Rechtszaak Thomsen en Zeiler Stichting versus Gemeente Bergen inzake Parkhotel

Bezwaren zijn door de Gemeente Bergen ongegrond verklaard

Rechtszaak Thomsen en Zeiler Stichting versus Gemeente Bergen inzake Parkhotel

Woensdag 21 november diende voor de Alkmaarse Rechtbank de zaak tussen de Gemeente Bergen en de bezwaarmakers Bergenaar André Thomsen en de Bergense Stichting mr. Frits Zeiler. De gemeente Bergen heeft Bergenaar en ondernemer Dirk Kat een sloopvergunning verleend om het voormalige Pensioen Erica, beter bekend als Parkhotel, te gaan verbouwen, renoveren en waar nodig nieuwbouw te plegen.

Tegen de sloopplannen is bezwaar gemaakt door André Thomsen, bewoner Russenplein in Bergen en Pieter Hoogcarspel, namens Stichting mr. Frits Zeiler. De bezwaren zijn door de Gemeente Bergen ongegrond verklaard, waarna beide bezwaarmakers naar de Alkmaarse Rechtbank zijn gestapt.
De Bergense zaak in de Alkmaarse Rechtbank begon wat rommelig nadat de overigens zeer goed voorbereide rechter de ontvankelijkheid van bezwaarmaker Thomsen ter discussie stelde. Omdat Thomsen slechts inwoner is van het dorp Bergen moest hij aantonen dat hij vanuit zijn werkkamer in zijn atelier aan het Russenplein uitzicht zou kunnen hebben op de hoogste nok van het voormalige Pensioen Erica aan de Breelaan.

Google Maps
Uiteindelijk werd door de griffier Google Maps op een groot scherm getoond en bekeken of daar sprake van was. Volgens de rechter is het niet 100% uitgesloten dat de heer Thomsen, staande op een keukentrap, alleen in de winterperiode, de hoogste nok van het Parkhotel zou kunnen zien. De rechter gaat binnenkort naar Bergen om alsnog te bepalen of de heer Thomsen een persoonlijk belang heeft in deze zaak. Zijn schijnbare ontvankelijkheid zal dan mogelijk achteraf kunnen worden ingetrokken of bevestigd.

Stichting Mr. Frits Zeiler
De club van Pieter Hoogcarspel werd op grond van de statuten van de Stichting Mr. Frits Zeiler wel ontvankelijk verklaard. Naast de gemeente Bergen, als verweerder in deze zaak ,waren ook ondernemer Dirk Kat en zijn advocaat voor overleg met de rechtbank aanwezig. Op de publieke tribune zat een opvallend grote groep Bergenaren. Voor een deel supporters van Dirk Kat, maar ook verontruste Bergenaren die zichtbaar geërgerd waren over het obstrueren, traineren en irriteren van de plannen voor het nieuwe Parkhotel.

Vanaf het moment dat de positie van alle aanwezige partijen duidelijk was begon de rechter met haar vragenronde. Dit leidde direct weer tot enig oponthoud omdat Hoogcarspel hardnekkig en ook non-verbaal beweerde dat hij bepaalde stukken deze zomer niet had ontvangen. De rechter moest in overleg met haar griffier om vast te kunnen stellen dat de stukken wel degelijk waren verstuurd. Dit werd bevestigd door de gemeente Bergen, Dirk Kat, zijn advocaat en ook bezwaarmaker André Thomsen.

Raad van State
De rechter vroeg aan zowel Thomsen als Hoogcarspel of er nog meer bezwaren tegen de verleende sloopvergunning van het hotel waren. Toen volgde een reeks van relatief weinig relevante bezwaren. Bezwaarmaker Thomsen vond de mogelijke bouwperiode te lang, de grote parkeergarage niet nodig en de hoogte van de ramen in de nieuw te bouwen hotelserre te hoog. Daarnaast beweerde Thomsen dat het hotelpand een monumentale bescherming had. De jurist van de gemeente Bergen kon die bewering direct naar het land der fabelen verwijzen. Thomsen schermde nog met uitspraken (jurisprudentie) van de Raad van State, maar die werden ter plekke genuanceerd door de raadsman van Dirk Kat. Ook de jurist van de gemeente Bergen gaf de heren bezwaarmakers meerdere keren lik op stuk vanwege slecht tot matig onderbouwde juridische argumentatie.

Huiswerk
Opvallend was ook dat de rechter de heren Thomsen en Hoogcarspel meerdere malen kapittelde omdat ze hun huiswerk slecht hadden voorbereid. Stukken niet gelezen, documenten niet tijdig ingediend, getuige-deskundige Wouter Hubers niet tijdig aangemeld en tenslotte pleitnota’s niet ingeleverd. Dit leidde tot een hoorbare opmerking vanaf de publieke tribune: ‘dit zijn boze oude mannen die hun gelijk en hobby zoeken bij de rechter…”

De rechter gaat nu de zaak uitvoerig bestuderen en doet binnen zes weken schriftelijk uitspraak.

Klik op de foto’s voor een uitvergroting.

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Rechtszaak Thomsen en Zeiler Stichting versus Gemeente Bergen inzake Parkhotel Rechtszaak Thomsen en Zeiler Stichting versus Gemeente Bergen inzake Parkhotel