Vechtscheiding op het strand in Bergen aan Zee

Eigenaresse Wanda Otto en haar man Koert-Hans Smit beschuldigen elkaar van couppoging

Vechtscheiding op het strand in Bergen aan Zee

Het zal velen zijn opgevallen dat de paviljoens Hemingway’s en Noorderlicht er wat verloren bij liggen. Gister werd duidelijk waardoor. Er woedt onderhuids een harde strijd tussen ondernemers Koert Hans Smit en Jeroen Klepper versus de ex-vrouw van Smit, Wanda Otto. Dit is zo hoog opgelopen dat Klepper op staande voet is ontslagen en zo ook Smit als bestuurder.

Eerder deze week dienden er in de rechtbank twee procedures. Enerzijds aangespannen door Klepper om zijn gedwongen ontslag ongedaan te laten maken en in de middag namens Smit eveneens om zijn ontslag ongedaan te maken en om te bewerkstelligen dat de paviljoens onder hun bewind weer geëxploiteerd kunnen worden.

Otto heeft 95% van de aandelen en Smit een winstrecht van 50%. Een al jaren durende scheiding ontploft nu op het strand. Otto torpedeerde op 10 juni de huwelijks-mediation en zette Smit af als bestuurder, met als belangrijkste argument dat er een miljoen cash verdwenen zou zijn. Een onderbouwing werd niet gegeven. Klepper werd medegedeeld dat hij zich aan de situatie moest conformeren. Deze weigerde dat omdat ook Klepper constateerde dat er geen enkele onderbouwing was. Vervolgens kwam een en ander in een stroomversnelling.
Otto informeerde het personeel en nam zelfstandig de exploitatie over. Dat verliep anders dan verwacht. Het voltallige personeel schaarde zich achter Smit en Klepper en verwoordde dit in een door allen ondertekend statement, waarin gevraagd werd de situatie in belang van de ondernemingen ongedaan te maken. De reactie die Otto individueel naar de personeelsleden stuurde, heeft er toe geleidt dat iedereen zich ziek heeft gemeld.

Otto heeft vervolgens getracht zelf de exploitatie op te pakken van Hemingway’s. Een schril contrast met wat het was. Af en toe een middag open, zonder eten. Noorderlicht bleef geheel dicht. Twee langzaam stervende zwanen.
Klepper en Smit beseften dat ze snel moesten schakelen en spanden twee kort gedingen aan. Bij het kort geding van Klepper stond de statement centraal. Was er wel of geen sprake van een coup? Was het personeel onder druk gezet om mee te tekenen? Het antwoord was helder, de gehele personeelsbezetting was aanwezig in de zaal en zij hadden eerder al schriftelijk verklaard vrijwillig dit statement te hebben getekend, vanuit een zorg om het voorbestaan van de paviljoens. Klepper wilde nog wel nadenken over een terugkomst, Otto zag daar geen heil in en was al bezig met een andere chef.

In het geding van Smit werd alles uit de kast gehaald, fraude van een miljoen, onzakelijk handelen, geen inzage verlenen, etc. Niets werd geschuwd. Alles om maar het ontslag te onderbouwen. De conclusie was al snel dat het nog steeds gebaseerd was op aannames, zonder enig bewijs. Smit, zelf registeraccountant, wierp de beschuldiging ver van zich af en verklaarde dat de administratie klopte, er geen sprake is van achterhouden. En de cash later in rekeningcourant wordt verwerkt. Dit was onderbouwd ook ter zitting gebracht door de controlerend accountant van Smit.
Smit verklaarde juist veel geld in de zaken geïnvesteerd te hebben en door de coronajaren heen te hebben getrokken, resulterend in een vordering op Hemingway’s.

Klepper was niet bereikbaar voor commentaar.
Smit meldde desgewenst nog: “Ik vind het vreselijk dat onze privésituatie overslaat naar onze mooie bedrijven. Moddergooien is niet mijn stijl. Er is een hoop ruis in de wereld gebracht, het klopt niet, maar het staat er wel. Primair is het belang dat Jeroen en het personeel weer aan het werk kunnen in een gewenste omgeving. Dat we de gasten weer op niveau kunnen faciliteren. Het is nu aan de rechter om daarover te beslissen.”

Aanstaande maandag volgen de uitspraken. We houden u op de hoogte!

Eerder dit jaar gingen we in gesprek met Koert en Jeroen over hun nieuwe zaak in Schoorl. Klik hier voor het interview.