Deel

Schoorlaar met een mening: Felix van Boeckel

De herinrichting van Schoorl. Een rechtstreekse ontsluitingweg tussen Camperduin en de N9

Schoorlaar met een mening: Felix van Boeckel

Ik las uw oproep in De Flessenpost van 2 februari jl., waarin u een oproep plaatste om met betrekking tot de herinrichting van Schoorl over drie vraagstukken mee te discussiëren.
Ik mis daarin echter een vierde vraagstuk, namelijk de grote verkeersoverlast op het traject Heereweg/Voorweg vanaf Camperduin tot aan de kruising Laanweg/Damweg.

Het traject wordt sowieso al intensief bereden door het lokale- en steeds meer zware vrachtverkeer. De toenemende grote stroom aan toeristen komt daar bovenop. Er zijn cijfers beschikbaar die aantonen dat het zo niet langer kan.
Op zonnige dagen en in de vakantieperioden staan de auto’s in een lange file, vaak al helemaal vanaf de splitsing Heereweg/Voorweg tot aan de driesprong Voorweg/Laanweg/Damweg.
Deze verkeersoverlast veroorzaakt niet alleen luchtvervuiling, lawaai en trillingen maar beperkt de bewoners van de Voorweg/Heereweg en de aangrenzende wijken ook ingrijpend in hun bewegingsvrijheid. Bovendien zal bij een noodsituatie een eventuele evacuatie rampzalig verlopen.

Ondanks dat er al vele jaren door de bewoners actie wordt gevoerd (ondermeer met de BBVH), heb ik sterk de indruk dat behoudens het aanbrengen van fietspadmarkeringen en summiere omleidingsborden, er tot nu toe onvoldoende aandacht is geweest om tot een échte oplossing te komen.

Maar er zal toch bij de indrukwekkende aanleg van het nieuwe strandgebied ook rekening zijn gehouden met de huidige flink toegenomen toeristenstroom die dit project ondertussen aantrekt. Dat zal toch niet als een verrassing zijn gekomen. Bovendien geeft de aantrekkende economie nog eens een extra boost aan het kusttoerisme, zeker ook van buiten de regio.
Door al deze ontwikkelingen is het karakter van Schoorl als rustig natuurdorp ondertussen ver te zoeken.

Naar mijn mening is de enige ‘echte’ oplossing de aanleg van een rechtstreekse ontsluitingsweg tussen Camperduin en de N9. Daarvoor hoeft wellicht maar een heel klein deel of zelfs helemaal geen natuurgebied te worden opgeofferd en wordt de kwaliteit van leven van een groot aantal inwoners van Schoorl, Catrijp, Bregtdorp en Groet sterk verbeterd.

Ik verzoek u daarom om dit thema als vierde vraagstuk in uw oproep op te willen nemen en onder de aandacht van uw lezers te brengen.

Met vriendelijke groet,

Felix van Boeckel

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Reactie: Michael Nouris

Even dacht ik terug in de roerige jaren 80 te zijn; er is een “probleem” geconstateerd en huppakee, daar is hij weer; het konijn in de vorm van extra aanleg van wegen, wordt weer eens uit de hoed getoverd!

Eerst ga je extra publiek aantrekken door een wederom GRATIS trekpleister in de vorm van een extra stuk duin/strand, en daarna is de volgende stap dat er weer een weg moet bijkomen die “nauwelijks” een natuurgebied raakt. In mijn ogen is nauwelijks raken, ook een doelpunt….

Nederland, en dus ook onze mooie gemeente, is aan het vergrijzen. En daar bedoel ik niet de toegenomen levensverwachting maar de grenzeloos toenemende bouwdrift, zowel in betonnen gebouwen alswel in asfalt wegen.

Ik bagatelliseer de door de auteur ervaren problemen helemaal niet. Ook ik merk de almaar toenemende menselijk druk in Schoorl. Maar de 1e vraag die gesteld en beantwoord zou moeten worden is de reden waarom het toerisme in Schoorl zo uit de hand loopt. Wellicht moeten we wat aan de “kwaal” doen in plaats van aan symptoombestrijding door extra wegen aan te leggen.

Wat is er nu echt de oorzaak van? In mijn ogen is het GRATIS vermaak in onze regio de boosdoener. Staatsbosbeheer dat maar 1 doel nastreeft; zoveel mogelijk bezoekers trekken en dan vooral naar het bezoekerscentrum zodat er lekker veel onnodige prullaria kan worden verkocht. Staatsbosbeheer voert al jaren het beleid dat de natuur er voor de mens is en niet andersom…. Dan krijg je vanzelf dergelijke ontspoorde situaties. Reken ook het almaar toenemende crossgebied voor mountainbikers mee en doe daar nog een extra schepje bovenop door een hele nieuwe kustlijn te ontwikkelen, ook weer met extra GRATIS, faciliteiten, zoals een duinmeer, een speelschip en wat al niet meer, tel daar de al lang bestaande GRATIS attracties zoals het Klimduin en het strand bij op, en de prijsbewuste Hollander weet de weg al (te) snel naar Schoorl te vinden. Iets van een heel andere orde; als ik de plaatselijke ondernemers spreek, en dat doe ik nogal eens, blijkt er van toegenomen klandizie en omzet echter geen sprake te zijn? Logisch, want dat is NIET gratis…..

Wellicht zou Staatsbosbeheer eens naar zijn collega’s van bijvoorbeeld Natuurmonumenten moeten kijken. Alle door deze natuurgerichte organisatie beheerde gebieden (bijvoorbeeld het Zwanenwater) blinken uit in de relatieve rust en ruimte die je daar tegenkomt. Is het dan echt toeval of is het feit dat er een (kleine) entree wordt gevraagd, toch van wezenlijke invloed op de bezoekersaantallen?

Oplossing in mijn ogen;

1. Onderzoek de oorzaak in plaats van symptoombestrijding te plegen,
2. Probeer de oorzaak te verminderen ( toegangsprijzen natuurgebieden, parkeerheffingen, delen autovrij maken)
3. Pas je profilering als magneet voor toeristen aan.

Meer 'Politiek':

Fractievoorzitter Kies Lokaal, Janina Swart, stapt uit de politiek

8 november 2019

Donderdag 12 december neemt de oprichtster van KiesLokaal afscheid van de gemeenteraad

Janina Swart: "Na de onrustige tijd na de laatste verkiezingen is er nu een stabiele raad, een stabiele coalitie...

Bergen onderzoekt reparatie Egmondse bestemmingsplannen

8 november 2019

De gemeente gaat de onderwerpen onderzoeken waarop - volgens de Raad van State - de bestemmingsplannen tekort schoten

De gemeente Bergen onderzoekt of reparatie mogelijk is van de bestemmingsplannen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en...

Bergenaren in de media: John Bok wint rechtszaak Lex Schrama

8 november 2019

De vergunning voor de dakopbouw is volgens de RvS onherroepelijk

Bergenaar John Bok krijgt ook groen licht van de Raad van State voor het realiseren van een tweede recreatiewoning bij zijn woning.

Recreatief verhuur van woningen in Bergen alleen nog in juli en augustus

5 november 2019

Besluit kan leiden tot 1100 extra woningen die worden toegevoegd aan de woningmarkt

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de huisvestingverordening (HVV) aan te passen om recreatief verhuur van...

"Zie politici niet als leugenaars en graaiers", zegt filosoof, schrijver en tv-maker Alicja Gescinska

8 november 2019

"Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken, dan is de democratie dood"

Het is zeer gevaarlijk als er op grote schaal getwijfeld wordt aan politici. "Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken...

Startschot voor lokaal sportakkoord (filmpje)

8 november 2019

Sociale en vitale gemeente door aantrekkelijk sportklimaat

Afgelopen dinsdag 5 november jl. ondertekenden in het gemeentehuis van Bergen wethouder Sport Antoine Tromp en vertegenwoordigers...

Gemeente Bergen actualiseert parkeerbeleid

1 november 2019

‘inbreng ervaring inwoners en ondernemers onmisbaar’

De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid actualiseren. Inwoners kunnen hun mening geven en ervaringen en ideeën inbrengen op www.argu.co/parkereninbergen.

Vijf BUCH ambtenaren geschorst

1 november 2019

Zij zijn geschorst in afwachting van hun ’onvoorwaardelijk ontslag’

De BUCH werkorganisatie heeft vijf ambtenaren geschorst omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

1 november 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan VVD-wethouder Jan Houtenbos

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar...

Bergen in de media: Kwartiermaker moet orde op zaken stellen in Bergen

1 november 2019

Arend Jan van den Beld van de VVD vergelijkt de kwartiermaker met de coach van een voetbalteam

Er komt een kwartiermaker die een einde moet maken aan de politieke onrust in Bergen. Dat heeft de gemeenteraad...

Het Paddenpad in Bergen is toe aan vernieuwing. En de inwoners van Bergen bepalen zelf hoe het er uit gaat zien.

1 november 2019

U kunt meedenken door de enquête in te vullen. U kunt aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft.

Het Paddenpad is het fietspad dat loopt tussen de Meerweg en de Sluislaan. Het ligt in een gevoelig natuurgebied (Natura 2000).

Bergenaren in de media: Memoires van een oud-burgemeester - Niet bezig om iedereen te vriend te houden

1 november 2019

Ivo Opstelten was al op zijn 28ste burgemeester

Deze week verschijnen de memoires van oud-burgemeester en oud-VNG-voorzitter Ivo Opstelten.

Gemeentebelangen is op vakantie en kan niet aanwezig zijn tijdens gemeenteraadsvergaderingen

27 oktober 2019

Vanaf 18 november a.s. is M. van Kranenburg weer present

Gemeentebelangen acht openheid en transparantie van cruciaal belang en daarom wil ik graag het onderstaande met u delen.

Informatieavond over jongerenhuisvesting in de gemeente Bergen

25 oktober 2019

Waar en wanneer: Jongerencentrum de Kazerne op woensdag 20 november

Het sociaal team Bergen organiseert in samenwerking met Kennemer Wonen een informatieve bijeenkomst over jongerenhuisvesting.

Bergen in de media: Ex-wethouder GroenLinks, ’Bestuurscultuur in gemeente is verziekt’

25 oktober 2019

’Blaas in de raad je spieren niet zo op’

"Zo mooi als de gemeente Bergen is, zo ziek is de bestuurscultuur.” Met deze tweet kijkt Yolan Koster...

Voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Bergen

25 oktober 2019

Collectieve inkoop = scherpe prijs

Een collectief van regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen...

Warm welkom voor nieuwe inwoners

25 oktober 2019

Voor de eerste bijeenkomst zijn ruim vijfhonderd nieuwe inwoners uitgenodigd

Vanaf dit jaar vinden bijeenkomsten met nieuwe inwoners plaats in de gemeente Bergen. “Het college wil nieuwe inwoners een warm welkom geven...

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

U wilt ook een B&B beginnen in de gemeente Bergen?

2 oktober 2019

Wat zijn de regels...

Gemeente Bergen is voor inwoners en bezoekers een zeer aantrekkelijke gemeente met diverse mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Bergen in de media: Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

4 oktober 2019

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen...

Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Gemeente Bergen zet in op het halen van de duurzaamheidsdoelen

27 september 2019

Wat houdt het vlaggen 4Global Goals in?

Afgelopen donderdag is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt...

Inwoners en ondernemers Bergen vaker tevreden over dienstverlening

27 september 2019

Maar... inwoners noemen verbeterpunten: "Eerder luisteren naar inwoners en ondernemers en ze tijdig betrekken bij initiatieven"

Inwoners en ondernemers in Bergen zijn iets vaker tevreden over de gemeentelijke dienstverlening dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit de grootschalige...

Terug