Rechter: dwangsom gemeente Bergen inzake woning Linda Wallagh is niet onterecht

Bewoonster mag voorlopig tot juni in bovenwoning De Story Bistrobar blijven wonen

Rechter: dwangsom gemeente Bergen inzake woning Linda Wallagh is niet onterecht

De Raad van State heeft woensdag 21 februari 2024 bepaald dat de gemeente Bergen gerechtigd was om de bewoonster van een ‘dienstwoning’ boven De Story Bistrobar aan de Breelaan in Bergen Centrum een dwangsom op te leggen. Dit dwangmiddel van € 75.000,- is bedoeld om de bewoonster, Linda Wallagh, haar eígen woning te laten ontruimen.
De uitspraak van de Staatsraad is het ultieme gevolg van een langslepend conflict tussen Breelaanbewoonster Linda Wallagh enerzijds en de gemeente Bergen (oud-wethouder Valkering) en Parkhoteleigenaar en ondernemer Dirk Kat anderzijds.

Vereniging van Eigenaren (VvE)
Kat en Wallagh zitten samen in een VvE waarin het restaurant en de bovenwoning zijn ondergebracht en hebben derhalve veel met elkaar van doen. Vroeger maakte de bovenwoning deel uit van Pension De Zilverspar van de familie De Vries. Hierna kwam het pand in handen van Bergenaar Joop Punt en hij verkocht in 2011 de bovenwoning aan Linda Wallagh en verhuurde de benedenverdieping aan Paul de Wit die er het succesvolle Fabbrica New York Style Bistro van maakte.

Fabbrica failliet
In augustus 2018 ging New York Style Bistro Fabbrica failliet en moest Joop Punt op zoek naar een nieuwe exploitant. Buurman Dirk Kat van het Parkhotel had wel interesse in de benedenverdieping om het te betrekken als ontbijtzaal bij zijn plannen voor het nieuwe hotel. Kat nam het pand over van Punt en startte daar in aanloop naar de grote verbouwing  van het hotel het tijdelijke en latere De Story Bistrobar. De zaak staat inmiddels een jaar leeg en heeft twee branden gehad.

Bergen en Kat
Inmiddels waren betrekkingen tussen Kat en Wallagh behoorlijk bekoeld vanwege de stevige ambities van ondernemer Kat en het woongenot van Wallagh. Mediation om tot een oplossing te komen mislukte op basis van een te groot verschil tussen koopprijs die Kat wilde betalen en de verkoopwaarde die Wallagh voor haar appartement van 180m2 wilde ontvangen.

Bergen en Kat willen Wallagh uit de woning hebben omdat het om een dienstwoning van het hotel en horecabedrijf gaat. Wallagh woont er evenwel al sinds 2011 als gewone burger en werkt niet voor of bij het hotel.

Milieubeperkingen
De woning boven de bistro heeft naast een dienstwoning ook een pensionbestemming. Wallagh meent dat ze daar onder het overgangsrecht kan blijven wonen. Bergen en Kat willen dat niet, omdat een gewone woning te veel milieubeperkingen voor het hotel- en horecabedrijf zou kunnen opleveren. Om die reden legde Bergen een dwangsom van 75.000 euro aan Wallagh op.

De hoogste bestuursrechter vindt dat niet onterecht. De dwangsomuitspraak is een vervelend maar niet onoverkomelijk probleem, juist omdat ze op een ander punt in de tweede uitspraak van de Staatsraad wel volledig in het gelijk is gesteld.

Horeca
Want hoewel de gemeente de dwangsom terecht heeft opgelegd, heeft ze ook behoorlijk steken laten vallen bij de weigering van de door Wallagh gevraagde woon(omgevings)vergunning. Die procedure liep apart van de dwangsomkwestie. De hoofdreden dat Bergen een woonvergunning aan Wallagh weigerde, was gebaseerd op ’haar strenge beleid’ om in het centrum horeca én wonen zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Wallagh noemde dat afgelopen oktober tijdens de rechtszaak al klinkklare nonsens en wees tijdens de zitting in Den Haag op tal van voorbeelden waarbij in het centrum van Bergen wonen en horeca wel degelijk met toestemming van de gemeente hand in hand gaan. De gemeenteadvocaat had toen niet of nauwelijks een antwoord op de vele voorbeelden die Wallagh noemde. Later ontkende burgemeester Voskuil, glashard en tegen beter weten in, dat dit niet zo was gezegd. De Raad van State was hier toch wat duidelijker over.

Geluidsonderzoek
Verder had Wallagh door de milieudienst DGMR een geluidsonderzoek laten doen, waaruit bleek dat de horeca géén noemenswaardige overlast in de woning veroorzaakte en dat een bewoner boven de bistro geen enkele milieubeperking voor het hotelbedrijf oplevert.

Resultaat van de uitspraken is dat de gemeente opnieuw een besluit moet nemen op de bezwaren van Wallagh tegen de weigering van de woonvergunning. Tegelijkertijd krijgt Wallagh nog zestien weken de tijd om de woning te verlaten, voordat ze een dwangsom van 75.000 euro ontvangt.
Mocht de gemeente in de tussentijd alsnog een woonvergunning verlenen, dan kan Wallagh blijven zitten. Maar als Bergen opnieuw een vergunning weigert, zal ze hoogstwaarschijnlijk voor eind juni de woning aan de Breelaan moeten verlaten.

De onverkwikkelijke affaire aan de Breelaan duurt voorlopig nog even voort en de uitspraken van het hoogste rechtscollege kunnen nog weleens tot een verrassende wending leiden.
Het Flesje volgt de zaak op de voet….

Door: Rob van de Pas

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Rechter: dwangsom gemeente Bergen inzake woning Linda Wallagh is niet onterecht Rechter: dwangsom gemeente Bergen inzake woning Linda Wallagh is niet onterecht