U kunt mede bepalen hoe de toekomst van Bergen er uit gaat zien…

Vult u de enquête ook even in?

U kunt mede bepalen hoe de toekomst van Bergen er uit gaat zien…

De afgelopen twee jaar hebben inwoners en de gemeente samen gewerkt aan de Omgevingsvisie. Centraal stond de vraag: hoe zien wij de toekomst van de gemeente Bergen? Dit is vastgelegd in een ontwerp van de Omgevingsvisie voor de gemeente Bergen. Het ontwerp ligt nu ter inzage (zie gemeentepagina of via https://www.ikdenkmeeoverbergen.nl/denk+mee+over/omgevingsvisie/default.aspx

U kunt nogmaals uw mening geven door meedoen aan een enquête en vragen te beantwoorden over de inhoud en de keuzes.

Het ontwerp van de omgevingsvisie beschrijft in hoofdlijnen:

  • welke keuzes we nu maken voor de toekomst
  • waarmee we rekening houden bij die keuzes
  • waar gaat onze aandacht vooral naar uit
  • welke acties we moeten nemen

Dit wordt beschreven zowel voor de gehele gemeente als voor de verschillende dorpen. Het ontwerp gaat in op veel zaken, zoals wonen, verkeer, natuur, landschap, toerisme, ontmoeten. Dit is in samenhang bekeken, want een keuze voor het een kan gevolgen hebben voor het ander. Ook dit is in beeld gebracht.

Enquête

We willen uw mening horen over het ontwerp van de Omgevingsvisie. Van 4 juni tot 16 juli 2021 is er daarom een korte enquête. In de enquête staan vragen over de keuzes die worden gemaakt en de inhoud. Als u na het invullen van de enquête niet alles kwijt kon dan kunt u desgewenst overwegen nog een zienswijze in te dienen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-171613.html). De gemeenteraad krijgt de uitkomst van de enquête en de zienswijzen om te behandelen bij de vaststelling van de Omgevingsvisie. De planning is dat dit in november/december 2021 is.

Hoe doet u mee aan de enquête?

Via deze link: https://www.ikdenkmeeoverbergen.nl/Beheer/Formulierenmodule/1972415.aspx kunt u de enquête invullen.