Urgentie vergunninghouders blijft behouden in Bergen

Onderwerp: Gemeente Castricum is de eerste gemeente die stopt met die voorrangsregeling

Urgentie vergunninghouders blijft behouden in Bergen

Gemeente Bergen houdt vast aan urgentie voor vergunninghouders. Dat bevestigt het college naar aanleiding van de media-aandacht over de huisvesting van vergunninghouders.

Per 1 juli 2017 is een wetswijziging ingegaan waarbij de automatische urgentie voor huisvesting van vergunninghouders is komen te vervallen. In deze wet is ook opgenomen dat gemeenten verplicht blijven om vergunninghouders tijdig te huisvesten.

De gemeente Bergen heeft er in 2017 voor gekozen om de urgentie voor vergunninghouders te behouden, omdat gemeenten nog steeds verplicht zijn vergunninghouders tijdig te huisvesten. De Provincie Noord-Holland houdt hier ook toezicht op en kan op kosten van de gemeente ingrijpen als de gemeente te veel achter loopt op de taakstelling.

Alternatieve huisvesting van vergunninghouders is een mogelijkheid, maar dit kost veel geld en komt de integratie niet ten goede. In de gemeente Bergen zijn 22 onzelfstandige woonruimten voor (tijdelijke) opvang van vergunninghouders om zo de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. Dit is niet voldoende om alle vergunninghouders te huisvesten en daarom blijft het noodzakelijk om vergunninghouders voorrang te geven.

Tijdige opvang van vergunninghouders is ook van belang om een snelle start te kunnen maken in het inburgeringsproces. Zo kan het Integratie-en participatietraject zoals taallessen, onderwijs en scholing, begeleiding naar werk zo snel mogelijk beginnen. Het integratie-en participatietraject is gericht op het meedoen in de samenleving en op het verkrijgen van economische zelfstandigheid.

 


Is er ook daadwerkelijk rechtsongelijkheid mbt statushouders?

Op social media ontstond een stevige, maar keurige discussie over dit onderwerp naar aanleiding van deze column van Jan Roos. Eén reactie willen we u niet onthouden. Tanja Kraakman uit Egmond-binnen (dus gemeente Bergen) schreef het volgende: Niks aan de column van Jan Roos verzonnen. Ik heb een gesprek gehad met de begeleider van een gezin uit Eritrea van vluchtelingenwerk.nl. Het gezin kreeg mijn oude huurhuis in Egmond-Binnen toegewezen. Hij vertelde mij in alle eerlijkheid dat een gezin met status 1400 euro netto bijstand krijgt. 455 euro netto kindgebonden budget en 300 euro netto huurtoeslag en nog eens 300 euro netto zorgtoeslag.

Deze mensen gaan never nooit werken en ook kunnen na 5 jaar nog steeds geen woord Nederlands.
Die 1000 euro voor de tandarts klopt ook, plus 6000 euro om hun huis in te richten.
Deze moeten ze dan wel terugbetalen maar goed… dat betalen ze niet terug met geld waarvoor gewerkt is.
Dus Jan heeft gewoon niks geen onwaarheden neergezet!

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]