Deel

Raadsverslag van de vergadering van 4 oktober

Met o.a. herbouw De Beeck

Raadsverslag van de vergadering van 4 oktober

Tekst: Evert Visser/ EJV Mediaproducties in opdracht van de Griffie gemeente Bergen

De gemeenteraad van Bergen stemt unaniem in met de herbouw van sportcomplex De Beeck aan het Molenweidtje in Bergen waar het complex op 13 oktober 2017 afbrandde. De Beeck, naar verwachting in 2021 geopend, wordt een multifunctionele ruimte met een zwembad, een volwaardige sporthal (door schuifwanden te verdelen in 3 gym- zalen), een multifunctionele (ballet)zaal, een raads- zaal met commissiekamers, een biljartruimte en een jongerencentrum.

Verder biedt de nieuwe Beeck ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies voor verhuur, zoals fittness en fysiotherapie. Het gebouw wordt gasloos, goed geïsoleerd en krijgt bijvoorbeeld zonnepanelen. De tennishal, voorheen onderdeel van De Beeck, komt niet terug: een volwaardige sporthal kan niet offcieel ingericht worden voor tennis.

Wethouder Jan Houtenbos praat met TC Bergen over een garantstelling voor een lening om de renovatie van enkele tennisbanen op de huidige locatie te kunnen bekostigen. Ook een overkapping als slecht weer-oplossing komt ter sprake. TC Bergen moet dan eerst de mening van omwonenden peilen. Behoorlijk Bestuur Bergen vraagt het college om ook ruimhartig te zijn voor verenigingen in andere dorpskernen die kampen met een verouderde accommodatie als de steun er komt. De wethouder zegde niet op voorhand ruimhartigheid toe, maar staat open voor gesprek.

Leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool kunnen weer een sporthal in de kern Bergen gebruiken en in de toekomst gebruikers van de verouderde Europahal. Op verzoek van de VVD-fractie beloofde de wethouder extra aandacht voor sociale veiligheid door het inzetten van bijvoorbeeld cameratoezicht en verlichting. CDA en Kies Lokaal vroegen de wethouder met omwonenden na te denken over een goede verkeersafwikkeling in samenhang met het nabijgelegen voormalige BSV-terrein (woning- bouwlocatie), het afvalbrengstation, Oudtburgh, Europahal en de Europese School. De wethouder wil omwonenden hiervoor raadplegen (klankbord- groep). CDA vroeg zich af of de raad mag meebeslissen over het aanzicht van De Beeck, maar volgens de wethouder is dit de taak van de welstandscommissie. Gemeentebelangen hamerde bij de bouw te letten op een goede akoestiek in de (ballet)zaal, bedoeld voor koren en orkesten. Het college praat al hierover met muzikale verenigingen. Daarnaast ziet de partij een klein instructie- zwembad in Egmond wel zitten. Vanwege kostenoverwegingen is dit niet de inzet van het college, zegt Houtenbos: “We willen de Egmonders geen valse hoop geven.”

Ruïnekerk
VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks en Behoor- lijk Bestuur Bergen vroegen het college in een (later ingetrokken) motie te onderzoeken of raads- en commissievergaderingen kunnen plaatsvinden in de Ruïnekerk. Dit vanwege de aansprekende centrumlocatie en omdat de Stichting Ruïnekerk, die het financieel moeilijk heeft, dan minder afhankelijk is van gemeentesubsidies. De drie partijen trokken hun motie in, omdat de verzekeraar minder geld uitkeert als de raadzaal niet in de nieuwe Beeck terugkomt en vanwege het risico op vertraging in de bouw door het onderzoek. Andere minpunten zijn de gebrekkige parkeermogelijkheden en omdat de kerk steeds opnieuw moet worden ingericht om vergaderingen mogelijk te maken. Ook ligt er al een besluit uit september 2017 over de huisvestiging van de raadszaal. De wethouder deed vervolgens geen toezegging over het geven van financiele steun aan de Ruïnekerk. “Ik ben bang voor een precedentwerking: ook veel andere kerken hebben financiële problemen.”

De gemeenteraad wilde donderdag haast maken met het besluit over de herbouw. Dit omdat de verzekeraar als voorwaarde voor de uitkeringsgelden stelt dat de bouw uiterlijk op 13 oktober 2020 moet starten. De totale herbouwkosten bedragen naar verwachting € 11.778.000 voor de opstal/inrichting en € 906.000 voor de upgrade naar duurzaamheid (exclusief btw). Een aandachtspunt is de verkeersafwikkeling mede in relatie tot de bouw op het voormalig BSV-terrein. Ook is het contract met de vermoedelijke exploitant Holland Sport nog niet getekend. Houtenbos: “We willen verder gaan met Holland Sport, maar zonodig praten we ook met andere partijen.” De wethouder beloofde ver- volgens dat hij de raad op de hoogte blijft houden over de voortgang in tijd en geld. Het college praat op 8 en 9 oktober met instellingen en verenigingen, potentiële gebruikers van de Beeck.

Woningbouw locatie Sint Adelbertuskerk
Het college van B&W wil al het mogelijke doen om op de locatie van de St. Adelbertuskerk in Egmond- Binnen betaalbare woningbouw voor senioren en starters te realiseren met (zo mogelijk) voorrang voor inwoners van Egmond-Binnen. Kies Lokaal en D66 vroegen in een motie om een gesprek hierover tussen het college en de eigenaar van de kerk en de grond, het parochiebestuur.
Wethouder Frits Westerkamp liet weten dat dit gesprek al plaatsvindt en dat een werkgroep potentiele woninglocaties zoals deze onderzoekt. Hij ziet de motie als steun in de rug. De motie kreeg brede steun omdat de behoefte aan kleinschalige woningen in Egmond-Binnen groot is vanwege de vergrijzing in het dorp. PvdA maakte de kanttekening dat grondeigenaren zich moeten houden aan de Woonvisie waarin een verdeling van categorie- en woningen is opgenomen. GroenLinks en CDA stemden tegen de motie. Het CDA wil dat het college zich nog niet mengt in het overleg tussen de parochie en het bisdom maar dit eerst een kans geeft.

Actualisatie parkeerbeleid
De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid uit 2013 actualiseren door met inwoners en ondernemers knelpunten te benoemen en met oplossings- richtingen te komen. CDA, Gemeentebelangen en Kies Lokaal vroegen hierom in een motie. De par- keerdruk in het zomerseizoen neemt toe door de klimaatverandering (mooier weer) en het positieve economische tij in Nederland. Auto’s en etsen staan overal in de dorpen van de gemeente Bergen geparkeerd. Dat levert spanningen op tussen bewoners en bezoekers, luidt de motivatie. De gemeenteraad wil een open discussie om vervolgens de input te gebruiken voor nieuw parkeerbeleid. De motie kreeg brede steun. GroenLinks en Behoorlijk Bestuur Bergen stemden tegen, zij vinden dat het parkeerbeleid thuishoort in het bestuursakkoord waaraan de coalitiepartijen nog werken. Ook wethouder Michiel van den Busken had graag voorafgaand aan de discussie de kaders hierin vastgelegd. Daarnaast is hij het eens dat het parkeerbeleid een update moet krijgen.

Benoemingen
Tijdens de raadsvergadering nam Odile Rasch (D66) afscheid van de gemeenteraad, waarna Marcel Halff werd beëdigd als nieuw raadslid. Ook Danny Zwart (CDA) werd beëdigd, hij vervangt tijdelijk Wilma Grooteman. Als 1e en 2e waarnemend voorzitter van de raad werden respectievelijke benoemd mevr. S.C. Groen-Bruschke en dhr. J.M. Halff. Voorzitters van de raadscommissies zijn dhr. R.J Oudeboon (Kies Lokaal), mevr. J.L. Swart (Kies Lokaal), mevr. F. Krijtenburg (Groen- Links), mevr. S.C. Groen-Bruschke (GroenLinks), mevr. F.C. Braak-van Kasteel (GroenLinks), mevr. F.M. Ouëndag (GroenLinks), dhr. N.G.M. Valkering (CDA) en dhr. J.M. Halff (D66). De nieuwe burger- commissieleden zijn dhr. J. Bart (Kies Lokaal), dhr. J.J. Keijsper (PvdA) en dhr. P. De Lange (D66). De externe leden van de gemeenschappelijke Reken- kamercommissie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn mevr. drs. J.M. de Groot, dhr. mr. W.S. Zorg, dhr. drs. F.C.A. van der Knaap en dhr. mr. E.J. van den Brink.

Meer 'Politiek':

Reactie VVD Bergen op opstappen wethouder Houtenbos

13 december 2019

Chemie ontbrak...

Op de raadsvergadering van 13 december 2019 heeft VVD wethouder Jan Houtenbos zijn ontslag aangeboden wegens het ontbreken van "chemie"...

VVD-wethouder Jan Houtenbos stapt op

13 december 2019

Filmpje van mediapartner RTV80

Wethouder Jan Houtenbos (VVD) kondigt aan het begin van de gemeenteraadsvergadering op 12 december zijn aftreden aan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan kwartiermaker Theo van Eijk

13 december 2019

Ruud Bredewold interviewt Theo van Eijk

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan Theo van Eijk. FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen...

Vuurwerk kopen of afsteken in Bergen?

13 december 2019

Dit zijn de regels...

Over ruim drie weken wordt 2020 alweer ingeluid. Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar warm welkom geheten met veel vuurwerk.

Voor in de agenda: Nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

13 december 2019

U bent van harte welkom!

Het college van Bergen nodigt u graag uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op maandag 6 januari 2020.

Jeugdfonds Sport & Cultuur breidt doelgroep uit

13 december 2019

Ook kinderen in minimagezinnen doen mee

Eind november hebben de colleges van Bergen, Heiloo en Castricum ingestemd met uitbreiding van de doelgroep, die gebruik kan maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Lezers met een mening: Dirk Blaauboer

13 december 2019

De slapende Horeca en Bergense middenstand

Het verbaast mij dat er rondom de discussie van verhuur in de gemeente Bergen er geen enkel geluid van de horeca of van de middenstand te horen is...

Bergen koploper in meldingen vliegtuighinder

13 december 2019

Gemeente Bergen vraagt om lidmaatschap Omgevingsraad Schiphol

Het college van Bergen heeft aan de Omgevingsraad Schiphol gevraagd om lid te mogen worden. Met dit beoogd lidmaatschap wil Bergen meer invloed uitoefenen...

Uitbreiding capaciteit buurtsportcoaches

29 november 2019

Sportwethouder Antoine Tromp is blij met de aanstelling van een extra buurtsportcoach

Door de aanstelling van een extra buurtsportcoach hebben de Egmonden, Bergen en Schoorl nu een eigen aanspreekpunt voor sport en bewegen.

Binnenkort opname 'Prangende Vragen' met kwartiermaker Theo van Eijk voor FlessenpostTV.

29 november 2019

Opnamedag 10 december a.s.

Voormalig Statenlid en waarnemend burgemeester van Medemblik, Hollands Kroon, Aalsmeer, Uitgeest en Montfoort...

Bergen in de media: Burgemeester Hetty Hafkamp: ‘Het is zo makkelijk om, pats pats, tikken uit te delen’

29 november 2019

Villamedia rubriek "Lessen voor de pers"

Het broeit al een paar jaar in de gemeente Bergen, waar inwoner Fred Vos met zijn Facebook-groep ‘Samen Bergen Verzetten’ een verbeten strijd voert tegen de gemeente.

Meepraten over het parkeerbeleid in de gemeente Bergen

22 november 2019

Wanneer: dinsdag 26 november

Op deze dinsdag organiseert de gemeente Bergen een zo genoemd World Café om samen met inwoners en ondernemers van...

Bergen in de media: Omwonenden boos over beleid staatsbosbeheer. Filmpje

22 november 2019

Bij Schoorl en Bergen wil Staatsbosbeheer een flink deel van het bos kappen om biodiversiteit te vergroten

Inwoners zijn boos. "Ze houden geen rekening met omwonenden, klimaatverandering of stikstof", zegt voorzitter van de Duinstichting Jan Engelbregt bij EenVandaag.

Rollen van de raad vaag, onduidelijk en onvolledig

22 november 2019

De gemeentepolitiek is een beetje als het spelen van een schaakspel

Om te kunnen bepalen wat de rollen van de gemeenteraad zijn en daarmee wat het ambacht van het raadslidmaatschap inhoudt...

Permanent wonen in je vakantiehuis?

15 november 2019

Permanente bewoning van een recreatiewoning: het mag niet in Nederland en er bestaan een heleboel misverstanden over

Sommige mensen denken dat het toegestaan wordt als je een paar weken per jaar weg bent, als je een postbus ergens huurt.

‘Stikstofcrisis was niet nodig, Nederland is te voorzichtig’

15 november 2019

Is Nederland te streng?

Nederland had op een hele andere manier de stikstofkwestie kunnen oplossen, zegt hoogleraar Chris Backes. "Er wordt niet realistisch gedacht.”

De heer T. van Eijk aangesteld als kwartiermaker

20 november 2019

De opdracht...

Theo van Eijk is met ingang van 20 november aangesteld als kwartiermaker bij de gemeente Bergen. Hij gaat aan de slag met de aanbevelingen...

Kwartiermaker bekend

15 november 2019

CDA’er Theo van Eijk moet de klus gaan klaren

Voormalig waarnemend burgemeester van Medemblik, Hollands Kroon en Uitgeest wordt de kwartiermaker zoals voorgesteld in het rapport van Bernt Schneiders.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

15 november 2019

Ruud Bredewold interviewt VVD-wethouder Jan Houtenbos

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Fractievoorzitter Kies Lokaal, Janina Swart, stapt uit de politiek

8 november 2019

Donderdag 12 december neemt de oprichtster van KiesLokaal afscheid van de gemeenteraad

Janina Swart: "Na de onrustige tijd na de laatste verkiezingen is er nu een stabiele raad, een stabiele coalitie...

Bergen onderzoekt reparatie Egmondse bestemmingsplannen

8 november 2019

De gemeente gaat de onderwerpen onderzoeken waarop - volgens de Raad van State - de bestemmingsplannen tekort schoten

De gemeente Bergen onderzoekt of reparatie mogelijk is van de bestemmingsplannen voor de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef en...

Bergenaren in de media: John Bok wint rechtszaak Lex Schrama

8 november 2019

De vergunning voor de dakopbouw is volgens de RvS onherroepelijk

Bergenaar John Bok krijgt ook groen licht van de Raad van State voor het realiseren van een tweede recreatiewoning bij zijn woning.

Recreatief verhuur van woningen in Bergen alleen nog in juli en augustus

5 november 2019

Besluit kan leiden tot 1100 extra woningen die worden toegevoegd aan de woningmarkt

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de huisvestingverordening (HVV) aan te passen om recreatief verhuur van...

"Zie politici niet als leugenaars en graaiers", zegt filosoof, schrijver en tv-maker Alicja Gescinska

8 november 2019

"Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken, dan is de democratie dood"

Het is zeer gevaarlijk als er op grote schaal getwijfeld wordt aan politici. "Als je er werkelijk van doordrongen bent dat politici niets kunnen verwezenlijken...

Startschot voor lokaal sportakkoord (filmpje)

8 november 2019

Sociale en vitale gemeente door aantrekkelijk sportklimaat

Afgelopen dinsdag 5 november jl. ondertekenden in het gemeentehuis van Bergen wethouder Sport Antoine Tromp en vertegenwoordigers...

Gemeente Bergen actualiseert parkeerbeleid

1 november 2019

‘inbreng ervaring inwoners en ondernemers onmisbaar’

De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid actualiseren. Inwoners kunnen hun mening geven en ervaringen en ideeën inbrengen op www.argu.co/parkereninbergen.

Vijf BUCH ambtenaren geschorst

1 november 2019

Zij zijn geschorst in afwachting van hun ’onvoorwaardelijk ontslag’

De BUCH werkorganisatie heeft vijf ambtenaren geschorst omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden.

Heeft u 'Prangende vragen aan het college?'

1 november 2019

Interviewer Ruud Bredewold stelt vragen aan VVD-wethouder Jan Houtenbos

U kunt iedere vraag stellen die betrekking heeft op de portefeuille van de wethouder. Stuur uw vraag naar...

Bergen in de media: Kwartiermaker moet orde op zaken stellen in Bergen

1 november 2019

Arend Jan van den Beld van de VVD vergelijkt de kwartiermaker met de coach van een voetbalteam

Er komt een kwartiermaker die een einde moet maken aan de politieke onrust in Bergen. Dat heeft de gemeenteraad...

Het Paddenpad in Bergen is toe aan vernieuwing. En de inwoners van Bergen bepalen zelf hoe het er uit gaat zien.

1 november 2019

U kunt meedenken door de enquête in te vullen. U kunt aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft.

Het Paddenpad is het fietspad dat loopt tussen de Meerweg en de Sluislaan. Het ligt in een gevoelig natuurgebied (Natura 2000).

Bergenaren in de media: Memoires van een oud-burgemeester - Niet bezig om iedereen te vriend te houden

1 november 2019

Ivo Opstelten was al op zijn 28ste burgemeester

Deze week verschijnen de memoires van oud-burgemeester en oud-VNG-voorzitter Ivo Opstelten.

Gemeentebelangen is op vakantie en kan niet aanwezig zijn tijdens gemeenteraadsvergaderingen

27 oktober 2019

Vanaf 18 november a.s. is M. van Kranenburg weer present

Gemeentebelangen acht openheid en transparantie van cruciaal belang en daarom wil ik graag het onderstaande met u delen.

Informatieavond over jongerenhuisvesting in de gemeente Bergen

25 oktober 2019

Waar en wanneer: Jongerencentrum de Kazerne op woensdag 20 november

Het sociaal team Bergen organiseert in samenwerking met Kennemer Wonen een informatieve bijeenkomst over jongerenhuisvesting.

Bergen in de media: Ex-wethouder GroenLinks, ’Bestuurscultuur in gemeente is verziekt’

25 oktober 2019

’Blaas in de raad je spieren niet zo op’

"Zo mooi als de gemeente Bergen is, zo ziek is de bestuurscultuur.” Met deze tweet kijkt Yolan Koster...

Terug