Reactie namens de fracties en Burgemeester & Wethouders op de ‘Opstandelingen’ affaire

Wij zijn trots op al die mensen die zich iedere dag inzetten voor een mooi en leefbaar Bergen

Reactie namens de fracties en Burgemeester & Wethouders op de ‘Opstandelingen’ affaire

Beste inwoners van de gemeente Bergen,
De afgelopen week was de gemeente Bergen – en laten we maar kristalhelder zijn – negatief in het nieuws. Het landelijke programma van BNNVARA Opstandelingen heeft veel teweeg gebracht bij de kijkers in het land, bij u als inwoner, bij onze medewerkers en natuurlijk ook bij ons.
Het beeld dat nu in de media over Bergen naar voren komt over bestuurscultuur en willekeur herkennen wij niet en daarom nemen wij er afstand van. Wij zijn trots op al die mensen die zich iedere dag inzetten voor een mooi en leefbaar Bergen. Mannen en vrouwen, raadsleden en ambtenaren, die de gemeenschap dienen.

Ook in die lastige dossiers waar de samenleving over verdeeld is, maar waar wel een beslissing moet worden genomen in het algemeen belang. Besluiten nemen is een zware verantwoordelijkheid. Zeker wanneer inwoners, die opkomen voor hun belang, niet krijgen waar zij op hopen.
Het doet ons oprecht pijn als een aantal van u teleurgesteld is in onze
gemeente. Onze medewerkers, onze gemeenteraad en college zetten alles op alles om de juiste dingen goed te doen. Lang niet alles gaat goed, dat is logisch in een organisatie waar achthonderd mensen werken en in een gemeente waar belangen soms botsen. Maar als we er achter komen dat dingen niet goed gaan, dan treden wij op. Daar kunt u van op aan.
Het is belangrijk dat er mensen zijn die de democratie, in dit geval het
gemeentebestuur van Bergen, scherp houden. Hoe ongemakkelijk of
zelfs schokkend dat soms is, daar zijn we dankbaar voor. Ook als er iemand
op staat, die feiten naar boven haalt, moet en wil je daar naar luisteren
en gepast naar handelen. Echter het ongefundeerd beschimpen en intimideren van medewerkers is onaanvaardbaar. Dat sommige inwoners een stevige mening ventileren over onze besluiten, onze werkwijze of ons publieke optreden, dien je als bestuurder te kunnen incasseren en er je voordeel mee te doen. Dat geldt echter niet voor onze medewerkers, omdat zij niet politiek verantwoordelijk zijn.

Zoals gebruikelijk bij aanvragen van de media hebben wij volledige medewerking verleend aan BNNVARA. We wisten dat ‘het kritische geluid’
het vertrekpunt voor het programma zou zijn, maar dat was des te meer
een reden om aan het programma mee te werken. Echter van wederhoor
zien we te weinig terug in de documentaire. Op de inhoud gaan we
niet in. Het resultaat is echter wel, dat er een situatie is ontstaan die alle
betrokken partijen raakt, op een onplezierige manier.

Wat nu? Als gemeentebestuur kijken wij vooruit en buigen wij ons over
de vraag: hoe verder te handelen? Vertrouwen is een belangrijke pijler
onder de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Niet voor niets is ‘nieuw vertrouwen’ het thema van de huidige coalitie. Als gemeente – medewerkers en bestuur – realiseren wij ons dat we dit elke dag opnieuw moeten waarmaken. Woorden zijn mooi, maar uiteindelijk gaat het om daden. Daar staan wij als gemeenteraad en college voor, samen met ons team van medewerkers.
Dialoog speelt daarbij een belangrijke rol. In een goed gesprek met elkaar,
kunnen standpunten worden toegelicht, vragen worden beantwoord en onduidelijkheden worden weggenomen. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken, wij staan graag voor u klaar om uw bezorgdheid weg te nemen. Ook als gemeentebestuur nemen wij hierin het initiatief.

Zo zijn wij op dit moment bezig om in de kernen van de gemeente Bergen
ontmoetingen te organiseren met inwoners, om ruimte te geven aan
vragen en met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die leven in
uw directe woonomgeving. Meer informatie hierover volgt binnenkort via
www.bergen-nh.nl .

Wat ons allemaal verbindt, is het behartigen van de belangen van al onze inwoners van deze prachtige gemeente waarin we leven en (vaak ook) werken. Een leefomgeving die in veel opzichten bijzonder rijk is. Als gemeente dragen we er graag aan bij om dit te behouden en te versterken.

Namens de fracties en Burgemeester & Wethouders,
Kies Lokaal, GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA,
Behoorlijk Bestuur Bergen N.H.