Deel

advertentie

Plannen rond Aldi opnieuw uitgesteld

De raad wilde de relatie met de provincie niet helemaal op de spits drijven.

Plannen rond Aldi opnieuw uitgesteld

De VVD (Meis de Jongh) vond en vindt het cruciaal dat de provincie meewerkt en diende daarom een motie in om het agendapunt aan te houden en er later na overleg met de provincie op terug te komen. Daar ging de hele raad mee akkoord, behalve Behoorlijk Bestuur Bergen.

De provincie had eerder al duidelijk laten doorschemeren niet heel erg enthousiast te worden van de plannen rondom de Aldi aan de rand van Bergen, in wat volgens de provincie buitengebied is.

Het college proefde bij diezelfde provincie ook wel de bereidheid om met elkaar om tafel te gaan en alternatieven te proberen te vinden voor die Aldi. Prima, zolang het dan maar niet in het centrum van Bergen zou zijn, vond de raad. Nagenoeg alle raadsleden hechtten er aan dat de beslissing rondom dit plan unaniem zou zijn.

Dit wordt voor de derde keer een handreiking naar de provincie. Maar dat kon niet oneindig zo blijven, meende de PvdA. Als er niet snel een andere bevredigende oplossing komt uit het overleg met de provincie, dan stelde Peter van Huissteden voor om het plan, zoals het nu zou zijn voorgelegd aan de raad, alsnog ongewijzigd in stemming te brengen.

Er is nu afgesproken om tot ergens in maart de tijd te nemen om er met de provincie uit te komen. Er is volgens de wethouder over deze gang van zaken al contact geweest met andere betrokkenen.

Foto: Goede verstandhouding met de provincie is belangrijk voor het kunnen realiseren van bouwlocaties zoals bij Egmond, vindt Meis de Jongh van de VVD.

advertentie

Meer 'Politiek':

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college. Wethouder Arend Jan van den Beld (filmpje)

16 april 2021

Veel vragen van lezers van de Flessenpost gingen over participatie

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Arend Jan van den Beld (VVD Bergen). Klik hier voor het interview. (31.18 min.)

Start werkzaamheden tijdelijke inrichting Molenweidtje. Geen afsluiting, wel oponthoud

16 april 2021

De weg wordt verbreed en er wordt een apart fietspad aangelegd

Maandag 19 april starten de werkzaamheden voor de tijdelijke aanpassing van het Molenweidtje in Bergen.

Bergenaren met een mening: dit moet mij toch van het hart…

16 april 2021

Meerkoetnest en een kettingzaag

Beste Flessenpost, dit moet mij toch van het hart:

Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland

16 april 2021

Foto: Wethouder Erik Bekkering met daarachter gedeputeerde Jeroen Olthof

Tien miljoen Nederlanders hebben een smartphone. De helft daarvan gebruikt deze ook onderweg. Dit zorgt jaarlijks voor tientallen doden en honderden gewonden.

Gemeente peilt tevredenheid over dienstverlening

16 april 2021

Enquête onder inwoners en ondernemers

Wat vinden inwoners en ondernemer van de dienstverlening van de gemeente? Een selectie uit deze groepen kan zich hierover uitspreken. De gemeente houdt voor de derde maal een onderzoek.

Meis de Jongh (VVD Bergen) namens hele gemeenteraad aan ondernemers, “wij horen jullie”

9 april 2021

Agendapunt: brandbrief ondernemers en cultuursecto (filmpje)

Ik spreek hier namens iedereen in de raad. Vorige week werd ons meer dan duidelijk gemaakt in welk moeilijk pakket onze ondernemers in deze coronatijd zitten.

Raad stemt in met Cultuurnota en gemeentelijk kunstdepot

14 april 2021

Gemeente Bergen als culturele buitenplaats

De gemeenteraad van Bergen heeft donderdagavond 8 april ingestemd met de nieuwe Cultuurnota ‘Gemeente Bergen als culturele buitenplaats’. Wethouder Antoine Tromp is zeer content met de uitkomst: “In het nieuwe cultuurbeleid ligt de focus op het maken en zichtbaar maken van kunst. Uit gesprekken die we voor de nota voerden met inwoners en het cultuurveld kwam duidelijk naar voren dat kunst en cultuur in ons DNA zit; dat is onze identiteit en die wordt hiermee geborgd.”

Wie is toch die Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland die het het Bergense college zo moeilijk maakt? (filmpje)

9 april 2021

Cees Loggen: "Het is mijn taak en mijn uitdaging om er voor te zorgen dat de woningbouwproductie de komende vier jaar omhoog gaat."

De vraag die zich dan voordoet is: wat weet een provincie beter dan een college ongeacht om welke gemeente het gaat?

Uitkomsten locatie-onderzoek Aldi Bergen

9 april 2021

College blijft na onderzoek bij standpunt: locatie Bergerweg is het beste

De Aldi is nu nog gevestigd in het centrum van Bergen en maakt ruimte voor herontwikkeling. Over de nieuwe locatie van deze winkel verschillen provincie en gemeente sinds de zomer van vorig jaar van mening. Daarom heeft TwijnstraGudde recent onafhankelijk onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

Nieuw raadslid GroenLinks Bergen

9 april 2021

Foto: René Meijer, raadslid

Begin maart - alweer een maand geleden - ben ik beëdigd als raadslid van de gemeente Bergen. De raadszetel kwam vrij, omdat de heer Peter Zijp door persoonlijke omstandigheden zich genoodzaakt voelde z’n zetel in te leveren.

Inkoopactie woningisolatie en verduurzamingsaanpak voor inwoners gemeente Bergen

9 april 2021

Informatieavonden op 13 en 14 april

Speciaal voor inwoners uit de gemeente Bergen is een collectieve inkoop gestart voor woningisolatie. Daarnaast wordt, in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket, een verduurzamingsaanpak georganiseerd. “We vinden het belangrijk al onze inwoners op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning”, geeft wethouder Erik Bekkering aan. “Naast de inkoopactie zijn er ook subsidieregelingen die het isoleren van de woning extra interessant maken.”

Laadpalennetwerk sneller uitgebreid in de gemeente Bergen

9 april 2021

In de gemeente Bergen neemt het aantal elektrische voertuigen snel toe

Laadpalen worden in de gemeente Bergen niet langer alleen op aanvraag van inwoners geplaatst. Het beleid wordt aangepast om het laadpalennetwerk binnen de gemeente sneller te kunnen uitbreiden. Deze proactieve plaatsing van laadpalen draagt bij aan de eis van het Rijk om vroegtijdig in de behoefte te voorzien.

Sneller dan het licht: start aanleg glasvezel in najaar 2021

9 april 2021

“Een hele mooie service aan onze inwoners, die straks thuis optimaal gebruik kunnen maken van snel internet”, aldus wethouder Erik Bekkering.

Een jarenlange wens om een glasvezelnetwerk in de gemeente Bergen aan te leggen wordt werkelijkheid. Het college van de gemeente Bergen heeft overeenstemming in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst bereikt met glasvezelexploitant E-Fiber om de gehele gemeente te voorzien van een glasvezelnetwerk.

Te lage berekening beslagvrije voet geen fout van gemeenten

2 april 2021

Er zijn afspraken gemaakt over het terugstorten van het te veel ingehouden inkomen

Eerder deze week was er veel aandacht rondom de berekening van de beslagvrije voet bij inwoners met een bijstandsuitkering. In een aantal berichten wordt gesproken over een fout van gemeenten.

Provincie helpt gemeenten bij toezicht ongewenste activiteiten op vakantieparken

2 april 2021

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland: ‘Vakantieparken zijn belangrijk voor de regionale economie

De provincie Noord-Holland heeft voor gemeenten een handreiking opgesteld om beter zicht te krijgen op ongewenste activiteiten op vakantieparken.

VVD Bergen: Wat heeft Bergen nodig, nu en over 10 jaar?

2 april 2021

Praat mee op 23 april vanaf 19.30 uur

In maart heeft de VVD Bergen versterking gekregen van twee nieuwe commissieleden, Jasper Corts en Annabel Splinter. Beiden hebben als doel om de politiek dichterbij inwoners te brengen, toegankelijker te maken en de communicatie te verbeteren.

Lezers met een mening: Tweede fietspad Eeuwigelaan

2 april 2021

Het ergste is dat de gemeente Bergen beweert dat het er veiliger op wordt, maar juist het tegendeel is waar...

Net nu heel de wereld aan het wandelen is geslagen en zelfs de Raad voor de Gezondheid stelt dat wandelen gezonder is dan fietsen, gaat de gemeente Bergen in al haar wijsheid...

Startdatum in zicht voor registratie woningen voor toeristische verhuur

26 maart 2021

Vanaf 1 april digitaal registreren mogelijk

Vanaf 1 april aanstaande moeten huizenbezitters in de gemeente Bergen die hun woning toeristisch willen verhuren, hun woning registreren. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad besloten dat huizenbezitters vanaf 2021 hun woning voor een periode van maximaal 63 nachten voor toeristische verhuur beschikbaar mogen stellen. Alle inwoners van de gemeente Bergen die het mogelijk betreft ontvangen een brief hierover.

College maakt keuze voor woningbouwplannen BSV-terrein

26 maart 2021

Volgende fase aangebroken: ontwerp bestemmingsplan ter visie

De realisatie van 152 woningen op het voormalige BSV-terrein en het terrein van De Beeck is weer een stap dichterbij. Het college van de gemeente Bergen heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen.

Prangende vragen voor wethouder Arend Jan van den Beld

26 maart 2021

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Heeft u vragen aan de wethouder?

Buurtbus Bergen rijdt weer. Vrijwilligers gezocht!

26 maart 2021

Na ruim een jaar stilstand door corona is maandag 22 maart de dienstregeling van Buurtbus Bergen volledig coronaproof weer hervat

De Buurtbus is een belangrijke verbinding tussen alle kernen van de gemeente Bergen en daarnaast een onmisbare aansluiting op buslijnen van en naar Alkmaar, Castricum en Heiloo. “Veel inwoners van gemeente Bergen zijn erg blij dat...

Marcel Halff (D66) verlaat Bergense gemeenteraad

26 maart 2021

De partij zoekt nieuwe fractieleden voor de kieslijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen

Marcel Halff (D66) verlaat de gemeenteraad. ‘Politiek kun je er niet even bij doen.’

Bouwplannen voor drie kernen in gemeente Bergen

19 maart 2021

Met o.a. plan voor 20 woningen en nieuw T&O-gebouw in Bergen

Plan voor 20 woningen en nieuw T&O-gebouw gereed. Nieuw buurthuis verdubbelt in grootte ten opzichte van het plan uit 2019. Op het Tuin- en Oostdorpterrein in Bergen verrijzen...

Provincie en gemeente Bergen zoeken samen potentiële locaties voor nieuwe Aldi

19 maart 2021

Gedeputeerde Cees Loggen: “Ik ben blij dat we in goede harmonie samen met het college van Bergen zoeken naar een oplossing

De provincie Noord-Holland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen werken samen om te komen tot een lijst van mogelijke locaties voor de plaatsing van de nieuwe Aldi-supermarkt.

TONK: Extra ondersteuning bij plotselinge inkomensdaling

24 maart 2021

Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis sterk hebben zien dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners/ondernemers...

Start werkzaamheden groot onderhoud Kogendijk

26 maart 2021

Vanaf dinsdag 6 april Kogendijk afgesloten voor doorgaand verkeer

Maandag 12 april 2021 start aannemersbedrijf KWS met het groot onderhoud aan de Kogendijk in Bergen. Het gaat om het deel vanaf de Sluispolderweg bij de N9 tot de van Blaaderenweg.

Leerlingen Bonhoeffercollege ontwerpen nieuwe milieustraat

19 maart 2021

Wethouders Erik Bekkering en Paul Slettenhaar geven startschot

We gebruiken op dit moment veel te veel materialen en gooien producten na gebruik gewoon weg. Dit zorgt voor een zware belasting op ons klimaat en een tekort aan grondstoffen. Dat kan anders! Te beginnen bij onze milieustraten.

En hoe hebben de inwoners van de gemeente Bergen gestemd?

18 maart 2021

Maar liefst 85,3% van onze kiesgerechtigde inwoners bracht zijn of haar stem uit

Uitslagen en proces-verbalen van alle stembureaus in de gemeente Bergen. Het duurde langer dan anders, maar de voorlopige verkiezingsuitslagen zijn bekend! Maar liefst 85,3% van onze kiesgerechtigde inwoners bracht zijn of haar stem uit voor de Tweede Kamer.

Bergen in de media: ‘Schoorl heeft genoeg vakantieparken, bouw betaalbare woningen voor eigen inwoners’

19 maart 2021

Eenderde van de deelnemers noemt als topprioriteit dat Bergen een gemeente moet zijn waar jong en oud een woning kan vinden

Aan recreatieparken geen gebrek in Schoorl en omgeving. De gemeente moet daarom inzetten op de bouw van betaalbare woningen voor eigen inwoners. Dat concludeert burgerbeweging Schoorl Community uit het participatietraject voor de nieuwe omgevingsvisie van Bergen.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college. Wethouder Klaas Valkering (filmpje)

19 maart 2021

Veel vragen van lezers van de Flessenpost gingen over woningen

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Klaas Valkering (CDA).

Fietspad Eeuwigelaan

19 maart 2021

Bezwaren afgehandeld, college wijkt af van advies met reden

Voor de herinrichting van de Eeuwigelaan in Bergen is in september 2020 een verkeersbesluit genomen door het college. Tegen dit besluit zijn vier bezwaarschriften ingediend die nu zijn afgehandeld.

38 kandidaten voor burgemeesterschap Bergen

18 maart 2021

De tussenstand...

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Bergen hebben 38 personen gesolliciteerd: 25 mannelijke en 13 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Bergen.

Bergen doet mee aan regionaal programma vitale verblijfsrecreatie

12 maart 2021

De recreatiesector is een belangrijke economische sector in de regio en verantwoordelijk voor een omzet van 700 miljoen euro en circa 12.500 banen

De gemeente Bergen is onderdeel van de regio Noord-Holland Noord, een populaire bestemming voor toeristen en recreanten. Om de toppositie van de Noord-Hollandse verblijfsrecreatie te behouden, gaat de regio met ondernemers gezamenlijk aan de slag met de vitaliteit van het aanbod.

Hoge respons op klanttevredenheidsonderzoek na bezoek gemeentebalie

12 maart 2021

Tevredenheid bij inwoners over gemeentebalie

Meten is weten én verbeteren. Daarom startte gemeente Bergen twee maanden geleden bij de balie met online klanttevredenheidsonderzoeken. Wie aan de balie is geweest, krijgt een enquête in de mailbox. Na de eerste twee maanden is er een hoge respons en zijn er hoge cijfers voor het contact met de baliemedewerker en voor het algemene beeld van de balie.

Terug