Steeds minder ouders laten hun kinderen vaccineren…

In Bergen: 77,2 procent (was 88,2 procent)

Van de 16 gemeenten die vallen onder het werkgebied van GGD Hollands Noorden, is er geen enkele die op alle vaccinaties boven de vereiste 90 procent zit. De vaccinatiegraad voor de totale regio is 82,5 procent (landelijk 83,6). Bij de vorige meting (periode 2021/2022) was nog sprake van 92,3 procent (landelijk 90,1).
Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Staatssecretaris Maarten van Ooijen en RIVM hebben hun zorgen geuit over de daling van de vaccinatiegraad.

Opvallend is verder dat bij de DKTP-vaccinaties voor zuigelingen het landelijk percentage ten opzichte van een jaar eerder 4,9 procent lager is (nu 87,3 procent). In Noord-Holland Noord is die daling met 8,7 procent nóg forser: het aantal gevaccineerde DKTP-zuigelingen over 2021 bedroeg 94,3 procent, en nu maar 85,6 procent. In deze laatste categorie zijn er maar drie gemeenten die de voorgeschreven 90 procent halen: Heiloo (90,6), Drechterland (90,3) en Hoorn (90,0).

GGD HN spant zich samen met gemeenten en andere zorgverleners in om jongeren onder de 18 jaar in de gelegenheid te stellen om de ontbrekende vaccinaties alsnog te halen. Zij kunnen mailen naar [email protected]. Medewerkers van de GGD kijken dan welke mogelijkheden er zijn.

De cijfers voor volledige deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma op 2-jarige leeftijd in Alkmaar en omgeving zijn over het jaar 2022 als volgt (tussen haakjes de vaccinatiegraad over 2021): Alkmaar 83,3 procent (was 91,4), Bergen 77,2 procent (88,2), Castricum 86,7 procent (92,9), Dijk en Waard 79,9 procent (93,1) en Heiloo 89,2 procent (93,8).