Strand Residence Bergen aan Zee stap dichterbij

Het plan zorgt voor een frisse, nieuwe uitstraling op een prominente plek in het dorp

Ontwikkelaar Tom Stroomer gaat aan de slag met de ontwikkeling van Strand Residence Bergen aan Zee op de hoek Zeeweg/Van Hasseltweg. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders een handtekening gezet onder de overeenkomst. De verouderde recreatieappartementen, het parkeerterrein en Hotel Prins Maurits maken plaats voor moderne, luxe en duurzame recreatieappartementen.
De gemeente en initiatiefnemer Tom Stroomer zijn blij dat deze stap is gezet, na een intensief traject dat in 2011 gestart is. Wethouder Antoine Tromp: “Het plan zorgt voor een frisse, nieuwe uitstraling op een prominente plek in het dorp. Daarmee voegt het kwaliteit toe aan de omgeving, en dat houdt Bergen aan Zee aantrekkelijk voor zowel bewoners als bezoekers.”

Strand Residence Bergen aan Zee
De huidige bebouwing omvat 24 hotelkamers en 12 recreatieappartementen, waarbij een uitbreiding naar 45 hotelkamers, bijbehorende faciliteiten en 20 recreatieappartementen is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Strand Residence Bergen aan Zee zal bestaan uit 70 luxe recreatieappartementen, een verhuurkantoor, fietsverhuur en een ontbijt- en lunchroom.

Parkeren
In half verdiepte parkeergarages is straks plaats voor 93 auto’s. Deze plekken zijn bedoeld voor huurders van de appartementen. Op straatniveau komen 21 openbare parkeerplaatsen, waarvan er 5 plekken gereserveerd worden voor de reddingsbrigade. Rekening houdend met aanwezigheidspercentages, het wegvallen van het gebruik van de huidige bebouwing en het toevoegen van de openbare parkeerplaatsen verslechtert de parkeersituatie niet.

Leefbaarheid
Door de verwachte hoge jaarlijkse bezetting van de nieuwe recreatieappartementen en de commerciële functies op de begane grond draagt deze ontwikkeling bij aan de leefbaarheid in Bergen aan Zee. De verwachting is dat het bezettingspercentage circa 65%-70% zal zijn. Nu is dat circa 40%-45%. De gasten die in Strand Residence Bergen aan Zee verblijven, zullen op jaarbasis naar verwachting gezamenlijk zo’n € 6,5 miljoen uitgeven bij de lokale middenstand.

Ontwerp dat aansluit bij Bergen aan Zee
Al in een vroeg stadium was er goed overleg tussen architect Leeuwenkamp uit Alkmaar, de stedenbouwkundige van de gemeente en de onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Het resultaat hiervan is dat er een bouwplan is gemaakt dat aansluit bij Bergen aan Zee, de omliggende bebouwing en de geldende visies van Bergen aan Zee, de regio en provincie.

Vervolgtraject
Op korte termijn wordt de benodigde procedure doorlopen en zullen de initiatiefnemers een omgevingsvergunning aanvragen. Na het publiceren van de ontwerp omgevingsvergunning is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Meer informatie
Meer informatie over het plan vindt u op www.strandresidence.nl.

Klik op de foto voor een uitvergroting.