Deel

Reactie Henk Deen op beweringen over 'monument' De Haaf

De heer Hubers beweert onjuistheden over monumentale status

Reactie Henk Deen op beweringen over 'monument' De Haaf

Motie ‘De Haaf’ juridisch niet uitvoerbaar. Op 11 december 2018 heeft de raad het college opgedragen om villa De Haaf, Natteweg 9 te Bergen, aan te wijzen als gemeentelijk monument. De motie blijkt niet uitvoerbaar omdat de gemeente in 2017 schriftelijk aan de eigenaar heeft laten weten dat er geen aanwijzing zal plaatsvinden. Hiermee heeft de eigenaar rechtszekerheid gekregen.

Samenvatting
In 2017 is namens het college aan de eigenaar van De Haaf, Natteweg 9 te Bergen, meegedeeld dat zijn pand niet als monument wordt aangewezen. Het college heeft zich destijds laten adviseren door in 2016 een Cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren.
De eigenaar heeft schriftelijke bevestiging ontvangen dat zijn pand, Natteweg 9, niet aangewezen wordt als gemeentelijk monument en mag hier dus rechtszekerheid aan ontlenen.
Zonder uitspraak te doen over cultuurhistorische argumenten om De Haaf wel aan te wijzen, is alleen al op basis van het boven vermelde juridische argument de uitvoering van de motie niet haalbaar.

Voorgeschiedenis
Het dossier ‘De Haaf’ kan niet los gezien worden van enkele onderzoeken die in het dorp Bergen uitgevoerd zijn naar de monumentwaardigheid van 53/58 panden en een tweetal onvoltooid gebleven aanwijzingsprocedures van gemeentelijke monumenten.

1996- herbouw na brand
Villa De Haaf, Natteweg 9, werd na een brand in 1996 herbouwd. Volgens berichten was De Haaf een rijksmonument, maar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kan dat desgevraagd niet bevestigen. De RCE meldt dat in die tijd zelden een pand van de monumentenlijst afgevoerd werd, tenzij vrijwel niets meer van het oorspronkelijke gebouw restte.

2006-2010 – aanhouden monumentaanwijzing
De Haaf is in 2006 onderdeel van een inventarisatie van 53 potentiële monumenten in Bergen door de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK). Villa De Haaf wordt positief gewaardeerd vanwege het oeuvre van de Bazel, maar met de mededeling dat het pand vrijwel geheel opnieuw opgetrokken werd naar oorspronkelijk ontwerp.
Hierna volgt in 2007 in overleg met de gemeente Bergen een extern onderzoek naar 58 panden. Ook dit rapport adviseert positief met betrekking tot De Haaf.

In 2009 wordt De Haaf besproken tijdens vergaderingen van de CCK. Er blijken twijfels over de ouderdom. Het pand zou nader bekeken moeten worden. In een latere bespreking van de CCK wordt geadviseerd om aanwijzing van De Haaf aan te houden. De Haaf raakt hierna, achteraf bezien, enige tijd uit beeld.
De aanwijzingsprocedure die voor uiteindelijk 36 objecten volgt, resulteert in een concrete aanwijzing van 15 objecten, zonder De Haaf. Het proces leidde in zijn algemeenheid tot het inzicht dat een toetsingskader ontbreekt waartegen alle panden in de gemeente duidelijk kunnen worden afgewogen. Objecten waarbij bezwaren speelden, of die in een breder kader beoordeeld moeten worden, werden niet aangewezen. Dit is in januari 2010 aan de raad gecommuniceerd.

2015 – bestemmingsplan De Haaf
Op 26 juni 2015 is bestemmingsplan ‘De Haaf’ onherroepelijk vastgesteld waarmee de ontwikkeling van drie appartementengebouwen mogelijk werd gemaakt op landgoed ‘De Haaf’. In de planregels is handhaving van de villa aan de Natteweg 9 niet opgenomen, al wordt daar op gezinspeeld in de toelichting. De toelichting heeft geen juridische zeggingskracht, de planregels wel.

2015-2017 – definitief geen monumentenstatus
In 2015 ontving de gemeente twee brieven, van het Cuypersgenootschap (CG) en SBBB, met het verzoek om alsnog over te gaan tot aanwijzing van de resterende objecten van de lijst van 35 waardevolle objecten. Natteweg 9 wordt in de brief van het Cuypersgenootschap genoemd.
De gemeente heeft in 2016 hierop geacteerd met een door onderzoeksbureau Polman Advies nieuw uitgevoerd cultuurhistorisch onderzoek. Het advies van Polman Advies was om Natteweg 9 niet te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst, onder andere vanwege de beperkte gaafheid (brand in 1996) en de inmiddels gerealiseerde grootschalige nieuwbouw op het terrein van landgoed De Haaf.

In 2016/2017 werd een proces tot aanwijzing gestart van de door Polman positief beoordeelde panden. In overleg met de wethouder en na melding in het college werden de eigenaren middels een brief geïnformeerd of hun pand al dan niet in aanmerking kwam voor een monumentenstatus. Voor De Haaf betekende dit dat de eigenaar op 7 april 2017 een schriftelijk bevestiging kreeg.

Het aanwijstraject werd overigens een fiasco vanwege de grote weerstand bij de eigenaren. Gesprekken waren niet mogelijk. Daarop is het proces in overleg met het college stopgezet, maar de raad is niet actief geïnformeerd. Voornemen was om een avond te houden voor de raad om aan te geven hoe de stand van zaken op monumentengebied was en hoe er over het beleid nagedacht wordt. Het is er onder de toenmalige wethouder niet meer van gekomen.

Planontwikkeling
De eigenaar van De Haaf onderzoekt sinds ontvangst van de kennisgeving uit 2017 de mogelijkheid van een nieuwe ontwikkeling, waarin behoud van villa De Haaf niet is voorzien.

Verzoeken tot aanwijzing monument
Niet alleen de raad heeft het college opgedragen om De Haaf aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook cultuurhistorische belangenverenigingen hebben hiertoe verzocht waarbij vooral inhoudelijke argumenten aangevoerd zijn om de monumentwaardigheid van villa De Haaf aan te tonen. Ook wordt verwezen naar het voornoemde cultuurhistorisch onderzoek uit 2007 waarin De Haaf positief beoordeeld wordt. Zoals gecommuniceerd met de raad in januari 2010, bleken er bij evaluatie van de onderzoeken en de aanwijsprocedures nieuwe inzichten te zijn ontstaan. De gemeente heeft hierom, toen de situatie zich in 2015 voordeed om opnieuw gemeentelijk monumenten aan te wijzen, nieuw onderzoek laten uitvoeren. Uit dit laatste onderzoek blijkt een negatief advies, dat leidend is geweest en waar de eigenaar van ‘De Haaf’ van op de hoogte is gesteld.

Het betreft dit artikel van Wouter Hubers.

Meer 'Politiek':

Permanent wonen in je vakantiehuis?

15 november 2019

Permanente bewoning van een recreatiewoning: het mag niet in Nederland en er bestaan een heleboel misverstanden over

Sommige mensen denken dat het toegestaan wordt als je een paar weken per jaar weg bent, als je een postbus ergens huurt.

‘Stikstofcrisis was niet nodig, Nederland is te voorzichtig’

15 november 2019

Is Nederland te streng?

Nederland had op een hele andere manier de stikstofkwestie kunnen oplossen, zegt hoogleraar Chris Backes. "Er wordt niet realistisch gedacht.”

Kwartiermaker bekend

15 november 2019

CDA’er Theo van Eijk moet de klus gaan klaren

Voormalig waarnemend burgemeester van Medemblik, Hollands Kroon en Uitgeest wordt de kwartiermaker zoals voorgesteld in het rapport van Bernt Schneiders.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

15 november 2019

Ruud Bredewold interviewt VVD-wethouder Jan Houtenbos

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Fractievoorzitter Kies Lokaal, Janina Swart, stapt uit de politiek

8 november 2019

Donderdag 12 december neemt de oprichtster van KiesLokaal afscheid van de gemeenteraad

Janina Swart: "Na de onrustige tijd na de laatste verkiezingen is er nu een stabiele raad, een stabiele coalitie...

Bergen onderzoekt reparatie Egmondse bestemmingsplannen

8 november 2019

De gemeente gaat de onderwerpen onderzoeken waarop - volgens de Raad van State - de bestemmingsplannen tekort schoten

De gemeente Bergen onderzoekt of reparatie mogelijk is van de bestemmingsplannen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en...

Bergenaren in de media: John Bok wint rechtszaak Lex Schrama

8 november 2019

De vergunning voor de dakopbouw is volgens de RvS onherroepelijk

Bergenaar John Bok krijgt ook groen licht van de Raad van State voor het realiseren van een tweede recreatiewoning bij zijn woning.

Recreatief verhuur van woningen in Bergen alleen nog in juli en augustus

5 november 2019

Besluit kan leiden tot 1100 extra woningen die worden toegevoegd aan de woningmarkt

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de huisvestingverordening (HVV) aan te passen om recreatief verhuur van...

"Zie politici niet als leugenaars en graaiers", zegt filosoof, schrijver en tv-maker Alicja Gescinska

8 november 2019

"Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken, dan is de democratie dood"

Het is zeer gevaarlijk als er op grote schaal getwijfeld wordt aan politici. "Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken...

Startschot voor lokaal sportakkoord (filmpje)

8 november 2019

Sociale en vitale gemeente door aantrekkelijk sportklimaat

Afgelopen dinsdag 5 november jl. ondertekenden in het gemeentehuis van Bergen wethouder Sport Antoine Tromp en vertegenwoordigers...

Gemeente Bergen actualiseert parkeerbeleid

1 november 2019

‘inbreng ervaring inwoners en ondernemers onmisbaar’

De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid actualiseren. Inwoners kunnen hun mening geven en ervaringen en ideeën inbrengen op www.argu.co/parkereninbergen.

Vijf BUCH ambtenaren geschorst

1 november 2019

Zij zijn geschorst in afwachting van hun ’onvoorwaardelijk ontslag’

De BUCH werkorganisatie heeft vijf ambtenaren geschorst omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

1 november 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan VVD-wethouder Jan Houtenbos

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar...

Bergen in de media: Kwartiermaker moet orde op zaken stellen in Bergen

1 november 2019

Arend Jan van den Beld van de VVD vergelijkt de kwartiermaker met de coach van een voetbalteam

Er komt een kwartiermaker die een einde moet maken aan de politieke onrust in Bergen. Dat heeft de gemeenteraad...

Het Paddenpad in Bergen is toe aan vernieuwing. En de inwoners van Bergen bepalen zelf hoe het er uit gaat zien.

1 november 2019

U kunt meedenken door de enquête in te vullen. U kunt aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft.

Het Paddenpad is het fietspad dat loopt tussen de Meerweg en de Sluislaan. Het ligt in een gevoelig natuurgebied (Natura 2000).

Bergenaren in de media: Memoires van een oud-burgemeester - Niet bezig om iedereen te vriend te houden

1 november 2019

Ivo Opstelten was al op zijn 28ste burgemeester

Deze week verschijnen de memoires van oud-burgemeester en oud-VNG-voorzitter Ivo Opstelten.

Gemeentebelangen is op vakantie en kan niet aanwezig zijn tijdens gemeenteraadsvergaderingen

27 oktober 2019

Vanaf 18 november a.s. is M. van Kranenburg weer present

Gemeentebelangen acht openheid en transparantie van cruciaal belang en daarom wil ik graag het onderstaande met u delen.

Informatieavond over jongerenhuisvesting in de gemeente Bergen

25 oktober 2019

Waar en wanneer: Jongerencentrum de Kazerne op woensdag 20 november

Het sociaal team Bergen organiseert in samenwerking met Kennemer Wonen een informatieve bijeenkomst over jongerenhuisvesting.

Bergen in de media: Ex-wethouder GroenLinks, ’Bestuurscultuur in gemeente is verziekt’

25 oktober 2019

’Blaas in de raad je spieren niet zo op’

"Zo mooi als de gemeente Bergen is, zo ziek is de bestuurscultuur.” Met deze tweet kijkt Yolan Koster...

Voordelige zonnepanelen-actie voor inwoners Bergen

25 oktober 2019

Collectieve inkoop = scherpe prijs

Een collectief van regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen...

Warm welkom voor nieuwe inwoners

25 oktober 2019

Voor de eerste bijeenkomst zijn ruim vijfhonderd nieuwe inwoners uitgenodigd

Vanaf dit jaar vinden bijeenkomsten met nieuwe inwoners plaats in de gemeente Bergen. “Het college wil nieuwe inwoners een warm welkom geven...

Herbouw De Beeck laat nog wel even op zich wachten

18 oktober 2019

De gemeente denkt binnen een maand duidelijkheid te hebben

De gemeente Bergen NH heeft nog geen aannemer gevonden voor de herbouwplannen van De Beeck.

Landelijke pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’ gestart in Bergen

18 oktober 2019

Tien woningen geselecteerd voor uniek project

De gemeente Bergen is als eerste in Nederland gestart met de pilot ‘Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling’.

Lezers met een mening: Belangenvereniging Eeuwigelaan

18 oktober 2019

Bedreiging leefomgeving Eeuwigelaan

Het zal u bekend zijn dat er een bestuurscrisis gaande is in de gemeente Bergen. Niet voor niets is Bergen de laatste tijd...

Het rapport over de bestuurscultuur in Bergen van Bernt Schneiders

11 oktober 2019

In de gesprekken nam niemand een blad voor de mond...

Inleiding: De coalitiepartijen in de gemeenteraad van Bergen hebben mij gevraagd om een onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen...

GroenLinks wethouder Yolan Koster stapt uit college

17 oktober 2019

Wederzijds vertrouwen verloren

GroenLinks maakt niet langer deel uit van de coalitie in Bergen. De fractie heeft helaas moeten concluderen...

Potentiële bouwlocaties 1200 woningen bekend

11 oktober 2019

Bergen 437 - de Egmonden 584 - Schoorl 177

Wethouder Klaas Valkering heeft de locaties bekendgemaakt waar het college de komende jaren 1200 woningen wil laten bouwen.

Bouwbegroting Bergen: 1200 woningen realiseren

8 oktober 2019

Wethouder Klaas Valkering: “Ambitieus, jazeker, maar wat mij betreft ook realistisch."

Gemeente Bergen heeft in een aparte ‘bouwbegroting’ de ambities voor de komende jaren vastgelegd. En die zijn hoog.

Bergen krijgt eerst puinruimer, dan pas nieuwe burgemeester

11 oktober 2019

Een tijdelijk 'zwaargewicht' moet eerst orde op zaken stellen

Bernt Schneiders heeft het onderzoek naar bestuurscultuur afgerond en heeft zijn rapport klaar.

Bergen in de media: Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

11 oktober 2019

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek

Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd...

Reactie Gemeente Belangen en BBB in antwoord op Manifest Nieuw Vertrouwen

7 oktober 2019

Iets meer harmonie in onze gemeente is altijd welkom want we willen allemaal een mooier Bergen, Egmond en Schoorl

Graag willen Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen langs deze weg hun verontschuldigingen aanbieden aan de gezamenlijke initiatiefgroepen...

Pilot: gemeente wil wonen in recreatiewoningen makkelijker maken

4 oktober 2019

Nieuw plan maakt verkrijgen van vergunningen sneller, goedkoper en eenvoudiger

De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied.

Bergen in de media: Politiek sluit dossier rond lage verkoopprijzen gemeentelijk vastgoed

4 oktober 2019

Volgens dat onderzoek zou er 'niets mis' zijn met de transacties met opvallend lage waardes

Het dossier naar de zeer lage verkoopprijzen van gemeentelijk vastgoed in Bergen lijkt door de politiek gesloten.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 3 oktober nam Femke Ouëndag van GroenLinks afscheid van de raad

4 oktober 2019

Vertrouwen...

Voorzitter, ik had eerst voor een ieder hier een persoonlijk woordje voorbereid, maar daar is vanavond helaas geen ruimte voor…

Terug