Deel

Verslag van de Raadsvergadering van donderdag 7 maart 2019

Het is even lezen, maar dan bent je ook weer geheel op de hoogte

Verslag van de Raadsvergadering van donderdag 7 maart 2019

De gemeenteraad wil op het T&O-terrein in Bergen zestien sociale huurwoningen neerzet ten en een appartementengebouw bestaande uit zes sociale huurwoningen met een ruim te voor Stichting Welzijn Bergen voor buurtactiviteiten. Doel is iets te doen aan het tekort aan sociale huurwoningen. Het plan kreeg groen licht. De bestemmings-planprocedure start nu om het plan mogelijk te maken. De raad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Als het proces voorspoedig verloopt, kan de bouw medio 2020 starten.

De gemeente liet meerdere opties voor herontwikkeling van het T&O-gebied onderzoeken, het gebied tussen de Kogendijk, Jaap Weijandweg en Achterweg in Bergen. Het gekozen scenario biedt geen plaats voor het daar gevestigde T&O-gebouw (buurthuis). Dit is een doorn in het oog van Gemeentebelangen die om deze reden als enige fractie tegen het plan stemde. De partij vroeg de raad via een amendement om het T&O-gebouw te behouden. Dit omdat het buurthuis volgens de partij hoort bij het cultureel erfgoed en de huurders vermoedelijk geen vervangende locatie kunnen vinden of niet kunnen betalen. Het amendement kreeg geen bijval. Alle andere raadsfracties vinden het verdwijnen van het buurthuis noodzakelijk omdat alleen dan voldoende ruimte voor woningbouw zal overblijven.

Een tweede reden: Stichting Welzijn Bergen, gebruiker van het T&O-gebouw, kan buurtactiviteiten organiseren in het appartementencomplex. Hiervoor is ruimte gereserveerd. Andere activiteiten kunnen plaatsvinden op andere locaties, zoals in het nieuw te bouwen zwembad De Beeck. Volgens de PvdA kunnen ze wellicht ook in leegstaande ruimtes in de Lucebertschool en de Matthieu Wiegmanschool plaatshebben (brede school). Het CDA vroeg wethouder Yolan Koster nog wel om op tijd, voorafgaand aan de bespreking van het bestemmingsplan, duidelijkheid te geven in welke vervangende locaties huurders terecht kunnen. De wethouder zegde dit toe. Ook heeft Gemeentebelangen kritiek op de sluitingsdatum van het buurthuis, tot tenminste de zomer van 2019. Volgens de partij beloofde het college eerder het buurthuis open te houden tot ongeveer eind 2022, na de oplevering van zwembad De Beeck.

Gemeentebelangen vroeg het college om met bewoners van de Jaap Weijandweg in gesprek te gaan, mede omdat zij moeite hebben met de realisatie van
een voetpad achter hun achtertuinen. Dit zou te weinig ruimte bieden om caravans of andere voertuigen in hun achtertuin te kunnen stallen. Wethouder Yolan Koster kwam met een oplossing: dit voetpad wordt verbreed tot rijpad om het verplaatsen van voertuigen wel mogelijk te maken. Maar, zo voegt de wethouder eraan toe: “Het is de bedoeling dat dit zo nu en dan gebeurt.”
Overigens heeft verhuurder Kennemer Wonen enkele grote schuren of garages in de achtertuinen gesloopt nadat de bewoners verhuisden; niet alle opstallen zijn legaal gebouwd. Ook hier hebben bewoners moeite mee, benadrukt Gemeentebelangen. De verhuurder laat ook de andere garages slopen, dat gebeurt zodra de inwoners verhuizen. Doel is om meer ruimte vrij te maken voor woningbouw. Gemeentebelangen stelt dat enkele bewoners onvoldoende bij de planvorming betrokken waren. Een stelling die de andere partijen en wethouder Koster niet onderschrijven. Volgens Koster was er zeer uitgebreid en langdurig overleg met alle betrokkenen. Koster: “Sterker nog: de contouren van dit plan zijn vastgesteld samen met de betrokkenen in dit gebied.”

Nadenken over opheffen geheimhouding
Het college van B&W komt tijdens de volgende collegevergadering met een voorstel over hoe de gemeente actiever inwoners en andere betrokkenen kan informeren over bijvoorbeeld de verwerving en verkoop van gronden. Het gaat om stukken waarop geheimhouding rust. Het college wil de raad enkele keren per jaar voorzien van een overzicht van alle zaken die onder geheimhouding vallen. De gemeenteraad bepaalt dan telkens of ze de geheimhouding geheel of onder condities wil opheffen of niet. Dat liet wethouder Yolan Koster weten na een besloten vergadering hierover, zonder publiek en pers. De raad vergaderde over dit onderwerp mede omdat het college twee verzoeken ontving – via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB-verzoek). De vraag is om enkele documenten vrij te geven die samenhangen met ‘De 7 Dorpelingen’, de renovatie van de Harmonielocatie in Bergen. Geheimhouding heeft nu minder invloed op de procespositie van de gemeente dan voorheen omdat de gemeenteraad onlangs besloot niet over te gaan tot intrekking van het bestemmingsplan. Raadslid Hans Haring van Gemeentebelangen Code Oranje nam overigens niet deel aan de besloten vergadering. Hij meent dat vrijwel alle stukken in de openbaarheid kunnen komen.

Cultuurcoördinator blijft een jaar
De aanstelling van de cultuurcoördinator wordt met een jaar verlengd en niet met twee jaar, zoals in het collegevoorstel voorlag. Een jaar is volgens de meerderheid van de raadsleden voldoende: de cultuurcoördinator voldeed aan de wensen van het Cultureel Bergens Platform, namelijk afstemming van activiteiten van culturele organisaties, het realiseren van een jaarronde programmering en het initiëren van nieuwe culturele activiteiten. Bovendien wil de raad later dit jaar de cultuurcoördinatie behouden door het mee te nemen in de nota ‘Kunst in het hart’. De wens voor deze kortere aanstelling brachten CDA, PvdA, KIES Lokaal, GroenLinks, D66 en Behoorlijk Bestuur Bergen op tafel in een amendement. Hiertegen stemden VVD, Gemeentebelangen en een raadslid van GroenLinks. Zij zien meer in een aanstelling van twee jaar om de lopende organisatie van projecten meer tijd te geven. Ook portefeuillehouder Hetty Hafkamp ziet om die reden meer in een tweejarige verlenging.

Overleg met Heiloo over zwaar verkeer Egmond-Binnen

Het college van B&W wil op korte termijn met het college van Heiloo praten over alternatieven die er mogelijk zijn om zwaar verkeer vanuit Heiloo, zoals vrachtwagens, niet door Egmond-Binnen te laten rijden. Een toename is te verwachten omdat de gemeente Heiloo zwaar verkeer op de Zevenhuizerlaan, Stationsweg en Kerkelaan wil terugdringen. Dit om hier de verkeersveiligheid te verbeteren en trilling- en geluidshinder voor bewoners te verminderen. Te verwachten is dat hierdoor het vrachtverkeer de alternatieve route kiest via Egmond-Binnen. Wethouder Jan Houtenbos zegde het overleg toe op korte termijn. Ook wil hij de gevolgen van de maatregelen van Heiloo voor de inwoners van Egmond-Binnen inzichtelijk maken en aangeven wat de alternatieven zijn om zwaar verkeer uit Egmond-Binnen te weren.

Alle raadsfracties behalve de PvdA hadden hiertoe in een motie opgeroepen. Deze motie kreeg unaniem steun vanuit de gemeenteraad. GroenLinks vroeg de wethouder nog om ideeën van inwoners bij het onderzoek te betrekken. Houtenbos liet weten dat hij weet wat er speelt.

Een tv-ploeg van BNN/VARA
BNN/VARA maakte tijdens de gemeente raadsvergadering tv-opnames. De tv-makers werken aan opnames voor het programma ‘De opstandelingen’ dat gaat over gemeenten waar conflicten zijn.

Meer 'Politiek':

Fractievoorzitter Kies Lokaal, Janina Swart, stapt uit de politiek

8 november 2019

Donderdag 12 december neemt de oprichtster van KiesLokaal afscheid van de gemeenteraad

Janina Swart: "Na de onrustige tijd na de laatste verkiezingen is er nu een stabiele raad, een stabiele coalitie...

Bergen onderzoekt reparatie Egmondse bestemmingsplannen

8 november 2019

De gemeente gaat de onderwerpen onderzoeken waarop - volgens de Raad van State - de bestemmingsplannen tekort schoten

De gemeente Bergen onderzoekt of reparatie mogelijk is van de bestemmingsplannen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en...

Bergenaren in de media: John Bok wint rechtszaak Lex Schrama

8 november 2019

De vergunning voor de dakopbouw is volgens de RvS onherroepelijk

Bergenaar John Bok krijgt ook groen licht van de Raad van State voor het realiseren van een tweede recreatiewoning bij zijn woning.

Recreatief verhuur van woningen in Bergen alleen nog in juli en augustus

5 november 2019

Besluit kan leiden tot 1100 extra woningen die worden toegevoegd aan de woningmarkt

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de huisvestingverordening (HVV) aan te passen om recreatief verhuur van...

"Zie politici niet als leugenaars en graaiers", zegt filosoof, schrijver en tv-maker Alicja Gescinska

8 november 2019

"Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken, dan is de democratie dood"

Het is zeer gevaarlijk als er op grote schaal getwijfeld wordt aan politici. "Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken...

Startschot voor lokaal sportakkoord (filmpje)

8 november 2019

Sociale en vitale gemeente door aantrekkelijk sportklimaat

Afgelopen dinsdag 5 november jl. ondertekenden in het gemeentehuis van Bergen wethouder Sport Antoine Tromp en vertegenwoordigers...

Gemeente Bergen actualiseert parkeerbeleid

1 november 2019

‘inbreng ervaring inwoners en ondernemers onmisbaar’

De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid actualiseren. Inwoners kunnen hun mening geven en ervaringen en ideeën inbrengen op www.argu.co/parkereninbergen.

Vijf BUCH ambtenaren geschorst

1 november 2019

Zij zijn geschorst in afwachting van hun ’onvoorwaardelijk ontslag’

De BUCH werkorganisatie heeft vijf ambtenaren geschorst omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

1 november 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan VVD-wethouder Jan Houtenbos

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar...

Bergen in de media: Kwartiermaker moet orde op zaken stellen in Bergen

1 november 2019

Arend Jan van den Beld van de VVD vergelijkt de kwartiermaker met de coach van een voetbalteam

Er komt een kwartiermaker die een einde moet maken aan de politieke onrust in Bergen. Dat heeft de gemeenteraad...

Het Paddenpad in Bergen is toe aan vernieuwing. En de inwoners van Bergen bepalen zelf hoe het er uit gaat zien.

1 november 2019

U kunt meedenken door de enquête in te vullen. U kunt aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft.

Het Paddenpad is het fietspad dat loopt tussen de Meerweg en de Sluislaan. Het ligt in een gevoelig natuurgebied (Natura 2000).

Bergenaren in de media: Memoires van een oud-burgemeester - Niet bezig om iedereen te vriend te houden

1 november 2019

Ivo Opstelten was al op zijn 28ste burgemeester

Deze week verschijnen de memoires van oud-burgemeester en oud-VNG-voorzitter Ivo Opstelten.

Gemeentebelangen is op vakantie en kan niet aanwezig zijn tijdens gemeenteraadsvergaderingen

27 oktober 2019

Vanaf 18 november a.s. is M. van Kranenburg weer present

Gemeentebelangen acht openheid en transparantie van cruciaal belang en daarom wil ik graag het onderstaande met u delen.

Informatieavond over jongerenhuisvesting in de gemeente Bergen

25 oktober 2019

Waar en wanneer: Jongerencentrum de Kazerne op woensdag 20 november

Het sociaal team Bergen organiseert in samenwerking met Kennemer Wonen een informatieve bijeenkomst over jongerenhuisvesting.

Bergen in de media: Ex-wethouder GroenLinks, ’Bestuurscultuur in gemeente is verziekt’

25 oktober 2019

’Blaas in de raad je spieren niet zo op’

"Zo mooi als de gemeente Bergen is, zo ziek is de bestuurscultuur.” Met deze tweet kijkt Yolan Koster...

Voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Bergen

25 oktober 2019

Collectieve inkoop = scherpe prijs

Een collectief van regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen...

Warm welkom voor nieuwe inwoners

25 oktober 2019

Voor de eerste bijeenkomst zijn ruim vijfhonderd nieuwe inwoners uitgenodigd

Vanaf dit jaar vinden bijeenkomsten met nieuwe inwoners plaats in de gemeente Bergen. “Het college wil nieuwe inwoners een warm welkom geven...

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

Terug