Tijdelijk onderdak voor BSG-scholieren in mytylschool

Het huidige schoolgebouw van de BSG aan de Rondelaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd...

Het gebouw van de Berger Scholengemeenschap (BSG) aan de Rondelaan wordt komend schooljaar gerenoveerd. Omdat de scholieren hun lessen moeten kunnen blijven volgen in kwalitatief goede schoolgebouwen, stelt het college voor om de BSG voor minimaal 1,5 jaar onder te brengen in de voormalige mytylschool ‘De Ruimte’ aan de Oudtburghweg 3. Het college vraagt aan de gemeenteraad om hiervoor het benodigde geld beschikbaar te stellen.
“Toen we samen met het schoolbestuur op zoek waren naar een geschikte locatie om de scholieren tijdelijk onder te brengen, werd de gemeente geïnformeerd over het vertrek van de mytylschool. Deze verhuist naar een nieuwe locatie in Heerhugowaard. Dit biedt voor ons de kans om De Ruimte voor de tijdelijke huisvesting van de BSG te gaan gebruiken”, aldus wethouder Marco Wiesehahn (Onderwijs).

Met de tijdelijke huisvesting is een bedrag gemoeid van 2,6 miljoen euro, onder voorwaarde dat het schoolbestuur zich tot het uiterste inspant om de kosten te beperken. Het onderwerp wordt naar verwachting behandeld tijdens de raadsvergadering op 23 februari.

Goede alternatieve locatie
“Dat we een alternatieve locatie in Bergen zelf hebben kunnen vinden, is voor zowel de leerlingen als de medewerkers van de school echt heel fijn”, vervolgt hij. “Maar er is ook snel werk aan de winkel. De omwonenden moeten op korte termijn goed worden geïnformeerd over de gevolgen voor hun leefomgeving. En het gebouw van De Ruimte vraagt om aanvullende faciliteiten om alle BSG-scholieren in onder te kunnen brengen. Het plan is daarom dat er al eerder extra noodlokalen worden geplaatst zodat de school na de zomervakantie in september weer van start kan.”

In samenspraak met de omgeving gaat het college ook werken aan een plan voor de bereikbaarheid van de school. Wethouder Ernest Briët (Verkeer): “Straks rijden er geen busjes meer van en naar de mytylschool maar fietsen er scholieren. Dat moeten we verkeerstechnisch goed regelen. Hierover vinden op korte termijn gesprekken plaats met vertegenwoordigers uit de buurt en daaropvolgend wordt een brede informatiebijeenkomst gehouden.”

Planning
Het huidige schoolgebouw van de BSG aan de Rondelaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De renovatie en een deel nieuwbouw start in het derde kwartaal van 2023, zodra de BSG is verhuisd naar De Ruimte. De gemeente en de school zullen hierover op een later moment uitgebreid communiceren. De planning is dat de Berger Scholengemeenschap zo’n 1,5 jaar later terugkeert naar het verbouwde gebouw aan de Rondelaan.