Deel

Reactie Henk Deen op beweringen over 'monument' De Haaf

De heer Hubers beweert onjuistheden over monumentale status

Reactie Henk Deen op beweringen over 'monument' De Haaf

Motie ‘De Haaf’ juridisch niet uitvoerbaar. Op 11 december 2018 heeft de raad het college opgedragen om villa De Haaf, Natteweg 9 te Bergen, aan te wijzen als gemeentelijk monument. De motie blijkt niet uitvoerbaar omdat de gemeente in 2017 schriftelijk aan de eigenaar heeft laten weten dat er geen aanwijzing zal plaatsvinden. Hiermee heeft de eigenaar rechtszekerheid gekregen.

Samenvatting
In 2017 is namens het college aan de eigenaar van De Haaf, Natteweg 9 te Bergen, meegedeeld dat zijn pand niet als monument wordt aangewezen. Het college heeft zich destijds laten adviseren door in 2016 een Cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren.
De eigenaar heeft schriftelijke bevestiging ontvangen dat zijn pand, Natteweg 9, niet aangewezen wordt als gemeentelijk monument en mag hier dus rechtszekerheid aan ontlenen.
Zonder uitspraak te doen over cultuurhistorische argumenten om De Haaf wel aan te wijzen, is alleen al op basis van het boven vermelde juridische argument de uitvoering van de motie niet haalbaar.

Voorgeschiedenis
Het dossier ‘De Haaf’ kan niet los gezien worden van enkele onderzoeken die in het dorp Bergen uitgevoerd zijn naar de monumentwaardigheid van 53/58 panden en een tweetal onvoltooid gebleven aanwijzingsprocedures van gemeentelijke monumenten.

1996- herbouw na brand
Villa De Haaf, Natteweg 9, werd na een brand in 1996 herbouwd. Volgens berichten was De Haaf een rijksmonument, maar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kan dat desgevraagd niet bevestigen. De RCE meldt dat in die tijd zelden een pand van de monumentenlijst afgevoerd werd, tenzij vrijwel niets meer van het oorspronkelijke gebouw restte.

2006-2010 – aanhouden monumentaanwijzing
De Haaf is in 2006 onderdeel van een inventarisatie van 53 potentiële monumenten in Bergen door de Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK). Villa De Haaf wordt positief gewaardeerd vanwege het oeuvre van de Bazel, maar met de mededeling dat het pand vrijwel geheel opnieuw opgetrokken werd naar oorspronkelijk ontwerp.
Hierna volgt in 2007 in overleg met de gemeente Bergen een extern onderzoek naar 58 panden. Ook dit rapport adviseert positief met betrekking tot De Haaf.

In 2009 wordt De Haaf besproken tijdens vergaderingen van de CCK. Er blijken twijfels over de ouderdom. Het pand zou nader bekeken moeten worden. In een latere bespreking van de CCK wordt geadviseerd om aanwijzing van De Haaf aan te houden. De Haaf raakt hierna, achteraf bezien, enige tijd uit beeld.
De aanwijzingsprocedure die voor uiteindelijk 36 objecten volgt, resulteert in een concrete aanwijzing van 15 objecten, zonder De Haaf. Het proces leidde in zijn algemeenheid tot het inzicht dat een toetsingskader ontbreekt waartegen alle panden in de gemeente duidelijk kunnen worden afgewogen. Objecten waarbij bezwaren speelden, of die in een breder kader beoordeeld moeten worden, werden niet aangewezen. Dit is in januari 2010 aan de raad gecommuniceerd.

2015 – bestemmingsplan De Haaf
Op 26 juni 2015 is bestemmingsplan ‘De Haaf’ onherroepelijk vastgesteld waarmee de ontwikkeling van drie appartementengebouwen mogelijk werd gemaakt op landgoed ‘De Haaf’. In de planregels is handhaving van de villa aan de Natteweg 9 niet opgenomen, al wordt daar op gezinspeeld in de toelichting. De toelichting heeft geen juridische zeggingskracht, de planregels wel.

2015-2017 – definitief geen monumentenstatus
In 2015 ontving de gemeente twee brieven, van het Cuypersgenootschap (CG) en SBBB, met het verzoek om alsnog over te gaan tot aanwijzing van de resterende objecten van de lijst van 35 waardevolle objecten. Natteweg 9 wordt in de brief van het Cuypersgenootschap genoemd.
De gemeente heeft in 2016 hierop geacteerd met een door onderzoeksbureau Polman Advies nieuw uitgevoerd cultuurhistorisch onderzoek. Het advies van Polman Advies was om Natteweg 9 niet te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst, onder andere vanwege de beperkte gaafheid (brand in 1996) en de inmiddels gerealiseerde grootschalige nieuwbouw op het terrein van landgoed De Haaf.

In 2016/2017 werd een proces tot aanwijzing gestart van de door Polman positief beoordeelde panden. In overleg met de wethouder en na melding in het college werden de eigenaren middels een brief geïnformeerd of hun pand al dan niet in aanmerking kwam voor een monumentenstatus. Voor De Haaf betekende dit dat de eigenaar op 7 april 2017 een schriftelijk bevestiging kreeg.

Het aanwijstraject werd overigens een fiasco vanwege de grote weerstand bij de eigenaren. Gesprekken waren niet mogelijk. Daarop is het proces in overleg met het college stopgezet, maar de raad is niet actief geïnformeerd. Voornemen was om een avond te houden voor de raad om aan te geven hoe de stand van zaken op monumentengebied was en hoe er over het beleid nagedacht wordt. Het is er onder de toenmalige wethouder niet meer van gekomen.

Planontwikkeling
De eigenaar van De Haaf onderzoekt sinds ontvangst van de kennisgeving uit 2017 de mogelijkheid van een nieuwe ontwikkeling, waarin behoud van villa De Haaf niet is voorzien.

Verzoeken tot aanwijzing monument
Niet alleen de raad heeft het college opgedragen om De Haaf aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ook cultuurhistorische belangenverenigingen hebben hiertoe verzocht waarbij vooral inhoudelijke argumenten aangevoerd zijn om de monumentwaardigheid van villa De Haaf aan te tonen. Ook wordt verwezen naar het voornoemde cultuurhistorisch onderzoek uit 2007 waarin De Haaf positief beoordeeld wordt. Zoals gecommuniceerd met de raad in januari 2010, bleken er bij evaluatie van de onderzoeken en de aanwijsprocedures nieuwe inzichten te zijn ontstaan. De gemeente heeft hierom, toen de situatie zich in 2015 voordeed om opnieuw gemeentelijk monumenten aan te wijzen, nieuw onderzoek laten uitvoeren. Uit dit laatste onderzoek blijkt een negatief advies, dat leidend is geweest en waar de eigenaar van ‘De Haaf’ van op de hoogte is gesteld.

Het betreft dit artikel van Wouter Hubers.

Meer '#472':

CSI Schoorlse Duinen tijdens Buitendag

8 februari 2019

Wanneer: Zondag 17 februari

Buitencentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer verzorgt elke derde zondag van de maand een Buitendag...

BESxit

8 februari 2019

Column: Kraantje

“Hoe vond je het, heb je het een beetje gevolgd?“ “Wat?” “De klimaatspijbelaars op het Malieveld, heb je dat gevolgd?”

Schetsontwerpen nieuwe inrichting Schoorl centrum gereed

8 februari 2019

Inloopavond op 13 februari in De Blinkerd in Schoorl

De schetsontwerpen voor het nieuwe Klimduinplein, de Paardenmarkt en de Heereweg zijn klaar.

Lezers met een mening: Hanneke van der Leeuw

8 februari 2019

Aan banden leggen van verhuur door gemeente

Even dacht ik dat het een 1 april grap was want dit is toch een te gek voorstel van de gemeente.

Lezing door Henk Fransen, arts

8 februari 2019

Je leert een unieke manier van werken waarbij jouw lichaam je de weg wijst naar je gezondheid

In deze lezing deelt Henk Fransen 25 jaar kennis en ervaring in het werken met de geestelijk/ emotionele betekenis van ziekten.

Kunst kijken bij restaurant Merlet. Prachtige foto-expositie van Annelies Damen

8 februari 2019

"Women of the World": vanaf heden tot met 29 april

Met haar tentoonstelling 'Women of the World' laat Damen de symfonie tussen de vrouwelijke vorm in een pure en natuurlijke omgeving zien.

Rondje horeca... 6

Liefde gaat door de maag

Het is weer tijd voor de liefdesmaand! Natuurlijk vinden wij van de Flessenpost dat liefde door de maag gaat en dat geldt dan zeker voor de 14e februari, want… Valentijnsdag.

Programma Taverne aankomende week

8 februari 2019

Vrijdag 8 februari Freestyler DJ Tavvie

DJ Tavvie aka Steef van Leeuwen heeft een voorkeur voor vinyl 12's, sexy disco, edgy soul, hete funk, foute hits en beukende house.

Gratis Valentijnsdiners aangeboden door Bergense toprestaurants. En de winnaars zijn….

8 februari 2019

Maar liefst negen (verliefde) stellen gaan culinair genieten op 14 februari a.s.

Vele tientallen mensen schreven de Flessenpost aan in de hoop in de prijzen te vallen voor het gratis Valentijnsdiner, beschikbaar gesteld door Bergense restaurants.

Feestelijke start van het 25ste galerieseizoen van The Obsession of Art

8 februari 2019

Op 9 en 10 februari a.s. Kunst... en Cava

U bent van harte uitgenodigd dit weekend op de officiële opening van het 25e galerieseizoen van The Obsession of Art.

Filmpje van de week... 'het verhaal' van burgemeester Hetty Hafkamp

8 februari 2019

Als klein meisje had ik maar één wens, moeder van vijf kinderen worden

Filmer Ruben Kunst en Tom Schiphorst hebben weer een filmpje gemaakt, dit keer met Hetty Hafkamp.

Toeristen zijn nog steeds dol op Nederland en de kust...

8 februari 2019

Gaan de Chinezen komen?

Nederland is populair als vakantieland. Met name voor Duitsers en Belgen, maar ook Russen en Amerikanen weten onze stranden, tulpenvelden...

Optreden Helen Botman & Wouter Bekkering Jazz Quintet

8 februari 2019

Waar en wanneer: Vredeskerkje Bergen aan Zee, zondag 17 februari om 15.00 uur

Op deze zondagmiddag neemt zangeres Helen Botman het Wouter Bekkering Jazz Quintet mee naar het Vredeskerkje

Woedezoekers

8 februari 2019

Column: JoMo

Na vier uur vergaderen wist de Hoge Raad wel een beetje hoe het zat en vroeg vervolgens drie maanden respijt om tot een oordeel te komen over De 7 Dorpelingen.

Spelregels voor recreatieve verhuur. Brief aan de gemeenteraad

8 februari 2019

Recreatieve verhuur is een ‘hot’ item in toeristische gebieden zoals kustplaatsen en de grote steden

Hoe zorgen we ervoor dat woningzoekenden een woning kunnen vinden? Hoe zorgen we ervoor dat we zonder overlast voor de buurt toch recreatief...

Voorzitter KHN Bergen-Egmond-Schoorl, reactie op nieuwe verhuurbeleid gemeente Bergen

8 februari 2019

Voorzichtige inschatting dat de "grote (economische) gevolgen” voor horeca erg mee zullen vallen

Als interim voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Bergen-Egmond-Schoorl wil ik je langs deze weg graag berichten over de verbazing die ondergetekende heeft ervaren bij het lezen van het artikel dat vorige week naar jou is ingezonden door de ‘Belanghebbenden Bergen’.

Gaat het nieuwe Schiphol voor de kust van Bergen er dan toch komen?

8 februari 2019

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW is het financieel haalbaar...

Schiphol op zee is financieel haalbaar en beter voor de omwonenden van de luchthaven.

100 jaar Bosschool in Bergen. 1919-2019

8 februari 2019

Expressief, eigenzinnig en ambitieus zijn de kernwaarden waar wij al 100 jaar voor staan!

Een paar weken geleden is er een artikel verschenen van de BSG, waarin naast het aankondigen van 'Open dagen' hun aankomende jubileum in november 2019 beschreven stond. Tot het jaar 2000 waren de BSG...

Werken kan geen kwaad? Het kan zelfs gevaarlijk voor je gezondheid zijn bij een 40-urige werkweek

8 februari 2019

Dus was je van plan deze week wat later naar huis te gaan? Doe maar niet.

Van een 8-urige werkdag werken we eigenlijk maar 3 uur (om precies te zijn: 2 uur en 53 minuten).

Wat is jouw diagnose?

8 februari 2019

Doe de test!

Het gaat goed met Nederland. We zijn rijker, socialer, veiliger en gezonder dan ooit. We scoren hoog op de lijstjes...

Voorbereidingen Heerlijk Bergen van start

8 februari 2019

Voor in de agenda: 21 t/m 23 juni op het Ruïneveld

Heerlijk Bergen tovert op deze dagen het Ruïnekerkterrein om in een waar foodfestijn voor jong en oud.

Zo vaak wordt er in de gemeente Bergen ingebroken

8 februari 2019

Regionaal een daling maar kleine stijging in Bergen

Het aantal woninginbraken is vorig jaar in het merendeel van de gemeenten gedaald.

Afgelopen weken hebben zich door de actie in de Flessenpost tientallen nieuwe donateurs voor de Ruinekerk gemeld

8 februari 2019

De Bergense tandarts Jan Kraak ontvangt kunstwerk

Voorzitter Bert Wolven (l) van de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk overhandigt een mooi zeegezicht van schilderes Maja Boot aan één van de vrienden, de Bergense tandarts Jan Kraak.

“Fado ao Centro – De Coimbra com Amor” komt naar Bergen

8 februari 2019

Waar en wanneer: Ruïnekerk op 23 februari 20.15 uur

Wie in Coimbra aankomt als hij de Santa Clara-brug over de rivier de Mondego is overgestoken en zijn blik laat rusten op...

Veel te beleven tijdens de voorjaarsvakantie in zwembad Hoornse Vaart

8 februari 2019

Combikaart te koop voor het zwembad van de Hoornse Vaart en voor de ijsbaan van De Meent

Er is tijdens de voorjaarsvakantie weer genoeg te beleven in het zwembad van de Hoornse Vaart....

VVD Bergen... blijf van onze bossen af!

8 februari 2019

Fractievoorzitter Arend Jan van den Beld: "Effectiviteit van deze maatregelen niet bewezen."

Staatsbosbeheer, in 1899 opgericht om Nederland juist te herbossen, houdt zich tegenwoordig bezig met het 'beheer' ervan.

De Amusetour Bergen komt er weer aan!

14 februari 2019

Wanneer: 17 maart a.s. vanaf 12.00 uur

Op een dag zeven amuses eten en zeven glazen wijn drinken, beschikbaar gesteld door deze deelnemende restaurants...

Yoga in de Schoorlse Duinen

8 februari 2019

Waar en wanneer: Buitencentrum Schoorlse Duinen vanaf 14 februari

Embodiment & Nature start deze donderdag een serie van zeven yogalessen die in nauwe verbinding staan met de natuur bij Buitencentrum Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer.

Programma tijdens Karavaan Festival regio Alkmaar

8 februari 2019

Wanneer: 30 mei t/m 10 juni

Van Hemelvaart tot en met Pinksteren is Karavaan Festival in de regio Alkmaar. Twaalf dagen verrassend locatietheater op bijzondere plekken...

De Rabobank Clubkas Campagne gaat van start

8 februari 2019

€ 225.000,- beschikbaar voor clubs uit de regio Alkmaar e.o.

Na het grote succes van vorig jaar is de Rabobank Clubkas Campagne terug! En hoe! Rabobank Alkmaar e.o. stelt dit jaar...

Interview en debat: Flip van Doorn in de Ruïnekerk

Wanneer: woensdag 13 februari om 20.15 uur

Schrijver Flip van Doorn publiceert regelmatig in het AD en Trouw, maar brak als auteur in 2017 door met een boek over het ontstaan van de wandelhype...

Stimuleren doorstroming Alta Mira voor herhaling vatbaar

8 februari 2019

Bij Alta Mira is 45% van de nieuwe huurders van een driekamerappartement afkomstig uit de gemeente Bergen

Appartementencomplex Alta Mira aan de Heereweg in Schoorl is sinds de zomer bewoond. In goede samenwerking met de gemeente Bergen...

Lezers met een mening: Bert van Zuilekom

8 februari 2019

Toeristen niet meer welkom?

Sinds jaar en dag bevolken toeristen onze mooie kernen. Niet alléén in de zomermaanden maar ook daarbuiten...

Agenda Cinebergen t/m donderdag 14 februari

8 februari 2019

Publiekslievelingen 2018: The Children Act

Fenomenale Emma Thompson als een gerespecteerd familierechter die wordt geconfronteerd met een ethisch dilemma dat verstrekkende gevolgen heeft.

Expo Erik Tierolf met speciaal tintje

8 februari 2019

Waar en wanneer: Gallery & artcafé Rogier Jonk tot en met 25 maart

De Bergense kunstenaar Erik Tierolf toont hier zijn schilderijen die vaak spannende, licht erotische voorstellingen hebben.

Kick-off van Cultureel Bergens Platform

8 februari 2019

De deelnemers van het Cultureel Bergens Platform zijn:...

Museum Kranenburgh, Bibliotheek Kennemerwaard, Cinebergen, Erfgoedplatform BES, KunstenaarsCentrumBergen KCB...

Terug