Staatsbosbeheer organiseert Duindialogen over bosbeheer in de Schoorlse Duinen

De Duindialogen worden georganiseerd op zaterdag 2 april a.s.

Staatsbosbeheer gaat komend jaar weer aan het werk in de bossen van de Schoorlse Duinen. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het Natura 2000 meerjarenplan om de biodiversiteit in het bos te vergroten. In het najaar van 2022 worden de bomen die vorig jaar van een oranje stip zijn voorzien gekapt. In een ander deel van het bos worden dit komende voorjaar bomen van een witte stip voorzien, die in het najaar van 2023 weggehaald worden.

Om de werkzaamheden verder toe te lichten, organiseren de boswachters van het gebied op zaterdag 2 april de ‘Duindialogen bosbeheer’. Geïnteresseerden kunnen de boswachters in het veld ontmoeten om vragen te stellen en aandachtpunten met de boswachters te delen.

Ontwikkeling van Schoorlse Duinen
In het noordelijke bosgebied worden dunningen uitgevoerd. Het betekent dat we in het gebied een deel van de dennenbomen gaan weghalen, zodat er meer ruimte komt voor loofbomen. Bos blijft dus bos. Door de dunning ontwikkelt het bos zich geleidelijk van een monotoon dennenbos naar een gevarieerd, natuurlijk en gemengd bos. Dit vergroot de biodiversiteit en tevens de weerbaarheid van het bos. Het resultaat wordt een Atlantisch duinbos met meer soorten bomen, planten en dieren.

Planning
De dunning van dit najaar is onderdeel van een meerjarentraject, waarin elke paar jaar in steeds een ander gebied een deel van de dennen wordt weggehaald.
De bomen die in dit najaar gekapt worden, staan nu al in het gebied met een oranje stip gemarkeerd. Deze markering hebben de boswachters afgelopen zomer aangebracht.
Komend voorjaar gaan de boswachters alvast in het volgende werkblok aan het werk. De bomen die weggehaald worden krijgen een stip, een witte deze keer. Deze bomen zullen vervolgens in het najaar van 2023 gekapt worden.

De planning is als volgt
Werkblok A, Noordoosten Schoorlse Duinen (ca. 60 ha)
– De bomen zijn in het voorjaar van 2021 geblest met oranje stippen.
– De bomen worden in het najaar van 2022 gekapt.

Werkblok B, Noordwesten Schoorlse Duinen (ca. 70 ha)
– De bomen worden in het voorjaar van 2022 geblest met witte stippen.
– De bomen worden in het najaar van 2023 gekapt.

Ga met de boswachter in gesprek
Dit natura 2000 gebied is een van de natuurparels van ons land en een zeer geliefd gebied voor vele bezoekers. Staatsbosbeheer wil daarom mensen meenemen in de afwegingen die wij als organisatie maken met deze dunning. In 2019 en 2021 hebben hiervoor de duindialogen plaatsgevonden en we organiseren nu weer de mogelijkheid om de boswachter te spreken. Onderwerpen die aan bod komen zijn: naar welke aspecten wordt er gekeken in het bos, welke variatie in planten- en diersoorten zien wij in de huidige bossen en hoe zorgen we voor meer biodiversiteit in de bossen. Ook bekijk je plekken die eerder gedund zijn en goed laten zien hoe het bos er enkele jaren later uit ziet.

Duindialogen
Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit. De ‘Duindialogen bosbeheer’ worden georganiseerd op zaterdag 2 april. Heef u interesse? Meld u zich dan aan via [email protected]