Reactie van Lezers…

Geachte Redactie...

Reactie van Lezers…

Heeft u ook ergens een mening over? Laat het ons weten via: [email protected]

Nieuw Plan Bergen Centrum?

Om tot een nieuw plan Bergen Centrum te komen is 2,9 miljoen nodig. Tijd voor een creatieve oplossing.

Lijkt me een mooie kans om daarbij de fusielocatie Egmond aan den Hoef te betrekken. Als daar een alternatief voor gevonden kan worden dan liggen er zo enkele miljoenen op de plank. Deze megalomane fusielocatie is alleen al gezien de demografische ontwikkeling van de Egmondse bevolking overbodig. Het scheelt bovendien ook nog eens een blijvende last op de jaarlijkse begroting. Zeker gezien het feit dat deze fusielocatie een schip van bijleg zal worden. De huur te betalen door de voetbalverenigingen staat niet in verhouding tot de lasten voor de gemeenschap. Dus bezint eer ge begint. Dan kunnen de financiën geen belemmering meer zijn voor een nieuwe op te starten procedure voor het centrum plan Bergen.

A.F.T. Van der Oord

Egmond aan den Hoef


Geachte flessenpost-redactie,

Het artikel over de komende winter van 2019 met daarin de verhaling van winter ‘62-’63 is wel erg bezijden de waarheid.

De gemiddelde temperatuur was -3.0 of -3.1 (afhankelijk of je wel of niet gecorrigeerde waarden neemt waarover onlangs door KNMI gepubliceerd is) en niet -3.4 zoals geschreven wordt in jullie artikel.

Verder heeft het niet zowel ’s nachts als overdag 3 maanden gevroren en ook niet ergens in het land tijdens de wintermaanden december januari en februari.

Zie bijgaande grafieken voor station Eelde, het station waar het ’s winters vaak het koudste is: de andere stations van het KNMI geven dezelfde trends in temperatuur.

Willen jullie ooit nog eens iets over weer of klimaat willen(laten) schrijven voor “Flessenpost uit Bergen” vraag dan iemand die verstand van zaken heeft.

Over de prognoses: dat blijft koffiedikkijkerij, op basis van een aantal verschijnselen is de kans op een koudere winter wat groter (eigen analyse), maar de koudste winter in 100 jaar is bij geen enkele huidige seizoensverwachting (door gerenommeerde instituten) terug te vinden.

Verder een mooie informatieve krant!

Met vriendelijke groet,

Gerard Kos

p.s. o ja, dat stuk over de tentoonstelling in Kranenburgh: hypocriet om die ene foto te blurren/vervagen, doet me denken aan funniest home videos uit de VS, overdreven preutsheid die een deel van de natie daar kenmerkt noodzaakt het blijkbaar om bij zelfs de onschuldigste beelden van kinderen de achterwerken (de bilspleten) op dergelijke wijze onzichtbaar te maken.

Of was het nu juist om het taboe te benadrukken?

Red: www.op-wintersport.nl/voorspelling-wetenschappers-voorspellen-koudste-winter-100-jaar


Bezielde dorpen

Onder die titel schreef A.Roland Holst, op verzoek van het Kunstenaars Centrum Bergen (KCB), in 1957 een boekje dat als geschenk diende ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de kunstenaarsvereniging. Hij licht daarin uitvoerig toe waarom Bergen en o.a. ook Blaricum voor hem de kwalificatie ‘bezield’ verdienen. Zelf vestigde hij zich in 1918 in, wat hij later veelvuldig ‘zijn dorp’ zou noemen. Gedurende het eerste kwart van de vorige eeuw zouden veel kunstenaars hem volgen. Op korte onderbrekingen na, bleef Roland Holst het grootste deel van zijn leven aan de Nesdijk wonen in een speciaal voor hem gebouwd huis.

Waaruit bestond voor hem dan die bijzondere aantrekkingskracht van dat ‘bezielde dorp’? Ongetwijfeld hield hij van de compacte historische kern (waar nu zijn door Mari Andriessen gemaakte beeltenis staat), de kleinschalige bebouwing met nog herkenbare agrarische kenmerken, de lommerrijke lanen met veel groen en de karakteristieke villa’s met hun landelijke uitstraling.
Jaren later zou hij over ‘zijn dorp’ schrijven:’ …. al gaat het door vooruitgang achteruit……’ Op slechts enkele meters van zijn voormalige woning staat nu een volstrekt detonerende flat, verrezen te grote villa’s en werden huizen ontsierd door karakterloze ‘uitbouwen’.

Het lijkt wel alsof de ‘ontzieling ‘ van het dorp pas goed op gang is gekomen nadat in 2006 het woonhuis ‘De Stulp’, gebouwd door architect P.Elders voor C.F.Zeiler, stichter van Hotel Nassau in Bergen aan Zee, werd afgebroken om plaats te maken voor een modernistische blokkendoos. Het Van Reenen Park kreeg daardoor definitief een ander aanzien.
Het zou te ver voeren om alle teloor gegane panden hier op te voeren, maar enkele verdienen toch in het bestek van dit artikel genoemd te worden. Zo verdween kortgeleden de door Jan Rietveld gebouwde villa aan de Herenweg. De Meerweg veranderde enige jaren geleden vrijwel volledig haar karakter door de afbraak van diverse panden en de bouw van(te) grote nieuwe villa’s met opzichtige toegangspoorten. Ook aan de Komlaan en de Hoflaan zullen karakteristieke Bergense huizen plaats gaan maken voor nieuwbouw. En het einde is nog niet in het zicht: er loopt een aanvraag voor de afbraak van een beeldbepalende villa uit 1912 aan de Boslaan, ook Hotel Nassau Bergen (1953) van de architecten Roggeveen en Hooning , zal vrijwel zeker gesloopt worden en voor het voortbestaan van het buitenverblijf ‘De Haaf’ van de beroemde architect De Bazel mag gevreesd worden.

Wat is er aan te doen?
Om te beginnen zou de Gemeente Bergen meer haast moeten maken met het afwerken van de aanvragen voor plaatsing van gebouwen op de Monumentenlijst. Al jaren dringt de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen daarop aan, maar de gemeente zet onvoldoende menskracht in om dat te realiseren en heeft de personele bezetting voor monumentenzorg recentelijk zelfs verminderd!

Kopers van huizen zouden er door de verkoper en de makelaar op gewezen moeten worden dat Bergen een dorp is dat zijn aantrekkingskracht o.a. ontleent aan zijn specifieke historische karakter en dat men zich wel tweemaal moet bedenken alvorens tot afbraak over te gaan. Ik ken iemand die notarieel heeft laten vastleggen dat zijn huis, bij verkoop na zijn dood, niet gesloopt mag worden. Juridisch misschien aanvechtbaar, maar een sympathiek signaal!

Potentiële kopers zouden ook attent gemaakt kunnen worden op geslaagde restauraties en verbouwingen zoals onlangs het huis Contentezza aan de Dorpsstraat, huize Beukenhorst aan de Studler van Surcklaan en het voormalige doktershuis van Poot, eveneens aan de Dorpsstraat. Ook de voortreffelijke restauratie van de villa De Ark in Park Meerwijk is een voorbeeld van een eigenaar die, met respect voor de cultuurhistorische waarden van zijn pand, het tevens heeft weten aan te passen aan de eisen van deze tijd.

De gemeente zou een standaard informatie kunnen verstrekken in de vorm van een folder over Bergen als monumentendorp. Er zou daarin gewezen kunnen worden op de betekenis van de monumentenstatus van een huis. Er heerst daarover veel misverstand, bijvoorbeeld als zou aan een monument niets meer veranderd mogen worden en de waarde ervan zou dalen. Gewezen zou ook dienen te worden op de financiële facilitering bij onderhoud of restauratie van het pand, een tot nu toe volledig onder belicht aspect. De gemeente heeft deskundigen in huis die particulieren in voor komend geval van advies kunnen dienen op het gebied van omgang met aan hen toevertrouwd cultureel erfgoed

Zonder verleden geen heden. De Stichting Behoud Bouwkunst Bergen, de Stichting Mr. Frits Zeiler, De Boerderijen Stichting en aanverwante organisaties doen er alles aan om Bergen haar ‘ziel’ te laten behouden, uit respect voor het verleden en ten faveure van de huidige en toekomstige bewoners.

Ton Dissen

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: [email protected]

Over het stukje van de heer Ton Dissen! De schijnheiligheid ten top! Ik kan er echt boos om worden! Die z.g stichtingen voor behoud van Bergen.  Mr . Frits Zeiler heeft een grote bouwkavel , naast zijn huis te koop staan voor € 875.000 . Hij heeft het geld kennelijk nodig, nadat hij uit de fractie is geknikkerd. En dan is ineens Bergen  westdorp moet groen blijven niet relevant meer. Ze benadelen andere dorpsbewoners, met hun bezwaar makende geniepige achterbakse acties. Deze stichtingen moeten heel snel geëlimineerd worden. Ze dienen nergens toe. Alleen ellende!

Met hartelijke groet. Gerda Verhoog.

De boslaan villa is een uitgewoonde complete bouwval die aan vervanging toe is. In het verleden heeft de boerderijstichting  en ook de Zeilerstichting geen enkele poging ondernomen de boerderij van Ada De Waard door vernieuwbouw te redden. Frits David Zeiler ondersteunde in de gemeenteraad de motie van het CDA niet om de boerderij te redden op de kruising Nesdijk/Bergerweg. Wethouder Plomp nam het mij zelfs kwalijk dat Ik op,zijn afscheidsvergadering met een daartoe gerichte motie kwam. Nu staat er honderd meter verder aan de Nesdijk een zielloze woning die ook nog eens het doorkijkje naar de Bergerringvaart vertroebelt. Het flesje moet gevrijwaard blijven van ononderzochte prietpraat. Zorgvuldigheid gaat voor gezwets.

Loek Ooijevaar


Beste redactie,

Een zeer goed initiatief. Zonder er een heksenjacht van te maken naar hoofdbewoners die op een correctie manier in de toeristen periode een vakantie huisje aanbieden, of een gedeelte van hun eigen woonverblijf, is het volledig  “commercieel” transformeren van woningen met een woonbestemming naar woningen met een volledig recreatieve bestemming een slechte zaak. En daar mag best tegen worden opgetreden.

In het voorstel van D66 staat daarbij iets belangrijks: alle wettelijke middelen trachten in te zetten. Want meer dan dat hoeft het niet te zijn. De wetgeving geeft het bevoegd gezag voldoende middelen en instrumenten om dit aan te pakken.
Ook het halt toeroepen van parkeervergunningen (even los hoe je over het betaald parkeren in het algemeen denkt) is in relatie met deze gewenste woonhandhaving een goede zaak.

Een zeer aan te bevelen actiepunt voor de gehele gemeenteraad. Kan men raadsbreed inhoud geven aan de verkiezingsbelofte op dit punt. Dat is ook nooit weg.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree