Staatsbosbeheer vraagt omgeving mee te denken over beheer Schoorlse Duinen

Inzet om communicatie met omgeving te verbeteren

Staatsbosbeheer vraagt omgeving mee te denken over beheer Schoorlse Duinen

Op uitnodiging van Staatsbosbeheer kwamen donderdag 20 juni een brede groep van zo’n zestig vertegenwoordigers van belangenpartijen en individuele gebruikers van de Schoorlse Duinen naar de Blinkerd. Ze werden gevraagd mee te denken over de thema’s die er in het gebied spelen en hoe zij hierbij betrokken kunnen worden. Staatsbosbeheer wil onder andere op deze manier de communicatie met de omgeving verbeteren.

Onderwerpen
Aan de hand van de thema’s recreatie, honden, natuurbeheer, communicatie, routes en mountainbikeroute gingen de aanwezigen in groepjes aan de slag om onderwerpen, standpunten en belangen op tafel te krijgen. Opvallend was de goede sfeer waardoor iedereen voldoende ruimte kreeg om standpunten uit te wisselen. De belangen bleken opvallend vaak overeen te komen, ongeacht het onderwerp. Het behoud van de bijzondere natuurwaarden, de veiligheid van gebruikers en het beperken van overlast zijn daarbij vaak genoemd. Ook het juiste en veilige gebruik van de paden vinden velen een belangrijk punt. Hondenbeleid en de moutainbike-route vragen om extra aandacht. Een overzicht van de thema’s en de gemaakte opmerkingen vindt u via schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl

Trots en betrokkenheid
Het merendeel van de aanwezigen is zich ervan bewust dat de Schoorlse Duinen vele verschillende gebruikers kent die allen ruimte gebruiken en dat er in gezamenlijk overleg naar oplossingen moet worden gezocht. “Samenwerking en onderling begrip hoopten wij te bereiken deze avonden. Dit is meer dan geslaagd. Ondanks soms tegenstrijdige belangen was er een grote gemeenschappelijke deeler; trots en betrokkenheid bij de Schoorlse Duinen. Dit biedt wat ons betreft een goede basis voor een vervolg.” Aldus Boswachter Laurens Bonekamp.

Vervolgstappen
Hoe nu verder? Staatsbosbeheer is blij met de opbrengst van de bijeenkomst en gaat de vervolgstappen samen met de omgeving invullen. Medio juli vindt daarom een vervolg bijeenkomst plaats waarin wordt gesproken hoe dit het beste kan worden aangepakt. De aanwezigen gaven hiervoor al een aantal suggesties zoals bijvoorbeeld het instellen van themagroepen op afroep of een raad van advies. De meeste aanwezigen zijn het erover eens dat deze groep beperkt van omvang moet zijn zodat er goede inhoudelijke gesprekken kunnen plaatsvinden en effectief aan oplossingen kan worden gewerkt.