De Ruimte (Heliomare) viert 40-jarig bestaan met circusweek en reünie

Pionieren en improviseren

De Ruimte (Heliomare) viert 40-jarig bestaan met circusweek en reünie

De Ruimte, school voor speciaal onderwijs van Heliomare, viert in de week van 4-9 juni het 40-jarig bestaan. Alle activiteiten voor de leerlingen staan die week in het teken van circus met aan het einde van de week een heuse circusvoorstelling voor ouders en genodigden in een tent naast de school.

In augustus 1978 opende De Ruimte voor 22 leerlingen met een beperking de deuren. In mei 1980 verrichte HKH Prinses Margriet de officiële opening. De jaren daarna groeide het aantal leerlingen gestaag en ook het gebouw breidde zich langzamerhand uit. Op dit moment volgen 154 leerlingen onderwijs op De Ruimte. De leerlingen krijgen een totaalaanbod, wat betekent dat leerlingen zowel onderwijs als therapie en zorg krijgen, afgestemd op de behoefte van de leerling.

Pionieren en improviseren
De beginjaren van De Ruimte kenmerkten zich door pionieren en improviseren. De school kreeg een belangrijke regionale functie, stevig verankerd in het dorp Bergen. In de loop van de jaren werd de dienstverlening uitgebreid met ondersteuning van leerlingen in het regulier onderwijs. Er werden bruggen geslagen met andere scholen voor speciaal onderwijs en relaties met diverse instellingen werden versterkt en uitgebouwd. Op bestuurlijk niveau werd er aansluiting gevonden bij de ZMLK-scholen De Alk in Alkmaar en De Zevensprong in Beverwijk, wat resulteerde in een eerst fusie in 2005 onder de naam SKOOP. Vervolgens vond een fusie plaats met Heliomare Onderwijs en ontstond in 2008 Helioskoop, nu Stichting Heliomare Onderwijs. Omdat het schoolgebouw inmiddels niet meer voldoet aan de wensen van de tijd is het de bedoeling op termijn te verhuizen naar Heerhugowaard, samen met de school voor speciaal onderwijs De Alk.

Circusweek en reünie
Het jubileum wordt in de week van 4-9 juni gevierd. Alle les en therapie-activiteiten staan in het teken van circus met aan het einde van de week een heuse circusvoorstelling voor ouders en genodigden in een tent naast de school. Op zaterdag 9 juni is er een reünie voor (oud)medewerkers, (oud)vrijwilligers, oud-leerlingen en andere betrokkenen. Aanmelden daarvoor kan via www.heliomare.nl/reuniederuimte