Restauratie Vredeskerkje, signeersessie Eric Coolen op 24 februari 2024

De stichting MAD (belast met de exploitatie van het Vredeskerkje) heeft de begroting voor de restauratie dekkend kunnen maken

Restauratie Vredeskerkje, signeersessie Eric Coolen op 24 februari 2024

De aannemer Witte Bouw uit Amsterdam zal in de week van 4 maart 2024 starten met de werkzaamheden. De oplevering is gepland op 15 juni 2024.

Wij hebben ons doel bereikt dankzij ruimhartige steun van de navolgende instanties:
Provincie Noord- Holland
Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
Maatschappij van Welstand
Cultuurfonds
Meinderstma-Sybenga stichting
Rabobank
Stichting TriArcus
Hendrik Muller Fonds

Daarnaast ontvingen wij van ondernemers en particulieren uit Bergen aan Zee en omstreken vele grote en kleinere bijdragen die bij elkaar zo’n flink resultaat opleverden dat wij de begroting rond kregen. Ook de Dorpsraad van Bergen aan Zee droeg zijn steentje bij.

Zoals eerder bericht komen donateurs van een bedrag van minimaal € 1.000,- in aanmerking voor één of meer exemplaren (dag- en/of nachtversie) van door Eric Coolen uit Haarlem gemaakte piëzografieën.

Op 24 februari a.s. zal Eric Coolen tussen 11.00 en 14.00 in het kerkje aanwezig zijn om zijn werk persoonlijk te signeren en uit te reiken aan de donateurs die daarvoor in aanmerking komen.

Klik op de foto voor een uitvergroting.