Plannen voor een ijsbaan zijn voor dit jaar van de baan

Helaas, it giet net oan..

Plannen voor een ijsbaan zijn voor dit jaar van de baan

Bergen on Ice heeft de overdekte ijsbaan op het terrein van de Ruïnekerk af moeten blazen voor dit jaar. Aan de sponsors lag het overigens niet: mede dankzij hun toezeggingen kreeg de stichting een geweldig bedrag bij elkaar voor de realisatie van de overdekte ijsbaan op het terrein van de Ruïnekerk. Helaas was het nét niet genoeg. Vanwege de tijdsdruk en het financiële risico moesten zij besluiten om het evenement op te schorten naar volgend jaar. Maandagochtend is er een brief uitgegaan om de sponsors die een bijdrage of andere hulp hebben toegezegd persoonlijk te informeren.

“We hadden nog liever iedereen telefonisch geïnformeerd maar er waren al zoveel mensen betrokken bij de realisatie van de ijsbaan dat dit een onmogelijke taak was. Stichting Bergen on Ice is iedereen in ieder geval heel dankbaar voor de toegezegde sponsorbijdragen, het enthousiasme en de hulp op welke manier dan ook. Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om de vrijwilligers die zich reeds hebben aangemeld te bedanken voor hun enthousiasme, we hadden weer heel veel zin om met jullie samen te werken deze decembermaand. Verder bedanken wij de gemeente Bergen, de Ruïnekerk, de Rotary en de bewoners. Eigenlijk gewoon iedereen die bereid was om zich samen met ons in te zetten om er een fantastisch winterfestijn van te maken. We vinden het natuurlijk erg jammer dat we deze keuze hebben moeten maken, maar we zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Margreeth Anema van het bestuurssecretariaat.

Deze decembermaand geen ijsbaan, maar de stichting achter Bergen on Ice geeft niet op. Er is eind januari alweer een vergadering belegd om een plan de campagne te maken voor volgend jaar. In aanloop naar de winter van 2020 zijn zij bijvoorbeeld van plan om de bewoners meer te betrekken bij de realisatie van de ijsbaan. Houd de Facebookpagina, de media en onze website hiervoor in de gaten.

De stichting hoopt natuurlijk dat ze dan ook weer op uw steun kunnen rekenen en zij zullen u in de loop van het jaar bellen met de vraag of ze u weer op de lijst mogen zetten als vrijwilliger, als sponsor of als gast tijdens één van de ‘Diners on Ice’.

Indien u vragen heeft over bovenstaande of als u een goed idee heeft voor de editie 2020 dan horen zij dit natuurlijk graag. U kunt mailen naar [email protected]