Deel

advertentie

Uitvoeringsagenda parkeerbeleid naar gemeenteraad

Hoe wordt het parkeerbeleid uitgevoerd en wat kan verbeterd worden?

Uitvoeringsagenda parkeerbeleid naar gemeenteraad

Het college heeft op 10 mei 2022 besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en wanneer het parkeerbeleid stap voor stap uitgevoerd wordt en wat verbeterd kan worden.
De uitvoeringsagenda bevat de actiepunten die komen uit de in november 2021 vastgestelde Nota Parkeerbeleid 2021 gemeente Bergen en ook de aangenomen moties en amendementen van de raad zijn erin verwerkt.

Onderdelen uit de uitvoeringsagenda:

Invoer betaald parkeren in weekenden winterperiode
In de uitvoeringsagenda is ervoor gekozen om tijdens de wintermaanden (november t/m februari) in Schoorl, Bergen aan Zee en Egmond aan Zee alleen parkeergeld te vragen tijdens de weekenden. Voor Schoorl betekent het dat er doordeweeks geen betaald parkeren meer is. Voor de beide andere kernen geldt dat dit een uitbreiding is in vergelijking met nu. Het voorstel is om de maatregel op 1 januari 2023 in te laten gaan.

Afschaffen van parkeervergunningen voor strandhuisjes in Egmond aan Zee
Het afschaffen van ongeveer 250 parkeervergunningen voor strandhuisjes in Egmond aan Zee wordt stopgezet volgens de door de raad aangenomen motie. Dat gebeurt pas als aan de voorwaarde wordt voldaan dat er een alternatief wordt gevonden bijvoorbeeld in de vorm van een transferium.

Aanpassing bezoekersregeling digitaal parkeren
Door het digitaliseren van de parkeervergunningen kwamen een paar knelpunten naar boven. Allereerst wordt het al bestaande beleid met een maximale parkeerduur voor bezoekers van vier uur als te kort ervaren. Ten tweede blijkt een knelpunt te zijn dat er slechts één auto tegelijk gebruik kan maken van de bezoekersvergunning.
Het college stelt voor om met een jaarsaldo van 600 uur te gaan werken en inwoners zo de mogelijkheid te geven om de bezoekuren flexibel in het jaar in te zetten.
Ook komt de mogelijkheid om tot maximaal drie kentekens tegelijk bij de bezoekersvergunning actief te gebruiken.

Parkeerplaatsen langs Duinweg niet aanleggen
De parkeerplaatsen langs de Duinweg in Bergen worden niet aangelegd.
Wel wordt er parkeerregulering (betaald parkeren) ingesteld op het parkeerterrein bij Duinvermaak. De bedoeling is om het betaald parkeren vanaf 1 januari 2023 in te laten gaan.

Reguleren parkeren van tractoren
Er wordt een stickersysteem ingevoerd om het parkeren van tractoren op de openbare weg te reguleren. Tractoren waarvoor een kentekenregistratie niet verplicht is, worden geregistreerd en voorzien van een sticker als men in aanmerking wil komen voor een parkeervergunning. De hoogte van het tarief en het moment van invoering moet nog worden bepaald. Ook voor het stallen van bootjes op de openbare weg zal een plan worden uitgewerkt.

Wethouder Erik Bekkering: “Met deze uitvoeringsagenda kunnen we stap voor stap van start gaan met de uitvoering van het parkeerbeleid.  Met de digitalisering van parkeervergunningen wordt bijvoorbeeld de regeling voor bezoekers-parkeren als lastig en minder gebruiksvriendelijk ervaren door de inwoners. Wij willen met de aanpassing hiervan in de vorm van parkeren met een jaarlijks parkeertegoed meer ruimte bieden aan de inwoners en hun bezoek. Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen dan maximaal drie kentekens tegelijk aangemeld worden voor de hele dag als dat nodig is. Dat betekent dat inwoners de bezoekers-parkeeruren dus flexibel in kunnen zetten. Dit laat zien dat we in gesprek blijven met onze inwoners om waar nodig tot aanpassingen in het beleid te komen.”

Wat staat er nog meer in de uitvoeringsagenda?

Aandacht voor bermparkeren, zone-indeling en parkeervergunningensysteem
In de uitvoeringsagenda is ook aandacht voor een verbodsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening voor parkeren in de berm. Het parkeren in bermen zorgt voor beschadigingen. Onderzocht wordt of het mogelijk is hier een verbod op in voeren. Daarnaast worden de zone-indeling voor parkeervergunningen en het parkeervergunningensysteem geëvalueerd. Op basis daarvan wordt gekeken of de zones worden aangepast en of er andere vergunningssoorten gewenst zijn of kunnen vervallen.

Transferium
Er komt een pilot voor een transferium in 2022 van Egmond-Binnen naar het strand in Egmond aan Zee om vast te kunnen stellen of wij hiermee parkeerdruk beter kunnen reguleren en daarmee onze inwoners en ondernemers de broodnodige verlichting kunnen brengen. Als de pilot een succes is, wordt gekeken of een transferium ook elders in de gemeente kan worden ingezet.

Fietsgebruik en fietsparkeren
Het beleid is er op gericht om het aantrekkelijker te maken om de fiets te pakken en daarmee onder andere de parkeerdruk van auto’s te verminderen. Dit doet de gemeente door het fietsnetwerk te verbeteren en meer ruimte te bieden voor het stallen van de fiets. De gemeente plaatst tijdens de zomermaanden al extra fietsenstallingen bij de strandafgangen maar dat is zeker bij zomerse dagen onvoldoende. Daarom wil de gemeente vanaf 2023 forser inzetten op fietsparkeerplaatsen, ook al gaat dit ten koste van parkeergelegenheid voor de auto. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende soorten fietsen zoals de gewone stadsfietsen maar ook bakfietsen.

Mobiliteitsvisie opleveren binnen twee jaar
Binnen twee jaar gaat het college een mobiliteitsvisie opleveren en de daarbij behorende startnotitie eerst voorleggen aan de raad. In de visie wordt onder andere ook het fietsverkeer en openbaar vervoer meegenomen.

Vervolg
Als de uitvoeringsagenda is vastgesteld door de raad, kan de gemeente niet alles in één keer oppakken. Daarom worden de onderwerpen stuk voor stuk uitgevoerd. Verwachting is dat de meeste maatregelen voor 2024 zijn genomen en de projecten zijn uitgevoerd.

advertentie

Meer 'Politiek':

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente

29 september 2023

Hoog Nodig... (filmpje)

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen.

Rechter doet op 9 oktober uitspraak over bomenkap Bergen aan Zee

29 september 2023

Volgens de provincie en PWN is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren

Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN), de provincie Noord-Holland en de Duinstichting stonden maandagmiddag in de rechtbank in Haarlem lijnrecht tegenover elkaar. PWN en de provincie verdedigden hun besluit om in de duinen van Bergen aan Zee 13.000 dennen te kappen. De Duinstichting, die naar de rechter stapte om de kap te voorkomen, is hier fel op tegen.

Burgemeester Lars Voskuil op het NOS Journaal (filmpje)

29 september 2023

Zorgen om verblijf asielzoekers

De reacties op het tijdelijke verblijf van 55 minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Klein Zwitserland aan de Duinweg in Schoorl liepen maandagavond uiteen van positief naar zeer kritisch en afwijzend.

Klimaatplein zet alles op een rij

29 september 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het Klimaatplein vormt voor ons een belangrijk communicatiemiddel naar onze inwoners...

De gemeente Bergen heeft sinds afgelopen week een digitaal Klimaatplein waar inwoners eenvoudig hun weg kunnen vinden richting verduurzaming.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: PvdA gemeente Bergen (filmpje)

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

In de vijfde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de Raad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Peter van Huissteden en burgercommissielid Johanne Hendriks van PvdA Bergen.

Camperduin kreeg afgelopen donderdag voor derde keer op rij de Groene Strand Wimpel

29 september 2023

Wat is de Groene Strand Wimpel?

In drie jaar tijd is er veel gebeurd op het strand in Camperduin. Voor de natuurliefhebbers is het succes van de bontbekplevier met vijf nesten en twee uitvliegende kuikens het meest aansprekend.

Lezers met een mening: Judith Tipping. “Een soort Speakers  Corner zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.”

22 september 2023

Ik heb een uitgebreid plan gemaakt met verschillende leuke plekjes en gezellige hoekjes voor op het Plein

Ook was een van mijn ideeën een podium voor poëzie en/of verhalenvertellers(sters) te creëren, een soort „Speakers  Corner“ zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.

Groen in de Buurt start weer

22 september 2023

Op 3 oktober is er een ideeënavond...

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

College denkt alsnog dat plan Aldi en woningbouw aan de Bergerweg mogelijk is

22 september 2023

De raad gaat zich daar aankomende week over buigen...

Een plan om op het terrein van horecagroothandel Scholten een Aldi-supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 woningen te bouwen, sneuvelde eerder bij de Raad van State en de provincie was ertegen, omdat die vindt dat het perceel in landelijk gebied ligt.

Bergen kiest voor een Plein met allure!

22 september 2023

Fractievoorzitter VVD Arend Jan van den Beld: ’Het is uniek voor een dorp dat er zo’n grote betrokkenheid is

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een huzarenstuk geleverd. Meer dan 500 inwoners heeft de vereniging gevraagd hoe het Plein in het centrum ingericht kan worden. Het is een zeer professionele enquête. De resultaten zijn betrouwbaar en representatief.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: D66 gemeente Bergen (filmpje)

22 september 2023

Interview met fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap

In de vierde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de gemeenteraad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap van D66 Bergen.

GroenLinks ontmoet elkaar in belevingskas in Schoorl

22 september 2023

De Noorderhoeve over het belang van de gezonde kringloop van de boerderij en daarbuiten

GroenLinks fractievoorzitter Froukje kwam enige tijd geleden tijdens het flyeren GroenLinks-lid Petra tegen op het Plein in Bergen.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

15 september 2023

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug