Rabobank steunt regio Alkmaar met ruim 1 miljoen euro

Steun voor lokale projecten

Rabobank steunt regio Alkmaar met ruim 1 miljoen euro

Rabobank publiceerde vorige week haar jaarcijfers en maatschappelijk jaarverslag 2019. De bank legt hierin zowel financiële als maatschappelijke verantwoording af. In de regio Alkmaar heeft de bank via sponsoring en donaties ruim 1 miljoen euro bijgedragen aan lokale maatschappelijke initiatieven. Directievoorzitter Ralph van Soomeren benadrukt dat deze steun ook in 2020 onverminderd wordt voortgezet. 

Blijvend verschil maken
Een van de speerpunten van de coöperatieve Rabobank is om blijvend het verschil te maken bij een aantal actuele maatschappelijke thema’s. Denk hierbij aan het vergroten van financiële zelfredzaamheid bij de jeugd en senioren, ondernemers duurzaam helpen groeien en het versterken van de lokale leefomgeving. Ook het bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn relevante thema’s voor de bank.

Steun voor lokale projecten
In de regio Alkmaar steunt de bank maatschappelijke initiatieven zoals de ICE Games. Van Soomeren: “We stimuleren in dit project ruim 9800 kinderen om te bewegen, gezond te eten en zuinig te zijn op onze planeet. Daarnaast stimuleren we financiële zelfredzaamheid bij onze leden en klanten door regelmatig bijeenkomsten te organiseren rondom dit thema. We maken verschillende lesprogramma’s voor jongeren en iPad-lessen voor ouderen mogelijk. Ook zijn we in 2019 een dementievriendelijke bank geworden.”

Van Soomeren ziet een sterke trend op het gebied van duurzamer wonen. Van Soomeren: “In regio Alkmaar zien we een toenemende vraag vanuit onze klanten naar het verduurzamen van hun woning. We proberen onze klanten ook echt daarmee verder te helpen. Al onze financieel adviseurs zijn bijvoorbeeld Erkend Adviseur Duurzaam Wonen en we helpen met een gratis huisscan; hiermee krijgen klanten direct inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming van hun woning en de kosten daarvan. Ook op dit vlak ondersteunen we verschillende initiatieven in de regio en organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten.”

Ondernemers vormen een belangrijk onderdeel van onze lokale gemeenschappen. Op verschillende manieren ondersteunde Rabobank in 2019 initiatieven die ondernemers in staat stelden duurzaam te groeien. “Hierbij kan worden gedacht aan Data Science Alkmaar of het programma Smart Farming, waarmee agrariërs in Noord-Holland Noord worden geholpen om kansen op het gebied van big data, artificial intelligence, robotisering en internet of things te benutten om zo te groeien naar een duurzaam rendabel verdienmodel.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
“Een belangrijk verschil maken we op het gebied van het versterken van de leefomgeving in regio Alkmaar”, aldus Van Soomeren. “Via Rabo Clubsupport verdeelden onze leden een bedrag van 225.000 euro aan 567 stichtingen en verenigingen in onze regio. Daarnaast ondersteunde Rabobank als sponsor circa 70 evenementen in Alkmaar en omstreken. Als coöperatieve bank voelen we een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze maatschappelijke steun zetten we ook in 2020 onverminderd voort. Zo bundelen we samen met onze leden, klanten en partners de krachten om samen met jou, je bedrijf, je vereniging, je buurt, Nederland en de wereld een beetje sterker en toekomstbestendiger te maken.”

Bekijk de infographic met de maatschappelijke impact van Rabobank Alkmaar e.o. op https://rabo.nl/alkmaar/impact2019

Bekijk het landelijke jaaroverzicht 2019 op Rabobank.nl/impact2019

Bekijk de jaarcijfers 2019, resultaten en verslagen op Rabobank.com/jaarverslagen