Reactie Gemeente Belangen (BES)

Gemeentebelangen was ook verzocht om mee te ondertekenen

Reactie Gemeente Belangen (BES)

De afgelopen week is onze gemeente veelvuldig in het nieuws geweest. Het college en de coalitiepartijen hebben daarom een gezamenlijke verklaring uit gegeven. Naast het aanstippen van de media aandacht is deze ook opgesteld om de BUCH-medewerkers te ondersteunen. Gemeentebelangen was ook verzocht om mee te ondertekenen. Dit hebben wij niet gedaan.

Gemeentebelangen heeft grote waardering voor alle BUCH-medewerkers die dagelijks hun best doen om de inwoners van dienst te zijn. Wij keuren krenkingen en het uitschelden van goedwillende ambtenaren ten zeerste af! Ook omdat niet zij maar de gemeenteraad én het college te allen tijde politiek verantwoordelijk blijven.

Maar Gemeentebelangen kan niet ontkennen dat er een aantal zaken aan de hand is in de gemeente Bergen. Een teken daarvan is één van de oproepen van de gezamenlijke initiatiefgroepen in de gemeente Bergen, vastgelegd in het Manifest Nieuw Vertrouwen: “Sluit ons niet langer buiten, maar omarm de kritische burger van goede wil.” De enorme maatschappelijke onrust die een aantal grote projecten veroorzaakt, geeft ook aan dat er het nodige leeft onder de inwoners.

Hoe dan ook, Gemeentebelangen staat achter alle welwillende BUCH-medewerkers en blijft zich inzetten voor alle inwoners van onze kernen én voor een mooier, harmonieus Bergen!