Deel

advertentie

Uitvoeringsagenda parkeerbeleid naar gemeenteraad

Hoe wordt het parkeerbeleid uitgevoerd en wat kan verbeterd worden?

Uitvoeringsagenda parkeerbeleid naar gemeenteraad

Het college heeft op 10 mei 2022 besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en wanneer het parkeerbeleid stap voor stap uitgevoerd wordt en wat verbeterd kan worden.
De uitvoeringsagenda bevat de actiepunten die komen uit de in november 2021 vastgestelde Nota Parkeerbeleid 2021 gemeente Bergen en ook de aangenomen moties en amendementen van de raad zijn erin verwerkt.

Onderdelen uit de uitvoeringsagenda:

Invoer betaald parkeren in weekenden winterperiode
In de uitvoeringsagenda is ervoor gekozen om tijdens de wintermaanden (november t/m februari) in Schoorl, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee alleen parkeergeld te vragen tijdens de weekenden. Voor Schoorl betekent het dat er doordeweeks geen betaald parkeren meer is. Voor de beide andere kernen geldt dat dit een uitbreiding is in vergelijking met nu. Het voorstel is om de maatregel op 1 januari 2023 in te laten gaan.

Afschaffen van parkeervergunningen voor strandhuisjes in Egmond aan Zee
Het afschaffen van ongeveer 250 parkeervergunningen voor strandhuisjes in Egmond aan Zee wordt stopgezet volgens de door de raad aangenomen motie. Dat gebeurt pas als aan de voorwaarde wordt voldaan dat er een alternatief wordt gevonden bijvoorbeeld in de vorm van een transferium.

Aanpassing bezoekersregeling digitaal parkeren
Door het digitaliseren van de parkeervergunningen kwamen een paar knelpunten naar boven. Allereerst wordt het al bestaande beleid met een maximale parkeerduur voor bezoekers van vier uur als te kort ervaren. Ten tweede blijkt een knelpunt te zijn dat er slechts één auto tegelijk gebruik kan maken van de bezoekersvergunning.
Het college stelt voor om met een jaarsaldo van 600 uur te gaan werken en inwoners zo de mogelijkheid te geven om de bezoekuren flexibel in het jaar in te zetten.
Ook komt de mogelijkheid om tot maximaal drie kentekens tegelijk bij de bezoekersvergunning actief te gebruiken.

Parkeerplaatsen langs Duinweg niet aanleggen
De parkeerplaatsen langs de Duinweg in Bergen worden niet aangelegd.
Wel wordt er parkeerregulering (betaald parkeren) ingesteld op het parkeerterrein bij Duinvermaak. De bedoeling is om het betaald parkeren vanaf 1 januari 2023 in te laten gaan.

Reguleren parkeren van tractoren
Er wordt een stickersysteem ingevoerd om het parkeren van tractoren op de openbare weg te reguleren. Tractoren waarvoor een kentekenregistratie niet verplicht is, worden geregistreerd en voorzien van een sticker als men in aanmerking wil komen voor een parkeervergunning. De hoogte van het tarief en het moment van invoering moet nog worden bepaald. Ook voor het stallen van bootjes op de openbare weg zal een plan worden uitgewerkt.

Wethouder Erik Bekkering: “Met deze uitvoeringsagenda kunnen we stap voor stap van start gaan met de uitvoering van het parkeerbeleid.  Met de digitalisering van parkeervergunningen wordt bijvoorbeeld de regeling voor bezoekers-parkeren als lastig en minder gebruiksvriendelijk ervaren door de inwoners. Wij willen met de aanpassing hiervan in de vorm van parkeren met een jaarlijks parkeertegoed meer ruimte bieden aan de inwoners en hun bezoek. Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen dan maximaal drie kentekens tegelijk aangemeld worden voor de hele dag als dat nodig is. Dat betekent dat inwoners de bezoekers-parkeeruren dus flexibel in kunnen zetten. Dit laat zien dat we in gesprek blijven met onze inwoners om waar nodig tot aanpassingen in het beleid te komen.”

Wat staat er nog meer in de uitvoeringsagenda?

Aandacht voor bermparkeren, zone-indeling en parkeervergunningensysteem
In de uitvoeringsagenda is ook aandacht voor een verbodsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening voor parkeren in de berm. Het parkeren in bermen zorgt voor beschadigingen. Onderzocht wordt of het mogelijk is hier een verbod op in voeren. Daarnaast worden de zone-indeling voor parkeervergunningen en het parkeervergunningensysteem geëvalueerd. Op basis daarvan wordt gekeken of de zones worden aangepast en of er andere vergunningssoorten gewenst zijn of kunnen vervallen.

Transferium
Er komt een pilot voor een transferium in 2022 van Egmond-Binnen naar het strand in Egmond aan Zee om vast te kunnen stellen of wij hiermee parkeerdruk beter kunnen reguleren en daarmee onze inwoners en ondernemers de broodnodige verlichting kunnen brengen. Als de pilot een succes is, wordt gekeken of een transferium ook elders in de gemeente kan worden ingezet.

Fietsgebruik en fietsparkeren
Het beleid is er op gericht om het aantrekkelijker te maken om de fiets te pakken en daarmee onder andere de parkeerdruk van auto’s te verminderen. Dit doet de gemeente door het fietsnetwerk te verbeteren en meer ruimte te bieden voor het stallen van de fiets. De gemeente plaatst tijdens de zomermaanden al extra fietsenstallingen bij de strandafgangen maar dat is zeker bij zomerse dagen onvoldoende. Daarom wil de gemeente vanaf 2023 forser inzetten op fietsparkeerplaatsen, ook al gaat dit ten koste van parkeergelegenheid voor de auto. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende soorten fietsen zoals de gewone stadsfietsen maar ook bakfietsen.

Mobiliteitsvisie opleveren binnen twee jaar
Binnen twee jaar gaat het college een mobiliteitsvisie opleveren en de daarbij behorende startnotitie eerst voorleggen aan de raad. In de visie wordt onder andere ook het fietsverkeer en openbaar vervoer meegenomen.

Vervolg
Als de uitvoeringsagenda is vastgesteld door de raad, kan de gemeente niet alles in één keer oppakken. Daarom worden de onderwerpen stuk voor stuk uitgevoerd. Verwachting is dat de meeste maatregelen voor 2024 zijn genomen en de projecten zijn uitgevoerd.

advertentie

Meer 'Politiek':

Pionier in circulair maakonderwijs op de basisschool

25 november 2022

Foto: de Bergense wethouder Ernest Briët, met dol enthousiaste basisschoolleerlingen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn in Nederland pionier met het aanbod van een circulair maakonderwijs-programma voor basisscholen. Het programma wordt goed ontvangen door leerkrachten en leerlingen. De gemeenten werken hierin samen met veel lokale partijen.

Energietoeslag voor lage inkomens in de gemeente Bergen

25 november 2022

Aanvragen kan t/m 30 november 2022

Door de gestegen gasprijzen krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming. De Rijksoverheid heeft in juli 2022 het bedrag van € 800 verhoogd naar € 1300.

Ambassadeurs zijn klaar om gemeenten en omroepen te steunen

25 november 2022

'Het is beslist in het belang van gemeenten dat er een sterke lokale omroep is'

Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG.

Een volle kerk met ‘groene VVD-aanhang’

23 november 2022

Minister Mark Harbers bezocht Bergen en sprak in de Ruïnekerk...

Het was minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat al ingefluisterd: in deze regio – bijvoorbeeld in Bergen en de Egmonden – hebben we al direct te maken gehad met de extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering.

Stichting Bergen aan Zee vraagt uw steun

18 november 2022

Laatste nieuws over de voorgenomen, grootschalige nieuwbouw Hotel Nassau in Bergen aan Zee.

Het is zover! De Raad van State heeft zich verdiept in de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Bergen voor de nieuwbouw Hotel/Appartementen Nassau in Bergen aan Zee.

Politiek Café JA21

18 november 2022

Donderdag 1 december komen statenleden van JA21 naar Egmond

De bijeenkomst is In het proeflokaal van brouwerij Egmond aan de Slotweg 1 in Egmond a/d Hoef en start om 19:00. Aanmelden kan via de website JA21NH.nl en er staat een Sancti Adalberti voor de gasten klaar!

Ruim duizend Bergense huishoudens in problemen door enegiekosten

11 november 2022

Coalitie reageert op brief Koos Bruin

Wethouder Marco Wiesehahn wil zes tot zeven ton voor deze groep beschikbaar stellen.

Gemeente goed op weg naar meer duurzame energie

11 november 2022

RES-monitor toont: er is groei in duurzame opwekking in de regio...

De gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben afgesproken samen meer duurzame energie op te wekken. Vorig jaar zijn concrete ambities vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES), met daarbij de belofte om het proces er naartoe samen te monitoren.

Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied dient protest in

11 november 2022

Betreft: Voorgenomen boskap bij Lange Vlak in Bergen aan Zee

Geacht College en Gemeenteraadsleden,

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Ernest Briët (filmpje)

11 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Ernest Briët voor de camera.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Marco Wiesehahn (filmpje)

4 november 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. Deze keer hebben we Marco Wiesehahn voor de camera.

Positieve geluiden over crisisopvang op voormalig BSV-terrein (filmpje)

4 november 2022

Nagenoeg alle kinderen zitten op Bergense scholen

Sinds 9 september 2022 worden er ongeveer 175 mensen opgevangen in een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie op het voormalige BSV-terrein in Bergen.

Nieuwe wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman opent bijzondere ‘leertuin’

28 oktober 2022

Groot feest op de Lucebertschool

Samen met een groot aantal ouders, een nóg groter aantal blije, trotse kinderen en een speciaal bezoek van wethouder Wiesehahn hadden we een groot feest ter ere van de opening van onze prachtige schooltuin en dito leeshoeken.

Verleende vergunning aanleg padelbanen bij TC Bergen aangevochten

28 oktober 2022

Het pok-pok-pok geluid van de bal tegen de harde rackets en tegen de glazen wand of een metalen hek, is veel harder en intenser dan bij tennis

In ons hele land zijn er klachten en rechtszaken over geluidsoverlast veroorzaakt door de nieuwe sport padel, een soort kruising tussen tennis en squash.

De Flessenpost ging in gesprek met de nieuwe wethouder Yvonne Roos (filmpje)

28 oktober 2022

Een kennismaking...

Kortgeleden zijn drie nieuwe wethouders beëdigd. De Flessenpost stelt ze aan u voor. We bijten de spits af met de 1e locoburgemeester.

Kennis maken met én vragen stellen aan VVD-minister Mark Harbers? Dat kan…

28 oktober 2022

Hij komt dinsdagavond 22 november naar de Ruïnekerk

Ex-wethouder Arend Jan van den Beld is de moderator en partijvoorzitter Meis loopt door de zaal met een microfoon, zodat u vragen kunt stellen. In beginsel is het bedoeld voor VVD-leden, maar ook niet-leden zijn van harte welkom als ze het interessant vinden om deze avond bij te wonen.

Lezers met een mening: Dick van Hoeve

28 oktober 2022

Een Pleindroom...

Ik heb al eerder op “burgerlijke” titel en niet als bestuurslid van de BBC een visie geschreven op de invulling van het Plein.

Dreigende sluiting winkels in Bergen, Schoorl en de Egmonden

28 oktober 2022

Onderwerp: spoedondersteuning van gemeentewege aan middenstanders in de gemeente Bergen...

Deze spoedondersteuning dezerzijds tijdelijk en per direct noodzakelijk wordt geacht al dan niet in aanvulling op rijksregelingen.

Nieuwe wethouder Ernest Briët, “Kunst10Daagse is bijzonder fenomeen”

21 oktober 2022

Meteen op mijn eerste werkdag viel ik met mijn neus in de boter met de opening van de fototentoonstelling van Anton Corbijn in ’t Oude Hof

Op 29 september jl. ben ik geïnstalleerd als wethouder. Een dag later werden de portefeuilles verdeeld en bleek ik tot mijn vreugde de komende jaren Kunst & Cultuur onder mijn hoede te krijgen. Kunst & Cultuur vormen - ook - in mijn ogen belangrijke dragers van de identiteit van de gemeente Bergen.

Nieuwbouwplannen Centrum Plein ‘voorlopig’ van de baan

17 oktober 2022

Er was geen eerlijke kans voor andere ontwikkelaars

Projectontwikkelaar Niels Leijen vindt dat de procedure voor het plan Dorpsplein Bergen opnieuw moet plaatsvinden.

Lezers met een mening: Gerard Kohler

21 oktober 2022

Ondoordacht, onverwacht, ongewenst...

Jaarlijks stelt de provincie ongeveer 150 miljoen beschikbaar voor beschermen en beheren van de groenstructuur in onze provincie.

Eén jaar Partij Ons Dorp; een politieke analyse

14 oktober 2022

Column: Rob van de Pas

September 2021, ineens waren ze er! De witte mannen en een paar vrouwen van de PARTIJ ONS DORP. Een initiatief van de geboren en getogen Bergenaar Hendrik Borst. Succesvolle mediaman, ondernemer en volger van de lokale politiek.

Reiniging rolcontainers niet langer houdbaar

14 oktober 2022

Laatste reinigingsronde in oktober...

Deze oktober worden de containers voor de laatste keer gereinigd door de gemeente. De gemeenteraad besloot - na een marktverkenning - geen nieuw contract af te sluiten, omdat er geen passende opvolger is voor het bedrijf dat in 2021 haar activiteiten staakte.

Afscheid gebiedsregisseur Han Eshuijs

14 oktober 2022

Arlette Moerbeek is vervanger

De gemeentelijke gebiedsregisseur voor kern Bergen, Han Eshuijs, gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Arlette Moerbeek. Hij blijft tot 1 januari 2023 nog in beeld om Arlette bij te staan. De Flessenpost heeft altijd op een prettige manier met Han kunnen samenwerken en we danken hem voor de constructieve gesprekken. En wensen hem een fijne en onbezorgde toekomst toe.

Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ neemt stelling

14 oktober 2022

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Holland

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-Holland. Omdat politieke partijen nu bezig zijn met hun programma’s, neemt het Economisch Forum stelling en geeft het startschot voor het debat.  

Nieuwe kwartiermaker voor Bergense kunst en cultuur aan de slag

13 oktober 2022

De komende tijd gaat Flik verhalen, ideeën en plannen verzamelen waarmee ze een voorstel voor een cultureel programma zal doen

Gemeente Bergen heeft Mirjam Flik aangesteld als kwartiermaker kunst en cultuur. Flik trekt de komende periode als kwartiermaker het culturele veld van Egmond tot en met Camperduin in om samen met kunstenaars, culturele organisaties, ondernemers en inwoners de gemeente Bergen als culturele buitenplaats op de kaart te zetten.

Nieuwe subsidieregeling voor stimuleren lokale omroepen

7 oktober 2022

Voor de regeling is 5,5 miljoen euro beschikbaar...

In het regeerakkoord staat dat budget wordt vrijgemaakt om lokale omroepen te professionaliseren. Via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kan nu tot 24 oktober subsidie worden aangevraagd door lokale omroepen voor nieuwe professionaliseringtrajecten en trainingen van hun (vrijwillige) medewerkers.

Portefeuilleverdeling van het nieuwe college van de gemeente Bergen

7 oktober 2022

Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman, wethouder Ernest Briët en wethouder Yvonne Roos vormen het nieuwe Bergense college

Eerder deze week werd vanuit het gemeentehuis de portefeuilleverdeling bekendgemaakt.

Wethouder Arend Jan van den Beld van de VVD neemt afscheid

30 september 2022

Beste lezers van de Flessenpost...

Gisterenavond heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad als wethouder. Als ik terugkijk, kan ik mijn tijd kort samenvatten. ‘Ik heb genoten!’ Graag deel ik met jullie mijn vijf hoogtepunten.

Onderzoek van gemeente en provincie naar geschikte woningbouwlocaties

30 september 2022

Intentieovereenkomst om te komen tot leefbare en vitale kernen

De wethouders Arend Jan van den Beld (links) en Erik Bekkering (rechts) van de gemeente Bergen en gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland tekenden op woensdag 28 september een intentieovereenkomst.

Wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal neemt afscheid

30 september 2022

Na precies 3,5 jaar werd ik donderdagavond in de raad uitgezwaaid als wethouder

In maart 2019 ben ik begonnen als wethouder met als boodschap om ons allen de spiegel voor te houden “wie is onze Beppie, opdat we nooit vergeten voor wie we werken!” Van buiten naar binnen denken en doen… Mijn belangrijkste bijdrage zag ik als “zeggen wat je doet en doen wat je gezegd hebt” Focus, ambities en vooral uitvoering. Gekoppeld aan communicatie, communicatie en communicatie. Met dat vertrekpunt is er veel bereikt op de portefeuilles waarvoor ik verantwoordelijk ben geweest; Klimaat en duurzaamheid Mobiliteit Openbare ruimte Grondstoffen Recreatie, toerisme, economische zaken en strand Dienstverlening Ik ben trots op alles wat er is neergezet en vooral door het feit dat ik dit heb mogen en kunnen doen met een fantastisch team gedreven professionals, een constructieve samenwerking met collega’s in het college, een besluitvaardige gemeenteraad en vooral in samenspraak met ondernemers en inwoners. Insteek voor mij als persoon is altijd geweest “praten met elkaar en niet over elkaar”. Makkelijk gezegd maar soms zo moeilijk in de praktijk. Want “nee” is ook een antwoord maar wel met een motivatie. En zoals onze interim griffier zegt “We zitten in de business van mensen te moeten teleurstellen, dus wen er maar aan…” Vaak is het heel goed gegaan, maar de realiteit biedt me te zeggen, helaas niet altijd… Maar immer was mijn persoonlijke insteek: Respect, openheid, vertrouwen en wederkerigheid waarop de relatie geënt was. Vanuit deze basis zijn de resultaten neergezet en verankerd. Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen, de energie en daadkracht… Leerzaam, inspirerend en productief. We deden het voor Beppie.. Voor ónze inwoners/ondernemers. Ik draag met trots en tevredenheid het stokje over aan het nieuwe college. En wens het team veel SAMEN. Samen met elkaar en met samen met onze Beppie. De inwoners en ondernemers. Dan worden er vanzelf weer mooie resultaten neergezet de komende jaren! Voor mij het begin van weer een nieuwe bestemming in mijn carrière trektocht… Ik zal daar de tijd en ruimte voor nemen maar weet dat dit altijd weer goed komt! Dank voor de samenwerking, dank voor de waardevolle relaties die zijn opgebouwd. Het gaat u allen goed en tot een volgende ontmoeting Erik Bekkering

Partij Ons Dorp
close-link
Terug