Deel

advertentie

Uitgelicht: Nieuw sport- en zorgnetwerk start met beweegstrippenkaart voor 65+’ers

Voor de in totaal negen proeflessen betaalt de deelnemer slechts € 20,-

Uitgelicht: Nieuw sport- en zorgnetwerk start met beweegstrippenkaart voor 65+’ers

Deze week gaat de Nationale Sportweek van start. Het zorg- en beweegnetwerk in Schoorl/Groet grijpt deze sportieve datum aan om haar nieuwe product te introduceren: een strippenkaart voor inwoners van de gemeente Bergen die 65 jaar of ouder zijn. Met deze strippenkaart kunnen zij bij drie verschillende sport- en beweegaanbieders drie proeflessen volgen. Voor de in totaal negen proeflessen betaalt de deelnemers slechts € 20,-. De strippenkaart is aan te schaffen bij de deelnemende sportaanbieders én via de website www.sportenbewegeninbergen.nl/sportaanbod-schoorl-65. Op deze website vindt u ook het complete beweegaanbod van deelnemende aanbieders.

Binnen het structurele samenwerkingsverband dat zorg- en sportaanbieders in Schoorl/Groet met elkaar zijn aangegaan, is dan ook vooral gekeken hoe de drempels om te gaan bewegen, voor de mensen die al wat meer op leeftijd zijn, zo veel mogelijk kunnen worden weggenomen. Intern wijzen de partners meer en eerder naar elkaar door, wat een voordeel kan opleveren voor zowel een patiënt, die structureel in beweging kan komen bij een sportaanbieder, als een sporter die door een blessure anders mogelijk voor langere tijd dreigt uit te vallen. En aangezien de drempel om te gaan of blijven bewegen over het algemeen fors toeneemt als men vordert in leeftijd, is een concreet product ontwikkeld voor de doelgroep 65+. Met de beweegstrippenkaart kan op een laagdrempelige manier kennisgemaakt worden met het aanbod in het dorp dat is afgestemd op de doelgroep, zoals bijvoorbeeld gymnastiek, pilates, wandelbootcamp, fitness, dans en wandelvoetbal.

Maatschappelijk Sport- en Beweegakkoord Bergen
Sport- en zorgaanbieders, welzijn, onderwijs, buurtsportcoaches van Holland Sport en maatschappelijke partners hebben in de gemeente Bergen gezamenlijk het Sport- en Beweegakkoord opgesteld. Een van de doelen binnen dit akkoord was het creëren van een structureel netwerk tussen sport- en zorgpartners, om zo voor de inwoners het in beweging komen en blijven te vergemakkelijken.
Margriet Berkhout van Leefstijl op Maat is hierin de kartrekker geweest. In 2021 zijn de eerste contacten binnen dit netwerk gelegd, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de ontwikkeling van een concreet product: de beweegstrippenkaart. “Met deze samenwerking, maar ook met dit concrete product, sluiten wij aan bij minstens twee van de ambities uit het Sportakkoord van zowel de gemeente Bergen als het landelijke Sportakkoord. We willen dat iedereen een leven lang plezier beleeft aan sporten en inwoners op een vitale en gezonde manier oud laten worden. We starten dit project nu in Schoorl maar op korte termijn laten we ook van ons horen in Bergen en de Egmonden. Wat mij betreft mag de ambitie zijn dat de gemeente Bergen in 2030 een zogenaamde ‘Blue Zone’ is, ofwel een plek waar mensen langer en gezonder leven dan elders op de wereld,” aldus Elles Kraakman, buurtsportcoach in de gemeente Bergen.

Voor meer informatie over de strippenkaart kunt u contact opnemen met buurtsportcoach Elles, via e.kraakman@hollandsportbv.nl of 06-29319401.

advertentie
Terug