Provincie komt met oplossing voor schoonhouden stuifduinfietspad

Het gaat om meerdere veegbeurten per jaar, voor maximaal vijf jaar. Dit kost € 45.000,-

De provincie Noord-Holland gaat voorlopig de helft van de veegkosten betalen die ervoor zorgen dat het fietspad Blijdensteinsweg vrij van zand wordt. Dit fietspad loopt door de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat.
Het gaat om meerdere veegbeurten per jaar, voor maximaal vijf jaar. Dit kost € 45.000,-. Het komende jaar komen de natuurbeheerders van de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat, Staatsbosbeheer en drinkwaterbedrijf PWN, met een definitieve oplossing voor het knelpunt.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Het is natuurlijk een mooi succes dat de duinen zijn hersteld en weer stuiven. Dat is een van de redenen waarom deze natuurgebieden Europees beschermd zijn. Op maar heel weinig andere plekken komt dit soort natuur voor. Het betekent echter wel dat we naar neveneffecten kijken en die samen met de terreinbeheerders gaan oplossen. Zo kunnen de duinen blijven stuiven en de fietsers blijven fietsen.”

Stuivend duin
De Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat maken deel uit van Natura 2000. De afgelopen jaren heeft de provincie samen met Staatsbosbeheer en PWN natuurherstelmaatregelen getroffen, waardoor de oorspronkelijke dynamische duinnatuur terugkeert, oftewel stuivend duin. Dat is mogelijk omdat de duinen op deze plek een groot aaneengesloten gebied vormen op de overgang tussen kalkrijke duinen en kalkarme duinen. Daarbij hoort een grote variatie aan beschermde plant- en diersoorten die terugkeren vanwege het natuurherstel.

Reactie Fietsersbond:

Als actieve leden van de Fietsersbond Bergen zouden wij graag als aanvulling op het artikel willen aangeven dat dit niet zomaar even zonder slag of stoot door de provincie is besloten. Er is hier een langdurige inzet van enkele jaren door de Fietsersbond voor nodig geweest om dit te bereiken. Wat er allemaal exact voor nodig is geweest zal ik u besparen, maar ga er maar van uit dat we heel wat keren van het kastje naar de muur zijn gestuurd en dat het probleem in eerste aanleg die van de fietsers zelf was die door het zand moesten ploegen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om deze tekst bij dit artikel te plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Wim Smit, mede namens o.a. Reijnoud  de Haan