Verpleeghuis Oudtburgh beschikt over slechts één duofiets per 180 cliënten

Voor deze crowdfunding is een rekening opengesteld van Magentazorg

Verpleeghuis Oudtburgh beschikt over slechts één duofiets per 180 cliënten

In Bergen is de woonzorglocatie Oudtburgh alom bekend. Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand die hier gedurende lange of korte tijd verpleegd is of moest revalideren. Op de locatie aan het Molenweidtje wordt intensieve zorg geboden bij lichamelijke beperkingen en vooral ook aan ouderen met dementie.
Oudtburgh is een open instelling. Het betekent dat cliënten zich op een veilige manier vrij door het pand kunnen bewegen. Zij krijgen door de openheid binnen het gebouw zelf de regie om te bepalen waar naartoe en wanneer zij willen bewegen. Bewegen heeft een positieve invloed op het geheugen en de conditie, en neemt onrust weg.

Duofietsen is voor minder goed ter been zijnde bewoners de perfecte manier om onder begeleiding ook eens de vrije natuur in te trekken. En daarmee de beleefwereld zo groot mogelijk te houden. Echter in Oudtburgh is voor de 180 bewoners slechts één enkele duofiets beschikbaar. Het is de vrouw van bewoner Henk Bohne die aan de bel trok!

Verpleeghuis Oudtburgh beschikt over slechts één duofiets per 180 cliënten. Vandaar dat zij een klemmend beroep doet op de Bergense bevolking om met elkaar geld in te zamelen voor de aanschaf van een extra duofiets. De gewenste duofiets heeft veilige zitkuipjes, enkele noodzakelijke accessoires en uiteraard ook elektrische ondersteuning. Dat maakt dat voor deze aanschaf een bedrag nodig is van 5460 euro excl. btw.

Voor deze crowdfunding is een rekening opengesteld van Magentazorg. Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan op rekening NL35 ABNA 0550 3448 53 onder vermelding van Duofiets Oudtburgh. De bewoners van Oudtburgh zullen u in de tijd en de gelegenheid die ze geboden wordt enorm dankbaar zijn.

Op de foto de heer Henk Bohne en Jacqueline Hoogland, begeleider Welzijn. (Foto: Jan Baas)