Deel

advertentie

Subsidie vlinderweide Adelbertabdij Egmond en Ecodorp Bergen

Totaal voor 101.500 euro subsidie aan 41 groene projecten in onze provincie

Subsidie vlinderweide Adelbertabdij Egmond en Ecodorp Bergen

De provincie Noord-Holland geeft dit jaar in totaal voor 101.500 euro subsidie aan 41 groene projecten in onze provincie. Onder andere de Vlinderweide Broeder Frans van de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen en het Ecodorp in Bergen kunnen op financiële steun rekenen.

‘Goede ideeën en enorme inzet’
De provincie subsidieert in het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ deels of volledig initiatieven die de soortenrijkdom versterken. Een woordvoerder van de provincie benadrukt dat vrijwilligers vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. “De jury is onder de indruk van de enorme inzet en het enthousiasme waarmee vrijwilligers in hun eigen tijd een bijdrage leveren aan groen en natuur in onze provincie.”

Jury
De jury bestond uit het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen programma.

 Vlinderweide in Egmond
De vlinderweide van de Sint Adelbertabdij is van de in 2020 overleden broeder Frans Melkert. De abdij schrijft op haar website: “Van jongs af aan heeft hij met passie vlinders gekweekt en bestudeerd. Zijn vlindertuin was vermaard en in 2012 werd hij door de Vlinderstichting geëerd met de gouden vlinder.”

advertentie

Meer 'Politiek':

€ 2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw

14 mei 2021

Ook Bergen kan vanaf 1 juni subsidie aanvragen om extra personeel/expertise in te huren

De provincie Noord-Holland stelt extra subsidie beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw te versnellen.

De gemeente Bergen is officieel erkend als bij-vriendelijke gemeente door ‘Nederland Zoemt’

14 mei 2021

Mede door divers groenbeheer en het aanpassen van het maaibeleid

De gemeente heeft al veel gedaan om meer bijen te trekken. De bijen krijgen nog veel nieuwe plekken om voedsel te halen en zich te nestelen.

Bergen heeft sinds kort ook een gemeenteraad voor kinderen

14 mei 2021

De jeugd heeft de toekomst...

De kinderraad gemeente Bergen bestaat op dit moment nog uit vijf kinderen. Dit zijn de kinderen die ook solliciteerden naar de functie van kinderburgemeester. De kinderburgemeester Thomas Meereboer staat aan het hoofd van de raad.

Lezers met een mening: Dhr. J. de Vos

14 mei 2021

De jacht op vossen is geopend, aangestuurd door de provincie

Ik hoorde recent van de hiervoor aangestelde jager met vergunning, dat hij er op dit moment 's nachts op uittrekt om jacht te maken op de vossen .

Bergen bromt, gonst en dreunt..

7 mei 2021

Een grote bedreiging voor het Bergense leefklimaat, de gezondheid en zelfs de huizenprijzen

Geen gezellig bericht maar wel realiteit. Bergen bromt, gonst en dreunt door Laag Frequent Geluid (LFG).

Wethouder Erik Bekkering praat bij…

7 mei 2021

De Blauwe Vlag is belangrijk voor onze gemeente

Niet een aantal, maar alle stranden van de gemeente Bergen hebben dit jaar opnieuw de Blauwe Vlag gekregen. Dit internationale kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan stranden die veilig, schoon en duurzaam zijn. Elk jaar wordt aan de hand van controles opnieuw bekeken of de stranden van Egmond-Binnen, Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Schoorl aan Zee, Hargen aan Zee en Camperduin aan de eisen van milieu, veiligheid en toegankelijkheid voldoen.

Gemeenten, ondernemers en inwoners brainstormen over milieustraat van de toekomst

30 april 2021

Hergebruik en reparatie in plaats van weggooien en nieuw kopen

Met elkaar gebruiken we op dit moment veel te veel materialen en gooien we producten na gebruik vaak weg. Dit zorgt voor een zware belasting op ons klimaat en uiteindelijk ook voor een tekort aan grondstoffen. Dat kan anders! Gemeenten, partners en inwoners uit de regio denken samen na over hoe een deel van het ‘afval’ dat wordt ingeleverd bij de milieustraten hergebruikt of gerepareerd kan worden.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering?

30 april 2021

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering? Mail naar: [email protected] en Ruud Bredewold stelt ze!

Jan Snijder van D66 maakt politiek statement

30 april 2021

Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig te worden gehouden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting

Ambtenaar beschuldigt van corruptie! staat er met chocoladeletters in de krant. Een zorgelijke situatie voor elk bestuursorgaan in een parlementaire democratie.

Belangenvereniging gaat in beroep tegen aanleg tweede fietspad Eeuwigelaan

23 april 2021

College nalatig bij de voorbereiding

De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Belangenvereniging Eeuwigelaan e.o., gevestigd te Bergen NH

Extra raadsvergadering raad Bergen aanstaande maandag

23 april 2021

Onderwerp: Openbaar Ministerie NH inzake vervolgen voormalig ambtenaar gemeente Bergen voor ambtelijke corruptie.

Maandagavond 26 april a.s. vindt een extra vergadering van de gemeenteraad Bergen plaats in De Blinkerd in Schoorl. Deze vergadering is van 18.00 tot 19.00 uur. Het onderwerp is: Bespreken persbericht Openbaar Ministerie NH inzake vervolgen voormalig ambtenaar gemeente Bergen voor ambtelijke corruptie.

Bouw de Beeck ligt op schema

23 april 2021

Vanaf week 18 gaan er ‘grote dingen gebeuren’

Het in 2017 afgebrande zwembad De Beeck wordt herbouwd. Als alles naar wens gaat, kan het zwembad vanaf april 2022 weer gebruikt worden.

Corona actueel… iets meer ruimte

23 april 2021

Vragen over corona, maar ook over geluidsoverlast van motoren én de over voormalige ambtenaar, Eric van H

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

College wil investeren in huisvesting onderwijs

23 april 2021

Wethouder Antoine Tromp: "Goed onderwijs in passende eigentijdse gebouwen is essentieel.”

Het college heeft vorige week het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 vastgesteld. In dit programma zijn drie forse investeringen opgenomen

Gemeente Bergen bouwt duurzaamheidsambities op draagvlak

23 april 2021

Zonneweides in Sammerpolder geschrapt

Het college van Bergen heeft ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES). In dit stuk staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waarvan Bergen deel uitmaakt.

Reactie college Bergen op persbericht OM

21 april 2021

De projectontwikkelaar die de hypotheek in 2006 heeft verstrekt, is als verdachte van ambtelijke omkoping aangemerkt

Het college heeft kennisgenomen van het bericht dat het OM een voormalige ambtenaar van de gemeente Bergen gaat vervolgen voor ambtelijke corruptie voor het aannemen van een hypothecaire lening onder gunstige voorwaarden. De projectontwikkelaar die de hypotheek in 2006 heeft verstrekt, is als verdachte van ambtelijke omkoping aangemerkt.

Het OM in Noord-Holland gaat 52-jarige voormalige ambtenaar Eric van H. vervolgen voor corruptie

21 april 2021

Verdacht van ambtelijke corruptie vanwege afsluiten hypotheek bij projectontwikkelaar

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland gaat een 52-jarige voormalige ambtenaar, Eric van H. van de gemeente Bergen, vervolgen voor ambtelijke corruptie. Het betekent dat de verdachte zich voor de rechter moet verantwoorden.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college. Wethouder Arend Jan van den Beld (filmpje)

16 april 2021

Veel vragen van lezers van de Flessenpost gingen over participatie

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Arend Jan van den Beld (VVD Bergen). Klik hier voor het interview. (31.18 min.)

Start werkzaamheden tijdelijke inrichting Molenweidtje. Geen afsluiting, wel oponthoud

16 april 2021

De weg wordt verbreed en er wordt een apart fietspad aangelegd

Maandag 19 april starten de werkzaamheden voor de tijdelijke aanpassing van het Molenweidtje in Bergen.

Bergenaren met een mening: dit moet mij toch van het hart…

16 april 2021

Meerkoetnest en een kettingzaag

Beste Flessenpost, dit moet mij toch van het hart:

Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland

16 april 2021

Foto: Wethouder Erik Bekkering met daarachter gedeputeerde Jeroen Olthof

Tien miljoen Nederlanders hebben een smartphone. De helft daarvan gebruikt deze ook onderweg. Dit zorgt jaarlijks voor tientallen doden en honderden gewonden.

Gemeente peilt tevredenheid over dienstverlening

16 april 2021

Enquête onder inwoners en ondernemers

Wat vinden inwoners en ondernemer van de dienstverlening van de gemeente? Een selectie uit deze groepen kan zich hierover uitspreken. De gemeente houdt voor de derde maal een onderzoek.

Meis de Jongh (VVD Bergen) namens hele gemeenteraad aan ondernemers, “wij horen jullie”

9 april 2021

Agendapunt: brandbrief ondernemers en cultuursecto (filmpje)

Ik spreek hier namens iedereen in de raad. Vorige week werd ons meer dan duidelijk gemaakt in welk moeilijk pakket onze ondernemers in deze coronatijd zitten.

Raad stemt in met Cultuurnota en gemeentelijk kunstdepot

14 april 2021

Gemeente Bergen als culturele buitenplaats

De gemeenteraad van Bergen heeft donderdagavond 8 april ingestemd met de nieuwe Cultuurnota ‘Gemeente Bergen als culturele buitenplaats’. Wethouder Antoine Tromp is zeer content met de uitkomst: “In het nieuwe cultuurbeleid ligt de focus op het maken en zichtbaar maken van kunst. Uit gesprekken die we voor de nota voerden met inwoners en het cultuurveld kwam duidelijk naar voren dat kunst en cultuur in ons DNA zit; dat is onze identiteit en die wordt hiermee geborgd.”

Wie is toch die Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland die het het Bergense college zo moeilijk maakt? (filmpje)

9 april 2021

Cees Loggen: "Het is mijn taak en mijn uitdaging om er voor te zorgen dat de woningbouwproductie de komende vier jaar omhoog gaat."

De vraag die zich dan voordoet is: wat weet een provincie beter dan een college ongeacht om welke gemeente het gaat?

Uitkomsten locatie-onderzoek Aldi Bergen

9 april 2021

College blijft na onderzoek bij standpunt: locatie Bergerweg is het beste

De Aldi is nu nog gevestigd in het centrum van Bergen en maakt ruimte voor herontwikkeling. Over de nieuwe locatie van deze winkel verschillen provincie en gemeente sinds de zomer van vorig jaar van mening. Daarom heeft TwijnstraGudde recent onafhankelijk onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

Nieuw raadslid GroenLinks Bergen

9 april 2021

Foto: René Meijer, raadslid

Begin maart - alweer een maand geleden - ben ik beëdigd als raadslid van de gemeente Bergen. De raadszetel kwam vrij, omdat de heer Peter Zijp door persoonlijke omstandigheden zich genoodzaakt voelde z’n zetel in te leveren.

Inkoopactie woningisolatie en verduurzamingsaanpak voor inwoners gemeente Bergen

9 april 2021

Informatieavonden op 13 en 14 april

Speciaal voor inwoners uit de gemeente Bergen is een collectieve inkoop gestart voor woningisolatie. Daarnaast wordt, in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket, een verduurzamingsaanpak georganiseerd. “We vinden het belangrijk al onze inwoners op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning”, geeft wethouder Erik Bekkering aan. “Naast de inkoopactie zijn er ook subsidieregelingen die het isoleren van de woning extra interessant maken.”

Laadpalennetwerk sneller uitgebreid in de gemeente Bergen

9 april 2021

In de gemeente Bergen neemt het aantal elektrische voertuigen snel toe

Laadpalen worden in de gemeente Bergen niet langer alleen op aanvraag van inwoners geplaatst. Het beleid wordt aangepast om het laadpalennetwerk binnen de gemeente sneller te kunnen uitbreiden. Deze proactieve plaatsing van laadpalen draagt bij aan de eis van het Rijk om vroegtijdig in de behoefte te voorzien.

Sneller dan het licht: start aanleg glasvezel in najaar 2021

9 april 2021

“Een hele mooie service aan onze inwoners, die straks thuis optimaal gebruik kunnen maken van snel internet”, aldus wethouder Erik Bekkering.

Een jarenlange wens om een glasvezelnetwerk in de gemeente Bergen aan te leggen wordt werkelijkheid. Het college van de gemeente Bergen heeft overeenstemming in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst bereikt met glasvezelexploitant E-Fiber om de gehele gemeente te voorzien van een glasvezelnetwerk.

Te lage berekening beslagvrije voet geen fout van gemeenten

2 april 2021

Er zijn afspraken gemaakt over het terugstorten van het te veel ingehouden inkomen

Eerder deze week was er veel aandacht rondom de berekening van de beslagvrije voet bij inwoners met een bijstandsuitkering. In een aantal berichten wordt gesproken over een fout van gemeenten.

Provincie helpt gemeenten bij toezicht ongewenste activiteiten op vakantieparken

2 april 2021

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland: ‘Vakantieparken zijn belangrijk voor de regionale economie

De provincie Noord-Holland heeft voor gemeenten een handreiking opgesteld om beter zicht te krijgen op ongewenste activiteiten op vakantieparken.

VVD Bergen: Wat heeft Bergen nodig, nu en over 10 jaar?

2 april 2021

Praat mee op 23 april vanaf 19.30 uur

In maart heeft de VVD Bergen versterking gekregen van twee nieuwe commissieleden, Jasper Corts en Annabel Splinter. Beiden hebben als doel om de politiek dichterbij inwoners te brengen, toegankelijker te maken en de communicatie te verbeteren.

Lezers met een mening: Tweede fietspad Eeuwigelaan

2 april 2021

Het ergste is dat de gemeente Bergen beweert dat het er veiliger op wordt, maar juist het tegendeel is waar...

Net nu heel de wereld aan het wandelen is geslagen en zelfs de Raad voor de Gezondheid stelt dat wandelen gezonder is dan fietsen, gaat de gemeente Bergen in al haar wijsheid...

Terug