gemeenteraad. GroenLinks vroeg de wethouder nog om ideeën van inwoners bij het onderzoek te betrekken. Houtenbos liet weten dat hij weet wat er speelt.

Een tv-ploeg van BNN/VARA
BNN/VARA maakte tijdens de gemeente raadsvergadering tv-opnames. De tv-makers werken aan opnames voor het programma ‘De opstandelingen’ dat gaat over gemeenten waar conflicten zijn.

Meer 'Politiek':

Wethouder Jan Houtenbos werpt het eerste plastic in de nieuwe container

15 juli 2019

Duurzame perscontainer op het Binnenhof in Bergen en op de Paardenmarkt in Schoorl

Met de nieuwe perscontainer zal het niet vaak meer gebeuren dat hij vol is. Vandaag heeft wethouder Jan Houtenbos een perscontainer...

Breaking...Behoorlijk Bestuur Bergen stapt uit coalitie

12 juli 2019

Koos Bruin, "er is geen echte voortgang gemaakt door de coalitie/College ter uitwerking van het Formatieakkoord"

Behoorlijk Bestuur Bergen heeft per heden besloten niet meer als ondersteunende partij van de coalitie ( Kies Lokaal, D’66, PvdA , CDA GroenLinks en VVD) deel uit te maken.

Aanbesteding herbouw “De Beeck” Bergen in rook opgegaan?

12 juli 2019

Wethouder Jan Houtenbos: "We halen zeker de deadline in oktober volgend jaar"

De aanbesteding betrof een nieuw kwalitatief hoogwaardig en duurzaam multifunctioneel sportcomplex...

Reactie van burgemeester Hafkamp op 'manifest Nieuw Vertrouwen'

12 juli 2019

Wij nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan...

U heeft in uw brief van 14 juni 2019 het college verzocht om u te informeren over het beoogde proces...

Bergen in de media: Uitbreidingsplan hotel Karel de Grote op tafel bij Raad van State

12 juli 2019

Gemeente geeft uitleg over verkoop gemeentelijk vastgoed

Na jarenlang juridisch gesteggel over de bouw van een extra verdieping op hotel Karel de Grote in Bergen gaat de Raad van State waarschijnlijk...

Geen vergunning voor supermarkt Lidl in voormalig ABN-Amro gebouw

12 juli 2019

Aanvraag voldoet niet aan de parkeernorm

De gemeente Bergen heeft de aanvraag van de Lidl voor het vestigen van een supermarkt in het centrum van Bergen geweigerd.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

12 juli 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan de nieuwe KiesLokaal wethouder Erik Bekkering

Na het zomerreces volgt er weer een aflevering van 'Prangende vragen' aan het college op FlessenpostTV. U kunt iedere vraag stellen...

De Europese Commissie stopt onderzoek De 7 Dorpelingen

12 juli 2019

Initiatiefgroep Mooier Bergen: "Dat de Europese Commissie de procedure nu on-hold zet, vinden we begrijpelijk

De Europese Commissie heeft het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Bergen aan projectontwikkelaar Lex Schrama stopgezet.

De planschadezaken van ex-wethouder Frans Zomers en Fred Vos

12 juli 2019

Honoreert de Raad al die claims dan is de gemeente 20 miljoen armer

Afgelopen maandag was voorlopig de laatste zittingsdag. De Raad van State mag de komende maanden de knoop gaan doorhakken in de gecompliceerde megakwestie...

Lezers met een mening: Jantina Bruin

12 juli 2019

Bergen terug naar de vorige eeuw?

Rond 1860 hadden mijn overgrootouders een uitspanning, Vrouwtje van Duin, waar aan de passanten thee werd geschonken.

Open brief aan de Leden van de Raad, Gemeente Bergen

3 juli 2019

Op 4 juli a.s. gaat u een besluit nemen over de beperking van recreatieve verhuur

Het voorstel om de recreatieve verhuur voor de incidentele verhuurder (dat is dus de verhuurder...

College Bergen wil snelheid in nieuw bouwplan Parkhotel

28 juni 2019

“We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering

Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum.

Bergenaren met een mening: Vincent Dekker

21 juni 2019

Sophie Hilbrand glijdt met ‘Opstandelingen’ wel erg graag uit over elke bananenschil

‘Opstandelingen’, een nieuwe tv-serie over boze burgers die door gemeentebesturen met totaal onbegrip zouden worden behandeld...

Gemeentebelangen doet een oproep voor een diepgaand extern onderzoek

21 juni 2019

Bijna twee miljoen euro gemeenschapsgeld blijkt niet ten goede te zijn gekomen aan de inwoners

Met stijgende verbazing heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de rapportages van NH Nieuws over een vijftiental bijzondere vastgoed transacties in de gemeente Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college...

21 juni 2019

Ruud Bredewold interviewt burgemeester Hetty Hafkamp en wethouder Klaas Valkering

De doelstelling: de redactie van de Flessenpost beoogt met het programma ‘Prangende vragen aan het college’ helderheid te verkrijgen voor de inwoners...

Mogelijk acht nieuwe woningen

21 juni 2019

Woningbouw op plek voormalige Petrusschool in Groet

Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet.

Op bloemensafari in eigen dorp

21 juni 2019

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden kan op zaterdag 6 juli

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien.

Bergen in de media: Onafhankelijk onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

21 juni 2019

De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed door de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten. Een motie om dat af te dwingen bij het college van B&W was niet nodig. De wethouder ziet ook zelf de noodzaak om helderheid te scheppen.Bergenaar Fred Vos onthulde deze week dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC. Lees hier verder

Bergen in de media: Waarom verkocht Bergen huizen voor de helft van de waarde?

21 juni 2019

Wethouder Klaas Valkering: "We willen graag dat ook mensen die geen grote mond of portemonnee hebben in Bergen kunnen wonen"

De gemeente Bergen verkocht tussen 2013 en 2019 zeker zeven woningen voor een prijs ver onder de WOZ- en taxatiewaarde.

Schoonmaak rolcontainers gaat voorlopig door

14 juni 2019

De schoonmaakservice houdt in dat inwoners 5 keer per jaar hun container kunnen laten reinigen

Het zou eindigen per 1 juli, maar de schoonmaakservice voor afvalcontainers blijft voorlopig.

Officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning tegen burgemeester Hafkamp

14 juni 2019

Het college teleurgesteld (filmfragment)

Gemeentebelangen heeft tegen burgemeester Hetty Hafkamp een officiële klacht ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur Van Dijk.

7,8 procent meer aangiftes in gemeente Bergen NH

14 juni 2019

Er zijn 193 misdrijven geregistreerd, dat is een plus van 7,8 procent.

De criminaliteit in de regio Alkmaar en omstreken is in het eerste kwartaal van 2019 met 12,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Kom uit je schuld, ook in Bergen

14 juni 2019

Kom jij er uit? Inloopspreekuur geldzaken

Gemeente Bergen steunt deze landelijke campagne en nodigt inwoners met schulden uit in actie te komen en schulden met hulp van de gemeente aan te pakken.

Filmverbod in de raad, storm in een glas water...

7 juni 2019

De voorzitter van de raad (burgemeester Hetty Hafkamp) en de voorzitters van de commissies moeten hier strikter op letten

Er mag niet worden gefotografeerd of gefilmd tijdens de - openbare - vergaderingen van de gemeenteraad van Bergen NH of...

Gemeentebelangen heeft een motie ingediend voor een paar extra ‘liftplekken’

7 juni 2019

Wat vindt u hiervan?

In Bergen aan Zee is al een liftplek bij de rotonde Zeeweg/Elzenlaan voor vertrekkende mensen en tijdens de laatste dorpsraadvergadering in Bergen aan Zee kwam de...

De gemeenteraad Bergen wil einde aan bomenkap in Schoorl

31 mei 2019

College staat daar achter

De gemeenteraad wilde afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering via een motie het college vragen bij de provincie...

Jantina Bruin nieuwe commissielid bij Gemeentebelangen

31 mei 2019

Jantina is geboren en getogen in Bergen

Dinsdagavond is tijdens de gemeenteraad ons nieuwe commissielid Jantina Bruin geïnstalleerd.

Gemeentekrant gemist?

31 mei 2019

11e jaargang - nummer 22 - 29 mei 2019

De Gemeentekrant is een uitgave van de gemeente Bergen en kunt u hier inzien.

NHNieuws houdt een peiling... Doet u mee?

31 mei 2019

Huisarts noemt hogere pensioenleeftijd 'collectieve ouderenmishandeling'

Actie afgelopen dinsdag in het openbaar vervoer tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ook in andere sectoren rommelt het.

Voorstel college: recreatieve verhuur van juni tot en met augustus met mogelijkheid tot ontheffing

31 mei 2019

Periode opgerekt van twee naar drie maanden

Om de leefbaarheid en het woningtekort in de gemeente Bergen aan te pakken stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen.

College stelt borgstelling Tennis Club Bergen voor aan raad

24 mei 2019

Renovatie van één van de grootste verenigingen van Bergen

Het tenniscomplex van Tennis Club Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op € 615.000,-

Ondernemers komen in opstand tegen afsluiting Kerkstraat tijdens zaterdagmarkt

Voor én tegenstanders

Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk.

Open brief wethouders aan partijgenoten in kabinet

24 mei 2019

Door de tekorten in de jeugdzorg en GGZ is een 'onverantwoorde' situatie ontstaan

276 wethouders die lid zijn van coalitiepartijen CDA, VVD, CU en D66 vragen hun partijgenoten in het kabinet om 'de handschoen op te pakken...

Een dag na besluit van de gemeenteraad op 9 mei jl. vraagt Lidl alsnog een vergunning aan

24 mei 2019

Wethouder Valkering: " We waren dus net op tijd als gemeente." Lidl: "We waren wel op tijd!"

Volgens Lidl Nederland is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor een supermarkt op het Plein in Bergen NH wel op tijd gedaan.

Terug