Deel

advertentie

Uitgelicht: Natuur Schoorlse Duinen herstelt zich goed na grote duinbranden

Nieuwe planten en dieren, waaronder de streng beschermde rugstreeppad

Uitgelicht: Natuur Schoorlse Duinen herstelt zich goed na grote duinbranden

De Schoorlse Duinen zijn tien jaar na de grote branden in het gebied veranderd in een afwisselend natuurlandschap. Nieuwe planten en dieren, waaronder de streng beschermde rugstreeppad, vestigden zich in het gebied. Stichting Duinbehoud is blij met dit snelle herstel. Tussen 2009 en 2011 woedden enkele duinbranden in de Schoorlse Duinen. Daarbij werd een gebied van 270 hectare getroffen, waaronder stukken naaldbos, loofbos en heide.

Na de branden koos Staatsbosbeheer ervoor om de Schoorlse Duinen te ontwikkelen tot een gevarieerd landschap met droog duingrasland, natte valleien, heiden, meren en poelen. In 2016 begonnen de herstelwerkzaamheden, waarbij het verbrande naaldhout werd verwijderd en sommige valleien zijn geplagd om ze natter te laten worden. Daarna gaf zandverstuiving het gebied verder vorm.
De kale zandvlakten zijn inmiddels begroeid met plantensoorten die passen bij het gewenste duingrasland, zoals buntgras, zandzegge, schapenzuring en zandblauwtje. In de vochtige delen ontstaan heidegebieden met kenmerkende planten, waaronder dopheide en de vleesetende ronde zonnedauw. In de poelen komt het oeverkruid voor, een zeldzame plant van voedselarme vennen en duinmeertjes.
Bruine kikkers, rugstreeppadden en libellen gebruiken de poelen om hun eieren af te zetten. De bloemrijke duingraslanden zullen nieuwe vlindersoorten lokken, zo is de verwachting. Boomleeuweriken, nachtzwaluwen en zandhagedissen profiteren al van het afwisselende landschap met open duinen.

Consulent Theo Baas van Stichting Duinbehoud is enthousiast over de veranderingen: ‘Binnen een tijdsbestek van tien jaar zijn soorten die kenmerkend zijn voor kalkarme duinen duidelijk toegenomen. Dit project laat zien dat de omvorming van naaldbos naar een open duingebied heel bijzondere natuur kan opleveren. We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen en houden het nauwlettend in de gaten.’

Theo Baas, duinconsulent Stichting Duinbehoud voor de regio Bergen, Egmond en Schoorl.

Duinbehoud: overal actief waar duinnatuur is
Overal waar duinnatuur is, is Stichting Duinbehoud actief met een landelijke netwerk van 40 consulenten. Zij zijn de oren en ogen van Duinbehoud langs de hele Nederlandse kust, volgen nauwlettend ruimtelijke ontwikkelingen die effect hebben op de duinnatuur en komen in het geweer als die in de knel komt.

Een greep uit de successen van Duinbehoud:
• De status van Natura 2000 gebied voor alle Nederlandse duingebieden;
• Het staken van de plezierjacht in de duinen;
• Dynamisch kustbeheer, met als resultaat onder andere de Zandmotor voor de kust van het Westland.

Meer weten? www.duinbehoud.nl

advertentie
Terug