Deel

advertentie

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

Betrokken Bergense bevolking wijst bouwplannen Dorpsplein Bergen af

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen

Dit voorjaar heeft de ledenvergadering van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het initiatief genomen om middels een participatiecommissie de mening van de Bergenaren te vragen over de definitieve invulling van het Dorpsplein Bergen.

De commissie, bestaande uit Mareike Naumann (vz), Jan Grondhout, René Meijer en Dick Olie heeft middels een digitale enquête de BBC-leden én de inwoners van Bergen gevraagd om ‘mee te denken’.

Signaal
Het eindresultaat van het representatieve en solide onderzoek is wel dat er onder de Bergense bevolking géén draagvlak is voor de huidige bouwplannen op het Dorpsplein Bergen zoals BotBouw die voor ogen heeft. Daarnaast blijkt dat de Bergenaar zeer betrokken is én ook wil blijven bij de ontwikkeling van plannen in het dorp Bergen. Een belangrijk signaal aan gemeentebestuur en de politiek.

Over de enquête
• De enquête was van 21 juni tot en met 9 juli 2023 actief.
• Het invullen van de enquête was anoniem.
• De enquête werd online afgenomen.
• De link en QR-code naar de enquête kon worden gedeeld via e-mail en (sociale) media.
• Er is gebruik gemaakt van een IP-adrescontrole om te voorkomen dat respondenten de enquête meerdere malen konden invullen.

De enquête bestond uit grofweg drie delen met in totaal 28 vragen:

  • Het eerste deel bevatte algemene vragen over het hele bestemmingsplangebied.
  • In het tweede deel werden vragen gesteld over het Winkelhart en het Dorpsplein in het bijzonder.
  • Deel drie bestond onder andere uit procesgerelateerde vragen, zoals Participatie en Financiën.

Representativiteit en betrouwbaarheid
Het totaal aantal volledig ingevulde enquêtes is 537. Van de respondenten wonen 522 mensen in de gemeente Bergen en 485 in het dorp Bergen. Onder de respondenten bevinden zich 159 BBC-leden. 15 respondenten wonen buiten de gemeente Bergen.

Bij een populatieomvang van 12.502, een standaard betrouwbaarheidsniveau van 95% en een steekproefgrootte van 485, komen de onderzoekers uit op een foutmarge van 4%.
De cijfers mogen dus als representatief én betrouwbaar worden vastgesteld.

Winkels, horeca & terrassen
Ruim 60% van de ondervraagden vindt dat er winkels en horeca in het bestemmingsplangebied moeten komen. Uit de open opmerkingen spreekt een voorkeur voor kleinschaligheid, meer diversiteit en variatie.

De winkels en horeca moeten bij voorkeur een lokaal karakter hebben, enige ‘allure’ uitstralen en ondersteunend zijn aan elkaar. Het horeca-aanbod mag volgens de Bergenaren niet domineren. Specifiek wordt nu al het aanwezige ‘overaanbod’ aan kappers en luxe modezaken genoemd.
Een grote supermarkt en winkelketens zijn niet welkom op het Dorpsplein. Opvallend vaak is wel het gemis van een huishoud- en/of speelgoedwinkel zoals Marskramer of Dille & Kamille genoemd.

Er moet zeker aandacht komen voor (geluids-)overlast bij ‘wonen boven horeca’. Net als aandacht voor veilige winkeluitstallingen en reclameborden op de stoepen.
Het versterken van de Bergense identiteit als kunstenaarsdorp is als rode draad te vinden in de opmerkingen op de algemene vragen.

Openbare ruimte, kunst & groen
Een ruime meerderheid van 88% wil dat er in het centrum een openbare ontmoetingsplek komt. Zoals er nu is na de sloop van de Bakemaflat. Waarbij ruim 91% vindt dat er meer bomen en ander groen moet komen. 65% van de inwoners vindt dat er kunst moet komen en 53% vindt een speelplek voor kinderen belangrijk.

Mobiliteit
Een bescheiden meerderheid van 57% vindt dat er één grote parkeergarage zou moeten komen in plaats van meerdere kleine. Een overgrote meerderheid (75%) vindt dat parkeergarage(s) ook openbaar moet(en) zijn. 73% vindt dat er meer ruimte moet komen om fietsen, scootmobielen, rollators etcetera te kunnen stallen en bij voorkeur ondergronds.
Veel Bergenaren vinden dat er een ondergrondse koppeling tussen de parkeergarages moet komen. Dat scheelt extra in- en uitritten.

 Woningbouw
64% van de respondenten heeft een voorkeur voor woningen voor ouderen in het centrum. 58% vindt dat er woningen voor jongeren moeten komen en 44% vindt dat er in het
bestemmingsplangebied woningen voor gezinnen moeten komen.

Plandeel Winkelhart
Een overgrote meerderheid van 81% vindt dat in het plandeel Winkelhart de huidige rooilijnen gehandhaafd moeten blijven. De bebouwing mag volgens hen niet dichter op de Dreef komen.
De onderzoekers concluderen dat een overgrote meerderheid van 84% vindt dat de bebouwing in het Winkelhart moet variëren tussen 9 en maximaal 13 meter, waarbij een open kapstructuur de voorkeur heeft. Dat is te verklaren uit de opvallend lage respons voor de  keuze ‘Rustende Jager ‘(4%) die met een nokhoogte van 12,4 meter weliswaar lager is dan Hartje Bergen, maar zich kenmerkt door een aaneengesloten dichte kap.
Tevens concluderen de samenstellers van het Eindrapport dat een overgrote meerderheid vindt dat er op het Dorpsplein géén of bescheiden bebouwing mag komen die varieert tussen 9 en maximaal 13 meter nokhoogte, bij een open kapstructuur. Voor de beoogde plannen van Botbouw is onder de inwoners van Bergen géén draagvlak.

Het Eindrapport Inwonersraadpleging Bestemmingsplan Bergen Centrum is hedenmorgen 15 september 2023 om 11:00 uur aangeboden aan de wethouders Yvonne Roos-Bakker en Ernest Briët.
De zeven Bergense fractievoorzitters hebben een exemplaar in de brievenbus gekregen.

Op maandag 25 september 2023 wordt in Restaurant LadyPapa om 19:30 uur het rapport besproken tijdens de openbare algemene ledenvergadering van de BBC.

Lezers van de Flessenpost Bergen kunnen het rapport opvragen bij [email protected].

Wethouder Yvonne Roos-Bakker en Ernest Briët nemen het rapport in ontvangst uit handen van voorzitter Jan Apotheker.

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen Representatief Eindrapport spreekt boekdelen en biedt ook oplossingen
advertentie

Meer 'Politiek':

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente

29 september 2023

Hoog Nodig... (filmpje)

Partij ONS DORP wil een onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletten in alle kernen van de gemeente Bergen.

Rechter doet op 9 oktober uitspraak over bomenkap Bergen aan Zee

29 september 2023

Volgens de provincie en PWN is de bomenkap nodig om verstuiving van de duinen in het gebied achter de bomen te realiseren

Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN), de provincie Noord-Holland en de Duinstichting stonden maandagmiddag in de rechtbank in Haarlem lijnrecht tegenover elkaar. PWN en de provincie verdedigden hun besluit om in de duinen van Bergen aan Zee 13.000 dennen te kappen. De Duinstichting, die naar de rechter stapte om de kap te voorkomen, is hier fel op tegen.

Burgemeester Lars Voskuil op het NOS Journaal (filmpje)

29 september 2023

Zorgen om verblijf asielzoekers

De reacties op het tijdelijke verblijf van 55 minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Klein Zwitserland aan de Duinweg in Schoorl liepen maandagavond uiteen van positief naar zeer kritisch en afwijzend.

Klimaatplein zet alles op een rij

29 september 2023

Wethouder Ernest Briët: “Het Klimaatplein vormt voor ons een belangrijk communicatiemiddel naar onze inwoners...

De gemeente Bergen heeft sinds afgelopen week een digitaal Klimaatplein waar inwoners eenvoudig hun weg kunnen vinden richting verduurzaming.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: PvdA gemeente Bergen (filmpje)

Wat ging er goed én wat ging er minder goed...

In de vijfde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de Raad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Peter van Huissteden en burgercommissielid Johanne Hendriks van PvdA Bergen.

Camperduin kreeg afgelopen donderdag voor derde keer op rij de Groene Strand Wimpel

29 september 2023

Wat is de Groene Strand Wimpel?

In drie jaar tijd is er veel gebeurd op het strand in Camperduin. Voor de natuurliefhebbers is het succes van de bontbekplevier met vijf nesten en twee uitvliegende kuikens het meest aansprekend.

Lezers met een mening: Judith Tipping. “Een soort Speakers  Corner zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.”

22 september 2023

Ik heb een uitgebreid plan gemaakt met verschillende leuke plekjes en gezellige hoekjes voor op het Plein

Ook was een van mijn ideeën een podium voor poëzie en/of verhalenvertellers(sters) te creëren, een soort „Speakers  Corner“ zoals ze dat in Hyde Park, Londen, hebben.

Groen in de Buurt start weer

22 september 2023

Op 3 oktober is er een ideeënavond...

Inwoners met een idee voor een groene oppepper voor hun buurt, kunnen zich aanmelden bij het project Groen in de Buurt.

College denkt alsnog dat plan Aldi en woningbouw aan de Bergerweg mogelijk is

22 september 2023

De raad gaat zich daar aankomende week over buigen...

Een plan om op het terrein van horecagroothandel Scholten een Aldi-supermarkt met daarboven 12 appartementen en 24 woningen te bouwen, sneuvelde eerder bij de Raad van State en de provincie was ertegen, omdat die vindt dat het perceel in landelijk gebied ligt.

Bergen kiest voor een Plein met allure!

22 september 2023

Fractievoorzitter VVD Arend Jan van den Beld: ’Het is uniek voor een dorp dat er zo’n grote betrokkenheid is

De Bewonersvereniging Bergen Centrum heeft een huzarenstuk geleverd. Meer dan 500 inwoners heeft de vereniging gevraagd hoe het Plein in het centrum ingericht kan worden. Het is een zeer professionele enquête. De resultaten zijn betrouwbaar en representatief.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 4: D66 gemeente Bergen (filmpje)

22 september 2023

Interview met fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap

In de vierde RTV80-aflevering van 'De Stemming in de gemeenteraad' interviewt Ruud Bredewold fractievoorzitter Alexandra Otto-van der Ende en burgercommissielid Anita van der Stap van D66 Bergen.

GroenLinks ontmoet elkaar in belevingskas in Schoorl

22 september 2023

De Noorderhoeve over het belang van de gezonde kringloop van de boerderij en daarbuiten

GroenLinks fractievoorzitter Froukje kwam enige tijd geleden tijdens het flyeren GroenLinks-lid Petra tegen op het Plein in Bergen.

Lezers met een mening: Reactie op “Ik wil van mijn kliko af!”

15 september 2023

Een aantal oplet/aandachtspunten...

Vandaag 14 september 2023 vind ik ten aanzien van de restafvalcontainer een brief van de gemeente in onze brievenbus waaromtrent je uiterlijk 15 september – dus morgen – kan reageren.

Kiesraad gaat gemeenten ondersteunen bij verkiezingen

15 september 2023

De Kiesraad krijgt ook extra bevoegdheden om te beoordelen of verkiezingen op de juiste manier verlopen...

Straks is niet langer het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten bij de organisatie van verkiezingen, maar de Kiesraad.

Bewonersbijeenkomsten over vluchtelingen in Bergen aan Zee en Schoorl

15 september 2023

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Om inwoners en ondernemers uit Bergen aan Zee de gelegenheid te geven vragen te stellen rondom deze opvang, organiseren wij een informatiebijeenkomst. Burgemeester Lars Voskuil, wethouder Yvonne Roos-Bakker en collega’s van het projectteam Oekraïne zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bergense politiek in de media: De Stemming aflevering 3: VVD gemeente Bergen (filmpje)

15 september 2023

Ruud Bredewold ging in gesprek met de raadsleden Arend Jan van den Beld en Liselotte Verwaaijen van de Bergense VVD-fractie.

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Opvang Oekraïners in Hotel Nassau gaat door

8 september 2023

Eigenaar Henk Deen: ‘’We zijn blij dat de Oekraïense vluchtelingen alsnog een plek krijgen in Hotel Nassau

Vanaf november 2023 wordt Hotel Nassau in gebruik genomen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben zich de afgelopen periode ingespannen om tot overeenstemming te komen.

Lezers met een mening: Ik wil van mijn kliko af!

8 september 2023

Dirk is niet blij

Na maanden van weerzin gaven wij ons gewonnen, we besloten om die afvalcontainer met zijn oranje klep ook maar te gaan gebruiken.

Eindrapport Inwonersraadpleging Bergen overhandigd

8 september 2023

537 Bergenaren hebben enquête ingevuld!

Afgelopen dinsdag heeft voorzitter Jan Apotheker van de BBC (Bewonersvereniging Bergen Centrum) het langverwachte Eindrapport Inwonersraadpleging (64 pagina’s) uit handen van Participatiecommissie-voorzitter Mareike Naumann in ontvangst genomen.

Maak werk van participatie vindt Partij ONS DORP (filmpje)

8 september 2023

Partij ONS DORP ontevreden over mogelijkheden meedenken inwoners

Partij ONS DORP heeft op 1 september actie ondernomen om de inwonersparticipatie in de Egmonden, Schoorl en Bergen eindelijk op een volwassen manier aan te pakken.

Lezers met een mening: Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst

8 september 2023

Nederland staat op een kruispunt...

Voor ons liggen belangrijke keuzes die de koers van onze samenleving bepalen.

Open Monumentendagen op 9 en 10 september

8 september 2023

Wethouder cultuurhistorie en monumenten Ernest Briët opende de bijeenkomst in de Abdij

In het weekend van 9 en 10 september zijn de Open Monumentendagen in Bergen. Het thema dit jaar is Levend erfgoed. De aftrap vond afgelopen maandag plaats met een speciale bijeenkomst in de Abdij van Egmond.

Nieuwe opvanglocaties in Egmond en Schoorl voor asielzoekers

7 september 2023

Het COA heeft onder andere overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders.

De Flessenpost ging in gesprek met burgemeester Lars Voskuil (filmpje)

1 september 2023

Veiligheid: hoe zit dat in onze gemeente. U bent uitgenodigd om daarover mee te praten

Tijdens de inwonersavonden over veiligheid kunt u in gesprek gaan met de burgemeester, politie en de lokale gebiedsregisseur.

Partij Ons Dorp stelt vragen over clusterplaatsen

1 september 2023

Opstelpunten kliko’s

Met de overstap van de HVC als afvalinzamelaar naar de BUCH worden in de gemeente Bergen stapsgewijs zijladers geïntroduceerd.

College houdt zich niet aan de wettelijke termijnen van de WABO-wetgeving

25 augustus 2023

Fractie Koos Bruin tekent protest aan...

Opnieuw werd Fractie Bruin onaangenaam verrast  bij openbare bekendmakingen  in het gemeentenieuws. 

KIES Lokaal wil extra raadsvergadering over centrum Schoorl!!

18 augustus 2023

Het volledige document met alle vragen is te lezen op de website van kieslokaal.nu

Naar aanleiding van de berichten over de vertraging van de ontwikkeling van centrum Schoorl heeft KIES Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lezers met een mening: clusterplaatsen

18 augustus 2023

Op reis met de grijze, groene en oranje bak...

Via een heel 'vriendelijke' mededeling van de 'tekentafelclusterplaatsmanager' van de Gemeente is mij, maar ook mede-buurtbewoners, te kennen gegeven dat wij vanaf volgende week de nieuwe clusterplaats (hoe bedenk je zo'n omschrijving) moeten gebruiken om onze rolcontainers te laten legen.

Lezers met een mening: ‘hoera een nieuwe tijdelijke inrichting van het Plein’

11 augustus 2023

Door Jantina Bruin

Na jarenlang tegen een steeds meer verloederde Bakemaflat aan te hebben gekeken, waar zelfs de vleermuizen geen domicilie meer kozen, was dan eindelijk de kogel door de kerk.

Stranddrukte: gemeente roept op niet met de auto te komen

18 augustus 2023

We verwachten dat veel mensen gaan genieten op onze stranden in Egmond, Bergen, Schoorl, Camperduin en Hargen

Het belooft komende dagen mooi weer te worden. De verwachting is dat veel mensen gaan genieten op de stranden in de gemeente Bergen.

Gaat voormalig VVD-wethouder Bergen de Tweede Kamer in?

11 augustus 2023

VVD BUCH houdt op donderdag 10 augustus om 20:00 Algemene Ledenvergadering

Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld van de VVD Bergen NH is door het bestuur van de VVD BUCH voorgedragen voor een verkiesbare plaats op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023.

Partij Ons Dorp
close-link
Terug