Deel

advertentie

Persverklaring: Na negen maanden is het dan eindelijk gelukt…

Het 'MANIFEST nieuw vertrouwen' wordt binnenkort in de raad van Bergen besproken

Persverklaring: Na negen maanden is het dan eindelijk gelukt…

Hier zijn we enorm blij mee. Want de twaalf punten uit het MANIFEST komen niet uit de lucht vallen. We maken ons al geruime tijd grote zorgen over de vertrouwenscrisis die in de vorige raadsperiode (2014-2018) is ontstaan en sindsdien door ettert. Voor een belangrijk deel komt dat door de integriteitskwestie rondom de projectleider vastgoed die met strafontslag werd gestuurd. Die kwestie wordt bewust doodgezwegen. Waarom? Hierover wordt druk gespeculeerd. En dat is logisch zolang de raadsleden dit onderwerp uit de weg blijven gaan.
Dat ze dat doen is een feit. Na 2018 heeft nog geen enkel debat plaatsgevonden waarin raadsleden vragen stelden over bijvoorbeeld de bestuurscultuur of organisatiestructuur waarin dit heeft kunnen gebeuren. Jaar in jaar uit, ondanks veelvuldige signalen en zelfs officiële klachten van inwoners, lang voordat de projectleider vastgoed in 2018 tegen de lamp liep. Hij kreeg in 2006 een renteloze en aflossingsvrije lening (schenking) ter hoogte van € 165.000 van een in Bergen actief bouwbedrijf en wordt hiernaast verdacht van het aannemen van steekpenningen.

Het strafrechtelijk onderzoek door het OM naar deze zaak loopt nog.
Dat de raad niet inhoudelijk over de strafrechtelijke aspecten van de zaak kan spreken, is vanzelfsprekend. Maar dat de lucht zou zijn geklaard enkel door de ambtenaar met strafontslag te sturen, daarmee onderschat je de ernst van de zaak. En dat is funest voor het vertrouwen. College en raad zouden moeten willen weten waar het is misgegaan bij de besluitvorming van de grote projecten. Nadat wij het ‘MANIFEST nieuw vertrouwen’ in juni vorig jaar hebben aangeboden, werd de vertrouwensbreuk eind 2019 nog eens pijnlijk bevestigd in een onderzoek van I&O research. Na 2016, het jaar dat alle omstreden besluiten rondom de hete hangijzers werden genomen, is het vertrouwen van inwoners uit de gemeente Bergen in de politiek gedaald naar 11%. De laagste score in heel Nederland! Ter vergelijking, in andere BUCH gemeenten ligt dit vertrouwenspercentage tussen de 21 en 47%. Met deze cijfers kun je de vertrouwenscrisis met je inwoners echt niet langer negeren, zoals sommige partijen blijven doen. Of geloven zij nou echt dat er in de andere BUCH gemeenten nooit lastige besluiten worden genomen en dat mensen daar niet op sociale media van zich laten horen? Dat is toch een landelijk fenomeen? Je kunt toch niet blijven beweren dat Bergen in crisis verkeerd door sociale media of de uitzending van het programma ‘De Opstandelingen’ van BNNVARA. Dat programma was nog niet eens uitgezonden toen de enquête van I&O in maart 2019 werd afgenomen. Vandaar het MANIFEST nieuw vertrouwen.

Want negeren of bagatelliseren is echt geen optie meer. Erken de vertrouwensbreuk met een groot deel van je inwoners. (eerste punt uit het MANIFEST)
Heb het er in de raad met elkaar over hoe je het vertrouwen wilt herstellen en laat inwoners er deelgenoot van zijn. Wij willen graag participeren, maar we willen ook weten hoe raadsleden in de toekomst willen omgaan met signalen van eventuele integriteitsschendingen. Zijn ze, met de kennis van nu, bereid die te onderzoeken en voornemens hun meldplicht na te komen? Hoe richt je de organisatie in om te voorkomen dat er ‘koninkrijkjes vastgoed’ ontstaan zoals jarenlang het geval was in Bergen? Gaat de raad nu wel beleid opstellen om geldstromen bij vastgoedtransacties na te trekken? Bergen heeft die BIBOB beleidslijn voor vastgoedtransacties nog steeds niet, ondanks dat hier sinds 2016 aandacht voor wordt gevraagd.

Kortom, wat doet de gemeente naast hun wettelijk verplichte integriteitsprotocollen concreet om ambtenaren en inwoners te beschermen tegen corruptie? Ja, dit zijn pittige vragen. Maar ze zijn helaas nodig. En daarom hebben we die punten in het MANIFEST bewust zo scherp neergezet.
Onafhankelijk van elkaar hebben de vijf initiatiefgroepen in de peridode 2014-2018 vergelijkbare ervaringen opgedaan. Toen we elkaar eind 2018 voor het eerst ontmoetten, herkenden we de patronen. Gemeenschappelijke deler, de niet-integere projectleider die verantwoordelijk was voor alle grote vastgoedprojecten in de gemeente Bergen. Intimideren, manipuleren, uitsluiten, de politiek bewust fout of onvolledig informeren… noem het allemaal maar op. We hebben vijf jaar lang vruchteloze pogingen ondernomen om zijn beïnvloeding van de democratische besluitvorming politiek aan de kaak te stellen. Ingesproken in raadscommissies, fracties benaderd, wethouders gewaarschuwd, de toenmalige burgemeester op de hoogte gebracht. In de raadzaal werd ons de mond gesnoerd wanneer we het kind bij de naam noemden. Dat was onfatsoenlijk, ‘zo gaan we hier niet met elkaar om’ en ondertussen werden we weggezet als kinderen die hun zin niet krijgen en geframed als Trumpiaanse figuren. En de vorige burgemeester? Kritiek op haar integriteitsaanpak vatte zij op als een persoonlijke aanval die ze tot in de privésfeer uitvocht.

Zo willen wij niet met elkaar omgaan. Daarom het MANIFEST. Met het MANIFEST hebben we een oproep gedaan aan de Bergense politiek. Wij willen dat het vertrouwen hersteld wordt. Want we willen vooruit, en hiervoor hebben we elkaar nodig. Bergen heeft bijvoorbeeld een enorme bouwambitie. Die ambitie maak je niet waar zonder het vertrouwen van je inwoners. De ambitie maak je waar met betrouwbare participatieprocessen en door initiatieven van inwoners een eerlijke kans te geven. En bovenal met een gemeentebestuur dat integriteitskwesties adequaat aanpakt.

De gezamenlijke initiatiefgroepen
Stichting Mooier Bergen (Bergen)
Geen Ballen Maar Bollen (Egmond aan den Hoef)
Delversduin (Egmond aan den Hoef)
Watertorenterrein (Egmond aan Zee)
Verontruste Bewoners (Bergen aan Zee)

advertentie

Meer 'Politiek':

Beton gestort voor nieuwe zwembad De Beeck

22 januari 2021

De oplevering is gepland in april 2022

De bouw van zwembad De Beeck gaat in volle vaart en ligt op schema. Vrijdag 15 januari zijn de vloeren van het zwembadgedeelte gestort.

Gemeente houdt poot stijf. Geen Lidl supermarkt in oude ABN-Amro gebouw

22 januari 2021

De bestuursrechter doet op 3 maart uitspraak in deze zaak

De gemeenteraad besloot In mei vorig jaar dat er geen Lidl in het voormalige pand van ABN-Amro zou mogen komen.

Betere mobiele bereikbaarheid in Schoorlse Duinen

22 januari 2021

Nieuwe zendmast in Hargen aan Zee

De oude zendmast op het grote parkeerterrein in Hargen aan Zee is aan vervanging toe. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe, hogere telecom zendmast...

Bergen in de media: Waterberging voormalig vliegveld groeit uit zijn jasje

22 januari 2021

In totaal kostte het project 2,3 miljoen euro

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan een nieuw plan voor de waterberging in de polder tussen Alkmaar en Bergen.

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp?

22 januari 2021

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Heeft u ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp? U kunt uw vragen mailen naar [email protected]

Profielschets nieuwe burgemeester

22 januari 2021

Met input van inwoners en vanuit gemeenteraad en college, is onlangs een concept profielschets opgesteld

De gemeente Bergen zoekt een nieuwe burgemeester. Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel neemt het ambt waar sinds maart 2020.

VVD Bergen pleit voor financiële tegemoetkoming ondernemers precariobelasting

15 januari 2021

De VVD heeft hiervoor een motie geschreven die zij op de raadsvergadering van 28 januari a.s. zal indienen

Met het oog op de verlenging van de lockdown en het feit dat ondernemers in de niet-essentiële retail en horeca financieel hard geraakt worden...

Corona actueel… de verlening van de lockdown kan voor ondernemers in onze gemeente de definitieve nekslag betekenen…

15 januari 2021

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

Vergunning mountainbikeroute Schoorl verleend

15 januari 2021

Veiligheid staat voorop bij nieuwe route

Sinds 2015 wordt al gesproken over de aanleg van een nieuwe mountainbikeroute in de Schoorlse duinen.

Regionale publiekspeiling over gevolgen klimaatverandering

15 januari 2021

Het is nodig om maatregelen te nemen waardoor we minder kwetsbaar zijn voor klimaatverandering

Drijft u bij een stevige regenbui uw tuin of straat uit? Is het met tropische temperaturen niet uit te houden in uw betegelde tuin?

Aanpassingen in buurtbussen in het licht van de coronamaatregelen

15 januari 2021

VVD-raadslid Cees Roem (l) en voorzitter buurtbus BES Arnold Vocking (r) op werkbezoek

Op zaterdag 9 januari jl. ging oud-wethouder Verkeer en Vervoer en huidig VVD-raadslid Cees Roem op uitnodiging van de voorzitter Buurtbus BES, de heer Arnold Vocking, op werkbezoek.

Nieuwe inrichting dorpshart Schoorl

15 januari 2021

Veiligheid voorop bij nieuw ontwerp kruispunt Laanweg-Sportlaan

Het kruispunt op de Laanweg en de Sportlaan in Schoorl is toe aan vernieuwing. Na grondig onderzoek kiest het college van Bergen voor het ontwerp dat...

De BUCH wil extra budget voor coronabeleid

8 januari 2021

College B&W Bergen NH vraagt goedkeuring aan gemeenteraad voor twee ton extra budget voor uitvoeren coronamaatregelen

De ambtelijke werkorganisatie BUCH heeft naar schatting zes ton extra nodig voor het uitvoeren van maatregelen die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Update: Door een aantal obstakels is de live uitzending maandagavond helaas geannuleerd.

7 januari 2021

Wie verdient een mooi schilderij van Nanette Heijnen?

Door een aantal obstakels is de live uitzending maandagavond helaas geannuleerd. Een aantal video's en acties zijn al voorbereid, die zijn in een andere vorm en op een later moment te zien.

Kom jij uit je schuld?

1 januari 2021

Inloopspreekuur Geldzaken

Ruim 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben grote geldzorgen of betalingsachterstanden. Door de coronacrisis neemt dat aantal helaas toe.

Gratis adviesgesprek voor het energiezuinig en comfortabel maken van uw woning

1 januari 2021

Wethouder Erik Bekkering: “De gemeente Bergen stelt gratis adviesgesprekken beschikbaar voor woningbezitters die geholpen willen worden"

Wilt u graag uw woning verduurzamen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Vraag dan nu een gratis telefonisch consult of keukentafelgesprek aan bij het energieloket Duurzaam Bouwloket.

Mooie geste van het bestuur van de gemeente Bergen

1 januari 2021

De kaart was bijgesloten bij de laatste Gemeentekrant van dit jaar

De gemeente Bergen heeft in december vele duizenden kaarten laten drukken, bedoelt als hart onder de riem voor de inwoners.

Kennemer Wonen, ondertekening prestatieafspraken BUCH 2021-2024

18 december 2020

Directeur-bestuurder Krista Walter van Kennemer Wonen kijkt terug op een proces dat in een lastige tijd toch succesvol is afgerond

Elke vier jaar maken gemeenten en Kennemer Wonen, samen met de huurdersorganisaties afspraken over de gezamenlijke prestaties over (nieuwbouw van) woningen...

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

18 december 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering in de vuurtoren van Egmond aan Zee

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Erik Bekkering van KiesLokaal. Locatie: Vuurtoren J.C.J. van Speijk in Egmond aan Zee.

Natuurorganisaties: geen woningbouw in binnenduinrand Egmond

18 december 2020

Bebouwing is strijdig met gemeentelijk beleid

Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland hebben bezwaren tegen plannen van de gemeente Bergen voor nieuwe woningbouw in Egmond.

Kom jij uit je schuld?

18 december 2020

Inloopspreekuur Geldzaken belangrijke schakel bij geldzorgen

Ruim 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben grote geldzorgen of betalingsachterstanden. Door de coronacrisis neemt dat aantal helaas toe. De gemeente wil dat aantal terugdringen...

Corona actueel…

16 december 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

Thomas (11) eerste kinderburgemeester gemeente Bergen (filmpje)

18 december 2020

Thomas: "Ik had niet verwacht dat ik het zou worden"

De 11-jarige Thomas Meereboer uit Bergen wordt de eerste kinderburgemeester van de gemeente Bergen. Thomas werd gekozen uit een selectie van vijf kandidaten.

Gedeputeerde Cees Loggen van de provicie Noord-Holland wil meer woningen, maar… (filmpje)

11 december 2020

dat geldt dan blijkbaar niet voor de gemeente Bergen

In een filmpje van 12 juli 2019 presenteert de nieuwe VVD-gedeputeerde Cees Loggen zich. Hij maakt zich hierin sterk voor meer woningbouw, maar... nou ja, kijkt u...

Akkoord over herontwikkeling Dorpsplein Bergen

18 december 2020

De Bakemaflat en de andere sterk verouderde en verloederende panden worden wel gesloopt om plaats te maken voor een nieuw plein

De gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben een akkoord bereikt over de herontwikkeling van het Dorpsplein in het centrum van de kern Bergen.

Afvalinzameling blijft tot eind 2022 bij HVC

11 december 2020

Wethouder Erik Bekkering: “We zijn een hele groene gemeente, maar we hebben nog een slag te maken in de manier waarop we met ons afval en onze grondstoffen omgaan

Het college van de gemeente Bergen kiest ervoor om de inzameling van huishoudelijk afval ook in 2022 nog door HVC te laten verzorgen.

Besluit over bestemmingsplan Aldi Bergerweg in nieuwe jaar in gemeenteraad

11 december 2020

Tijdens de vergadering tekende zich een ruime meerderheid af voor de verplaatsing van de Aldi naar de locatie aan de rand van het dorp

Het college van Bergen heeft gisteren aan de gemeenteraad voorgesteld om de besluitvorming over het bestemmingsplan Aldi Bergerweg te laten plaatsvinden in de raadsvergadering van 28 januari. De gemeenteraad stemde eerder (30 juni) unaniem in met het bestemmingplan. Het plan is vervolgens na een zienswijze van de provincie op een aantal punten aangepast. In het bestemmingsplan wordt nu meer aandacht besteed aan een verkeersveilige aansluiting van het bouwplan op de Bergerweg. Ook is een speciaal beeldkwaliteitsplan opgesteld. Gisteravond stond dit gewijzigde bestemmingsplan op de raadsagenda. Tijdens de vergadering tekende zich een ruime meerderheid af voor de verplaatsing van de Aldi naar de locatie aan de rand van het dorp Bergen. Vlak voor de stemming stelde het college aan de raad voor om nog even te wachten met definitieve besluitvorming. “Het college wil een rustmoment inbouwen door de provincie nog een reactie op de gewijzigde plannen te vragen. Daarom zijn de plannen vandaag per post naar Haarlem verstuurd met het verzoek om voor de raadsvergadering van januari te reageren”, zegt wethouder Klaas Valkering. Het plan is dat de Aldi uit het Centrum van Bergen verhuist naar de huidige locatie van horecagroothandel Scholten. Bij de supermarkt worden 14 appartementen en 24 woningen gerealiseerd.

Vernieuwde MKB-versnellingsprogramma GO!-NH voor ondernemers

11 december 2020

De sprekers – o.a. Zita Pels, het team GO!-NH en veel ondernemers - namen live deel aan de discussie

Vanaf nu kunnen grote en kleine ondernemers zich inschrijven voor het vernieuwde MKB-versnellingsprogramma van de provincie Noord-Holland, GO!-NH. GO!-NH...

Voortgang participatie Bergen Oost

11 december 2020

Verkeer naar en van de te ontwikkelen gebieden wordt daarom in de toekomst deels via de Churchilllaan geleid

De komende jaren vinden in Bergen Oost meerdere ontwikkelingen plaats; zo wordt op dit moment zwembad de Beeck herbouwd en komt er woningbouw op het terrein van de vertrokken voetbalvereniging BSV.

Bijzondere initiatieven in een buitengewone tijd

11 december 2020

Wethouder Erik Bekkering doet een oproep.

Bergenaren zijn trots op hun restauranthouders en daar is ook alle reden toe; we worden hier verwend met een goede, bourgondische variëteit in zowel aanbod als kwaliteit.

Lezers met een mening: De halsbandparkiet is een plaag…

4 december 2020

Nu zijn ze zelfs gearriveerd in de polder bij de Schapenlaan en Teugelaan

Zoals al jaren bekend veroorzaken in het centrum van ons mooie dorp de Groene Halsbandparkieten grote overlast! Ze "krijsen en schreeuwen" namelijk ontzettend hard. Ook 's nachts. Dus met je raam open slapen, kun je wel vergeten.

Colleges zetten in op verbod carbidschieten

4 december 2020

Het kabinet besloot eerder dat het verboden is om vuurwerk af te steken tijdens de komende jaarwisseling

De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo willen één duidelijke lijn trekken door carbidschieten te verbieden.

Egmondse ondernemers en Taskforce door in 2021

4 december 2020

Misschien een leer momentje voor ondernemers in Bergen en Schoorl?

Donderdag 19 november werd in een vergadering van de Algemene Raadscommissie positief gereageerd op het voornemen van ondernemersvereniging Egmond Actief om een BIZ te organiseren.

College stuurt brief naar minister over motorenoverlast

4 december 2020

Afgelopen zomer kregen we opmerkingen als "Het lijkt hier soms wel de TT van Assen"

Het college heeft een brief gestuurd naar minister Cora van Nieuwshuizen over de geluidsoverlast van motoren in de gemeente Bergen.

Inschrijven Flessenpost uit Bergen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Bergen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug