Trend van ontbossing zet door in Nederland

Het bosareaal is tussen 2013 en 2017 met 5400 hectare afgenomen

Trend van ontbossing zet door in Nederland

Kunnen bomen ons helpen om klimaatverandering tegen te gaan? Zwitserse onderzoekers zeggen van wel. Er zou op aarde genoeg ruimte ‘over’ zijn om een oppervlak ter grootte van de Verenigde Staten met bomen te beplanten. Dat zou het broeikaseffect grotendeels teniet doen.

In Nederland zijn vooralsnog meer plannen voor de kap dan voor de aanplant van bomen. Dat bleek eerder dit jaar uit ons onderzoek naar bomenkap. Op dit moment liggen er plannen voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos. Dat blijkt uit cijfers die we opvroegen bij de provincies.

Lees hier verder.