Stand van zaken Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee

Unieke kans is om Bergen aan Zee nieuw (toeristisch) elan te geven

Stand van zaken Nieuw Nassau Bergen in Bergen aan Zee

Nu Bergen een nieuw college heeft, zal Nassau Bergen snel met de verantwoordelijke wethouder om tafel gaan en openlijk steun vragen voor de nieuwe plannen. Eind vorig jaar presenteerden zij, in samenwerking met SeARCH architecten nieuwe plannen voor een nieuw te realiseren hotel- en appartementencomplex in Bergen aan Zee op de huidige locatie van Hotel Nassau Bergen. Bovendien hebben zij meegedacht over een renovatie van het Rode Plein.

Nieuw Nassau Bergen is een unieke kans om Bergen aan Zee nieuw (toeristisch) elan te geven, passend bij de status, schaalgrootte en ontwikkeling van het kustdorp. De wil om tot wijziging van het bestemmingsplan te komen, noodzakelijk voor deze plannen, zal vanuit de politiek gedragen moeten worden. Pas dan kunnen zij de volgende stappen zetten en de investeringen doen die nodig zijn om onze plannen ook formeel in te kunnen dienen. Nu Bergen over een nieuw college beschikt, zal Nassau Bergen snel met de verantwoordelijke wethouder om tafel gaan en openlijk steun vragen voor de nieuwe plannen

Alternatief
Omdat Nassau te maken heeft met een dwingende tijdsfactor, hebben zij inmiddels een alternatief plan laten ontwikkelen dat geheel past binnen het vigerende, ofwel bestaande bestemmingsplan. Daarbij richt Nassau zich niet meer op de renovatie van het Rode Plein. Dit alternatieve plan is voor Nassau makkelijker te realiseren, commercieel interessanter, maar niet vergelijkbaar met het kwaliteits- en ambitieniveau van het ontwerp van SeARCH. Nassau beschikt inmiddels over een massastudie en 3-D impressies van dit alternatieve plan.

Aandacht
Omdat de plannen van SeARCh nog steeds de voorkeur hebben, is steun daarvoor vanuit de Bergense politiek dus van groot belang. We hopen dan ook van harte dat het dossier de volle aandacht en steun krijgt van zowel het college als de gemeenteraad. Of dat daadwerkelijk gebeurt, zal op korte termijn duidelijk worden, maar het zal bepalend zijn voor de keuze(s) die zij als initiatiefnemers maken.

Henk Deen
Bastiaan Smit