Reacties van lezers…

Geachte redactie...

Heeft u ook ergens een mening over? Laat het ons weten via: [email protected]

 

Opvang Oekrainers Hotel Nassau. Gemeente Bergen heeft op dit moment de opdracht om minimaal 143 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Omdat Hotel Nassau nog niet verbouwd gaat worden, is deze locatie geschikt om op korte termijn Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Vanaf november 2023 wordt er eerst kleinschalig verbouwd en kunnen er al gefaseerd vluchtelingen worden opgevangen. Per 1 januari 2024 worden de 90 plekken volledig in gebruik genomen.

Ik ben daar met kerst gaan kijken ; volgens mij moet het nog verbouwd worden en is het hele gebouw verlaten.
Ben benieuwd of daar in januari zoals gezegd door de gemeente Bergen 90 mensen worden gehuisvest….Wanneer wordt daar opgevangen?

J.Havermans


Verduurzaming, Beste colllege waarom is er voor de bewoners van de gemeente bergen geen Subsidie voor een groen dak? Bijna heel Nederland krijgen burgers subsidie om Hun daken te vergroenen. Van grijs naar Groen is mijn motto.
Met vriendelijke groet,
Mardou Schipper


Hoezo woningnood kijk eens wat er onderverhuurd wordt in Bergen en omstreken aan Vakantiegangers en Rb&b ers die het hele jaar verhuren .En dan ook nog zeggen er personen dat ze hun huisje wel moeten verhuren om onderhoud te plegen wat ze anders niet kunnen betalen ,Of zelf vaker op reis gaan !.Ga lekker in het buitenland wonen dan komen er weer heeeel wat huisjes Vrij en de woningnood is zo een stuk minder. En de vakantiegangers gaan maar naar parken of Hotels die ook uit de Grond schieten.

Jobje.


Beste redactie,
In de avond van 17 oktober hield de gemeente Bergen een inloopavond over de plannen voor woningbouw aan de Kogendijk. Er was veel belangstelling, waaronder van de bewoners tegenover de weilanden waarop bouw wordt gepland. Vooral bewoners van de bungalows kwamen in groten getale, uit zorg voor hun uitzicht.
Wij, ik ben een van hen, maken ons terecht zorgen, zo bleek. Wij wonen in een jaren-60 wijk met huizen van 3 meter hoog. En moeten een wijk aan de overkant verwachten met huizen van 11 meter hoog. Vraag dus vooral waarom kan hier niet een bungalowwijk worden gepland, zoals er al meer in Bergen dorp zijn?
Het antwoord was verrassend. Provinciale wetgeving vereist, aldus de gemeente, dat er ‘landelijk’ wordt gebouwd. Daaronder blijkt de provincie te verstaan dat de hoogte van de bebouwing moet overeenkomen met die van de twee boerderijen daar en die zijn omstreeks 11 meter. Ze zijn niet meer als boerderij in gebruik, één van de twee heeft beslist monumentale waarde. Daar gaat ons mooie uitzicht over de weilanden, nu zo uniek!
Wat mij onbegrijpelijk voorkomt is dat er tegen plannen op grond van provinciale wetgeving geen bezwaar of beroep mogelijk is.
Als er dus een gemeentelijk plan op tafel komt dat aan de provinciale wetgeving MOET voldoen hebben we aan de gemeente geen steun. Want een gemeente kan niet in bezwaar tegen de provincie. Wij als burgers zijn volkomen machteloos. Zo bleek uit de toelichting ter plaatse.
Een trieste conclusie. De architect heeft zijn best gedaan. Jammer dat de gemeente pas bij de bewoners komt met plannen waarvan de opdracht zeker niet de steun van de mensen had gekregen die er straks tegenaan moeten kijken.
Democratie? Die blijkt hier duidelijk tegen grenzen aan te lopen. Of gaat die eroverheen?
Met vriendelijke groet,
Herman Gelens

Hierbij reageer ik op uw artikel over de voorlichtingsbijeenkomst in Schoorl over de opvang van jonge vluchtelingen.
Ik ben zelf op deze bijeenkomst aanwezig geweest en herken de avond niet in uw artikel.
In de eerste plaats gaat het over jongeren van 15 tot 18 jarigen ( i.p.v. 17 jarigen). Nu wordt de indruk gewekt dat de aanwezige bewoners iets vrezen en bang zijn.  Naast een paar negatieve geluiden ( die ver in de minderheid waren) waren er veel meer positieve geluiden. Diverse mensen deelden hun positieve ervaringen in het omgaan met asielzoekers en/ of mensen uit Oekraïne. Diverse mensen hebben aangegeven zich in te willen zetten als vrijwilliger. De opmerkingen van deze mensen werden ondersteund door een luid applaus van de meeste aanwezigen.
Over angst voor verveling is niet gesproken. Wel over het dagprogramma en/ of de schoolopleiding van de jongeren.
Wellicht baseert uw bron zich op individuele gesprekken met wat mensen ( buiten de algemene bijeenkomst om) , maar dat doet geen recht aan al die mensen die met goede bedoeling open staan om deze groep jonge vluchtelingen in Schoorl te ontvangen.
Vriendelijke groet,
Willy Cupido – de Turck

Al weken lang een groot gat in centrum Bergen; bakemaflat is weg; welke kunstenaar uit dit kunstenaarsdorp kan de grote witte vlek nabij Steffs voorzien van een mooie muurschildering ? in veel andere plaatsen is dit al het geval, en naar tevredenheid.

George Jansen

Jantina Bruin, helemaal mee eens, het plein, de Inrichting daarvan, het is een schande!Ben benieuwd hoeveel er is betaald aan de “landschapsarchitect”
Op de ‘pergola’balken zit nog looiverf, gif! Het geheel ziet er schandalig uit, het podium, welk podium?De bestrating, daar breek je je benen over!Kortom, vast een hoop geld over de balk gesmeten dames en heren besluitvormers van de gemeente Bergen!

Overigens is het een schande te zien hoe verwaarloosd het hele centrum eruit ziet!
kortom; aan het werk!

Trees Smulders


Het gaat niet goed met de doorstroming van huurwoningen en ik verbaas me al jaren over het beleid. Laatst weer een gesprek erover….met mensen die in een andere wijk wonen dan ik. Daar zijn veel eengezins huurwoningen bewoond door 1 of hooguit 2 (senioren) bewoners. En zo ken ik nog wel meer wijken in Bergen!
Ze willen best kleiner gaan wonen, een lekker modern appartement bijvoorbeeld, maar 3 keer raden…….ze wonen al zo lang in hun huis en betalen een (belachelijke) lage huur. Als ze gaan verhuizen wordt dat een heel ander verhaal (gaan ze ongeveer het dubbele betalen). En daarom blijven ze lekker zitten, dat snap ik heel goed! Maar ehmmmm……er is woningnood, veel gezinnen of beginnende gezinnen zijn op zoek naar een gezinswoning en dat lukt zo dus niet. De overheid wil graag doorstroming voor zover ik heb begrepen. Kan iemand mij vertellen waarom dan deze idiote gang van zaken en bij wie ik me kan vervoegen om mijn simpele oplossing voor te leggen?

Petra ten Herkel


Loempi
Weet u het nog? De bootvluchtelingen uit Vietnam. In de jaren 70 en 80 gevlucht voor de Vietnamese communisten. Gevlucht voor engerdjes die de woorden ‘mensenrechten’ en ‘democratie’ volledig uit hun systeem hebben geschrapt. In bootjes, op surfplanken zochten de burgers van Zuid-Vietnam een veilig heenkomen. Zo ook Coen en Hoa. Ze waren ridder te voet en werden via een speciaal hulpprogramma van de Verenigde Naties uiteindelijk opgenomen in Noordwijk en kregen als politiek vluchteling onderdak in onze Heerlijkheid.

Heropvoedingskamp
Coen, die eigenlijk Cuong heet, en Hoa waren jong, pas getrouwd en Coen werd als oorlogsfotograaf voor het voormalige Zuid-Vietnam gelieerd aan de Amerikanen. Een jarenlange detentie in een heropvoedingskamp van het communistische regiem lag op de loer. Na een kort verblijf in de gevangenis werd Coen met een berg smeergeld door het corrupte clubje kameraden ‘vrijgelaten’

Aziaten
Coen en Hoa gingen in Bergen aan de slag. De taal leren en je aanpassen aan de manier waarop we in Holland met elkaar omgaan. Aziaten hebben dat goed begrepen. Dat geldt voor Chinezen, Japanners en dus ook voor de bewoners van Vietnam. In ruil voor een veilige toekomst, dak boven het hoofd en wat zelfredzaamheid steken ze graag de handen uit de mouwen.
Coen en Hoa besloten om loempia’s te gaan maken en te verkopen vanuit hun mobiele karretje. In Bergen was helaas geen plaats voor een vaste standplaats, maar de gemeente Schoorl had wel een plekje voor ze. De kleine kar werd later ingewisseld voor de grotere blauwwitte SRV-wagen en kreeg de naam ‘Loempi’.

Tender
Loempi en de overheerlijke Vietnamese loempia’s werden een begrip in de kop van Noord-Holland. Naast Schoorl waren Coen en Hoa ook te vinden op allerlei evenementen. Iedereen blij. Tot in de zomer van 2022 de gemeente Bergen een ‘tender’ ging uitschrijven om de ventvergunning te vercommercialiseren. ‘Ook andere partijen moesten de kans krijgen om op de plek van Loempi hun ambulante handel te kunnen slijten.’
Hoe dan? Je hebt al 32 jaar een vaste plek en dan komt er een frietboer die daar óók wel wil staan om zijn spuitpatat aan de man te brengen?!
De neoliberale privatiseringsdrift begint echt perverse vormen te krijgen. Waar ben je als BUCH-ambtenaar mee bezig? Heb je dan werkelijk niets anders te doen dan een miezerige verloting uit te schrijven omdat je dan wat extra grijpstuivers voor de gemeente kunt scoren? Krijg je dan misschien aan het einde van het jaar een extra kerstkransje bij de koffie?

Cultureel en culinair erfgoed
Dat Coen en Hoa hun handeltje niet tot in lengte van dagen zullen voortzetten is evident en hun zonen hebben ook niet de ambitie om met Loempi op stap te gaan. Een stukje Vietnamees-Bergens cultureel en culinair erfgoed zal uiteindelijk verdwijnen. Dat is de duidelijk, maar niet op deze manier wat mij betreft. Zoiets doe je op een fatsoenlijke wijze. Je gaat in overleg en spreekt af binnen welke vooral redelijke termijn de ventvergunning kan worden afgebouwd.

Beschaafd
Formeel is de vergeven positie van Loempi in Schoorl een gelopen koers. De frietboer mag daar lekker gaan staan. Maarrrr ….beste bestuurders en volksvertegenwoordigers in onze beschaafde gemeente Bergen. Organiseer wat voor Loempi!
Wat 32 jaar geleden niet kon, gaan jullie nu gewoon namens ons allen regelen. Loempi moet een plek krijgen in het dorp waar het bijzondere verhaal 32 jaar geleden begon. Want we sturen Coen en Hoa niet nog een keer met een bootje de zee op.

Rob van de Pas


Het moet mij van het hart, maar er zijn van die berichten in de krant die mij met een gevoel van plaatsvervangende schaamte overvallen. Wat bijvoorbeeld te denken van een Gemeente Bergen, die ruim 1 miljoen weet over te houden van het afgelopen jaar. Maar wel aangeeft dat er minder is uitgegeven aan de jeugdzorg, aan wachtgelden en aan pensioenen. Geen woord over de bestrijding van het armoedebeleid, maar dat de inkomsten door het warme weer fors zijn gestegen, daar wordt zijdelings melding van gemaakt. Of dat politici hun mening naar voren weten te brengen.
Maar neemt de lezer van de Flessenpost Alkmaar daar nota van? Geen enkel idee, laat staan dat de verschillende columns mogelijk andere lezers op een idee dan wel een gedachte kunnen gaan brengen. En het zou van een persoonlijke invloed kunnen zijn om de interactie tussen de brengers en de lezers een ander platform te kunnen gaan bieden. Niet alleen interactie maar bijvoorbeeld ook om de lezer meer bij het geheel te gaan betrekken. Een vorm van saamhorigheid die al jarenlang wat ondermaats is gaan worden. En dat dit wat meer werk gaat vergen, voorspelbaar.
Dat neemt niet weg dat er een discussie kan gaan ontstaan welke mogelijk tot een platform kan gaan leiden wat ook anderen weer weet te beroeren. Dan wordt samen zijn mogelijk weer een samenzijn.
Wik

‘Er kan meer geprofiteerd worden van de vele bezoekers die het gebied heeft’, lees ik in het stukje over BIZ Duindorp Schoorl in de Flessenpost van 7 juli 2023.
Ja, dat er door de ondernemers van geprofiteerd kan worden geloof ik onmiddellijk.  Die weten wel hoe dat moet, ergens van profiteren.  Maar of bewoners en bezoekers net zo blij zullen zijn met al het prachtigs dat de ondernemers ongetwijfeld voor ogen hebben?  Ik heb daar zo mijn
twijfels over.
Van de nieuwbouw bij de klimduin zal indertijd door de ondernemers ongetwijfeld ook flink zijn geprofiteerd.  Ik herinner me nog heel goed hoe het er daar uitzag in de jaren zeventig.  Wat een verschil met de huidige situatie!  Het is om te huilen.  Het enige wat telt is: geld.
Robert Rehm
(azijnpisser)

In een onlangs gepubliceerde brief van Bot bouw lees ik dat zij de mening toegedaan zijn dat ‘het overgrote zwijgende deel’ van de Bergenaren blij is met het plan zoals dat nu is voorgesteld.

Gelukkig lees ik op flessenpost een niet zwijgende groep met een mening, en daar sluiten mijn vrouw en ik ons graag bij aan. Ik ben ook blij dat de raad geen ja heeft gezegd tegen dit plan.

Het voorstel voor bouw zoals dat nu geprojecteerd staat naast Julies/Wokke vinden we een monstreus gevaarte. Het is duidelijk dat de enige die hier om zit te springen, de afdeling winstoptimalisatie van Bot bouw is. Hoe hoger, hoe meer opbrengst. Het gebeuren is veel te hoog voor ons mooie dorp en ontsiert de schattige dorpskern. Twee etages er af en een stuk kleiner, en een mooi plein met fontein ernaast.

Mariska en Robert de kraker.


Ingezonden reactie n.a.v. kabinetsbeleid om hertenkampen op termijn op te heffen:

“Wat een doorgeschoten beleid.
Ik woon in een dorp, waarin een prachtig hertenkamp sinds decennia tot vreugde van m.n. kinderen,kern en de charme van het dorp uitmaakt. Overigens met meer dieren dan enkel herten,die er ook in geboren worden en niet beter weten. (By the way:Net als mensen, die vaak onbewust, niet beter weten van een zekere “gevangenschap”).
Verdwijnen betekent enorme verschraling van het dorp en een beperking, die het heeft op de enorme aantrekkingskracht van mensen, vooral ook van buiten.
Zijn kinderboerderijen dan de volgende slachtoffers van dit beleid, met krachtige aantrekkingskracht op volwassenen en kinderen, voor wie het bovendien steeds meer zowat het enige contact is met de natuur.
In steden weten kinderen al vaak niet beter dan dat bijv. melk van de melkfabriek komt i.p.v. de koe.
Er zijn lijkt me belangrijker problemen op te lossen door de politiek. Of wil men mensen verder vervreemden van politiek, de natuur en uiteindelijk van zichzelf?”
Richard de Vries


Over de voorgenomen bomenkap bij Bergen: Zouden er nu echt geen maatregelen zijn die wel de biodiversiteit bevorderen,
maar die niet de – uiterst negatieve – bijwerkingen hebben van de huidige plannen?
Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Ik krijg sterk de indruk dat in deze zaak de rol van gekrenkte ego’s en, als
gevolg daarvan, doordrammerij waar je misselijk van wordt, de overhand
krijgt over het gebruik van gezond verstand.
Met vriendelijke groet,
Robert Rehm
Amsterdam

Snelle reactie op uw artikel in de flessenpost van vandaag: Ziet er m.i. heel prima uit ! Wat mij betreft maandag beginnen.

Vriendelijke groet,
Ruud Luder


Bouwplannen plein. Helaas kan ik niets anders bedenken dan: wie in godesnaam heeft deze plannen ooit op papier durven zetten? Het past totaal niet in de sfeer van het dorp, niet qua kleur stenen, niet vanwege de stijl, niet vanwege de openheid van het dorp, kortom HELP wat een drama veroorzaken jullie projectontwikkelaars, verantwoordelijken vd gemeente en bewoners die de verkeerde vinger in het verkeerde bordje pap steken. Namelijk die van: “Hoe kunnen we het meeste geld generen uit welk ontwerp”.

Uit alles blijkt de minachting van de gevoelens van de bewoners.

Het duurt al ellendig lang, het gaat langzaam maar zeker verpauperen maar dat deert de heren ontwikkelaars en belanghebbenden kennelijk niet: ze hebben genoeg poen in de eigen portemonnee om lekker lang te traineren. “Ikke wil dit, ikke vind dat, ikke ben belangrijk en jij, bewoner, die ooit ruimte zocht en vond in het mooie Bergen, kan de pot op.”

Deze plannen zijn toch niet serieus te nemen?

Zoveel jaren nodig te hebben voor een mooi plein getuigt niet van kunde, kennis en gevoelens voor een charmant dorp. Ik wordt alleen maar verdrietig als ik deze foto’s bekijk. Wat een lelijkheid ten top.
Heeft niks meer te maken met een mooie dorpse gezelligheid. Om nog maar te zwijgen over de auto-overlast die deze megalomane bebouwing teweeg gaat brengen.

Heb me trouwens vaak afgevraagd waarom er altijd gesproken wordt over Bergen als kunstenaarsdorp. Zie weinig echt mooie kunst in Bergen van vandaag de dag.
Of wordt er bedoelt: de kunsten van de gemeentelijke ambtenarij en z’n vazallen?

J.H-K,

Succes en hopelijk zie ik binnenkort de eerste vrachtauto met sloopafval uit het dorp rijden en wordt er een begin gemaakt met mooie plannen.


Ik wist niet dat ik het, als ‘linkse bal’, zo hartgrondig eens kon zijn meteen ‘rechtse bal’ als Rob van de Pas! Ik had altijd al zo mijn twijfelover de’natuurvriendelijkheid’ van de plannen van PWN om grote stukken bos te

gaan kappen in de duinen bij Bergen, maar na het lezen van de column van Van de Pas
in deFlessenpost van 6 januari
(https://flessenpostuitbergen.nl/13-000-bomen-kappen-van-lotje-getikt/) zijndie twijfels als sneeuw voor de zon verdwenen. De argumenten die Van de Pasaanvoert om dat bos niet te gaan kappen zijn wat mij betreft volstrekt
overtuigend.PWN een wolf in schaapskleren? Het lijkt er veel op!

Robert Rehm


Het verwondert mij dat de gemeente de volgorde van ophalen niet laat aansluiten op die van voorheen bij HVC. Zeker na de Kerst is er veel afval dat in de oranje PMD-bak moet. Die zijn straks overvol nu die pas na vijf weken geleegd worden.

Tijs Bijl


Naar aanleiding van de column van Rob vd Pas in het Flesje van 26 november jl, heb ik maar eens gebeld met de Raad van State. Onmiddellijk kwam dhr. Bongers aan de lijn. Hij vertelde dat hij ‘Bergen’ in zijn portefeuille heeft. “Wij houden hier de ontwikkelingen in Bergen nauwgezet in de gaten om ons personeel goed in te kunnen plannen en alle zaken uit Bergen te kunnen afhandelen. We hebben hiervoor trouwens de laatste jaren al extra personeel moeten aannemen. Tjonge jonge, wat maken ze er daar een potje van. Geen wonder dat er inwoners zijn die aan de bel trekken waardoor wij die zaken op ons bordje krijgen. Maar goed, u wilde weten of het klopte wat er in die column stond. Nee natuurlijk niet. Het enige wat eraan klopte was die opmerking over dat doodlopende straatje. Dat straatje heet trouwens Geitenpaadje. Daar is ook de ingang van de Valkering-vleugel waar dat extra personeel is gehuisvest. Dat deel van het gebouw is overigens extra geïsoleerd omdat er met regelmaat zo ongelofelijk hard gelachen wordt om de zogenaamde juridische slimmigheidjes, dat horen en zien je vergaat. We hebben die vleugel vernoemd naar jullie ex-wethouder daar hij veelal de architect was van de plannen die hier sneuvelen. En dat ondanks het feit dat hij zo ongeveer jaarlijks wel een keer cum laude afstudeerde. Enfin laten we hopen dat dat nieuwe raadsbreed akkoord van jullie ook zal leiden tot normale en kwalitatief goede besluitvormingsprocedures. Sterkte daar in Bergen”.

Jan Grondhout


De Voedselbank Schoorl heeft hulp nodig.
Wij, als kerk van Schoorl en Groet, vragen u om goederen in te zamelen voor dit goede doel.
Onze beide kerken zijn open op woensdag 2 november van 10-12 uur en ook nog op zaterdag 5 november alleen in Groet van 10-12 uur.

De Voedselbank heeft vooral nodig: koffie, koffiefilters, thee, pastasauzen, limonade, eieren, koekjes en snoepjes voor de kinderen. [email protected]

Namens ons allemaal heel veel dank voor uw hulp!!

Protestantse kerk Schoorl
Marjan Huisman


Bomen in het Oude Hof

Loopt u regelmatig een rondje in het Oude Hof, dan ziet u dat er hier en daar een jonge beuk is omgezaagd. Wat is daarvan de bedoeling? Je zaagt toch niet zomaar een boom om.
Omdat wij daar ook graag meer over wilden weten gingen wij als een groepje betrokken ‘Bomen Belangers’ met Hans Tesselaar van de gemeente mee voor een informatieve wandeling door het Oude Hof.
De beuk vind ik altijd een prachtige boom, zie de bruine beuk in de tuin van het Oude Raethuys! Maar na deze wandeling begrijp ik de keerzijde.
Waar beuken staan kan de eik moeilijk overleven. Wat zeg je… ja je begrijpt het goed ‘beuken dulden geen eiken in de buurt’. Dus als een eik omgeven is door jonge beuken is er een dilemma. Eerst een paar jonge beuken om en over een paar jaar verder kijken?
Daarom zie je nu op diverse plekken in het bos, jonge afgezaagde beuken. Daar in de buurt staat een eik die gered moet worden.
Nog meer weetjes tijdens het wandelen:
Wanneer er ‘wurgwortels’ over de grote wortels van de beuk groeien, betekent dat de boom gesteund moet worden tegen instabiliteit.
Vogelhuizen hangen hier en daar maar nooit dicht bij elkaar. Vogels komen alleen in huisjes als er geen ander huisje in de buurt hangt. Maar een vleermuizenkast in de buurt vinden ze prima.
In de laan waar alle jonge lindes zijn geplant zijn overhangende takken van hoge bomen weggesnoeid. Dit om ervoor te zorgen dat de jonge bomen de ruimte behouden om uit te groeien.
Helaas zien we ook in Bergen al de gevolgen van het klimaatprobleem. Door de droogte zien we hoe sparren afsterven.
Wij liepen ook langs vijf zieke esdoorns waarvan de schors was afgebroken. Het is nog onbekend wat er aan de hand is. De gemeente heeft besloten daar niet in te grijpen zodat de successie en dynamiek vrij hun werk kunnen doen.

Yvon Bos Eijssen


Na 2 jaar geen verlichtingsavond zou je zeggen dat er deze keer wel zou worden uitgepakt. Niet dus. Op een paar uitzonderingen na was het maar een schamele vertoning. Als je met vakantie bent is het natuurlijk lastig om wat te doen, maar en zijn nog genoeg Bergenaren die wel de mogelijkheid hebben om er iets moois van te maken. Als je ziet wat sommige mensen met de Kerst in hun tuin zetten, kan je je afvragen waarom doe je nu dan niet iets. Jammer, een gemiste kans of moeten we er maar mee stoppen?

Gerard Schiering


De kustbus die om het uit ellende veroorzaakt op de eeuwigelaan en komlaan. Wederom rijd een tegenligger zijn auto stuk omdat hij in de berm moet uitwijken voor deze grote touring bus van Helling. Wie heeft dit verzonnen? De kuilen in de eeuwigelaan worden slechter en slechter. Regelmatig liggen er onderdelen van een auto. De bus raakt nog net niet de bomen maar de automobilisten hangen in de berm. Op de oversteekplaats van eeuwigelaan naar de komlaan ging het weer mis. Auto schade en de bus stopte op het fietspad. Fietsers brommers wandelaar rijden en lopen om deze situatie. File van auto’s. Er is inmiddels een melding gedaan middels een formulier welke je bij de gemeente kunt invullen. We zullen eens zien hoe snel hier een oplossing voor komt.
Foto van de situatie heb ik in bezit.
Groet Kathleen

Verlichting fietsen.
Wat is er aan de hand met de jeugd tegenwoordig? ik en mijn vrouw kwamen om 23:30 uur van de bios over het fietspad van Bergen naar Schoorl hoeveel fietsers we toch niet tegenkomen die zonder licht reden in het pikkedonker. Zitten wel te zeuren over onveilige fietspaden maar zelf zijn ze nog onveiliger om in donkere kleding en niet werkende verlichting te fietsen en natuurlijk een mobieltje in de hand want dat kun je toch niet missen al het nieuws en muziek . Ouders controlleer de fietsen van uw kinderen voordat je ze moet begraven.Hoort bij de opvoeding toch?.

Wat een akelig nieuws, de 21 jarige vrouw uit Bergen is overleden tgv het ongeluk op de Zeeweg, vreselijk dit.
Ik wens de familie alle steun toe. Ook aan de andere vrouw die bij het ongeluk betrokken was.
De situatie daar bij de oversteek is ook niet echt veilig te noemen, dat blijkt maar weer.
Ik rijd daar dagelijks en komende uit BaZ na het rechte stuk krijg je die bocht die niet heel overzichtelijk is.
De oversteek wordt vooral door fietsers (m.n. mountainbikers) en wandelaars veel gebruikt vooral nu in de vakantie tijd en de weekenden.
Het eilandje in het midden van de bocht is ronduit te klein om een veilige oversteek te waarborgen.
Misschien kunnen deskundigen van de Provincie Noord-Holland eens goed naar de situatie kijken om dit veiliger te maken.
Moet zelf wel eens vol remmen als mountainbikers nog even denken voor je langs te schieten, schrikken, voor beiden.
Pieter Klinkenberg, Bergen aan Zee

Wij als samenleving moeten stoppen met het vingerwijzen naar de “schuldigen” over de stikstof problemen. De boeren zijn niet de schuldigen, de afgelopen honderden jaren hebben de boeren ons land vorm gegeven. Zoals ons land nu is hebben we juist te danken aan onze boeren in de land, tuinbouw en veeteelt.

Wij met z’n allen in Nederland komen om in de welvaart en dat vindt iedereen heel gewoon, maar daar hangt wel een prijskaart aan.

Stop met vingerwijzen naar de boeren. Stop met vingerwijzen naar de industrie. Stop met vingerwijzen naar de banken. Stop met vingerwijzen naar de politiek.

Wij, de burgers, onze samenleving in totaal zijn schuldig aan deze problematiek omdat we ons gedrag niet willen veranderen, als je dat nog niet door hebt dan weet ik niet op welke planeet je leeft. Wij willen alsmaar, meer, meer, meer, maar dat is eindig. Als je in je stopcontact steeds maar meer 3 weg stekkers steekt dan zegt je stop van 16 ampère op een gegeven moment, pats doe het zelf maar, en dat zie je al op het elektriciteitsnetwerk wat in delen van Nederland overbelast is. Dat is met de stikstof idem dito. Wij als samenleving willen geen eerlijke prijs betalen voor het product van onze boeren en nu krijgen zij in hoofdzaak de schuld, dat is pas echt oneerlijk. Terecht dat zij dat niet pikken en woest kwaad worden, want het is wel hun boterham. Wij moeten als Nederlanders ons zelf de schuld geven en de hand in eigen boezem steken. Als we met z’n allen deze cultuur omslag maken, dan kan de boer blijven boeren met wellicht minder vee en pesticiden. Dan kan de boer wellicht ook overgaan in een gemengd bedrijf en als hoeder van ons Nederlands landschap met een subsidie regeling. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan en wij met z’n allen moeten dat wel willen betalen. Dat perspectief moeten wij als samenleving bieden aan onze boeren, dat hebben zij de afgelopen honderden jaren meer dan verdient en ook bewezen dat ze het kunnen. Niet zij, maar wij moeten ons gedrag veranderen naar minder meer en een eerlijke prijs voor een eerlijk product.

Willem Beemsterboer.


Naar een nieuw erfgoedbestand voor Bergen
Bergenaren spreken zich al jaren uit over het belang van het gebouwde cultureel erfgoed. Zo vinden de deelnemers aan de bijeenkomsten voor de omgevingsvisie, dat het behoud van het karakteristieke beeld van onze dorpen zeer belangrijk is. Ook het college van B&W zegt de identiteit van de dorpskernen te willen beschermen.
Ondanks toezeggingen daartoe is het de gemeente niet gelukt in deze collegeperiode een actualisatie van het erfgoedbeleid van de grond te krijgen. Wij zien een spanning met het ruimtelijk beleid van de gemeente. Geleidelijk wordt de kleinschaligheid en de bijzondere identiteit aangetast. Na verkoop van panden vindt te vaak sloop/ nieuwbouw plaats met als resultaat een groter bouwvolume dat niet meer past in de historisch gegroeide omgeving. Ook andere opgaven komen op ons af met mogelijke gevolgen voor de dorpsidentiteit. Denk aan energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming en grote woningbouwbehoefte. Daarom is bescherming van ons gebouwde cultureel erfgoed urgent. De gemeente zegt ermee bezig te zijn maar heeft er al jaren te weinig ambtelijke capaciteit voor ingezet.
Om de gemeente te helpen heeft onze Stichting Behoud Bouwkunst Bergen alle informatie voor Bergen en Bergen aan Zee op dit terrein bijeengebracht in een handzame publicatie: “Naar een nieuw erfgoedbestand voor Bergen”. Hierin hebben we vele voorstellen gedaan voor de aanwijzing en bescherming van monumenten, dorpsgezichten en beeldbepalende ensembles. Zie ook onze website: www:sbbb-nh.nl
Op 2 februari hebben wij het eerste exemplaar van onze publicatie aan burgemeester Lars Voskuil overhandigd (zie foto).
Daarnaast hebben we een tweede studie gepubliceerd (zie onze website) over de kapel van de zusters Ursulinen aan de Nesdijk. Hierin beschrijven we het hele proces van oorspronkelijk bouwplan, de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan Merici en de herbestemming van de kapel door de gemeenteraad en tenslotte de uitvoering van de omgevingsvergunning. We denken, dat zowel het college als de raad hier lering uit kunnen trekken voor de toekomst.
Wij zijn graag bereid een toelichting op onze publicaties te geven. Bestuur Stichting Bouwkunst Bergen

Mijn naam is Dissen (zonder ‘van’). Mijn bezorgdheid over het verdwijnen van architectuurhistorisch erfgoed heeft niets te maken met nostalgie . Als oprichter en bestuurslid van de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen beijver ik mij al meer dan 25 jaar, en met mij een zeer bevlogen en deskundig bestuur , om waardevolle architectuur in Bergen te beschermen tegen nodeloze afbraak. Het is mij bekend dat het interieur van De Hooiberg in slechte staat verkeert. Maar de nieuwe eigenaar had er ook voor kunnen kiezen om het pand te restaureren, voor waarschijnlijk minder geld dan hij nu zal moeten uitgeven voor afbraak en nieuwbouw. Er zijn gelukkig voorbeelden in Bergen waarbij nieuwe eigenaren met veel liefde en respect hun panden in de originele staat hebben terug gebracht. De Stichting Behoud Bouwkunst Bergen heeft daar een drietal malen uitgebreid aandacht aan besteed en een prijs voor uitgereikt.

De villa De Hooiberg is een beeldbepalend pand en enig in zijn soort. Ik mag toch hopen dat het behouden blijft!

Ton Dissen


Geachte Heer van Dissen,
U heeft nu 2 keer een stukje geplaatst in de Flessenpost over de sloop vd Hooiberg aan het van Reenenpark. Ik begrijp Uw frustratie,  dat er “alweer” een historisch pand gesloopt gaat worden.
Nostalgische gevoelens horen bij de mens. Echter 1 vraag aan U. Heeft U het pand wel eens aan de binnenkant gezien? Ik vermoed van niet.
De indeling is in elkaar geflanst,stukjes aangebouwd, verbouwd etc. Van het oorspronkelijke huis (lees tuinhuis) is helemaal niets van over.
De kopers hebben prachtige tekeningen gemaakt om het nieuwe pand zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Geef hen een kans.
De wereld waarin wij leven, draait door en momenteel zelfs naar mijn idee met deze vreselijke pandemie ,nog sneller.
Een stad/ dorp leeft,net zoals de taal.
Er komen veranderingen, men ontkomt daar niet aan.
Niets blijft hetzelfde,ook niet op het gebied van huizen.
Ik raad U aan om eens met de nieuwe bewoners in gesprek te gaan.Misschien buiten de deur , in een vernieuwd café restaurant, er zijn er inmiddels velen, met een glaasje wijn in de hand.Vaak komen er dan mooie gesprekken tot stand en komt men tot wederzijds begrip.
Beste Mijnheer van Dissen.Leef Uw leven, blijf niet onder een steen zitten.
We zijn maar zo kort op deze aarde.
Vriendelijke groet van een een bewoonster aan het van Reenenpark.
A.S Schermerhorn.

Sorry.

Ik had laatstelijk het genoegen mijn ingezonden stuk onder het kopje politiek geplaatst te zien in het flesje. Een pittig stuk prettig naast een van groen links rond hetzelfde thema: de wethouder. Ik had er al reacties op verwacht en zie daar.. een reactie van Jan Grondhout. Hij was boos maar het was mij niet geheel duidelijk namens wie hij zijn ongenoegen uitte. Als raadslid voor de VVD , lid of zich betrokken voelend bij belangengroeperingen als BBCentrum / Mooier Bergen of op persoonlijke titel ? In deze rubriek maakte een inwoner uit Bergen zich al eerder bezorgd over deze versrengelingen en hoe die het politiek bedrijf kon beïnvloeden. Ik vind het ook ongepast als een raadslid met dezelfde contacten een vergadering rond een agendapunt als herontwikkeling Bergen centrum zou voorzitten.

Maar kort en goed, als ik in mijn schrijven te pittig mag de heer Grondhout best mijn sorry  overbrengen aan welke groep hem passend is. Sorry. Wethouder Valkering  zei het wel zeven keer. Wie  ben ik om het dan niet te doen. Mocht daarentegen zijn eigen wethouder middels scheve schaats ooit door het stof  moet ga ik genereus om met een sorry.

Sorry.

Hp Corbee


Wat een heftig artikel van van der Pas!! Eerlijk gezegd vind ik niet dat de flessenpost een mening zou moeten hebben en meedoen aan 2-spalt zaaien. Ik vraag me of of vd Pas Uberhaupt weleens gedacht heeft aan de zg antivaccers die gewoon geen vaccin kunnen halen vanwege hun lichamelijke situatie.
Ik heb b.v. net een gesprongen aorta gehad en dan al dioe soort idioterie over je heen krijgen vind ik echt erg. Ophouden te oordelen. Iedereen z’n vrijheid en ikzelf denk: Flessenpost,  help niet mee aan de 2- deling die nu plaatsvindt.
Will Mosk

Red: Hallo Will,

Laat ik beginnen met je een goede gezondheid en herstel te wensen…

Wat Rob schrijft is geen artikel maar een column: https://nl.wikipedia.org/wiki/Columnist

Ook ik ben het met enige regelmaat niet met hem eens. De Flessenpost heeft dus geen mening, maar columnisten (en we hebben er 8) wel. Zolang ze binnen de grenzen van het betamelijke blijven mogen ze hun mening in het Flesje blijven communiceren. De lezers, en jij ook, mogen daar dan weer wat van vinden en eventueel op reageren via een mail/brief. Dus ga je gang…

Mooie dag Will én blijf gezond!


Zo kennen wij het cda weer. Een partij die stiekeme filmpjes wil maken, heeft een media offensief ingezet en slaat wild om zich heen. [ https://www.vn.nl/cda-aanval-rutte/ ]. Daar staan vandaag (5/11) ook twee voorbeelden van in deze Flessenpost. Alle nog resterende leden lijken wel in de pen geklommen en roemen hun wethouder omdat hij ‘wat probeert’. Wij hebben liever een wethouder die de wettelijke mogelijkheden benut, die er wel degelijk nog zijn, ipv maar wat te proberen. Inwoners beloven dat je voor hen gaat bouwen, terwijl je weet dat je dat (wettelijk) niet waar kan maken, is niet ‘wat proberen’, dat is inwoners willens en wetens blij maken met een dooie mus.
Groet,
Jan Grondhout

Villa Hooiberg toch tegen de vlakte

De gemeente Bergen heeft de eigenaar van de beeld bepalende Villa de Hooiberg aan het Van Reenenpark vergunning verleend het pand af te breken. Het gaat om een in Amsterdamse School-stijl gebouwd pand uit 1921 van de architecten Eibink en Snellebrand ,ook verantwoordelijk voor de slijterij aan de Oldenburglaan en het ontwerp van het Hertenkamp. Aan geuite bezwaren van de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen en van omwonenden is voorbij gegaan en ook de eigenaar van de karakteristieke villa blijkt zich niet bewust te zijn van het gegeven dat hij in het bezit is van een stuk Bergens cultureel erfgoed. Na afbraak van het woonhuis De Stulp in 2006, even eens gelegen aan het Van Reenenpark, is er weinig meer over van het kenmerkende architectonische hart van Bergen.

De vraag dringt zich op of de gemeente niet nalatigheid kan worden verweten in het beschermen van cultureel-historische waarden, als we constateren dat de laatste jaren bijna stelselmatig monumentwaardige gebouwen verdwijnen, zonder dat de gemeente een actief monumentenbeleid     voert, laat staan optreedt. Ook de politieke partijen kan worden verweten geen enkele belangstelling aan de dag te leggen voor monumentenzorg ondanks mooie voornemens in nota’s en partijprogramma’

Ton Dissen


Vorige week was er een bedroefd kauwtje die zorgen maakten over het Oude Hof. Ik kan u vertellen er zijn veel bijzondere vleermuizen met haar die droefenis delen. Zij dachten dat zij veilig waren omdat ‘t Oude Hof tot een Natura 2000-gebied behoorde en dat zij bescherming kregen net zo als de fauna ( o.a. bomen,} die zij voor alles nodig hebben zoals nesten, kraamkamers en ook als steunpunten om goed te kunnen foerageren. Nu blijkt plotseling, dat de gemeente die verantwoordelijk is voor het beheer, ondanks veel en dure rapportage, moet besluiten 23 bomen niet meer te redden zijn vooral de lindes, die scheef staan terwijl ze verplicht zijn regelmatig de toestand op achteruitgang te evalueren. In voorgenoemde rapportage heb ik een dergelijke evaluatie niet kunnen vinden, alleen maar een teruggaan van vleermuissoorten. Het zijn bomen, weliswaar 100 jaar die relatief jong zijn, maar redelijkerwijs meer dan 500 jaar oud kunnen worden. Het is goed te zien op een schilderij van Arnoud Colnot uit 1925.
In alle discussies met de gemeente is de afdeling groen buiten beschouwing gebleven
Het is een staaltje van wanbeheer van de wethouder Van den Beld zoals u begrijpt weinig chemie mee heb. Ik hoop, dat ‘tOude Hof een andere beheerder krijgt en op zo’n manier het bijzondere gebied in stand blijft.


Bankje bij Bushalte Plein Bergen
Geachte redactie

Toen ik vanmorgen las hoe vrouwen onder Taliban vernederend worden uitgescholden, kwam meteen het incident van jl zondag bij me boven.
Na strand en kunstmarkt begaf ik me naar Bushalte Plein én.. miste de Alkmaarbus.

Bankje t/o v.h. Bello was bezet.
Half uur wachten: staan!
Na 10 minuten: mijn 75 jarige benen in opstand.
Na behoorlijk aarzelen: toch maar op de stoeprand plaats genomen.

Werd plotseling enorm met deksel van de vuilnisbak daar geslagen. Schrok me n ongeluk.
Was nog maar t begin:
“Vuile stoephoer WEG HIER” en zo nog wat scheldwoorden.

Een “ogenschijnlijk” keurige heer van ca 70 meende dat ik daar niet hoorde. De buurtgek? Scheldt hij vaker? In ieder geval: wat een minachting, vernedering voor toeristen / bezoekers Bergen: geen enkel bushuisje of zitplek daar. Kan dat onmiddellijk BETER?!

Irene Beuker Orloff
Amsterdam


Her-inrichting centrum Bergen: hypocrisie in optima forma !!!

De her-inrichting van het centrum van Bergen blijft de gemoederen bezighouden, nog eens versterkt door de verwoestende brand van het pas gerenoveerde eethuis No Span en snackbar Bello aan het Plein. Verbazingwekkend (en lachwekkend) is echter ook de reactie van de voorzitter van de Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) in diverse media, die vindt dat er nu snel iets moet gebeuren. De ontwikkeling van het centrum in Bergen zit al sinds 1972 (49 jaar) in het slop. Het aanvankelijk voor Bergense begrippen met een ruime raadsmeerderheid aangenomen plan De 7 Dorpelingen werd mede door toedoen van voornoemde BBC in allerlei procedures tot aan de Raad van State uiteindelijk afgeschoten. Dit plan was 100 % privaat gefinancierd terwijl het alternatieve plan (van de stichting Mooier Bergen) een financiële onderbouwing kende van nog geen 50 %. . Helaas heeft de gemeenteraad de aanbevelingen van de Raad van State voor aanpassingen van het plan De 7 Dorpelingen naast zich neergelegd en het besluit genomen dit plan in te trekken. Dientengevolge heeft de gemeente de ontwikkelaar van De 7 Dorpelingen voor ettelijke miljoenen moeten compenseren. Nu doet zich de bijzondere situatie voor dat tussentijds de woordvoerder van de stichting Mooier Bergen door Groen Links in de raad is getrokken, het een feit van algemene bekendheid is dat de voorzitter van de VVD fractie in de raad familiaire banden heeft met de voorzitter van genoemde bewonersvereniging (BBC), de voormalig secretaris van de BBC nu ook deel uitmaakt van de VVD-fractie en dat de echtgenoot van een ander lid van de BBC in een belangrijke commissie zit, die de gemeenteraad adviseert. In mijn ogen een zeer ongezonde verwevenheid met een belangengroep uit de bevolking, die maar één belang voor ogen heeft: het eigen belang. Alle inwoners van de hele gemeente Bergen (dus inclusief de Egmonders en de Schoorlaars) gaan linksom of rechtsom via allerlei belastingmaatregelen voor dit financiële debacle (het compenseren van de ontwerper van de 7 Dorpelingen) al meebetalen. En Ik mag hopen dat er nog voldoende gezond verstand in de huidige raad zit die deze ontwikkeling zeer kritisch zal gaan volgen en beoordelen. Ik vind het verder opvallend dat de BBC wel een erg grote broek aantrekt door zich op te werpen als belangenbehartiger van alle Bergenaren. Ik voel mij totaal niet door deze club vertegenwoordigd evenals vele andere -zwijgende- inwoners van dit dorp. De inbreng van Ondernemend Bergen kom ik in alle media-aandacht helaas ook niet tegen. Ik vrees dat de nieuw te kiezen raad in maart 2022 het wiel opnieuw gaat uitvinden. Dat is namelijk in het verleden al vele keren gebeurd.

Cor Bakker (inwoner van het dorp Bergen)


HELP, de HOOIBERG WORDT GESLOOPT !

Wederom dreigt een van de meest gezichtsbepalende vila’s aan het Van Reenenpark te verdwijnen. Enige jaren geleden werd De Stulp ( 1917)  van architect P.Elders  gesloopt om plaats te maken voor een modernistische blokkendoos, nu is het karakteristieke pand op nummer 14 , beter bekend als “De Hooiberg” aan de beurt. Het is een ontwerp van de Amsterdamse Schoolarchitecten Eibink en Snellebrand, ook betrokken bij het ontwerp van het Van Reenenpark en enige andere bouwwerken in Bergen. De nieuwe eigenaar zal wel stellen dat het huis in een zo slechte staat is dat het niet meer gerestaureerd kon worden, een veel gebruikt argument , dat in Bergen al vele monumentwaardige en architectonisch belangrijke panden het leven heeft gekost. Bergen verliest zijn ziel, schreef ik enige tijd geleden. De dreigende afbraak van De Hooiberg is op zijn minst een hartinfarct waar we niet meer overheen komen. Het Van Reenenpark verliest definitief zijn karakteristieke status . Wie zei het ook weer: ALLES VAN WAARDE IS WEERLOOS !

Ton Dissen


Goedemiddag redactie,
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de rubriek ‘Chicks van de week’ een andere naam te geven. Vrouwen en meisjes zijn geen ‘chicks’. Vrouwen zo te benoemen getuigt van weinig respect en is ronduit denigrerend. Bovendien volkomen onnodig. U bent toch creatief genoeg om een andere naam te verzinnen die recht doet aan de in deze rubriek genoemde vrouwen en meisjes. Wat zou u zeggen van ‘Toppers van de week’.
Met vriendelijke groet,
Roelie Komen

Red: Nee beste Roelie dat willen we niet!


Het bestuur van de Belangenvereniging Eeuwigelaan en omstreken heeft besloten om beroep in te stellen bij  de Rechtbank tegen het besluit van B&W, waarbij het verkeersbesluit met betrekking tot het tweede fietspad langs de Eeuwigelaan is bekrachtigd.

Volgens de Vereniging is het besluit van B&W niet naar behoren gemotiveerd. De enige motivering bestaat hierin, dat uitvoering wordt gegeven aan het raadsbesluit van maart 2019. En dit raadsbesluit is tot stand gekomen op
grond van manipulatie en misleidende informatie.


Burger onderzoek naar Parkeerbeleid Gemeente Bergen
Ik ben  inwoner van Egmond aan Zee. Pas vorige week ben ik begonnen met
een onderzoek naar de digitalisering van het parkeerbeleid in de
Gemeente Bergen.
Na wat onderzoeken en bellen met verschillende entiteiten  heb ik
meerdere zaken geconstateerd die niet aan de AVG wet (privacy) voldoen.
Ook zijn er nog enkele andere problemen op te lossen die met woon,
parkeer, ontvangen van gasten en toeristenverhuur gebruik te maken
hebben.
Ik heb de Gemeente Bergen en de Cooperatie parkeerbeheer.nl in
Amersfoort hiermee geconfronteerd en uiteindelijk is de ingang van de
digitalisering van het parkeerbeheer in de Gemeente aanstaande Maandag 1
Maart opgeschort tot nader order.
Waarom ik u schrijf is omdat het misschien goed kan zijn mijn onderzoek
te publiceren in uw publicatie. Het kan een hart onder de riem steken
van Burgers die voelen dat zij geen invloed meer hebben op beslissingen
en “voldane” zaken inzake de overheid. Zeker nu met het onlangs
verschenen rapport over de “Menselijke maat”en de overheid.
Ik doe u graag uit de doeken wat allemaal niet bekend is gemaakt in de
brief van vandaag, van de Gemeente aan haar burgers.
Mocht u interesse hebben wat er allemaal fout is gegaan in de procedures
dan kunt u mij bereiken via mail of liever via telefoon. 06-11951087

Geachte Raadsleden, College der gemeente Bergen N.-H.
C.c. Commissaris van de Koning

Vanavond bent u voornemens te beslissen over de benoeming van een vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe Burgemeester.
Middels deze brief/mail wil ik u dringend verzoeken daarvan af te zien.
Hierna zal ik beargumenteren waarom ik tot dat verzoek ben gekomen.

Maar een opmerking vooraf. In mijn naïviteit was ik in eerste instantie vertrouwd met het idee dat één dezer dagen de procedure gestart zou worden. Sterker nog: ik heb in het kader daarvan zelfs een bijdrage geleverde aan de 1e Ronde Inspraak (zie onder A, nr.19).
Echter gaande de rit en gebruikmakend van de reflectiemomenten die deze Coronaperiode nu eenmaal biedt bedacht ik dat de start van zo’n procedure op dit moment eigenlijk of wel zeker ‘gekkenwerk’ is.
Volgt nu mijn argumentatie:
– De Gemeenteraad is in de nadagen van zijn zittingsperiode.
Op 16 maart 2022 (nauwelijks een jaar te gaan!) zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Nu besluiten over de profielschets van een nieuwe burgemeester, de
sollicitatieprocedure en de voordracht (september?) is feitelijk regeren ‘over het graf heen’.
– Dat geldt temeer aangezien deze Raad als het gaat om het vertrouwen van de burgerij  niet zo’n fantastisch ‘track record’ heeft. Het vertrouwen zou nog nooit zo laag geweest  zijn. In de Raad is sprake van ‘zetelroof’ en ‘overlopers’.
Notabene in de ‘Vertrouwens!!commissie’ zit minstens één lid die op titel van een andere partij in de Raad is gekozen.
Nog steeds zijn – merkte het nog weer in de laatste vergadering – de verhoudingen fragiel en is er van constructief, gezamenlijk en slagvaardig beleid nauwelijks sprake.
– We weten bovendien nog nauwelijks hoe de (Bergense) wereld er post-Corona gaat  uitzien.
De toekomstige financiële positie van de gemeente is daardoor onzeker, de toekomst  van de BUCH omstreden en er komen in de omringende gemeenten (Alkmaar, Dijk en Waard en Heiloo) ook nieuwe burgemeesters. Relevant voor de regionale  ontwikkelingen. Voorgaande lijkt mij reden genoeg de procedure uit te stellen tot na de volgende Raadsverkiezingen.
Deze kan dan in gang gezet worden door een nieuwe Raad die – vlak na de verkiezingen – onomstotelijk het vertrouwen van de bevolking geniet.
Bovendien is dan het meeste stof rond Corona hopelijk neergedaald, is er meer zicht op de regionale context en kan op basis daarvan een meer bij-de-tijds profiel worden opgesteld.
Overigens nog één argument ten faveure van het uitstel:
inmiddels heeft de zittende interim-burgemeester Peter Rehwinkel een zekere positie verworven. Lokaal en landelijk heeft hij van zich doen spreken en hij figureert prominent op billboards – o.m. aan de voet van het Klimduin – waarin hij oproept in deze tijd verstandig te handelen. Doet u dat dan ook!
Deze interim zou het nog best een jaartje of anderhalf kunnen volhouden en een bijdrage leveren aan een goed gemeentebestuur.

Tenslotte: iemand zal – deze suggestie volgend – vanavond een ordevoorstel moeten doen om de betreffende agendapunten af te voeren en geen procedure te starten.
Ik stel voor dat voorrecht te gunnen aan de fractievoorzitter D66. Die partij is of was altijd voor een gekozen burgemeester. Dus geen ‘regeren over het graf’ heen door een discutabel gezelschap maar een voordracht door een gremium dat dan recent (16 maart 2022) door de bevolking is gekozen.
Begrijp dat ik u uitdaag tot een belangrijk besluit maar om Hans van Mierlo te citeren:
“Je moet het probleem eerst vergroten alvorens het op te lossen!”

Ik wens u voor vanavond vooral moed en wijsheid.
Vriendelijke groet en gezondheid.

Haye van der Werf

Overigens ter lezing aanbevolen, ook omdat hij (Hans van Mierlo) regelmatig Bergen aan Zee bezocht:
Hubert Smeets: “Een wonderbaarlijk politicus”.


Ik snap niks van deze gemeenteraad, aan de ene kant zijn ze vreselijk begaan met de middenstand en de horeca, en aan de andere kant de 63 dagen verhuur er doorheen drukken ,zodat als alles weer een beetje open mag er veel minder toeristen in dit dorp zullen zijn ,die de schade weer een beetje goed kunnen maken.  Schandalig gemeente.

Dirk Blaauboer

De gemeente Bergen heeft op 2 februari een Teams-bijeenkomst gehouden over de keuzen die tot heden zijn gemaakt over meer zonneweiden en windparken voor de komende jaren (tot 2030). Het ging de organisatie om het zichtbaar maken van de effecten daarvan in ons landschap. De bijeenkomst werd bijgewoond door een kleine 150 personen.

Na het opsommen van de agenda en het benadrukken hoe belangrijk publieke respons was, werd ingezoomd op de gekozen locaties waar in principe zonneweiden gebouwd kunnen worden. In Bergen komen geen windmolens. De schade aan de natuur (vogels) en het landschap is hier de oorzaak van. De gemeente laveert tussen het te koesteren toerismebelang en onze toekomstige energiehuishouding.

Er is plaats voor zonneweiden op een strook weilanden west van de N9 van Schoorldam tot Koedijk, in de Sammerpolder en als zonnedaken boven enkele grote parkeerplaatsen.
De in een hoek in rijen opgestelde zonnecollectoren moeten de bestaande ruimtelijke structuur van het land volgen, zoals slootjes. Zo denkt men het ruilverkavelingseffect te voorkomen. Bij de randen van het gebied kunnen bredere of smallere al of niet begroeide bufferstroken worden aangehouden. Uitgewerkte voorbeelden hoe de installaties in het landschap zouden worden geplaatst, moesten een beeld aan de voorbijganger geven. De zonneweiden worden nooit hoger dan 1,5 m (dat is iets hoger dan de bekende polderhekken). Het getoonde beeld was enerzijds wat men ziet als men over de Bergerweg het dorp benadert (alleen een bosschage) en anderzijds rijen al of niet glanzende obstakels vanaf de N9 of vanaf de Heilooër Zeeweg.

De deelnemers hebben tijdens de presentatie via het handje korte vragen en berichtjes kunnen sturen en later via mentimeter.com antwoorden op vragen en een beetje commentaar kunnen geven. Enkelen hebben ook direct mondeling korte vragen en opmerkingen kunnen maken. Maar een echte discussie werd niet toegestaan, zoals de eigenaren van de Sammerpolder hebben gemerkt.

Dat laatste is ook de echte makke van het RES-proces, zeker sinds de zoom- of teams-sessies. Dat zie je aan de verwerking van alle private en publieke commentaren op eerdere informatie van de RES-NHN-organisatie. Het resultaat lijkt op de manier waarop onze overheden bezwaren verwerken: door het geschrevene op te knippen in kleine stukjes en die apart en gezamenlijk te beantwoorden. Dit is geen gedachtenontwikkeling en -vorming, maar (iets overdreven gesteld) de manier om het eigen plan door te voeren. De enigen die echt iets te zeggen krijgen, zijn de grote organisaties, als LTO, HHNH, natuurclubs en gemeenten.

De vraag is niet of er een andere manier is om in 2030 te voldoen aan de oekaze van de rijksoverheid om 35 TWh energie op het platteland duurzaam op te wekken. Van bovenaf is het land opgedeeld in 30 regio´s. Onze gemeente valt in Noord-Holland Noord. Dat gebied is in drieën gedeeld: Deelregio West-Friesland, Deelregio Kop van Noord-Holland en Deelregio Alkmaar (met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Castricum, Heiloo, Uitgeest en Bergen). De vraag is hoe elke gemeente z´n publieke bestaansrecht helpt met de aantasting door ‘zon en wind’ van dat bestaansrecht. In het geval van Bergen kan er eigenlijk niks.

Wouter Hubers


Voorstel College van B en W om de fietsers op de Laanweg Schoorl voorrang te ontnemen.

Het College van B&W wil nog steeds  de rechtuit rijdende fietsers op de Laanweg te Schoorl de voorrang ontnemen bij de kruising Sportlaan. De Fietsersbond is verbaasd hierover, omdat de gemeenteraad op 7 november 2019 had besloten, dat de fietsers vanaf Schoorldam naar het Klimduin voorrang moeten houden.

Zoals bekend hebben we al lang een meningsverschil met de gemeente over het uit de voorrang halen van fietsers op de Hoflaan naar de Eeuwigelaan te Bergen bij de kruising Komlaan. Ook het voorstel over de kruising Schoorl gaat uit van voorrang van auto’s, omdat auto’s soepel van en naar de parkeerplaatsen aan de Sportlaan moeten rijden.

De route Damweg – Laanweg te Schoorl is onderdeel van het hoofdfietsnetwerk. Op de kruising Laanweg – Sportlaan blijken de meeste fietsers rechtuit van en naar het Klimduin te rijden. Het College analyseert de fietsbewegingen niet en benoemt niet het nut om fietsers te laten doorrijden; fietsen zonder stoppen op hoofdroutes geeft fietsers veel gemak en bevordert het fietsverkeer. In het Fietsbeleidsplan uit 2016 stelt de gemeente zelf: “zij wil stimuleren, dat ritten binnen de kernen per fiets worden afgelegd in plaats van met de auto”; een terecht doel, maar het College doet daar niets mee.

Fietsen als activiteit bevorderen zou gunstig zijn voor de gezondheid, het zich zelfstandig kunnen verplaatsen voor alle leeftijden en voor efficiënt ruimtegebruik.

De gemeente heeft klimaatambities, maar het College vertaalt dit niet naar een fietsvriendelijke oplossing voor dit kruispunt en formuleert een schijntegenstelling tussen doorstroming en veiligheid van fietsers. Het College heeft iet gereageerd op voorstellen om de oversteek veiliger te maken.

Tevens houdt zij vast aan de Sportlaan als 50 km-weg, terwijl ombouw van het kruispunt en van de hele Sportlaan tot 30 km-zone veiliger is. Niet voor niets wil de Tweede Kamer, dat 30 km/uur de norm wordt binnen de bebouwde kom. Het College negeert dit.

Het voorstel voor de kruising wordt op 14 januari besproken in de raadscommissie van de gemeente Bergen.

Fietsersbond Bergen


ERVARINGEN MET VIER JAAR PARTICIPATIE IN BERGEN NH

Bewoners worden in de gemeentekrant opgeroepen om te participeren: “Participatie, denk en doe mee!” De afgelopen jaren zijn wij als bewoners op eigen initiatief betrokken geweest bij drie cases in de gemeente Bergen. Deze betroffen:

  • Het onderhoudsplan voor de Nesdijk tussen Meerweg en Lijtweg.
  • De vernieuwing en verbreding van het fietspad Paddenpad en de aanleg van een vrijliggend voetpad in een Natura2000-gebied.
  • Ons bezwaar en beroep tegen een omgevingsvergunning van een buurman die niet bouwde overeenkomstig de vergunning en openbare ruimte confisqueerde ten koste van openbare parkeerplaatsen.

Onze ervaringen met vier jaar participatie hebben we als Raadsadres aangeboden en sluit naadloos op het ‘Bewonersmanifest’.  Wij moeten helaas zeven pijnlijke conclusies trekken:

  1. De gemeente heeft nog steeds geen goed systeem van voortgangsbewaking van ingekomen brieven. Omdat onze brieven in de onderste ambtelijke bureaula verdwenen is ons eerste actiejaar een verloren jaar geweest.
  2. De gemeente neemt initiatieven van haar burgers totaal niet serieus. Om het overleg over de Nesdijk kracht bij te zetten hebben we zelfs een vereniging opgericht. Wij hebben in totaal 9 brochures uitgebracht met bewonersinitiatieven. Het heeft allemaal niet mogen baten.

Tegen de omgevingsvergunning Paddenpad hebben we een bezwaar ingediend met ruim 100 handtekeningen.  De gemeente heeft vervolgens de Omgevingsvergunning ingetrokken. Niet  vanwege onze inhoudelijke bezwaren maar om procedurele redenen: geen overleg gevoerd met  betrokkenen.  In de door de gemeente georganiseerde dubieuze enquête wordt bewust verzuimd om handhaven van de bestaande situatie als keuzeoptie mee te nemen. Vervolgens komt de gemeente  terug met het oude plan.

  1. De gemeente communiceert slecht met haar burgers. Als er al overleg plaatsvindt dan is dat niet open. Afsprakenlijstjes worden niet of pas na veel aandringen gemaakt. Wij krijgen geen inzicht in het ambtelijk advies aan de wethouder. Eind 2018 hebben wij zelfs het vertrouwen in de gebiedsregisseur moeten opzeggen: ‘niet eerlijk, niet transparant, vooringenomen, trainerend, conservatief en de bewoners niet serieus nemend’.
  2. De gemeente houdt zich niet aan gemaakte afspraken (onbetrouwbaar!).
  3. De huidige gemeentevisie (de gemeente is overtuigd van haar eigen gelijk, de gemeente ‘zendt’ en burgers ‘ontvangen’) moet hoog nodig op de schop en worden omgedraaid. De gemeente heeft sinds de invoering van de BUCH onvoldoende gebiedskennis, geen historische archiefkennis èn maakt geen gebruik  van de know-how van haar inwoners.
  4. In geval van een ‘derden-bezwaarschrift’ tegen een omgevingsvergunning worden persoonsgegevens van bezwaarden niet beschermd. Bezwaarden worden als regel niet-ontvankelijk verklaard ook al hebben zij een direct eigen belang en is ook het gemeentelijk belang in het geding.

De gemeente hanteert eigen (niet wettelijke) criteria!

  1. Ofschoon de bestuurscoalitie deze nota bene zelf als kernwaarden in 2018 had geformuleerd is de

gemeente nog steeds niet: “innovatief, open, eerlijk, interactief, transparant” en stelt zij  haar  inwoners absoluut niet centraal.

Tot slot:

Onze ervaringen zijn helaas geen aanbeveling om je als burger enthousiast in te zetten voor het gemeentelijk belang. Wij denken dat niet alleen de bestuurlijke cultuur maar ook de ambtelijke cultuur dringend structureel moet veranderen! Wij hopen dat onze ervaringen kunnen bijdragen om het ‘meedoen aan participatie’ weer zin te geven. Het gemeentebestuur is nu aan zet om de condities te verbeteren.

Hans Epskamp en Aad de Jong


Allerliefste mensen van de Flessenpost,

Ik ben jullie enorm dankbaar. Via jullie platform is er een droomhuisje in Bergen naar me toe gekomen. Zo geweldig! Het gaat woorden voorbij.
Dankjulliewel – !
Liefs,
Annet

Geachte redactie,

Graag wil ik even reageren op t stuk geschreven door de heer Gerrit Mollema over “GRIJZE DOFFERS”. Ik vind dat een schandalige oneerbiedige uitspraak! Die mensen hebben hun hele leven hard gewerkt. Vaak fulltime en 45 jaren lang! Door hen is Bergen een rijke gemeente. En zij hebben nu recht op rust in een prachtige omgeving! Ik verwacht echt excuses van u. En bent uzelf ook al niet aardig grijs? Nou, ik hoop samen met die grijze doffers nog lang te mogen genieten van t mooie Bergen. R E S P E C T voor hen!!! En dat we veilig door deze nare Corona tijd mogen komen. Corona waart vreselijk rond in ons mooie Bergen, zoals u wel zult weten. Dus pas ook maar op Gerrit Mollema! Sterkte allemaal! Groet, P. De Gooijer.

Toen ik de cartoon van Ruben Oppenheimer tegenkwam in de NRC onlangs dacht ik al: briljant!  Een betere manier om de domheid van de virusgekkies aan de kaak te stellen is er niet.  Maar ik moet zeggen: het stukje van de redactie van de Flessenpost bij die cartoon mag er ook zijn.  Als je na het zien van deze cartoon en het lezen van dit stukje nog steeds in complotten gelooft, moet je wel heel erg dom zijn.
Met vriendelijke groet,
Robert Rehm

Deze gemeente luistert niet…

De gemeente wil het Paddenpad vernieuwen. Ze wil het fietspad 30 cm breder maken en ernaast een wandelpad aanleggen. Zodra het eerste voornemen in de krant stond (maart 2019) hebben wij als betrokken omwonenden ertegen geprotesteerd. Maanden later bleek dat de gemeente denkt dat het pad onveilig is, er zitten barsten in en het zou te smal zijn.

Het Paddenpad loopt door een waardevol en gevoelig recreatiegebied (Natura 2000!), de overgang van het Meerwijkbos naar de Damlanderpolder, een open en ruim landschap. Naast het 270 cm brede fietspad zijn er meerdere olifantenpaadjes in het weidegebied gekomen. Als geheel is het “shared space”, alle soorten gebruikers tref je er aan: gewone en snelle fietsers, wandelaars (vaak met een hond), rustzoekers, spelende kinderen. Zoals dat gaat bij shared space moet iedereen zich aanpassen en op elkaar letten. Dat gaat altijd goed.

Het plan met een apart fiets- en wandelpad verstoort het hier geleidelijk ontstane shared space-gebruik. Wij hebben daarom direct gesteld dat de gemeentelijke oplossing om een enquête te houden, waarin 3 mogelijkheden werden voorgelegd[1], uitgebreid diende te worden met een vierde mogelijkheid, namelijk de situatie houden zoals die is. Die is namelijk niet onveilig. Daarbij komt dat de uitleg in de enquête buitengewoon kort door de bocht direct aanstuurde in de door de gemeente gewenste richting.

Wij betreuren deze gang van zaken. Wij willen dat de gemeente het plan terugtrekt en samen met een Klankbordgroep deze zaak opnieuw bekijkt.

Hans Epskamp, Annelies de Waard, Pieter Hoogcarspel, Frits David Zeiler, Wouter Hubers


Dat de heer Valkering niet in ziet dat als Aldi op het terrein van Scholtens groothandel komt, een grote strop voor Deen en Albert Hein wordt. Het lijkt mij als leek dat de twee genoemde bedrijven ook graag op het terrein van Scholtens zouden willen zitten met de mogelijkheid van woningbouw. Dit zijn nou echt oplossingen waar niemand op zit te wachten. De heer Valkering kan beter zijn tijd besteden voor goedkopere woningbouw in Bergen. Wat te denken van open begroting als de opdracht aan de bouwer wordt verleend. Wij als bewoners van Bergen willen graag
weten wat er voor de grond gevraagd en betaald wordt. Neem de BSV velden, van wie is die grond en wat heeft het gekost en wat betalen de ondernemingen er voor die het project gaan aannemen. Als dat kan dan zijn de mensen die onze belangen moeten verdedigen goed in de weer.

Henk Botman.


Waar komt dit hinderlijk geluid vandaan?

Wie kan mij informatie geven over het volgende: Ik woon vlakbij de Vrije School aan de Pr. Hendriklaan in Bergen. Al maanden hoor ik overdag en in de avond/nacht een zoem/bromgeluid. Dat zwelt aan en neemt weer af, dan is het weer een poosje stil en dan komt het weer. Ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Meerdere bewoners horen het ook maar weten ook niet waar het vandaan komt. Heel irritant want ik word hier vooral ‘s nachts wakker van. Ik hoop dat dit mysterie opgelost wordt en ik weer rustig door kan slapen. Voor de duidelijkheid; het komt niet bij de Vrije School vandaan.

[email protected]


Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 24 september bespreekt u de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord. In navolging van onze brief van 6 september willen wij u graag enkele recente ontwikkelingen ter overweging meegeven.

1) meerdere gemeenteraden in de Regio Alkmaar hebben zoekgebieden geschrapt

Tijdens de behandeling in diverse omliggende gemeenteraden zijn “wensen en bedenkingen” ingediend, waardoor waarschijnlijk alsnog een aantal zoekgebieden van de kaart worden gehaald. Zo heeft Langedijk een negatief advies gegeven over windturbines aan de rand van het Geestmerambacht en de Waarddijk, heeft het college van Uitgeest al meerdere zoekgebieden teruggetrokken, en is ook Heerhugowaard in principe geen voorstander van windturbines. Ook in Castricum en Alkmaar heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de zoekgebieden in waardevolle landschappen.

Nu er hoogstwaarschijnlijk meerdere zoeklocaties voor windturbines, en zonnevelden, gaan afgevallen, dient er binnen de Regio Alkmaar alsnog naar de hoogte van het bod te worden gekeken, dan wel nieuwe zoekgebieden te worden aangewezen. Er van uitgaande dat het bod even hoog blijft, komt het noordelijk deel van de Schermer hopelijk opnieuw als zoekgebied in beeld.

Tijdens de behandeling in de Gemeenteraad van Alkmaar werden enerzijds enigszins ironisch de omliggende gemeenten bedankt voor het grotendeels op zich nemen van de taakstelling. Anderzijds werd ook aangegeven dat er opnieuw naar de zoekgebieden in Alkmaar moet worden gekeken, indien er elders in de Regio zoekgebieden afvallen.

De gemeente Bergen levert relatief gezien al een grote bijdrage aan het totale bod van de regio Alkmaar. Wij kunnen ons voorstellen dat de “wensen en bedenkingen” van de andere gemeenten aanleiding zijn om hier voorwaarden aan te stellen. Indien er naar nieuwe zoekgebieden moet worden gezocht, lijkt ons dit een geschikt moment om opnieuw naar de ruimtelijke kwaliteit van de gehele Regio te kijken, in combinatie met de voorkeur van de bewoners voor het scenario “landschappelijke kwaliteit als troef”.

2) Overgangen tussen duin en polder zijn zeer waardevol

De Stichting Duinbehoud heeft onlangs een “Visie op de Binnenduinrand van Noord- Kennemerland” gepresenteerd. Uit deze visie blijkt dat vooral de overgangen van duin naar polder zeer waardevol zijn. Onderstaande kaart laat zien dat er nog maar een beperkt aantal “doorkijkjes” of zichtlijnen over zijn.

Indien het voorstel van het college wordt overgenomen om de gebieden rond de kernen aan te wijzen als zoekgebied, lopen juist deze schaarse open plekken gevaar om alsnog met zonnepanelen te worden bebouwd. Wij willen u dan ook opnieuw vragen om de percelen direct grenzend aan de duinen, en tussen de kernen, niet aan te wijzen als zoekgebied voor zonnepanelen.

3) Vliegveld Bergen als zoeklocatie voor zon maakt keuzevrijheid groter

Uit de beantwoording van de wethouder begrijpen wij dat het bod van Bergen bestaat uit 5 windturbines, 7,3 hectare zonnepanelen op daken, en 5,2 hectare zonnepanelen op land. Er is in vergelijking met andere gemeenten dus vooral gekozen voor windenergie. Al eerder hebben wij aangegeven dat het grondgebied van de gemeente Bergen naar onze opvatting niet geschikt is voor de plaatsing van windturbines.

Wij hopen dat het alsnog mogelijk is om een nieuwe afweging te maken tussen zonnevelden en windturbines. Door het Vliegveld Bergen als zoekgebied voor zon toe te voegen, kan een eventuele verschuiving van een windturbine naar zonnevelden mogelijk worden gemaakt.

4) Voer nu het debat over omvang van de windturbines

Nu het bod van Bergen vooral uit 5 windturbines bestaat, is het relevant om te weten hoe hoog deze turbines worden. Naar wij begrijpen, gaat men in de RES uit van “hedendaagse” windturbines. In de praktijk gaat het dan om windturbines van 175 meter hoog, met een vermogen van ongeveer 3,5 mw. Dergelijke turbines dienen van een rood waarschuwingslicht te worden voorzien, en zijn bovendien ruim drie keer zo hoog als het hoogste punt van de Schoorlse duinen.

In meerdere RES-regio’s zijn regels afgesproken over de maximale hoogte van de turbines. Deze discussie wordt tot nu toe in Noord-Holland Noord niet gevoerd. Wij kunnen ons voorstellen dat windturbines van het “maatje Wieringermeer”, met bijbehorende knipperende verlichting, volgens de raad niet gewenst zijn op minder dan twee kilometer van de duinen.

Dergelijke turbines dienen bovendien ver uit elkaar te staan. De afstand van Zijpersluis tot Schoorldam is minder dan 3 kilometer. Rekening houdend met de 600-metergrens tot bebouwing, blijft er weinig ruimte over voor grote turbines. Indien er voor kleinere turbines wordt gekozen, is het makkelijker om deze door zonnevelden te vervangen.

Wij hopen dan ook dat u er voor kiest om de wenselijkheid van windturbines bij de Zijpersluis pas te beoordelen wanneer duidelijk is hoe hoog deze turbines worden, waarna de vraag kan worden beantwoord of zonnevelden een vergelijkbare hoeveelheid energie kunnen opwekken.

Met vriendelijke groet,

mede namens Landschap Noord-Holland, en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland,

Willem Hellevoort

Provinciaal ambassadeur Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten


Bezwaarschriften tegen kap Dr van Steijnbos in natuurgebied Schoorlse Duinen

Bewoners vertegenwoordigd door de Groeter natuurbeschermingsstichting Duinbes en een Schoorlse bewonersvereniging hebben bij gemeente Bergen bezwaar aangetekend tegen de door de gemeente Bergen verleende kapvergunning aan Staatsbosbeheer. Het gebied omvat 7,6 hectare bos, vergelijkbaar met circa 11 voetbalvelden. Er komt geen bos voor terug. Staatsbosbeheer wil de grond, onder de noemer van natuurherstel, laten verworden tot stuifduinen. De Schoorlse dennenbossen zijn rond 1876 geplant om de dorpen achter de duinen te beschermen tegen wind en zand.
De bossen vertegenwoordigen een belangrijke waarde voor de dieren en de natuur die erin en erom leven, en niet in de laatste plaats voor de omwonenden en de gasten aan onze schone Schoorlse duinen. Miljoenen toeristen genieten jaarlijks van de talrijke bossen in de duinen. De hoorzitting, waarop de beide bezwaarschriften worden behandeld vindt op 14 september 2020 plaats bij de gemeente Bergen.


Oproep: Stop de groei van de halsbandparkieten

Ik word er zo langzamerhand horendol van en wat blijkt, ik ben lang niet de enige. Daarmee doel ik op de ergernis door zeer luidruchtig schreeuwende groene halsbandparkieten die inmiddels in groten getale in onze leefomgeving rondvliegen. Vorig jaar nog slecht een aantal, dat was nog wel te doen. Maar dit jaar zijn het er heel veel. En ze schreeuwen er flink op los. Van zonsopgang tot zonsondergang, het houdt gewoon niet op.

Halsbandparkieten zijn felgroene papegaai-achtigen die oorspronkelijk uit Zuid-Azië en Centraal-Afrika komen. Ze zijn naar Nederland gekomen als kooi- en volièrevogel en door zijn uitzetting en ontsnapping in het wild terecht gekomen.
De parkieten zijn te vinden in boomgaarden, parken en tuinen. De halsbandparkiet broedt in holen van oude bomen, zoals nestelholten van spechten, uilen en boomklevers en soms zelfs vleermuizen.

Ze hebben een voornamelijk plantaardig dieet, met vruchten, zaden, scheuten en knoppen van bomen en struiken. En omdat ze van knagen houden, is er in het voorjaar geen jonge tak of knop voor ze veilig. Ook knagen ze zelf holtes in bomen, waarbij ze soms een deel van de boom slopen. Ze zijn zelfs in staat nestkastjes zodanig met hun snavel te bewerken dat zij hierin kunnen broeden. Op den duur bedreigen deze luidruchtige vogels onze inheemse flora en fauna.

Veel halsbandparkieten komen alleen de winter door dankzij het bijvoeren door mensen. Ik zou dan ook een dringende oproep willen doen om het vogelvoer (ongebrande pinda’s e.d.) niet toegankelijk te maken voor deze groene ‘ratten’. Laten het er alsjeblieft geen tienduizenden worden!

Schrijver is bij de redactie bekend.


Geachte redactie Flessenpost

Stichting Duinbehoud hoopt op weloverwogen besluiten van de (kust)gemeenten, maar over de kustveiligheid gaat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Heerhugowaard. Deze overheidsinstantie zal als beheerder van de kustlijn zijn visie en toestemming/vergunning moeten geven! Het standpunt van het Hoogheemraadschap in deze heb ik nog niet vernomen. Misschien kunt u als redactie hier naar informeren en in een volgend flesje op terug komen?

Ik ben benieuwd hoe het Hoogheemraadschap op de Ministeriële beslissing zal reageren. Het doorkruist zonder meer hun (strenge) handhavingsbeleid ten aanzien van strandpaviljoenhouders. Zij menen overigens om dezelfde reden als Duinbehoud, dat (de meeste) paviljoens ieder jaar moeten worden verwijderd uit oogpunt van kustveiligheid.

Met vriendelijke groet,

Ariën Starrenburg, enthousiast lezer Flessenpost!!!!!


Sinds 1937 woon ik in Bergen. Sinds dien is er veel verandert.In mijn jongensjaren was ik bij de Harmonie. Ik herinner mij een groot schilderij in het Harmoniegebouw, bevattende een oorkonde van de Heer Jacob van Reenen waarop werd bepaalt, de schenking van het gebouw, met de voorwaarde dat het nooit mag worden vervreemd aan derden. Het moet altijd in het bezit blijven van Bergens Harmonie. Het hing naast de deur nar de zaal.
Waar is dat gebleven ? Ik heb diverse personen gevraagd maar niemand weet hier iets van. Waaris dat gebleven.
Piet Baltus


Onderwerp: Rabobank Bergen n.h. dicht.

Beste ledenraadsleden, bestuur, Raad van commissarissen, Raad van Bestuur.

De voorspelling die Willem deed in zijn brief van 8-10-2018, 2 jaar geleden, is uitgekomen en waarheid geworden, het kantoor op de Breelaan in Bergen is dicht.

Argumentatie: digitalisering.

In de statuten van de Rabobank staat: “Wij zijn een bank zonder winstoogmerk”.

Haal die zin er maar uit, want dat slaat helemaal nergens op, in 2018 boekte U een netto winst van € 3000.000.000,– .

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wil niet alleen zeggen dat je goed moet omgaan met je medewerkers maar ook met je klanten, o.a. de zorgplicht. Die krijgen echter via hun computer een mailtje, zonder enige vorm van info vooraf, Bergen is dicht, de deur blijft voortaan gesloten voor alle klanten.

“Je hoeft mensen niet fysiek te ontmoeten om ze toch goed te kunnen helpen”, schrijft de Rabobank vandaag in de krant.

Als er een ding is welke vandaag de dag in deze coronatijd is bewezen, dat is dat mensen, U ook, juist fysiek contact enorm hebben gemist de afgelopen 4 maanden. Daarin heeft ook een bank een grote verantwoordelijkheid, het fysieke contact met medewerkers (sters) is juist essentieel voor het welzijn van mensen in je naaste omgeving. U gooit het met een simpele mail zo overboord, uit oogpunt van kostenbesparing, want er is geen een ander rationeel argument voor te bedenken.

Het zal echter voor de vele ouderen in ons dorp, 59% is ouder dan 60 jaar, voor grote problemen zorgen, als zij naar Alkmaar, Castricum of Langedijk moeten en het lijkt mij dat dat het laatste is wat U nastreeft.

In het plaatselijke maatschappelijk verkeer doet de Rabobank niet anders als fysiek mensen betrekken bij allerlei verenigingen en organisaties en ondersteuning met donaties en maakt daar ook reclame voor met allerlei slogans, “Growing a Better World Together”.

Het magazine met de naam “Dichterbij” kunt U voortaan beter veranderen in “Verder weg”, dat is meer toepasselijk na deze berichtgeving.

Mijn verzoek aan U is, kom terug op dit onzinnige besluit en herstel het vertrouwen in de bank, want die is bij mij gedaald tot onder het nulpunt.

Ondergetekende is al 60 jaar klant bij de Rabobank, m’n echtgenote 72 jaar.

In afwachting van uw antwoorden, van de ledenraad, en de directie, verblijf ik met vriendelijke groeten,

Willem Beemsterboer.


Er worden weer een hoop plannen genoemd nieuwbouw oost Bergen en zo,
MAAR WEER NIETS OVER DE VOORTGANG VAN HET HERBOUWEN VAN ZWEMBAD DE BEECK !
Dit is toch weer om moedeloos van te worden.
Een dorp vol ouderen die gezond willen blijven en geen zwembad.
Elk gehucht heeft een bad.
Het  duurt veel te lang.

Ruud Klaver


Sinds 8 dagen 26 nieuwe Corona besmettingen in Bergen. Dat is écht heel veel. Waar komen ze vandaan? Als inwoners zouden we dat graag weten, zodat we er eventueel rekening mee kunnen houden.
Vriendelijke groet,
Lieneke Luijckx
Red: Een zeer terechte vraag Lieneke. Burgemeester Rehwinkel geeft daar deze week antwoord op.

Beste Flessenpostredactie,

Mijn advertentie waarin ik een begeleidster zoek voor mijn vriendin met alzheimer heeft succes gehad. Ik kreeg 3 reacties, waarvan een mij alle hoop geef. We zullen een afspraak maken en ik heb goede hoop. Hartelijk dank, ik ben er heel gelukkig mee en de advertentie kan nu wel weer geschrapt worden.

(De flessenpost is mij heel dierbaar) Hartelijke groet van een mantelzorger die geholpen gaat worden.

Frances Meijssen

Red: Fijn om te lezen Frances


Ik wandel veel door ons dorp. Het valt mij op  dat de schoolpleinen van een paar scholen er zeer onverzorgd bijliggen. Misschien een idee om met een paar leerkrachten/vrijwilligers een “opschoonmiddag” te organiseren?

Trees Smulders


Ouders houd uw pubers en jongeren binnen….. durf te begrenzen!

Met grote verbazing heb ik de afgelopen dagen moeten constateren dat ook in Bergen de regels omtrent samenscholing door de jongeren niet serieus genomen worden.
Groepjes jongeren en/ of vrienden samenscholend aan de rand van het bos, verliefde stelletjes in het bos, vriendinnen lachend voor de camera met koppies bij elkaar, samen op de fiets/ scooter, volle auto’s met lachende jongeren of naast elkaar hardlopend ……. druk met elkaar zonder enige afstand te bewaren!
Ik begrijp niet waarom ouders hun kinderen niet binnen houden! Nee het is geen leuke tijd, nee dit wil niemand!
Maar denk aan de ouderen die verplicht in hun isolement zitten! Waarom zouden wij dat niet kunnen opbrengen. Wellicht kunnen we zodoende een totale lockdown voorkomen.
Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt (ook qua opvoeden en begrenzen van onze kinderen) en iedereen doet wat hij kan en laat wat hij kan…..dan is er misschien over enkele weken weer licht aan de horizon!


08:45 uur bel ik de gemeente..!! Want mijn terugbel verzoeken werden uiteraard niet gehonoreerd.  Maar dit keer wel doorgeschakeld naar een dame die bevoegd is!!
Van de 5 terugbel verzoeken, had zij er 1 (naar haar zeggen) ontvangen, en het onderwerp /problematiek was geheel nieuw???
Terwijl de dames in de frontlinie er al redelijk klaar mee aan het raken waren. want ik was
(wat u niet zal verbazen) niet de enige die geregeld aan het bellen was.
Zij moesten als kanonnenvlees de emmers ongenoegen incasseren….!!!!
Voor de “bevoegde” dame was het sub nieuw
En de casus moet eerst even met de persoon die dit in de portefeuille heeft worden besproken. Zonder enige vorm van communicatie zijn de vergunningen van 150,- naar 300,- gegaan en als je 40 vergunning afneemt is dat mijn inziens veel geld, daar mag best arbeid voor geleverd worden, was mijn eind pleidooi!!
“ ik bel u vandaag terug” was haar antwoordt.

Gezien mijn ervaring heb ik de wekker in mijn iPhone gezet om 15:30 uur…
4 minuten voor het verstrijken der tijd gaat de telefoon.
Als hotelier heb ik gestreden voor mijn gasten
En dit keer kwam ik als winnaar uit de strijd!
23 parkeerboetes worden geseponeerd!

Nu even terugtrekken, de messen slijpen en langzaam voorbereiden op het volgende wat de gemeente gaat verzinnen.

Marc van de Pas


Hierbij een suggestie aangaande het fietspad aan de eeuwigelaan, er lijkt erop dat weinig mensen een fietspad aan beide zijdes van de Eeuwigelaan willen,een voetpad moet er gezien de veiligheid eigenlijk wel blijven. Blijft er 1 mogelijkheid over: de oude spoorbaan van Bello, bij de Sparrenlaan een fietspad een klein stukje het bos in en da via de route van Bello,achter de Eeuwigelaan langs, aansluitend op de Zeeweg naar Bergen aan Zee, veilig fietsen en er hoeft verder niets gekapt of omgelegd te worden.
Het Bellopad?
M vr gr C.Koopman


Energietransitie en Omgevingswet: wat we er in Bergen van merken

De gemeente Bergen is begonnen aan de belangrijkste bestuurlijke problemen van dit moment: hoe pakken we de energietransitie aan en hoe implementeren we de omgevingswet? De procedures zijn gegeven, ze zijn door hogere overheden gemaakt.

Hoe is de gemeente begonnen? Het korte antwoord: heel voorzichtig en heel ambtelijk.

De veranderingen die op energiegebied op ons af komen zijn het meest ingrijpend en het meest ongewis. De gemeente maakt al een tijdje reclame voor huisisolatie en heeft onlangs de eerste stap gezet op informatie aan de bevolking op dorpsgerichte avonden. Daarnaast doet de gemeente mee met de Regionale Energie Strategie (de RES). Dit is een nationaal programma dat in 30 regio´s de ruimtelijke verkenning uitvoert voor de opwekkings­mogelijkheden van elektriciteit uit wind en zonneweiden op ons platteland. De landelijke bijdrage aan onze energiebehoefte zal in 2030 tenminste 35 TWh moeten zijn. In Noord-Holland bevinden zich 2 regio´s, Bergen zit in de noordelijke. In februari vond de eerste bijeenkomst plaats waar een 60-tal bewoners/betrokkenen geïnformeerd werd en commentaar mocht geven op 3 (soms extreme) mogelijkheden voor plaatsing van windmolens en zonneweiden buiten de dorpskernen. Er volgen meer bijeenkomsten. De eerste reacties wezen in dezelfde richting: ga alsjeblieft voorzichtig om met het platteland (polders, dijkjes en sloten, bossen en duinen). Onze gemeente is gebaat bij stilte en ruimte en is sterk gericht op het tourisme. Het regiem van Natura 2000 is een belangrijke waarborg voor bescheidenheid. Er komen geen windmolens in/op het Duinreservaat. Maar de rijksoverheid heeft wel een landelijk doel klaargezet….

De veranderingen door de Omgevingswet zijn anders van aard: hier het gaat om de omzetting van alle regels op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu in nieuwe regels die een bezuiniging mogelijk maken door de verantwoordelijkheden op deze gebieden nog meer bij de initatiefnemers te leggen. Je krijgt in het vervolg een omgevingsvergunning als je voldaan hebt aan alle voorschriften en regels, dat gebeurt door afvinken en duurt maximaal 8 weken.

De nieuwe wet brengt een nieuwe terminologie met zich mee: de structuurvisie wordt de omgevingsvisie en het bestemmingsplan wordt het omgevingsplan. In dit laatste moet gedetailleerder dan nu vastleggen wat de beperkingen moeten worden op deze gebieden of – als dat niet lukt of niet gewenst is – grotere vrijheden aan initiatiefnemers geven. De fricties hiertussen bevinden zich vooral op de terreinen van de zorg voor het milieu en voor het erfgoed. De gemeente is enigszins vrij eigen accenten te leggen. Hier ligt ook een taak voor de erfgoedorganisaties.

De gemeente is begonnen met 350 uitnodigingen voor de kern Bergen. Op de eerste avond in de Ruïnekerk kwamen ongeveer 25 personen, die een zestal stellingen voorgelegd kregen (Natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit; Wonen en voorzieningen; Welzijn en sociale omgeving; Klimaat en duurzaamheid; Verkeer, vervoer en openbare ruimte; Toerisme, recreatie en economische zaken). Elke stelling werd geïllustreerd met substellingen. Na een korte inleiding door medewerkers van de gemeente werd aan de aanwezigen gevraagd op post-in-netjes hun commentaar te geven. Hoewel de betrokken wethouder aanwezig was voor het welkomstwoord (en daarna vertrok) was het kennelijk de bedoeling dat de begeleiding van het proces door ambtenaren zou plaatsvinden. Er is geen politieke leiding.

Dat is jammer, daar de gemeente niet vanaf scretch aan dit proces begint, maar uiteraard beschikt over de voorgangers, als de Gebiedsvisie (2009), Beeldkwaliteitsplan (2008), Landschapsontwikkelingsplan (2011), Cultuurhistorische Nota Bergen (2009), Bergen Lusthof (2005). Daar is niets mee gedaan.

Het gemeentebestuur heeft er blijkbaar voor gekozen de veranderingen die op ons af komen vooralsnog in handen te leggen van medewerkers. Deze hebben ook de taak de benodigde informatie te verzamelen. Omdat veranderingsprocessen met keuzen gepaard plegen te gaan, is het de vraag of en zo ja, wanneer, het gemeentebestuur de leiding overneemt. Beide onderwerpen – zowel de energietransitie als de implementatie van de Omgevingswet – vragen om keuzen, “niet alles kan” immers. Naar onze mening zou het meer voor de hand liggen als het college van B&W voor beide onderwerpen voorzetten maakt en betrokkenheid toont.

1 maart 2020 (Wouter Hubers)

Hierbij reageer ik op het voornemen van de gemeente Bergen om Bergen aan Zee een aparte status te geven voor de verhuur van een tweede woning.
Ik woon al mijn hele leven in Bergen, waarvan drie jaar in Bergen aan Zee, van 1983 tot 1986, mijn buren zag ik twee of soms drie keer per jaar, het huis stond voor de rest van het jaar leeg, verhuren deed men toen niet.

Het dorp was dan ook van september tot april uitgestorven.
Omdat er toen in de winter te weinig bewoners waren, zijn de bakker, de slager en een kleine supermarkt uit Bergen aan Zee verdwenen. Bergen aan Zee was in de winter een spookdorp, er werd toen zowel in Bergen als in Bergen aan Zee alleen zomers verhuurd.
Nu ligt dat anders en wordt er in beide dorpen bijna het hele jaar verhuurd, de tijden zijn veranderd.
Ik wil niet dat Bergen aan Zee weer een spookdorp wordt, maar dat geld ook voor Bergen als daar de verhuur alleen nog in de zomermaanden wordt toegestaan,
Hierdoor zullen restaurants en winkels verdwijnen en wordt Bergen in de winter een spookdorp.

Ik hoop daarom dat de gemeente goed nadenkt over het voornemen om Bergen aan Zee een aparte verhuur status te geven.

Dirk Blaauboer


Beste mensen,

Ik ben gisteren benaderd door iemand die in een grote lichtgrijze
Mercedes voor mijn huis aan de Breelaan mij pannen wilde verkopen.
Aangezien ik geen pannen nodig heb ben ik daar niet op ingegaan. Thans
blijkt mij, na een tip die ik kreeg, uit internet dat al heel lang
mensen met een auto langs komen met een smoes om fantastische pannen
voor een goede prijs te verkopen. Als je
www.goedzo.com/index.php/2014/02/18/uitgekookte_oplichter raadpleegt is
te zien dat e.e.a. al heel lang gebeurd. Ik wil dit bij jullie graag
onder de aandacht brengen want er zullen mensen zijn die er wel gebruik
van maken en dan blijkt dat bij gebruik van de pannen deze helemaal uit
elkaar vallen of dat de hengsels te heet worden m.a.w. je bent opgelicht.

Met vriendelijke groet van Ed


Bomenkap ten noorden van de Zeeweg

De gemeente Bergen behandelt een onlangs gepubliceerde vergunningaanvraag voor de kap van ruim 100 bomen ten noorden van de Zeeweg. PWN is de aanvrager en de Stichting Bergen aan Zee gaat uit van de goede bedoelingen van dit bedrijf, zeker waar het om natuurbehoud/verbetering gaat. Maar of deze kap gecompenseerd wordt met de aanplant van nieuwe bomen elders wordt niet benoemd. Omdat de stichting niet overtuigd is van de duurzaamheid van deze voorgenomen kap is er bezwaar aangetekend. In de Schoorlse duinen, in beheer bij Staatsbosbeheer, is sprake van dezelfde disbalans tussen kappen en planten. Hier lijken echter de Natura 2000 belangen zwaarder te wegen.


Bestuurscultuurschaamte is voor burgemeester Mevrouw Hafkamp het woord van het jaar. Ik dacht; mevrouw Hafkamp heeft het licht gezien. Maar nadat ik het interview met haar op NPO radio 1 had gehoord bleek dat mevr. Hafkamp het woord gebruikt omdat ze “het niet meer kan uitleggen”, want “aan het college ligt het niet” en “aan de raad ligt het ook niet”.
Waar heeft mevr. Hafkamp het dan over met haar woord bestuurscultuurschaamte. Kennelijk moeten de bewoners haar geheugen opfrissen. Zie het Manifest van de 5 initiatiefgroepen. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ook verwijs ik naar het rapport van dhr Schneiders over de bestuurscultuur en het feit dat de raad een  kwariermaker heeft aangetrokken om de bestuurscultuur te verbeteren. 
De commissaris van de koning zal waarschijnlijk een interim burgemeester benoemen zolang de bestuurscultuur niet verbeterd is, en er komt ook een interim griffier.
Lijkt mij zaak om daar als burgemeester uitleg over te geven. Tenzij mevr. Hafkamp zodanig onderdeel van het systeem is dat ze het overzicht kwijt is. Waar was de burgemeester de afgelopen jaren als verbindende factor tussen de oppositie en de coalitie en tussen gemeentebestuur en inwoners?
Het vertrek van de 4 wethouders in 2 jaar bagatelliseert ze in het interview op Radio 1.
Even de feiten op een rij:
Wethouder 1 werd niet meer gedoogd door het college omdat hij zich niet hield aan de opgelegde geheimhouding.
Nr.2 werd middels een coup van Kies Lokaal  en VVD met steun van D66, CDA en BBB de laan uitgestuurd. Hij wachtte een motie van wantrouwen niet af en stapte zelf op.
Nr 3 van, nota bene, de eigen partij van mevr. Hafkamp stapte op omdat weliswaar die partij uit de coalitie stapte maar in haar afscheidsspeech wees zij nadrukkelijk op de verziekte bestuurscultuur.
Nr4 moest via de kwartiermaker horen dat hij door zijn eigen partij de VVD, niet meer gepruimd werd en hij stapte op. Waarna de VVD met oneigenlijke argumenten zijn vertrek verklaarde. Overigens een wethouder die net de complimenten van de hele raad had gekregen voor de door hem opgestelde begroting en door wie er toch een haalbaar plan voor de Beek kon worden gepresenteerd.
Hoezo geen politiek gedoe volgens mevr. Hafkamp. Je moet wel van een andere planeet komen om dat niet uit te kunnen leggen.
A.F.T van der Oord
Egmond aan den Hoef

Harry,
Chapeaux voor ‘flessenpost’,  hetzelfde voor de auteurs die daar aan bijdragen.
En ik wens u allen een gezond en voorspoedig 2020
met hartelijke groet

Gert Jan Hoogland


VVD roer kwijt?!

Het gedwongen afscheid van wethouder Jan Houtenbos illustreert volgens mij een informatiegat bij de VVD-fractie. Als er één bestuurder in onze gemeente de bestuurlijke stormen van de laatste jaren goed had doorstaan is hij dat. Bestuurders behartigen het publieke belang – natuurlijk vanuit hun eigen achtergrond, maar het eerste staat voorop. Jan Houtenbos sprak met iedereen en handelde bestuurlijk. Zijn vertrek wil zeggen dat de VVD-fractie het contact met ons dorp is kwijtgeraakt.
Wouter Hubers


Lezers met een mening: Haye van der Werf
Dit gedrag, zo’n houding zijn welhaast onvergeeflijk en worden ook niet gerechtvaardigd door de, soms kwalijke, rol van de sociale media

In het verleden heb ik u wel eens aangesproken op inhoudelijke zaken of de gebezigde politieke procedures.
Die betrokkenheid werd veelal bepaald door ontwikkelingen in één van de kernen dan wel de gang van zaken/procedures rond besluiten waar ik, ook als politicoloog en oud Raadslid, zo mijn bedenkingen bij had. Deze keer spreek ik u aan als mens en eenvoudige Bergense burger.
De aanleiding is het vertrek van Jan Houtenbos als wethouder en de gang van zaken daaromheen.

Mijn vrouw en ik bekeken het verslag op Internet en u mag weten: in eerste instantie kregen we kippenvel bij zijn afscheidsbetoog en vervolgens hebben we zelfs, aan het einde, een traan weggepinkt. Want laat ik maar helder zijn: m.i. is binnen de Bergense politiek een absoluut dieptepunt bereikt! Niet vanwege politieke besluiten, financiële tekorten, bevoordeling van kernen en/of personen dan wel foute informatie aan uw Raad.
Nee, het dieptepunt is bereikt omdat elke vorm van menselijkheid en empathie blijkt te ontbreken.

U heeft, individueel maar ook collectief, mensen beschadigd. U heeft wethouders naar huis gestuurd of het werk onmogelijk gemaakt, ambtenaren in een kwaad daglicht geplaatst door onvoldoende transparantie, oud-collega’s haast letterlijk ziek gemaakt.
U heeft ervoor gezorgd dat mensen, na jaren lidmaatschap, hun politieke partij hebben verlaten en/of de lokale politiek de rug hebben toegekeerd.
Voor zover u, als individueel Raadslid, daar niet rechtstreeks voor verantwoordelijk was stond u erbij en keek ernaar.

Na de speech van Jan Houtenbos ging u over tot de ‘orde van de dag’. Geen enkel blijk van mededogen, empathie of schrik. Dit gedrag, zo’n houding zijn welhaast onvergeeflijk en worden ook niet gerechtvaardigd door de, soms kwalijke, rol van de sociale media.
De vraag is dan ook of u in staat bent mijn vertrouwen en dat van vele anderen terug te winnen. Want laat ik ook daar maar helder over zijn. De aanstelling van een kwartiermaker, de opstelling van een ‘Focusagenda’ en de veel gebezigde houding van ‘vooruit denken’ gaan deze crisis echt niet oplossen.

De enige oplossing zal gevonden moeten worden in reflectie, schulderkenning, deemoedigheid en een publiek ‘mea culpa’ van de Raad.
Als u niet in staat bent te grote ego’s af te leggen, blijk te geven van daadwerkelijke compassie en oprechte betrokkenheid bij mensen heeft elke quasi-rationele bestuurlijke therapie geen enkele zin.

Dan moddert de Bergense politiek nog ruim twee jaar door en worden wellicht nog meer mensen beschadigd en/of teleurgesteld.
Het zou u sieren als u in een van uw volgende vergaderingen zou volstaan met één agendapunt nl. ‘Herstel van verloren vertrouwen’. Daarin geen aandacht voor externe rapporten als van de heer Bernt Schneijders, geen tussenrapportage van de ‘kwartiermaker’ of nadere invulling van de Focusagenda en al helemaal geen ruimte voor het ‘totaalprofiel’.

Maar gewoon de ruimte voor ieder Raadslid om te reflecteren op alles wat, m .b.t. de ‘menselijke maat’, is mis gegaan, de eigen rol daarin te benoemen, excuses aan te bieden en aan te geven hoe toekomstig gedrag de huidige neergang zal stoppen.
IK bedoel daarmee absoluut geen ‘Bijltjesdag’ waarin anderen u beschuldigen of het woord voeren. Het is uw gelegenheid klaarheid te scheppen en te werken aan de terugkeer van het vertrouwen.

In afwachting van uw reactie wens ik u vredige Kerstdagen en een constructief, empathisch 2020.
Met vriendelijke groet.
Drs. Haye G.H. van der Werf


Verhuur eigen woning tijdens vakantie periode

Graag geef ik mijn mening betreffende de verhuur van onze woning tijdens onze vakantie. sinds 18 jaar zijn wij inwoners van ons prachtige dorp Bergen, wat altijd al een wens van ons was ,maar zeker niet eenvoudig gezien het prijsniveau van de beschikbare woningen. tijdens de eerste jaren was het prettig dat een familielid of vrienden tijdens onze zomervakantie van maximaal 3 weken en misschien nog 1 week in het voorjaar (mei juni) op ons huis kon passen) in onze vorige woonplaats Hoorn waren wij 2 maal geconfronteerd met inbraak) en bijvoorbeeld de tuin konden bijhouden. Het bleek echter ook mogelijk ons huis te verhuren tijdens de vakantie, een prettige aanvulling op ons vakantie budget, maar meestal ging dat op aan allerlei noodzakelijk onderhoud aan de woning. Inmiddels hebben wij sinds 8 jaar een andere woning kunnen kopen, door veel zelfwerkzaamheid en klussen.

Nu ik na een werkzaam leven van 49 jaar met pensioen ben, is ons plan om juist buiten de piek vakantieweken op reis te gaan, wat naar mijn mening ook een goede spreiding geeft voor huurders van een privé woning, zodat niet iedereen in juni en juli in het dorp is ,naast alle toeristen van buiten. Een totale verhuurperiode van 6 weken daar  kunnen we best mee uit de voeten ,maar een gespreide vakantie wordt ons door de plannen van de gemeente onmogelijk gemaakt en daar willen wij graag een tegenstem laten horen!
Verder worden er zaken door elkaar heen gehaald, inderdaad zijn er mensen met die het zich kunnen veroorloven een bestaande woning aan te kopen als 2e woning puur voor de recreatie en verhuur, daar zal men andere spelregels voor moeten maken .  Het plan van het college moet dus van tafel of redelijk aangepast ! Max 6 weken verhuur prima, maar graag zelf te bepalen
Chris Duivenvoorden
Zuidlaan Bergen

Ik moet dit even kwijt

Man man man wat wordt ik er moe van. Je mag niet meer roken, niet meer drinken, niet meer dik zijn, suiker gaat in de ban net als zout.

Je mag niet meer naar de Kerstmarkt maar je moet naar de Wintermarkt waar dan ook een gender neutrale wc aanwezig moet zijn , je geen melk meer mag drinken want dat is racistisch, maar wel chocomel, glühwein uiteraard weer niet want dat bevat dan weer alcohol en dat kan dan weer niet, een hot dog kan ook niet meer, dieronvriendelijk, dus een vega burger dan maar.

Zwarte piet is helemaal uit de gratie, en zeker de pepernoten met de authentieke voc kruiden, halloween is te eng, kerstmis te katholiek, in plaats van naar het paasontbijt gaan we naar het suiker feest…

Kunnen we nog even normaal doen, gewoon ieder in z’n waarde laten? Mag ik nog wel de vlag uithangen op Koningsdag? Of beledig ik dan weer iemand? Mag ik zeggen dat een burka niet in de Nederlandse samenleving past? Net zo min als een vergiet op je hoofd?

Weet je? Nee de slavernij en onderdrukking waren niet goed. Daarom is het ook afgeschaft. Daar kunnen wij anno 2019 niets meer aan veranderen.

Fijn dat het is afgeschaft.

Zwarte piet, negerzoenen, etc. heeft daar niets mee te maken, dat is een traditie net zoals stierenvechten. Ik heb ook niets met stierenvechten zal er ook niet gaan kijken…..

Ik vind het pas leuk als de man wordt gepakt door de stier…

Maar het is een traditie…..

In China eten ze honden … Tja ik pas …

Ik hoef het niet … Maar ik hoef ook geen gemarineerde duim grote maden ….

Hier eten we koeien, varkens, kippen, konijnen en noem maar op, daar ben ik mee groot gebracht. Wil je dat niet? Prima eet jij wat anders….

Er is zat te koop. Maar laat mij alsjeblieft m,n varkenshaasje of karbonade verorberen, ik vind dat lekker, ben ook als omnivoor ter wereld gekomen.

Daar is mijn gebit en m’n maag op ingesteld. En niet tegen mij zeggen dat je niet eet voor het lekker want dat doe ik gewoon echt wel.

Dat roken ongezond is ja dat weten we inmiddels wel, maar zeggen we over 30 jaar ook …..

O,o,o, die mensen slikten die medicijnen als zoete koek? Als de dokter zegt dat het ABSOLUUT geen kwaad kan dan slikken we het toch? Net zoals de dokters zeiden dat we gerust konden roken?

Wat een gemekker over de meest idiote onderwerpen….

Een mens is een mens, een geloof maar een geloof, welke dan ook, maar laat ze hun ding doen, zolang daar niemand onrecht mee wordt aangedaan en nee die idioterie waar iedereen nu mee aan komt dragen van wat allemaal niet meer kan…

En wat te denken aan het klimaat van 3 maanden terug niemand die er aan dacht, stikstof idem dito.

Bulldozers en tractoren allen naar het Malieveld.

Een ander land die er niet aan denkt om er wat aan te doen

Nee nee ons kleine Nederland….een speld op de landkaart

die moet weer als eerste zijn….

En dat wijzen met die vinger…

Weet je… Wat jij niet wilt dat jou geschied….. Doe dat ook een ander niet…

Leven en laten leven

Zo dat moest er even uit

Marjo Johanna Visscher


Op jullie website vroegen jullie om reacties op de plannen voor het Paddenpad. Ik ben omwonende en loop vaak een rondje op het Paddenpad of ga daar zitten om van de natuur te genieten. Althans als er geen vliegtuiglawaai is, want dat is heel storend daar.Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom de gemeente het Paddenpad wil aanpakken.
Onder het mom van veiligheid wordt op allerlei plekken ingegrepen in de natuur.
Maar van leven ga je dood en niet alles is 100% veilig.
Jammer als daar weer natuur voor moet sneuvelen, want zoveel natuur is er al niet meer.
Ik vraag me ook af of er geen zinniger bestedingen voor het geld zijn: jeugdzorg? een zwembad?
met vriendelijke groet,
Marlies Vegter

Het verbreden van het Paddenpad is wel een verbetering maar lost het probleem met de wandelaars niet op. Bij het aanleggen van een apart wandelpad blijft  er weinig terrein
over. Het radicaalst is het verbieden van fietsen op het Paddenpad, waar  wij ook veel op
fietsen. De fietsers moeten dan een offer brengen.Groet. Martin


Geachte flessenpost  medewerkers,

Onze gemeenteraadsleden hebben besloten het zwembad niet te herbouwen En ze gebruiken blijkbaar liever de 10 miljoen verzekerings geld voor huizen.
Aan  1 kant  begrijp ik het wel, maar aan de andere kant is het zo, dat we een dorp vol  60 plussers hebben, die op termijn  ook niet meer zo mobiel zijn, maar nog wel lopend of rollend naar het zwembad in eigen dorp kunnen. De beste manier, met de minste inspanning is, zwemmen als je ouder wordt, en daar wordt gewoon niet aan gedacht.

Er is als reden gegeven, dat niemand meer een goede zwembad bouwer is en dat de enige die over blijft, niet op de oude fundering wil bouwen. Nou dat is logisch, deze aannemer is en blijft verantwoordelijk, dus doe de fundering op eigen kosten, in de 10 miljoen en bouw het af.
Het is een grote schande dat zo’n rijk dorp niet eens een eigen zwembad heeft
Kunt u als flessenpost niet een actie starten?
Onder het motto; WIJ WILLEN ONS ZWEMBAD TERUG !
Hoogachtend, mevr. R klaver

Red: beste mevrouw Klaver, de Flessenpost is er slechts om nieuws te melden, acties zullen vanuit de inwoners van onze gemeente BES zelf tot stand moeten komen.


Open brief aan Janina Luttik-Swart van Kies Lokaal

Beste Janina,

Museumhoeve Overslot is een burgerinitiatief van voor en door Egmonders, en dan zou je toch mogen verwachten dat we gesteund zouden worden door een partij als Kies Lokaal.

We betreuren het dat zowel jijzelf als de meeste leden van je fractie nooit de moeite hebben genomen om kennis te nemen van onze collecties, of de drukbezochte muziekoptredens te bezoeken op de zondagmiddag, waardoor wij vinden dat de fractie van Kies Lokaal geen goed beeld kan vormen van onze activiteiten.

Voor een partij die zich uitgeeft als een partij voor de burgers van de Egmonden een zeer kwalijke zaak.

Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van museumhoeve Overslot binnen het Slotkwartier. Toen wij in 1998 door de gemeente Egmond gevraagd werden om culturele activiteiten te ontwikkelen konden we ons niet voorstellen dat we zouden uitgroeien tot Museumhoeve Overslot met meer dan 10.000 bezoekers per jaar, uit de Egmonden en ver daarbuiten. De grootste publiekstrekker binnen het Slotkwartier!

Museumhoeve Overslot is ook een belangrijke slechtweer locatie binnen de Egmonden, en daarom doen we een dringend beroep op je als fractieleider van Kies Lokaal om aan Raadslid Ron  Karels  te vragen af te zien van zijn stemrecht met betrekking tot museumhoeve Overslot, vanwege zijn betrokkenheid als directeur van Museum de Broeker veiling,  dat direct op de Egmondse toeristische markt adverteert. Langs de Hoeverweg staat o.a. een groot affiche in de Duitse Taal om bezoekers Museum de Broekerveiling te laten bezoeken.

De gemeenteraad heeft indertijd duidelijk gesteld dat er draagvlak onder de bevolking moet zijn voor de door het college voorgestelde plannen. Wij hebben inmiddels meer dan 1100  handtekeningen opgehaald tegen deze plannen en voor het behoud van museumhoeve Overslot in de huidige vorm.

Daarom vragen we je dringend  om hoeve Overslot uit de plannen te halen, waarmee je een prachtig museum en culturele ontmoetingsplek behoud voor de Egmonden en de gemeente Bergen behoed voor een enorm financieel debacle.

Het spijt ons zeer dat we ons gedwongen voelen deze brief te moeten delen met de pers en de andere fracties, dit vanwege het feit dat we geen enkele reactie hebben gehad op onze eerdere brieven.

We krijgen heel veel steunbetuigingen vanuit de bevolking en hopen daarom dus ook op de steun van Kies Lokaal,

met vriendelijke groet, namens bestuur en vrijwilligers van Museumhoeve Overslot,

Fred Valkering – voorzitter

===

Geachte meneer Valkering,

Zeer verbaasd ben ik over uw brief waarin u stelt dat ik of leden van mijn fractie nooit de moeite hebben genomen om kennis te nemen van de collecties, en/of muziekoptredens. Hierbij verzeker ik u dat verschillende leden van onze fractie en ondergetekende meerdere malen Hoeve Overslot hebben bezocht en dat wij een uitstekend beeld hebben van uw activiteiten.

Ik durf met zekerheid te stellen dat ik misschien wel beter op de hoogte ben dan andere bestuurders omdat ik in de periode 2010-2012 zeer intensief ben betrokken bij de plannen voor het Slotkwartier.

Wij betreuren het dan ook dat u niet op de hoogte bent van al onze bezoekjes aan Hoeve Overslot/Slotkwartier en de tijd en energie die wij in voorliggende plannen hebben gestoken.  Ons doel is om van het Slotkwartier een mooi aantrekkelijk gebied te maken voor zowel inwoners als bezoekers.

KIES Lokaal is een partij voor alle inwoners van de gemeente Bergen en wij vinden dat het Slotkwartier een verrijking voor onze gemeente is.

Namens de fractie van KIES Lokaal

Met vriendelijke groet,

Janina Swart

Fractievoorzitter


Nieuwe Stoerheid,

Al heel lang verbaas ik me over de bestuurscultuur in Bergen.
Hoe de gemeente gerund wordt als een bedrijf. Het college als managementteam met de burgemeester als CEO. En de gemeenteraad tekent wel bij het kruisje.
Oh ja , er is ook nog een oppositie, Nou die bekijken het maar, niets mee te maken. En dan zijn er nog de inwoners die natuurlijk wat te zeggen willen hebben, Jammer dan, want die zeuren nu eenmaal en komen toch alleen op voor hun eigen belang.
Maar, zeiden ze in het formatieakkoord, we respecteren de uitspraak van de Raad van State voor wat betreft de uitspraken van de 4 hete hangijzers. Jammer dat het gemeentebestuur niet weet wat respecteren betekent.
Om die verziekte bestuurscultuur te camoufleren komt ons gemeentebestuur nu niet met Nieuw Vertrouwen maar met Nieuwe Stoerheid.
Stel je voor, niet alleen inwoners en oppositie kunnen onze plannen dwarsbomen maar ook de hogere bestuurslagen. Nou, weet je wat daar gaan we ook korte metten mee maken. Zoals we nu doen met de hete hangijzers gaan we lekker door, dan gebeurt er tenminste wat.
Let op: in de “focusagenda” van deze coalitie staat onder het kopje Parkeervoorzieningen ondergronds: “Zo spoedig mogelijk verkenning starten en geen genoegen nemen met een NEE ( ja echt, met hoofdletters!) van andere bestuurslagen.”
Nou je begrijpt het zeker wel.  Weg met de mening van Provincie en Rijk en natuurlijk met uitspraken van de Raad van State. Al is de Koning daar voorzitter van dat kan ons niets schelen.
Dat bedoel ik nu met Nieuwe Stoerheid.
Nieuw Vertrouwen werkt niet, want dan moeten de neuzen altijd dezelfde kan op staan. Dat is wel zo lastig. Dus het is voor ons nu of nooit. Nieuwe Stoerheid is de enige oplossing.
We are the Champions!
A.F.T van der Oord

Restaurant fisher

Op donderdagavond 10 oktober organiseerde Fishers restaurant in Bergen aan Zee samen met de Flessenpost een vijf gangen diner, dat verzorgd werd door topkok Remco Sterk. Vele Bergenaren waren aanwezig.
En genoten van het heerlijke menu. Er heerste een heel gezellige sfeer en Yvonne is een geweldige gastvrouw, die met haar dochter Romy en medewerkers de gasten voortreffelijk verzorgden. Tot mijn verbazing kreeg ik van “Flessenpost uit Bergen” een fles Moet et Chardon. Mijn dank hiervoor! Fishers restaurant is een aanrader! Irene Oudes


Nadat onze dochter van vijftien tot tranen toe geroerd was van de toespraak van Gretha Thunberg gisteren, en kwaad werd op onze generatie “die al dertig jaar niets deed”, hebben we besloten om haar te helpen met het voorkomen van de door het meisje op tv aangekondigde “massale uitroeiing en het verdwijnen van hele ecosystemen”.
We gaan onze dochter dus weer een toekomst geven. En de planeet vier graden afkoelen. Dat doen we als volgt:
Ze gaat voortaan op de fiets naar school, want wegbrengen met de auto kost brandstof. Natuurlijk wordt het straks winter en dan wil ze met de bus, maar zolang dat een dieselbus is, lijkt dat ons niet bevorderlijk voor het Klimaat. Nu vraagt ze natuurlijk om een elektrische fiets, maar we hebben haar de verwoestingen aan de natuur laten zien ten gevolge van de Lithiumwinning, dus het wordt gewoon trappen. Is goed voor haar, wij fietsten vroeger ook naar school.
Om alvast te wennen aan “het van het gas af moeten” hebben we de radiator in haar kamer afgekoppeld. Het daalt er nu ‘s avonds tot twaalf graden, maar in de winter zou het weleens kunnen gaan vriezen. In dat geval hebben we beloofd dat ze een extra trui, muts, maillot en handschoenen krijgt.
Om dezelfde reden hebben we afgesproken dat ze voortaan alleen een koude douche neemt. Kleding wassen doet ze voortaan zelf, met het wasbord, want de wasmachine is nu eenmaal een stroomverbruiker en de wasdroger al helemáál. Dat kan natuurlijk niet meer.
Nu we het toch over de kleding hebben, die ze nu heeft zijn allemaal synthetisch, dus gemaakt van aardolie. Maandag brengen we daarom alles naar de Kringloper. We hebben een eco-winkel gevonden waar uitsluitend kleding wordt verkocht uit ongeverfde en ongebleekte linnen, wol en jute. We denken niet dat het haar mooi staat, zelfs dat ze uitgelachen gaat worden zo kleurloos en zonder BH, maar dat is wat ze ervoor over moet hebben, voor Het Klimaat. Katoen is uit den boze, dat komt uit verre landen en er worden bestrijdingsmiddelen voor gebruikt.
We zagen zojuist op haar Instagram dat ze best kwaad is geworden. Dit was de bedoeling niet. Maar straks om 19:00 zetten we de WiFi uit en die gaat pas morgen na het avondeten weer even aan. Op die manier sparen we elektriciteit, heeft ze geen last van elektrostress en is ze totaal geïsoleerd van de buitenwereld, zodat ze zich beter op haar huiswerk kan concentreren. Om elf uur ‘s avonds halen we de stroom eraf, donker is dan echt donker. Dat scheelt een hoop CO2.
Ze gaat niet meer mee op wintersport. Ze gaat niet meer mee op welke vakantie dan ook, want onze vakantiebestemmingen zijn praktisch onbereikbaar met een fiets. Terug naar de CO2-uitstoot en voetafdruk van je overgrootouders betekent domweg dat je ook leeft zoals je overgrootouders en die hadden nooit vakantie en zelfs geen fiets.
Dan hebben we het nog niet over eten gehad. Geen CO2-afdruk betekent geen vlees, geen vis en geen gevogelte maar ook geen vleesvervangers op basis van soja (dat groeit immers waar eerst regenwoud was) en ook geen geïmporteerd voedsel, want dat heeft een negatief ecologisch effect. En absoluut geen chocolade uit Afrika, geen koffie uit Zuid-Amerika en geen thee uit Azië.
Uitsluitend nog Nederlandse aardappelen, groenten en fruit dus en alleen van de koude grond, want broeikassen draaien op verwarmingsketels, CO2 en kunstlicht. Dat is slecht voor Het Klimaat. Brood kan nog, maar boter, melk en eieren, kaas en yoghurt, kwark en room komen van kippen en koeien en die stoten CO2 uit. Geen margarine en niks meer uit de frituurpan, want dat vet is palmolie uit plantages op Borneo waar eerst regenwoud groeide. Geen ijsjes in de zomer. Geen wijn. Geen frisdrank en geen bier, die belletjes zijn immers CO2. Ze wilde wat kilo’s kwijt, nou, dat gaat lukken.
Ook gaan we alle plastic uitbannen, want dat komt uit chemische fabrieken. Ook alles van staal en aluminium moet weg. Weleens gezien wat een energie zo’n hoogoven verbruikt of een aluminiumsmelterij? En ten slotte krijgt ze geen make-up, zeep, shampoo, crème, lotion, conditioner, tandpasta en medicijnen meer en het maandverband wordt van linnen. Net als vroeger.
Op die manier willen we de massa-extinctie en het verdwijnen van hele ecosystemen tegengaan. Voor haar. Zij gelooft er in.
Olav ten Broek


Goeden middag. Flessenpost,
Vandaag op deze zonnige stranddag, heb ik me afgevraagd,
Of er goed toezicht is bij strandafgangen , i.v.m. zoveel fiets, scooter en auto verkeer. Oppassen ………geblazen !!

A.E.Biesheuvel


Afsluiting markt: Het feit dat tijdens marktdagen de kerkstraat open blijft is mij volkomen een raadsel.

A is het straatje veel te krap voor parkerende auto’s. Het zou al een stuk schelen als dat weg is. Misschien dan aankleden met wat anders zodat her geen racebaan wordt.
B het is een brok ergernis voor menigeen zowel de bewoners als de toeristen. Ik heb regelmatig bij de allerliefste op het terras gezeten en de discussie opgezet wanneer er weer te grote auto’s perse erdoor willen. De mensen begrijpen er niets van. Zo’n idillysche kern en dan dit.
Tja al was het inderdaad bij evenementen en marktdagen. Zou top zijn.
Ik denk eerder dat er meer mensen komen bij de betreffende ondernemers omdat het prettiger winkelt. Nu rijden wij althans maar om met de fiets dus dan naar ergens anders halen. Hoop dat er genoeg mensen reageren om het besluit te enthousiasmeren.  Mooi dat we mee mogen denken en reageren.
Marjon Esman
Bergen NH

Ik ben het helemaal eens met het geplaatste stukje en ik zal het nog sterker vertellen!
In Egmond aan zee heeft n groepje mensen die het nieuwe beleid te lang vinden duren een oplossing gevonden ,zodat er gehandhaaft MOET worden vooruitlopend op de nieuwe plannen.
Ze leveren verhuur huizen aan,en vragen cq eisen handhaving hier op aan.
Gemeente zegt dat ze dat dan moeten doen.
Het gaat niet om echt overlast van n buur,maar ze hebben last van de parkeer problemen,en de verstoorde leefomgeving,waar de discussie om ontstaan is.
Het doel is om weer huizen vrij te krijgen voor de bewoners,maar de huizen zijn te duur, en worden dus weer verkocht aan mensen van buiten Egmond,die zoals veel duitsers de woning n paar weken per jaar bewonen.
Ze willen geen spookdorp,maar met dit toekomstige beleid creeeren ze er juist een.
Iedereen die hier mee te maken gaat krijgen zwijgt uit angst om in de picture te komen,of zoekt naar wegen om de regels met voeten te treden.
Woonhuis mag niet recreatief verhuurt worden staat in het bestemmingsplan, en dat dit al 60 jaar oogluikend werd toegestaan maakt ook niet uit tis gewoon nu zwart,of wit.
Burgemeester heeft aangegeven bij de info avonden dat er niet gehandhaaft zal worden,maar vervolgens zegt ze op de laatste vergadering voor het zomerreces,dat belanghebbende altijd n verzoek tot handhaving kunnen doen.
Ja hoe kan je het verzinnen…….?
Ik zou nog wel veel meer kunnen vertellen,en sorry dat het bol staat van de schrijf fouten,maar het zit mij zeer hoog,dat wij deze kant op gaan,en waar je jezelf afvraagt wie in godsnaam zo n vuil spel speelt,om een verrader te zijn.
Ivm de privacy wet verteld de handhaver niet om welke belanghebbende het gaat,en dat geeft n heel raar onderbuik gevoel,en het betreft zeker al rond de 30 woningen.
Als jullie met deze info iets willen doen prima,maar deze e-mail is zeker niet geschikt om letterlijk te gebruiken sorry!

Met vriendelijke groet n betrokken,gedupeerde Egmondse


Plannen voor Het Hof

Wethouder Klaas Valkering en zijn team verdienen een dikke pluim.

Rond Het Hof is een soort interbellum ontstaan. Een relatieve rustperiode in de strijd tussen de ‘rekkelijken en preciezen. In dit geval geen godsdienststrijd, maar een conflict tussen orthodoxe natuurbeschermers én natuurliefhebbende ondernemers. De orthodoxen willen helemaal niets en de ondernemers willen levendigheid en vermaak. Daar moet dus de gulden middenweg worden gevonden.

Het grappige is dat Het Hof vroeger zelfs ‘zware industrie’ faciliteerde middels de milieuonvriendelijke houtzagerij bij de Zwarte Schuur. Het hoofdgebouw van Het (Oude) Hof (blooming) was slechts het begin van een veel groter plan. Het Oude Hof is aangelegd in 1643 in opdracht van Anthonis Studler van Zurck, makelaar in aandelen van de Oost-Indische Compagnie. Alleen het oostelijke bouwhuis, dat in de nieuwbouwplannen van Studler van Zurck was opgenomen bestaat nog.

Bedrijvigheid is er altijd geweest op en rond Het Hof en dat kun je niet zomaar terugdraaien. Er zijn milieufreaks in Bergen die het liefst paard en wagen het alleenrecht willen geven, maar dat is alleen leuk voor borrelpraat bij Het Huis met de Pilaren.

De Zwarte Schuur als filmtheater ondersteunt ons culturele leven, de Kennemer ruiters zijn een mooie combinatie van (jeugd)sport en dieren, de boerderij herbergt creatieve en spirituele ondernemers die mensen inzicht geven in het eigen gedrag en ontwikkeling.

Het Hof, als hoofgebouw, is ideaal geschikt voor kwaliteits-horeca zoals blooming die hoog in het vaandel heeft staan.

En ja, daar mag dan af en toe ook een bescheiden feestje worden gevierd.

Nee, geen festivals met dikke decibels, lachgas en rondscheurende scootertjes met schreeuwende bontkraagjes.

Kwaliteit met een grote K.

Rob van de Pas


Nieuw Vertrouwen?

De Bergense coalitiepartijen hebben Bernt Schneiders opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur.

De gemeenteraad in zijn geheel is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente inclusief de oppositiepartijen. Vreemd dat niet de gemeenteraad maar alleen de coalitiepartijen de opdracht hebben gegeven. Hieruit blijkt maar weer dat er sinds de vorige raadsperiode en het formatieakkoord niet veel veranderd is..De twee oppositiepartijen doen kennelijk niet mee bij deze opdracht.Dit is hetzelfde gedrag als voorheen waarbij de coalitiepartijen alles konden doordrukken zoals de  4 hete hangijzers. Geen kritische nog zinvolle argumenten konden daar iets aan veranderen. Om over gebrek aan inspraak maar niet te spreken. Hoezo Nieuw Vertrouwen?

Deze actie doet heel erg denken aan de bestuurscultuur van de vorige raadsperiode, waarbij de coalitiepartijen uiteindelijk door de inwoners werden afgestraft met een verlies van 4 zetels. Kennelijk is men dat al weer vergeten. En de voormailge oppositiepartijen zijn kennelijk vergeten hoe het voelt om door de coalitie buitengesloten te worden.

Ik hoop dat de heer Schneiders zo zorgvuldig zal zijn wel de gehele gemeenteraad bij zijn onderzoek te betrekken.

AF.T. van der Oord

Egmond aan den Hoef


Een andere kijk op ‘De Opstandelingen’

Deel 2

De eerste uitzending van Sophie Hilbrands programma De Opstandelingen, die over Bergen ging, was veruit het ‘spannendst’. Hoe zou het crisisoverleg over die aflevering zijn verlopen op de burelen van de gemeente Bergen? Nou, misschien wel zo:

HH: ik heb jullie bij elkaar geroepen om jullie te vertellen …ehh… te overleggen hoe we moeten reageren op dat programma De Opstandelingen. Want zo kan het niet met mij. Ik ben wel drie uur geïnterviewd en dan maken ze er dit van…

Raadslid A: Dat is …

HH: Fijn dat jullie het daarmee eens zijn. Het zou mooi zijn als er een open brief van jullie aan de inwoners zou komen met een weerwoord

Raadslid B: Nou, dat …

HH: Fijn dat jullie het daarmee eens zijn. Ik heb een gerenommeerd communicatiebureau gevraagd om die brief op te stellen.

Raadslid A: Nou, kunnen we dat …

HH: Fijn dat jullie het daarmee eens zijn. Die hebben in Amsterdam de communicatie rond de noord-zuidlijn gedaan. En nou geloven alle inwoners daar dat die veel duurder is geworden en dat de bouw ook nog eens jaren langer heeft geduurd. Knap he?

Raadslid B: Maar dat …

HH: … Duur? Jawel, maar we moesten nou eenmaal toch wat doen en jullie zelf iets laten verzinnen kan natuurlijk niet. Daarbij komt dat onze eigen communicatieadviseur wilde dat ik inhoudelijk zou reageren. Die snapt het dus niet. Vandaar …

Raadslid A: En hebben ze …

HH: Ja, een briljante strategie. We moeten de aandacht van ons afleiden en de ambtenaren erbij betrekken …

Raadslid B: O, hoe …

HH: Fijn dat jullie het daarmee eens zijn. Ze kunnen zich niet verdedigen. Ze worden bedreigd. Ze zijn bang. Dat is natuurlijk niet zo, maar ze mogen niks zeggen, dus ze kunnen dit gelukkig ook niet ontkennen… Briljant he?

Raadslid A: Dat vastgoed…

HH: Niks mis mee, we zeggen dat die panden allemaal voor weinig verkocht zijn conform ons sociaal beleid met als uitgangspunt verliesmaximalisatie.. of ehh nee.. geen winstmaximalisatie.. Zoiets… Neemt het communicatiebureau ook mee…

Raadslid A: Die brief …

HH: Die brief, die jullie dus hebben geschreven, wordt straks uitgedeeld. Het is dus echt jullie brief. Logisch dat jullie het daar dan ook mee eens zijn.

Raadslid B: En wij …

HH: Wij blijven buiten schot, want wij herkennen ons natuurlijk nergens in.

Raadslid A: maar …

HH: Dat hebben we opgelost. Er staat ook in de brief dat wij altijd klaar staan voor onze inwoners, dat we heel goed tegen kritiek kunnen, en zelfs dat wij heel af en toe een klein foutje maken. Dat is niet zo, maar dat moest er in van het communicatiebureau. Ze gaan ons trouwens ook helpen om dat MANIFEST om zeep te helpen.

Raadslid B: Komt dan…

HH: Natuurlijk komt dan alles goed. Met jullie brief hebben we een mooi slot van dit overleg. Ik ben reuze blij met jullie constructieve inbreng en jullie hartverwarmende steun. Dat deed me echt goed. Net zoals de steun van alle inwoners, burgemeesters en mensen die bij mij door de straat rijden.
Ben ik ook erg blij mee volgens het communicatiebureau…
Vergeten jullie de brief niet te ondertekenen bij het kruisje?

Raadslid B: Dus…

HH grijnst en zegt: precies. We gaan gewoon door op de ingeslagen weg.
En ze geeft zichzelf een kletsende high five.

Jan Grondhout


Helemaal mee eens (met dit artikel), het is toch belachelijk dat de gemeente vergunning geeft voor 77 recreatie woningen in onze gemeente die, verkocht worden om vervolgens het hele jaar verhuurd te worden terwijl de verhuur van inwoners aan banden worden gelegd, dit zal ons dorp geen goed doen. Rekron heeft op een of de andere manier veel invloed ,dat er meer naar deze organisatie word geluisterd dan naar de eigen burger!
Dirk Blaauboer


Beste redactie,

Het is belachelijk dat je je eigen huis niet verhuren mag .
In een plaats als bergen waar iedereen mee profiteert van de gasten
Die verblijven in bergen, de horeca en winkels ga zo maar door .
Er kan ook spraken zijn dat iemand een lange reis  wil maken en dat
Alleen kan bekostigen omdat hij of zij  hun huis gaan verhuren.
Wie bepaald er nou dat jou eigendom niet verhuurd mag worden .
Als gewoon particulier kan het ook dienen om wat te kunnen sparen
Voor later , er kunnen nog tientallen redenen zijn , een verbouwing .
Een kustplaats als bergen is enorm geliefd bij vakantiegangers .
Ik begrijp ook dat er mensen zijn die speciaal huizen kopen in bergen
Om alleen te verhuren als geldbelegging , kijk daar ben ik op tegen .
Maar de gewone man die een wat exstra geld kan gebruiken moet buiten
Schot blijven vindt ik .
Ondertussen verhuren veel Bergenaren hun huis omdat het zo een dure tijd is , en
Zij zitten wel met dit probleem in hun maag .
Ik mag hopen dat er een eind komt aan deze rare ideeën .
Ik verhuur trouwens zelf niet mijn huis , maar maak mij wel kwaad over dit onderwerp .

Hartelijke groet J Binnewijzend.


Beste redactie,

Omdat reageren op artikelen in de gemeentekrant helaas niet mogelijk is toch even een reactie naar de Flessenpost. Jammer dat de gemeentekrant dit overigens niet faciliteert.
Als je echt voor bewonersparticipatie gaat zou dit  toch gewoon mogelijk moeten zijn, b.v. onder de altijd met dezelfde wollige taal omgegeven columns van de gemeenteraadsleden.

De reactie van de fracties en B&W in de gemeentekrant over de BNN/VARA uitzending zijn weer een mooi staaltje collectieve ontkenning.
Het is de dames en heren van deze fracties blijkbaar totaal ontgaan dat zij slaafs al jaren deelgenoot zijn van de leugen, de wegkijk- en ontken cultuur in dit dorp.

Ik heb de afgelopen jaren diverse malen rechtstreeks raadsleden aangesproken via de mail over een aantal algemene dorpsonderwerpen, maar slechts van twee kreeg ik een reactie, die overigens niet verder kwamen dan “de begroting moet wel sluitend blijven” en “wij hebben nu eenmaal niet de meerderheid”. Er was er maar één in al die jaren die ooit 1x de moeite heeft genomen om persoonlijk met mij in gesprek te komen en dat was Hans Haring.
Maar vooral het college van B&W met de secretaresse van de burgemeester voorop, hadden voor mij geen tijd. Dat zijn de feiten. Doe nu dan wanneer het je even uitkomt niet alsof dit anders is.

Het feit dat men volledig voorbij gaat aan het feit dat dit college met in haar kielzog de gemeenteraad een grondig imagoprobleem heeft wat ze voor 100% aan zich zelf heeft te wijten en het feit dat de gemeenteraad al kibbelend zichzelf altijd belangrijker heeft gevonden dan de belangen van de burger, geeft maar weer aan hoe inhoudsloos nu deze reactie is.

Ik denk met weemoed aan Jan Schaeffer, de veel te vroeg overleden wethouder van Amsterdam: Mooie woorden, maar in gelul kun je niet wonen.
Beste gemeenraadsleden en beste College B&W: Als u serieus genomen wilt worden, moet u ons – de burger – ook serieus nemen.
En na het fantastische artikel in de Gemeentekrant zou ik zeggen: Voeg de daad bij het woord.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree


Goedemiddag redactie,

Rumble in the Jungle – Zaire 30 oktober 1974 – Moh. Ali knocks down George Foreman.

Fred Vos deelt een punch uit aan B+W/Hafkamp, Sophie geeft hem een podium hiervoor  en de bekende Bergense  nomenclature meldt zich via een ex-onderzoeks-journalist.
In de streamline hiervan komen nog wat andere onfrisse zaken aan het licht…

Zou het Hetty niet sieren om gewoon op te stappen, borsten vooruit, fier en blij, en zo ruimte te geven aan nieuw elan – dat verdient Bergen

groet
Gert Jan Hoogland
bewoner van de BUCH…..


Naar aanleiding van de film in de Flessenpost over de verkoop van gemeentepanden tegen een veel lagere prijs als de W.O.Z.waarde, heb ik nog de volgende vragen:
1. Hoe kan het dat de gemeente Bergen de woningen in haar beheer zo heeft laten “verkrotten” dat de werkelijke waarde zoveel lager uitvalt als de W.O.Z.? Een verhuurder heeft toch de plicht om zijn woningen goed te onderhouden? Plichten decennia lang verzaakt?
2. Hoe kan het dat de gemeente niets over de vervuilde grond wist waarop haar eigen woning stond?
3. Hebben de huurders niet decennia lang teveel belasting betaald vanwege de hoge W.O.Z. en moeten deze huurders daarvoor niet gecompenseerd worden? Als de woningen ook slecht geïsoleerd waren heeft de huurder daar veel te hoge energierekeningen voor betaald.
4. Waarom zijn de onverhuurde panden niet in de openbare verkoop geweest en heeft er daardoor geen marktwerking plaats gevonden?
5. Wie is er verantwoordelijk geweest voor het slechte beheer van gemeente-eigendommen en welke gemeente-panden staan nu nog te “verkrotten”?
6. Hoe luidde precies het verzoek van de gemeente aan de makelaars waarop ze de waardes hebben bepaald? Kortom welke instructie kregen ze van de gemeente?
Ik zou graag hierop antwoord krijgen van de gemeente.
M.A.E.P.
Aant Elzinga

Beste redactie,

Al ruim 10 jaar volg ik de lokale politiek en de gemeenteraad activiteiten. Ik zie mezelf als een betrokken buitenstaander.
Zo ben ik globaal wel op de hoogte welke hete hangijzers er in onze gemeente spelen en de hoofdrolspelers in deze onderwerpen.
Zo ook het dossier Vos. Even los hoe je daar na goede analyse inhoudelijk naar kijkt is dit dossier en helaas nog vele anderen (o.a. herinrichting dorpskern) wel een ernstige aanwijzing voor alle betrokkenen met het gemeentebestuur als voorbeeldfunctie om eens goed in de spiegel te kijken waarom het nu telkens zo fout gaat.
Je kunt niet om de constatering heen dat waar er problemen zijn en hardnekkig in stand worden gehouden door vooral het aanhouden van het ‘eigen gelijk’ mevrouw Hafkamp wel heel vaak een rol dan wel hoofdrol vervult.

Na het zien van de TV uitzending was ik toe aan een wederwoord. Ik word op mijn wenken bediend met Flessenpost. Het interview van 40 minuten lever ik graag in op de ‘meter van het leven’. Na afloop beklemt mij een vreemd gevoel.
Aan de andere kant van het verhaal – hun weerwoord – zie ik een haast klinische jurist in de functie van de wethouder en de burgemeester die niet verder komt dan dat ze het allemaal heel vervelend vindt maar tegelijkertijd dat ze niets fout heeft gedaan. Een laatste poging van de interviewer over empathie wordt ook koel en analytisch afgedaan. Nog even los van de manier waarop beiden de OZB systematiek verklaren.
Als dat klopt hebben we met deze regeling de grootste willekeur die je maar kunt bedenken. Men zegt 2x dat de OZB waarde niet klopt. Die hebben n.b. zelf vastgesteld.

De vraag die mij nu bezig houdt is hoe wij Bergen weer op de rit krijgen. Op de kaart staan we al. Ik denk dat ieder rechtschapen organisatie adviseur in het bedrijfsleven maar één advies zou geven aan de Raad van commissarissen:
Neem netjes afscheid van uw management en zet er nieuw management neer. In dit geval dus burgemeester en ambtelijke top.
Netjes afscheid nemen mag wat kosten. Daar moeten we niet benepen over doen. En vervolgens zorgvuldig nieuwe leiding neerzetten.
Het kan allemaal netjes zonder mensen te beschadigen. Als we zo doorgaan gebeurt dat wel; aan beide kanten.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree
Groet


Liftplekken: Goed idee. Vroeger moest je ook eerst even checken bij wie je in de auto stapte.
En hoeveel ‘boeven’ rijden hier nu rond?? Misschien goed om met z’n tweeën te liften (vooral voor meiden/vrouwen). Goed voor de duurzaamheid!!


Grappig dat verhaal in de gedrukte zomereditie van de Flessenpost.  Maar de mannen van nu gaan er helemaal aan voorbij dat het bij de Botenclub ooit begonnen is als een bedankje voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Met een zeiltje over het terras en een vriendenband  voor alle leden.
Twee aparte tenten , dat dan weer wel; de zeilers en vissers waren wel apart Maar verder met muziek en plezier voor de Kantine Container
Wat daarna al snel werd tot een steeds grotere en uiteindelijk ” de Tent ” Waarin de Ship&Horse Band op steeds groter werd.
Daar ging je heen op zondag na 2 dagen brollen in het  dorp.
Heb daar de beste herinningen van het einde van de zomer en het begin van het nieuwe schooljaar aan overgehouden.  Was echt top en heb volgens mij nog het windjack uit 1983  ergens bewaard.  Omdat het kon!! Was toen elk seizoen een sweater, trainingsbroek,of shirt met “het” logo.
Heb zelf nog vanaf een grote trailer van Johan Koopman ongekoelde flesjes bier staan verkopen als jochie van 14 omdat de tent eens was ingestort en het feest toch wel door moest gaan…  dat is mijn Botenclub beste Jazz geweest.
Gr  Marcel Weijers

Treiterpraatjes

Al een lange tijd erger ik mij aan de manier waarop mensen in het dorp uitlatingen doen over de plannen en de betrokken ondernemers.

Zo worden er uitlatingen gedaan over de burgemeester en wethouder die niet alleen stuitend zijn maar ook nog eens super onfatsoenlijk.
Een ex wethouder zou zich diep moeten schamen omdat hij mensen aan zet tot haat en ze zelfs aanmoedigt om planschades in te dienen.Hij is zelfs DE specialist en misschien verdient hij er wel zijn brood mee…….
En hoe was het in zijn periode gesteld met bergen centrum? Heeft hij niet (te) veel geld uitgegeven aan onzinnige plannen waar ze de uitkomst al van wisten?
Nee 1 Frans maakt nog geen zomer…..
En dan degene die vind dat hij maar te pas en te onpas mag schreeuwen op zijn Facebook over de plannen zonder constructief met een oplossing te komen.
Ook daar verleert een  Vos niet zijn streken. Omdat hij ruzie heeft met het college en de ambtenaren mag hij openbaar aan stemmingmakerij doen en zo zijn frustraties uiten.
Fatsoen is deze persoon vreemd. Wees een kerel en strijdt zoals het hoort.

En laten we niet vergeten dat er ook nog iemand is die uiteraard schreeuwt omdat hij niet kan winnen van Lex Schrama. Onze jan zijn grond snijdt geen hout!!
Maar ondertussen blijven de Bergenezen zitten met een centrum wat er niet mooier op wordt, ook al is er wel een kletsmeijer die zegt dat hij voor een mooier Bergen staat.

Jammer dat de partijen niet met elkaar om tafel willen gaan en alles weer op scherp gezet gaat worden. Zo ook met het Parkhotel waar twee personen bakzeil moesten halen omdat ze hun huiswerk totaal niet gedaan hadden.  En het resultaat ? Een boze ondernemer die er eigenlijk wel klaar mee is. Hij had het zo goed en mooi voor ogen en wilde investeren en extra kosten maken om er iets moois van te maken.

En zo ook Lex Schrama die met zijn familie veel goeds heeft gedaan in Bergen. Ze hebben risico’s genomen en zijn er in geslaagd een mooi gebouw neer te zetten waar veel mensen blij mee zijn. Nu willen ze verder gaan en blokkeren een stel mensen de plannen omdat ze in prive hun gelijk niet kunnen krijgen en het blijkbaar de ondernemers in Bergen niet gunnen om winst te maken.

Ik roep het college op om nu eens op te treden tegen deze mensen die ook het predicaat “ raadslid” niet eens verdienen of lid zijn van stichtingen of partijen die uiterlijk Bergen willen beschermen en mooi willen maken maar alleen maar voor eigen gewin gaan.
Ik zou het uitmuntend vinden als het college morgen opdracht geeft om de lelijke flat al vast te slopen op het plein en te starten met de uitvoering van de plannen.

En vrienden van Facebook ik plaats dit nu maar in de flessenpost omdat “ die toch door de gemeente betaald wordt” en jullie nu wel in jullie commentaar uiteraard met modder zullen gooien.

Rob Burgering


De Merelhof wordt al maandenlang geterroriseerd door hangjongeren helaas

De pittoreske aanblik van weleer is verleden tijd. Er worden scooterraces gehouden, zowel overdag als ’s nachts rondgehangen en vuil achtergelaten door Bergense scholieren. Bewoners worden bespot, uitgescholden en omver gereden. Om over het parkeren van aanhangers in de berm maar te zwijgen. Dat is weer een andere vorm van terrorisme.
Jammer want het is het enige stukje historisch Bergen waar nog rust en ruimte was om te wandelen in een omsloten natuur.

Het is geen reclame voor Bergen, echter de situatie wordt zo langzamerhand onhoudbaar.
Wij mailen anoniem want iedereen is hier bang voor represailles. Dus alleen plaatsen als het anoniem kan.
Zowel politie als jongerenwerker als gemeente kennen de situatie maar oplossen lukt niet. Als je een melding doet, krijg je te horen dat het afval er niet ligt volgens hen en als het er wel zou liggen(wat ze ondanks de foto’s dus tegenspreken), dan is het van de bewoners. Zodoende krijg je geen hulp maar een trap na van de betreffende afdeling.

Jammer allemaal.


Reactie op het artikel van Jan Grondhout.

Mijn complimenten voor het heldere en uitstekende analyse van het formatieakkoord.

Met zijn opmerking dat de uitspraak in het formatieakkoord over het respecteren van de uitspraken van de Raad van State overbodig en vanzelfsprekend is ben ik het hartgrondig eens. Het is nogal aanmatigend en arrogant Als of je de keuze hebt om uitspraken van de Raad van State te negeren.

In een gesprek met de adviseur van de Raad van State werd beter naar de bezwaarmakers geluisterd dan in alle inspraak mogelijkheden die de gemeente aanbiedt bij elkaar.

Wil men het vertrouwen van de inwoners terugwinnen dan zal de inspraak/participatie heel anders ingevuld moeten worden dan tot nu toe het geval is geweest.

Als dit goed georganiseerd word en er echt naar mensen met een andere mening wordt geluisterd dan zullen er wellicht minder zaken aangespannen worden bij de Raad van State.

A.F.T. Van der Oord

Egmond aan den Hoef


Recreatieve verhuur in Bergen

Bergen, Egmond en Schoorl hebben een lange toeristische geschiedenis. Over het algemeen voelen toeristen zich hier welkom en gedragen zij zich als nette medeburgers. Onze gemeente leeft direct en indirect van recreatie.

Het gemeentebestuur wil nu de structurele en recreatieve verhuur aanpakken.

‘De’ bewoners van Bergen zouden schoon genoeg hebben van steeds nieuwe buren en bijbehorende overlast. De problemen in Amsterdam zouden een legitimatie zijn voor de aanpak in Bergen. De voorzieningen staan op de tocht en recreatieve verhuur zou leiden tot leegstand. Allemaal onbewezen stellingen.

Er zal heus wel eens wat te mopperen zijn, maar ik heb nergens een meerjarig representatief onderzoek kunnen vinden, waaruit blijkt dat het in Bergen opeens de spuigaten uitloopt met de overlast en leegstand.

De bordjes ‘Zimmer Frei’ hebben plaatsgemaakt voor websites als Airbnb, Aanzee en Strandbergen, maar structureel is er weinig veranderd.

De plannen van de Gemeente lijken vooral gebaseerd op aannames.
Aan de demografische verschillen tussen de dorpskernen wordt voorbij gegaan.
Er wordt geen verschil gemaakt tussen wel of niet in de gemeente ingeschreven huiseigenaren. Er wordt geen rekening gehouden met huiseigenaren, die verhuur nodig hebben om zelf op vakantie te kunnen gaan of het onderhoud van hun huis te bekostigen. Geen onderscheid tussen wel of niet aan de kust gelegen woningen. De vakantiespreiding wordt weer teruggedraaid naar de maanden juli en augustus.

Hoewel ik geen belanghebbende ben, maak ik me zorgen over de inbreuk op het eigendomsrecht. In een niet zo ver verleden werden huizen gevorderd, nu heten we de Duitsers welkom en dat lijkt me winst voor alle betrokkenen!

Tegen elke vorm van overlast, zowel van eigen burgers als van toeristen, moet uiteraard worden opgetreden, of gehandhaafd zo u wilt. Maar dat lijkt me een overzichtelijk klusje vergeleken met de handhaving van nieuwe regels die de recreatieve verhuur aan banden moet leggen.

Bestuurders van Bergen, bezint eer ge begint. Buiten het toerisme, de aanverwante horeca en detailhandel is er weinig werkgelegenheid in Bergen. Laten we onze zegeningen tellen en niet om zeep helpen.

Fritjof van Rees Vellinga


Beste Redactie

Ik geloof de wetenschappers, die zeggen dat het al eeuwen zo gaat. De natuur doet het dan beter, dan slechter. Waar is trouwens de zure regen gebleven? Daar maakte ook iedereen zich druk om.
Het zou enige zin hebben, om ons druk te maken als heel Europa meedeed, of liever de hele wereld. Nu is het zo dat ons piepkleine landje o.ooo3  % of weet ik veel bespaart tegen miljoenen aan euro’s.
Dit kan beter besteed worden aan de zorg, onderwijs, woningen voor jongeren en betere pensioenen. We zijn in dit land hartstikke gek.

Ruud Klaver


Beste redactie,

College Bergen in beroep tegen gaswinningsplan. In het  artikel beperkt het college van B&W zich tot het uitspreken van hun bezorgdheid over deze gaswinningsplannen in de regio Bergen.

Wat ik mis in dit draaiboek is een helder protocol voor schade afhandeling in geval van aardbevingen. De kans dat dit in onze regio gaat gebeuren is minimaal denkbeeldig en wordt  steeds waarschijnlijker.
Het lijkt mij als onderdeel van goed ondernemerschap, koopmanschap en goed bestuur dat de minister en alle betrokkenen bij deze besluitvorming van deze plannen ook de budgettering meeneemt van de mogelijke schade aan de lokale infrastructuur. Ook die van particuliere huizenbezitters.

Dit stukje aanpak mis ik helaas. Wellicht dat het huidige college van B&W inclusief de voltallige gemeenteraad zich iets minder bezighoudt met het project “lijmen Jan, lijmen met z’n allen” en wat meer druk uitoefent op een helder en evenwichtig schadeprotocol.

Met vriendelijke groet,
Ruud de Bree


Reactie op de column van JoMo

Dhr. De Moel reageert wel heel gemakzuchtig boven vanaf zijn apenrots om serieuze insprekers direct “woedezoekers” te noemen.

Door in te spreken volgens de toch al beperkte mogelijkheden in commissie en raadsgesprek maakt men gebruik van het recht om een andere visie of mening naar voren te brengen. Zoals is gebeurd bij het dorpscentrum Bergen, de fusielocatie in Egmond aan den Hoef, het plan Watertorenweg in Egmond aan Zee en bij hotel Nassau Bergen.

Dat inspraak bij een meerderheid van de gemeenteraad niet goed valt, is te betreuren.

Genoemde groepen komen met goede argumenten zoals o.a. het rapport van de StAB, adviesorgaan voor de Raad van State, over de fusielocatie laat zien.

Dat het vorige college met gelegenheidsargumenten strooide om onwelgevallige meningen weg te wuiven wordt hiermee bevestigd. De ervaring bij de voornoemde projecten leert dat zij alleen uitgevoerd moeten worden conform de voorstellen van het college. De makke schapen van de collegepartijen keurden de plannen vervolgens goed in de gemeenteraad.

Alle zogenaamde inspraak daar omheen is helemaal voor niets geweest. Niet gek dat insprekers die zeer serieus en kundig werk verricht hebben woedend zijn.

Te meer daar de belangen van direct belanghebbenden zoals voetbalverenigingen en projectontwikkelaars volop gehonoreerd worden.

Het huidige college, of wat er nog van over is, stond voor een democratiseringsproces bij het vaststellen van hun plannen. Wethouder Westerkamp moest dan ook weggestuurd worden door de huidige oppositiepartijen met het gelegenheidsargument dat hij niet snel genoeg was met de alternatieven betreffende het dorpscentrum Bergen. Naar Westerkamps argument dat zorgvuldigheid geboden is werd niet geluisterd. Wrang genoeg dat naderhand bij de aangevraagde spoedprocedure de Raad van State blijkt dat zij nog 12 weken extra nodig heeft om alles zorgvuldig te bestuderen. Als de gemeente het eerder zorgvuldiger had aangepakt was die vertraging wellicht niet nodig geweest.

Dat zou je toch ook mogen verwachten van het politiek bedrijf van de gemeente Bergen.

Ik ben benieuwd wat de formateur brouwt na de immense stilte van enkele weken.

A.F.T. Van der Oord


Geachte,

Graag wil ik reageren op de ingezonden stukken van 8 februari.
Eerst wil ik graag zeggen dat ik niet tegen de verhuur ben van recreatiewoningen in onze gemeente, maar dat ik (ik denk ook andere hoteliers met mij) voor een betere regulering ben.
De situatie is namelijk nu zorgelijk, waar Bergen vroeger vol zat met kleine pensionnetjes en hotels hebben deze steeds minder bestaansrecht. De ene na de andere verdwijnt en dit heeft een reden.
Wanneer je een hotel of pension runt, heb je te maken met regelgeving die niet mild is. Je valt in de zwaarste catagorie voor de brandveiligheid, hierbij komt kijken dat je een brandmeldinstallatie moet hebben, brandafscheidingen, brandwerende deuren en veel meer, een enorme kostenpost die de gast niet of nauwelijks merkt. Een legionella beheersplan, 2x per jaar komt een laborant monster nemen en testen (dit is niet goedkoop). Een elektragarant keuring 1x per 2 jaar.
En werkelijk nog veel meer (Videma, Buma stemra, ga zo maar door).
Al deze regelgeving kost de ondernemer tien duizenden euro’s per jaar.
Als je een huis koopt en deze recreatief gaat verhuren hoef je aan geen enkele van deze regelgeving te voldoen.
Als ik zie dat een appartement voor €30.- per nacht wordt verhuurd, kan ik hier niet tegenop omdat mijn kosten simpelweg hoger zijn.
Ik pleit daarom al een aantal jaren voor versoepeling van de regelgeving voor hotels en een simpele eerlijke regelgeving voor de verhuur van woningen.
Met vriendelijke groet,
Bart Dijkstra
Hotel Breeburg

Beste JoMo,

Ken jij de uitdrukking ‘perceptie is projectie’? Of, zoals we op de lagere school zeiden: ‘wat je zegt ben je zelf’?
Je moet wel tamelijk radeloos zijn als je een journalist beschuldigt en daarbij gemakshalve het merendeel van de inwoners wegzet als querulant, herrieschopper en dwarsligger.
Maar goed, je bent je morele kompas al wat langer kwijt, getuige je column ‘Kruisig hem’ van april 2018, waarin je het als voorzitter van het CDA ondubbelzinnig opnam voor onze met strafontslag gestuurde ambtelijk projectleider en een aardig inkijkje gaf in de mores van…. ja van wie eigenlijk…?
“In de meeste culturen is het gebruikelijk, dat er betaald wordt voor een opdracht of een gunst”, schreef je in die column.
Over oliemannetjes gesproken…
Bergen hoort kennelijk bij die cultuur en dan heb je meteen de reden dat het ‘zo langzamerhand een imago heeft van Armorica, het Gallische dorpje van Asterix en Obelix’.
Verwonderlijk is dat inderdaad niet.

Jan Grondhout

Lees hier de column.


Betaalbare woningen.

Ben geen econoom maar als je 60.000 woningen per jaar bouwt en je hebt er een veelvoud nodig dan is het geen wonder dat de prijzen de pan uit reizen. En dit is al jaren zo en wij ons maar afvragen waarom zijn de huizen zo duur. Nu hebben we personeel te kort. Achter mijn huis in Bergen is nieuwbouw gepleegd met weinig personeel. Het was een groot gedeelte prefab. Oplossing: meer prefab en agrarische gronden om te zetten in bouwgrond. En speculatie van grond zien te voorkomen.


Oude wijn in nieuwe zakken?

In één van zijn bevindingen stelt informateur de heer Huiberts: ”dat bij de meeste partijen (de oude coalitie?) burgerparticipatie te veel een doel op zichzelf is geworden. Het heeft gediend als excuus voor het gebrek aan daadkracht en besluitvorming in de gemeenteraad en om de grote onderlinge verdeeldheid te verbloemen. Dan slaat burgerparticipatie om in onmacht en frustratie gevolgd door het verder vergroten van de afstand tussen burger en politiek.” Tot zover citaat NH dagblad.

Wat een gotspe… Verharding, frustratie en onmacht bepalen juist de onvrede onder de Bergense bevolking vanwege het ontbreken van inspraak bij de besluitvorming. De voormalige coalitie kon toch al makkelijk scoren met hun plannen aangezien ze een grote meerderheid hadden.

Het was te verwachten dat zij daarom Gemeentebelangen, die burgerparticipatie als speerpunt had tijdens de verkiezingen, buiten de gesprekken houden. BBB mag ook niet meedoen. Die hadden ze als huidige oppositie alleen maar nodig om een wethouder naar huis te sturen. Daarmee brachten ze de inspraak voor het Dorpscentrum Bergen om zeep, nog voor die begon. Een stuitende vertoning, overigens zonder redelijke argumentatie.

Het scenario voor een nieuwe coalitie had Janina Swart kennelijk al voor ogen. Wellicht samen met de andere oppositiepartijen. Een coup mogelijk gemaakt met de meerderheid van 1 stem.

De bestuurlijke chaos die ze daarmee zelf veroorzaakte moet opgelost worden met nieuwe coalitie onderhandelingen om uit de impasse te komen. Nog geen jaar na het ondertekenen van een bestuursakkoord door bijna de voltallige gemeenteraad!

Een stabiele meerderheid, zoals dhr. Huibers beoogt, is wenselijk maar zonder een andere houding t.a.v. participatie en inspraak zal de kloof tussen bestuur en inwoners alleen maar groter worden.

A.F.T. Van der Oord

Egmond aan den Hoef


“De vlucht vooruit” oftewel “De ondraaglijke lichtheid van het ‘vergaan’!”
In zijn column “Vooruitblik via de achteruitkijkspiegel…” van vrijdag 18 januari spreekt de heer R. van de Pas (anchorman de Flessenpost) behartigenswaardige woorden.
Moge op zijn analyse van de ontstane politieke situatie in Bergen nog wel iets aan te merken zijn; het laatste deel van zijn column – “Vers bloed”- slaat de spijker op zijn kop.
“De jongere garde moet en zal lef gaan tonen en naar de spreekwoordelijke macht grijpen. Vertrouwen, daadkracht en onderling respect tonen.” (einde citaat)
De vraag is alleen of dat gebeurt? Want de voortekenen zijn niet gunstig.
Weliswaar kondigt informateur Hans Huibers ‘vers bloed’ aan maar hij handelt er niet naar.
Het interview met hem in dezelfde Flessenpost toont immers een ontluisterend beeld: Janina Swart heeft hem gebeld, iedereen (dat is de gevestigde orde) is van goede wil en over een paar weken ligt er een coalitieakkoord met een meerderheid van de Raad.
Geen spoor van reflectie, geen enkele duiding van het verleden of analyse van de ontstane situatie.
Nee, met in de cockpit de geroutineerde brokkenpiloten wordt de “vlucht vooruit” aangevangen met de ondergang als zekere bestemming.
Als captain aan de stuurknuppel diezelfde Janina Swart die het prijzenswaardige initiatief van vier nieuwe politici (Laura Hoogendonk (VVD Bergen NH), Meis De Jongh en Mariëlla van Kranenburg (Gemeentebelangen BES) en Froukje Krijtenburg (GroenLinks Bergen)) direct genadeloos neersabelde en overbodig verklaarde.
Snap werkelijk niet dat de heer Huibers en de onderhandelaars van de VVD en GL Kies Lokaal niet direct vriendelijk doch dringend hebben verzocht een andere onderhandelaar aan te wijzen.

Dat Huibers zich de tijd niet gunt om met mensen buiten de Raad te spreken over de onvrede is onverstandig en riskant.
Maar dat zelfs de aangediende jonge garde alles uit de tweede hand moet vernemen en geen podium krijgt is onvergeeflijk.
Maar blijkbaar sluit hij zich met de oude garde liever op in de “Zeezaal” om daar en petit comité de hoge hoed te vullen.
Wat daar straks uit komt, als er al iets uit komt!, belooft op deze manier niet veel goeds.
Terwijl dit mooie dorp zoveel beter verdient!

Haye van der Werf


Beste Teuntje,

Allereerst chapeau voor het stuk in de Flessenpost al weer daterend van mei 2018.

Ook wij waren op de informatieavond gisteren in de Marke. Wij zaten daar op persoonlijke titel en delen volledig jouw/jullie verhaal. Te idioot voor woorden dat sommigen “al jaren in overtreding” zouden zijn met hun (niet) inschrijving en/of tweede huis dat een tijd leegstaat. So what? Leegstand even tijdelijk in een straat geeft nog geen overlast en BugelHajema haalt totaal onterecht de vergelijking met overlast van recreatieve verhuur in Amsterdam aan. Daarbij is zeker niet bewezen dat de woningen zonder inschrijving allemaal hun woning verhuren.

Rolkoffers… hier in Bergen… feestjes, drugs? In ieder gezin worden feestjes gehouden, geven die geen overlast? Waar waren de concrete klachten dan? Ja… in een mailbox en het feit dat “ze er zijn”. Zeer overtuigend argument.

En wat inderdaad wanneer je iets voor je oude dag zou willen reserveren? Mag dat niet meer? Terwijl de belastingdienst ons echt wel weet te vinden als huiseigenaar! Box 3, beter wordt het niet. Lees, op jacht naar schijnconstructies.

En de dromen die mensen hebben en trots zijn op het feit dat ze een 2e huis in Bergen hebben kunnen kopen? Gaan we dan met een ieder een persoonlijk gesprek aan als gemeente omdat hij of zij toch wel zwaar benadeeld wordt. Wie trekt de scheidslijn, binnen welke marge, of zal ik zeggen binnen welk VENSTER kunnen bewoners nog bewegen?

Onterecht de aanpak die de gemeente voorstelt die helaas al in beton gegoten lijkt te zijn en volledig mank gaat met de persoonlijke verhalen die we gehoord hebben. Misschien is het echt een idee om een krachtige bewoners/eigenarenformatie te vormen om te kijken of we nog een solide tegenoffensief kunnen voeren om deze voorgestelde regels een halt in ieder geval voor een groot deel kunnen terugroepen.

Wij hoorden ongeveer 17 a 18 unieke verhalen die allemaal stuk voor stuk hout snijden en zeker in de kromme relatie tot de 900 zgn. leegstaande woningen die teruggegeven moeten worden aan de woningmarkt.

Wij zouden beiden eventueel willen meedenken met jullie ondanks dat we “slechts” bezorgde, betrokken inwoners zijn die hier met veel plezier wonen, Duitse vrienden hebben die hier heel graag komen, en die juist in de particuliere woningen willen verblijven omdat ze zoeken naar sfeer en authenticiteit. Sommige vrienden hebben met veel enthousiasme een tweede huis aangekocht maar staan daar nu niet ingeschreven omdat de kinderen nog afstuderen. En misschien willen ze zich wel nooit definitief vestigen? So what? Ze hebben hier kei en keihard voor gewerkt. En er was geen makelaar die hen destijds erop wees dat het in Bergen verboden is om een tweede woning te kopen.

(Overigens de meest lieve mensen die je graag als buur maar ook als huurder wou wensen!)

O ja…wonen we niet in het deel van Noord Holland waar nog echt wel ruimte is om de zo door de gemeente gewenste starterswoningen te bouwen? Ja, dat is een ander verhaal in Amsterdam maar die vergelijking wordt niet gemaakt.

Onze monden vielen open tijdens deze bijeenkomst. Is het een idee om een forum op te richten van verontruste huiseigenaren om de krachten te bundelen en nog een barst in het beton te slaan?

Hartelijke groet Femke Bos en Paul Scholten


Museumhoeve Overslot
Boordevol historie, cultuur en muziek
ja, zelfs een plek voor ontluikende romantiek
goed voor 10.000 bezoekers… en de rest
de oudste hofstede in ons gewest!
Dit moet echt open blijven, zo vinden er velen
zo’n cultureel bolwerk dat wil je graag delen
nee, niet als restaurant, dat is toch te zot
maar als museumhoeve Overslot!
Jos Hof, lokaal historicus

Beste redactie,

Mijn wens voor 2019 is dat er gewerkt gaat worden aan de bestrating en inrichting van het centrum van Bergen. Het eens zo mooie en verzorgde middelpunt van het dorp verloederd en verslonst, en dit wordt ook gezegd door toeristen die hier al jaren komen!

Kom eens binnenrijden, maak een wandeling en kijk om U heen, burgemeester en wethouders, onze vertegenwoordigers! Het is een schande wat je ziet, om je te schamen!

Uitstel van bouwplannen wil niet zeggen dat je niets meer aan verzorging hoeft te doen!

Trees smulders-meijer


Beste redactie,

Goed dat er ook aan dit onderwerp (Wie het snapt… mag het zeggen) aandacht wordt besteed. “Het zijn de kleine dingen die het hem doen” Een leuk liedje met nog steeds veel actuele zeggingskracht. 
Er zijn in het leven zeker belangrijkere zaken dan het parkeerbeleid van de gemeente Bergen. Maar ook kleine dingen kun en moet je goed regelen. Daarom blijft dit een triest gebeuren in Bergen wanneer het om behoorlijk bestuur gaat. Dat mogen de ambtenaren, de burgemeester en de voltallige gemeenteraad (mooie verkiezingsbelofte over vrij parkeren ?) zich aanrekenen. 

Helaas, 2019 begint met een valse start. Maar het jaar is lang en ik ben optimist. Maar tegelijkertijd ook realist…..
1 Winkelcentrum de Mare
2 AH super Alkmaar
3 Winkel centrum Heiloo
En als je echt benzine wilt verspillen ten behoeve van behoorlijk lokaal bestuur is Schagen een goede optie.
Allemaal gratis parkeren, al of niet met blauwe doorstroomkaart.

Beste verantwoordelijken in Bergen: het kan dus wel…
Aan de middenstand ligt het niet: In Bergen, Schoorl en Groet zitten prima zaken waar ik graag mijn boodschappen doe. Maar dit walgelijke parkeerbeleid is niets anders dan een graaibelasting met ultieme uitlokking van een boete. Het verschil tussen regeren en negeren is flinterdun. Zo ontstaan dus de gele hesjes. Mijn hoop is voorlopig gevestigd op de telefoniste van het gemeente huis. Ik vrees voor de ‘in gesprek toon’…

Met vriendelijke groet
Ruud de Bree

De verziekte politieke cultuur in Bergen

De vorige collegepartijen die nu in de oppositie zitten zijn hier mijns inziens verantwoordelijk voor. Zij hebben d.m.v. politiek armpje drukken verschillende projecten doorgedrukt zonder inspraak laat staan draagvlak te creëren. Zelfs goede argumenten deden er niet toe.

Onterechte geheimhouding en manipulaties waren hen niet vreemd om hun doel te bereiken. Dit heeft geleid tot een regenteske houding naar de inwoners toe en gezorgd voor veel gemor en onvrede in de Bergense samenleving.Hopelijk komt de onderste steen boven van de werkwijze in de verschillende spraakmakende projecten.

Intussen is er door deze erfenis voor het huidige college een bijna onwerkbare situatie ontstaan. Het zal tijd worden dat de huidige oppositie voor de ontstane situatie zijn (of haar?) verantwoordelijkheid neemt en enige zelfreflectie toont. Zij zijn de aanjagers geweest van deze bestuurlijke chaos in de gemeente Bergen en de verziekte politieke cultuur.Men zou dan ook verwachten dat de heer Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen zich achter het college zou scharen die voor een democratischer bestuurscultuur staat.Uiteindelijk ontleent zijn partij het bestaansrecht daaraan.

De heer Westerkamp blijkt een maatje te groot voor de benepen Bergense politiek en heeft ,door te stoppen, daaraan zijn consequenties verbonden. De verziekte cultuur, ingezet door het vorige college, heeft daarmee zijn voorlopige hoogtepunt bereikt.

A.F.T. Van der Oord

Egmond aan den Hoef


Eco-dorp Bergen

Ik lees nu pas jullie oproep van september om iets te melden over het plan een ecodorp in Bergen te bouwen, als er al iets te melden is. Het klopt dat er over de ontwikkeling niets te melden is. Ik volg dit initiatief al enige jaren op afstand.

Ik, en velen met mij, willen graag wonen in een ecodorp, zoals dat ook elders in het land is gerealiseerd. Echter dit initiatief zal nooit letterlijk van de grond komen, zolang het zwaar aangezette idealisme van de initiatiefnemers meer realistische stappen in de weg staat. Zo moeten alle te nemen besluiten niet bij meerderheid, maar unaniem, door overtuiging worden genomen. Dat kan een leuk experiment zijn voor democratische besluitvorming, maar een dorp bouw je er niet mee. Er is ook geen haast. Er is vertrouwen dat het initiatief langzaam (heeeel langzaam tot nooit) groeit. Een ander punt is dat wil je echt woningen bouwen er  geïnvesteerd moet worden. Er wordt op het terrein geknutseld met leem en stro, maar daarmee bouw je nog geen huizen, die ook nog moeten voldoen aan allerlei voorschriften.

Over de noodzaak van investeren wordt nergens gerept. Ik vind het jammer dat op het terrein, dat voor een prikkie is gekocht, het ecodorp niet van de grond zal komen. Ik vind het ook onverantwoord vanuit het belang het ecologisch wonen breed te bevorderen. Er kan een mooi ecodorp komen, belangstelling (en dus potentiële investeringsbereidheid) genoeg. Een aanwinst voor Bergen en een voorbeeldproject voor de toekomst. Het helpt als vanuit de Bergense gemeenschap (ik woon niet in Bergen)  kritische aandacht voor en lokale discussie over het project komt. Er is nu een opvallende radiostilte. Vandaar dat ik reageer op jullie oproep.

Michel van Berkum


Nieuw Plan Bergen Centrum?

Om tot een nieuw plan Bergen Centrum te komen is 2,9 miljoen nodig. Tijd voor een creatieve oplossing.

Lijkt me een mooie kans om daarbij de fusielocatie Egmond aan den Hoef te betrekken. Als daar een alternatief voor gevonden kan worden dan liggen er zo enkele miljoenen op de plank. Deze megalomane fusielocatie is alleen al gezien de demografische ontwikkeling van de Egmondse bevolking overbodig. Het scheelt bovendien ook nog eens een blijvende last op de jaarlijkse begroting. Zeker gezien het feit dat deze fusielocatie een schip van bijleg zal worden. De huur te betalen door de voetbalverenigingen staat niet in verhouding tot de lasten voor de gemeenschap. Dus bezint eer ge begint. Dan kunnen de financiën geen belemmering meer zijn voor een nieuwe op te starten procedure voor het centrum plan Bergen.

A.F.T. Van der Oord

Egmond aan den Hoef