Staatsbosbeheer ontvangt omgevingsvergunning voor omvorming duinbos Schoorlse Duinen

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning. Zie filmpje

Staatsbosbeheer ontvangt omgevingsvergunning voor omvorming duinbos Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de omvorming van 20 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse Duinen. De gemeente Bergen heeft deze omgevingsvergunning op 3 januari verleend.

Staatsbosbeheer gaat in delen van het niet-verbrande Dr. van Steijn-bos en het Leeuwenkuilbos bomen verwijderen om meer ruimte te maken voor open duinen, zodat bijzondere planten- en diersoorten behouden blijven of terugkeren. Het vergroten van de biodiversiteit in de Schoorlse Duinen is één van de afspraken uit het Natura 2000 beheerplan.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de verleende omgevingsvergunning door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Bergen. Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met de gemeente via 072- 888 00 00 of [email protected].
Staatsbosbeheer start de werkzaamheden in het veld nadat de gehele procedure is doorlopen. Meer informatie en een informatief filmpje over de omvorming van de Schoorlse Duinen vindt u hier.