Deel

advertentie

Piet Bruinooge is burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de veiligheidsregio

‘Waar het kon, heb ik buiten de lijntjes gekleurd’

Piet Bruinooge is burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de veiligheidsregio

In deze functie heeft hij het sinds half maart op veel terreinen voor het zeggen in Noord-Holland Noord. Vanaf dat moment staat hij, zoals hij het zelf zegt, ook “24/7 op standje ‘aan’”.

Hier doet hij zijn verhaal:
“De eerste overleggen over corona had ik met de directies van de veiligheidsregio en de GGD. Die kwamen medio februari op gang. Toen kreeg ik te horen: er waart een vreemd virus rond, we weten niet precies wat het doet en wat gaat gebeuren, maar het is goed ons voor te bereiden. Eind die maand heb ik een eerste signaal afgegeven aan de gemeenteraad. Op 12 maart kwam het kabinet met een reeks verscherpte maatregelen, de zondag erop kwamen de sluiting van de horeca, de sportclubs en de scholen daar overheen. Boem. Lockdown. Ineens zaten we in GRIP4, de hoogste alarmfase, en heb je als voorzitter van de veiligheidsregio net zo plotseling verregaande bevoegdheden. Dan denk je: ‘Oei!’”

“Het was in die fase onzekerheid alom wat de klok sloeg, ook in het regionale crisisberaad. We weten nu nog steeds niet heel veel, maar toen wisten we helemaal niets. We wisten niet wat er precies aan de hand was, we wisten niet hoe erg het zou worden. Het was navigeren in het donker. We hebben in die fase met misschien 10 procent van de kennis 100 procent-besluiten moeten nemen.”

“Het was heftig. Er heerste ongeloof, het besef wat er gebeurde, daalde bij iedereen maar langzaam in. Niemand had zoiets ooit meegemaakt. Ik was zelf net een beetje herstellende. In januari had ik er een maandje uitgelegen, zat het allemaal net even niet lekker. De huisarts had nog gezegd: begin met halve dagen. Maar dat is in dit vak gewoonlijk al niet te doen – laat staan in zo’n crisis. Inmiddels sta ik sinds half maart 24/7 op standje ‘aan’ en dat begint op te breken. De vermoeidheid slaat toe. Tegelijkertijd slaap ik slecht. De voortdurende onzekerheid blijft malen. Ik vóel de verantwoordelijk en die weegt zwaar.”

“In de crisis heb ik pijnlijke beslissingen moeten nemen, zoals het sluiten van de horeca. Maar ik heb er steeds bewust voor gekozen te laten doorgaan wat kon. Ik wilde niet doorschieten en wilde alles kunnen uitleggen. Waar het kon, heb ik buiten de lijntjes gekleurd. Bungalow- en recreatieparken bijvoorbeeld mochten openblijven als huisjes eigen toilet en sanitair hadden. Dan was er geen ‘traffic’ en geen noodzaak tot sluiting. Mijn vrouw en ik hebben zelf een klein vakantiehuis in Zeeland, dat over alle voorzieningen beschikt en waar mijn kleindochter tijdelijk verbleef met een medestudent. Zij moest terug naar haar studentenflat in Breda toen daar het besluit viel daar wél alle parken te sluiten. Dat was een beslissing waarin voor mij geen logica viel te ontdekken.”

“In onze regio hadden we de crisisorganisatie en -structuur snel op orde. Alle oefeningen betaalden zich in dat opzicht dubbel en dwars uit. Wat we echter nooit hebben voorzien, was een crisis van deze duur. Bestuurlijk zijn we daar zo pragmatisch mogelijk mee omgegaan. Ik kan als voorzitter van de veiligheidsregio niet wekelijks met 17 burgemeesters overleggen, maar ik heb wel voortdurend gespard met vijf collega’s: wat is nodig? Hoe pakken we dit aan? Wat is juist om te doen? Natuurlijk ben ik eindverantwoordelijk, maar er is niets mee mis met je oor te luisteren te leggen, collega’s erbij te betrekken en het draagvlak te onderzoeken. De verhoudingen in de regio zijn mede daardoor voortdurend goed gebleven.”

“Hoewel de gehele situatie hectisch was en voortdurend veranderde, vond ik de situatie in de zorg persoonlijk het beangstigendst. Toen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames bleef toenemen, de IC’s overvol raakten en de situatie simpelweg nog niet beheersbaar was, heb ik me regelmatig écht afgevraagd hoe het moest als we mensen niet zouden kunnen helpen. Van alles wat ik in die periode heb gezien, heeft het beeld van de IC die ik bezocht ook de meeste indruk gemaakt.”

“Persoonlijk heb ik deze crisis ook gevoeld, net als iedereen, zou ik bijna zeggen. In mijn werk natuurlijk, maar het ergste was dat ik mijn kinderen en kleinkinderen wekenlang niet heb kunnen zien. Allemaal wonen ze in Zeeland – en in zo’n situatie is dat ver, heel ver weg. Niet kunnen bepalen waar of naar wie je toeging, was een beknotting van de persoonlijke vrijheid, waarvan ik zelf vind dat die pijn deed. Je komt amper buiten de deur, ziet nauwelijks andere mensen. Thuiswerken: natuurlijk noodzakelijk, geen discussie mogelijk, maar ik zit nu al maandenlang elke dag tegen drie beeldschermen aan te kletsen. En daar ben ik geen burgemeester voor geworden, om tegen schermen aan te praten.”

“Nu de maatregelen voor een groot deel zijn versoepeld, kan en mag er meer. Aan de ene kant is dat mooi, want iedereen is eraan toe. Aan de andere kant – dat blijf ik benadrukken – is het risicovol. Want we zijn er nog niet, het virus is nog niet weg en er is heel veel ongewis. Het enige wat we zeker weten, is dat we niet weten hoe het straks gaat. Het is, in die zin, écht een bizarre tijd.”

advertentie

Meer 'Politiek':

Woningen op het BSV-terrein zullen voor 50% procent bestaan uit sociale huurwoningen…

30 juli 2020

Bergense stikstofoplossing betaalt zich uit, BSV-velden kunnen verder

Eind vorig jaar heeft de gemeente Bergen een oplossing bedacht voor de stikstofproblematiek. Deze oplossing bestond uit een registratiesysteem waarin...

Gemeenten krijgen 450 tot 800 euro per Tozo-besluit

31 juli 2020

Tozo staat voor: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding...

Gastcolumn augustus 2020 commissaris van de Koning Arthur van Dijk op websites Duinstichting.nl en Schoorlsebosmoetblijven.nl

31 juli 2020

Arthur van Dijk vertelt in zijn gastcolumn van augustus over zijn passie voor de duinen

Arthur van Dijk (57, lid VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland en daarmee voorzitter van zowel Provinciale Staten als...

Bergen in het nieuws: NPO1, coronacrisis in Bergen en hoe nu verder…

29 juli 2020

Burgemeester Peter Rehwinkel maakt zich zorgen over het aantal toegenomen coronabesmettingen

De gemeente Bergen had in korte tijd twaalf nieuwe besmettingen. Zijn de burgemeesters nu aan zet? Een vervroegde bijeenkomst van het veiligheidsberaad... Worden mondkapjes in Bergen verplicht?

Interview: Een kijkje in de keuken bij het Klantcontactcentrum van de gemeente

24 juli 2020

Aanpassingen tijdens corona

Het is momenteel erg druk bij het Klantcontactcentrum (KCC) en u moet misschien langer wachten dan u van ons gewend bent.

De Flessenpost spreekt met burgemeester Peter Rehwinkel over de coronacrisis

24 juli 2020

Na een periode van stabiliteit, grijpt het virus sinds een week, ook landelijk weer sterker om zich heen

In één week tijd zijn er zes nieuwe corona patiënten in de gemeente Bergen bijgekomen.

Digitale inwonersavond over aardgasvrij Bergen druk ‘bezocht’

24 juli 2020

www.ikdenkmeeoverbergen.nl

Vorige maand was er een digitale inwonersavond van de gemeente Bergen over aardgasvrij Bergen. De oorspronkelijke plannen...

Subsidie energiebesparende maatregelen in gemeente Bergen

23 juli 2020

Woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 subsidie aanvragen

Vanaf maandag 20 juli kan in de gemeente Bergen een subsidie voor energiebesparing van zeventig euro worden aangevraagd.

Flyers voor buitenlandse toeristen over coronamaatregelen in Nederland

17 juli 2020

In het Nederlands, Duits en Engels

In de zomermaanden bezoeken veel binnen- en buitenlandse toeristen de kustdorpen in Noord-Holland. Er gelden in Nederland een aantal basisregels...

Structuurvisie Bergen-Oost: doorpraten over verkeersstructuur en beeldkwaliteit

17 juli 2020

Bewoners bijeenkomsten in september op 2 en 9 september

Tot en met 29 mei lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde gaven inwoners aan...

BUCH neemt maatregelen tegen ambtenaar

10 juli 2020

Dagvaarding vier partijen op verdenking van fraude

In de zaak van de frauderende ambtenaar gaat de BUCH-werkorganisatie vier partijen dagvaarden.

Krappe beurs?

10 juli 2020

Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen uw kinderen meedoen

Kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve...

Regio’s in Noord-Holland Noord zetten stappen in aanpak om verblijfsrecreatie te versterken

10 juli 2020

Het uitgevoerde onderzoek is onderdeel van het regionale plan van aanpak om te komen tot een samenhangende en integrale regionale programmering

De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben samen de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te hebben.

Burgercommissieleden gemeente Bergen leggen eed/belofte af

19 juni 2020

Het integriteitsbeleid en voorkomen van belangenverstrengeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders

Burgemeester Peter Rehwinkel heeft gisteravond kennisgemaakt met de burgercommissieleden in de gemeente Bergen.

Recreatieve verhuur van het eigen huis mag straks negen weken, en de eigenaar mag kiezen wanneer

19 juni 2020

Zelf bepalen wanneer die 63 dagen vallen en die hoeven ook niet aaneengesloten te zijn

Het gaat alleen om mensen die een eigen huis hebben en die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie in Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

19 juni 2020

Corona-actueel...de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

19 juni 2020

Erik Bekkering, wethouder gemeente Bergen: “Duurzaamheid is van ons allemaal

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan:

In de gemeente Bergen is er een inwonersinitiatief opgestaan uit alle kernen van de gemeente

15 juni 2020

Burgemeester Rehwinkel en participatie wethouder Arend Jan van den Beld gaan kennismaken

De groep heeft ideeën over bewonersparticipatie en burgerinitiatieven. Hun doel is door inspireren, co-creëren en meebeslissen professionele...

College past structuurvisie Bergen Oost aan na participatie

Wethouder Klaas Valkering: “Als college hebben we goed geluisterd naar de wensen van de inwoners uit Bergen Oost

Tot en met 29 maart lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde – inwoners konden een digitale enquête invullen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

12 juni 2020

Ruud Bredewold interviewt de kersverse VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Bewoners tekenen bezwaar aan tegen structuurvisie Bergen Oost

12 juni 2020

De bewoners menen dat de structuurvisie in onvoldoende mate de belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied in bescherming neemt

Bewoners van de Kerkedijk, de Oudtburghweg en de 9 Nessen in Bergen NH tekenen bezwaar aan tegen de door de gemeente uitgegeven structuurvisie Bergen Oost.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel

12 juni 2020

Corona-actueel... met o.a. het nieuws dat de Kunst10Daagse voor dit jaar gacancelled is

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Gemeente Bergen is financieel stabiel én heeft een ambitieuze agenda

12 juni 2020

Nieuwe wethouder Arend Jan van den Beld: "de lastenstijging blijft beperkt, maar er zijn ook onzekerheden”

Het college van Bergen biedt de Kadernota 2021 en de Jaarrekening 2019 ter vaststelling aan de raad aan.

Denk mee over een aardgasvrij Bergen! (filmpje)

12 juni 2020

De gemeente Bergen wil graag op 23 juni met u in gesprek over een aardgasvrij Bergen

Wij onderzoeken momenteel welke alternatieven er zijn, en in welke volgorde de wijken in Bergen, de Egmonden en Schoorl van het aardgas af gaan.

Bergenaren met een mening: Carina Nan

12 juni 2020

Huisvestingsverordening

Met nodige betrokkenheid volg ik al enige tijd het nieuws met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Het baart mij echt grote zorgen...

BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

6 juni 2020

De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH (Bergen -Uitgeest - Castricum -Heiloo) dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering.

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Prangende vragen voor de nieuwe VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

5 juni 2020

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Tot dinsdag 9 juni 12.00 uur kunt u uw vragen inzenden aan [email protected] De uitzending is vanaf vrijdag 19 juni 12.00 te zien op FlessenpostTV.

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Terug