Deel

advertentie

Persverklaring: Na negen maanden is het dan eindelijk gelukt…

Het 'MANIFEST nieuw vertrouwen' wordt binnenkort in de raad van Bergen besproken

Persverklaring: Na negen maanden is het dan eindelijk gelukt…

Hier zijn we enorm blij mee. Want de twaalf punten uit het MANIFEST komen niet uit de lucht vallen. We maken ons al geruime tijd grote zorgen over de vertrouwenscrisis die in de vorige raadsperiode (2014-2018) is ontstaan en sindsdien door ettert. Voor een belangrijk deel komt dat door de integriteitskwestie rondom de projectleider vastgoed die met strafontslag werd gestuurd. Die kwestie wordt bewust doodgezwegen. Waarom? Hierover wordt druk gespeculeerd. En dat is logisch zolang de raadsleden dit onderwerp uit de weg blijven gaan.
Dat ze dat doen is een feit. Na 2018 heeft nog geen enkel debat plaatsgevonden waarin raadsleden vragen stelden over bijvoorbeeld de bestuurscultuur of organisatiestructuur waarin dit heeft kunnen gebeuren. Jaar in jaar uit, ondanks veelvuldige signalen en zelfs officiële klachten van inwoners, lang voordat de projectleider vastgoed in 2018 tegen de lamp liep. Hij kreeg in 2006 een renteloze en aflossingsvrije lening (schenking) ter hoogte van € 165.000 van een in Bergen actief bouwbedrijf en wordt hiernaast verdacht van het aannemen van steekpenningen.

Het strafrechtelijk onderzoek door het OM naar deze zaak loopt nog.
Dat de raad niet inhoudelijk over de strafrechtelijke aspecten van de zaak kan spreken, is vanzelfsprekend. Maar dat de lucht zou zijn geklaard enkel door de ambtenaar met strafontslag te sturen, daarmee onderschat je de ernst van de zaak. En dat is funest voor het vertrouwen. College en raad zouden moeten willen weten waar het is misgegaan bij de besluitvorming van de grote projecten. Nadat wij het ‘MANIFEST nieuw vertrouwen’ in juni vorig jaar hebben aangeboden, werd de vertrouwensbreuk eind 2019 nog eens pijnlijk bevestigd in een onderzoek van I&O research. Na 2016, het jaar dat alle omstreden besluiten rondom de hete hangijzers werden genomen, is het vertrouwen van inwoners uit de gemeente Bergen in de politiek gedaald naar 11%. De laagste score in heel Nederland! Ter vergelijking, in andere BUCH gemeenten ligt dit vertrouwenspercentage tussen de 21 en 47%. Met deze cijfers kun je de vertrouwenscrisis met je inwoners echt niet langer negeren, zoals sommige partijen blijven doen. Of geloven zij nou echt dat er in de andere BUCH gemeenten nooit lastige besluiten worden genomen en dat mensen daar niet op sociale media van zich laten horen? Dat is toch een landelijk fenomeen? Je kunt toch niet blijven beweren dat Bergen in crisis verkeerd door sociale media of de uitzending van het programma ‘De Opstandelingen’ van BNNVARA. Dat programma was nog niet eens uitgezonden toen de enquête van I&O in maart 2019 werd afgenomen. Vandaar het MANIFEST nieuw vertrouwen.

Want negeren of bagatelliseren is echt geen optie meer. Erken de vertrouwensbreuk met een groot deel van je inwoners. (eerste punt uit het MANIFEST)
Heb het er in de raad met elkaar over hoe je het vertrouwen wilt herstellen en laat inwoners er deelgenoot van zijn. Wij willen graag participeren, maar we willen ook weten hoe raadsleden in de toekomst willen omgaan met signalen van eventuele integriteitsschendingen. Zijn ze, met de kennis van nu, bereid die te onderzoeken en voornemens hun meldplicht na te komen? Hoe richt je de organisatie in om te voorkomen dat er ‘koninkrijkjes vastgoed’ ontstaan zoals jarenlang het geval was in Bergen? Gaat de raad nu wel beleid opstellen om geldstromen bij vastgoedtransacties na te trekken? Bergen heeft die BIBOB beleidslijn voor vastgoedtransacties nog steeds niet, ondanks dat hier sinds 2016 aandacht voor wordt gevraagd.

Kortom, wat doet de gemeente naast hun wettelijk verplichte integriteitsprotocollen concreet om ambtenaren en inwoners te beschermen tegen corruptie? Ja, dit zijn pittige vragen. Maar ze zijn helaas nodig. En daarom hebben we die punten in het MANIFEST bewust zo scherp neergezet.
Onafhankelijk van elkaar hebben de vijf initiatiefgroepen in de peridode 2014-2018 vergelijkbare ervaringen opgedaan. Toen we elkaar eind 2018 voor het eerst ontmoetten, herkenden we de patronen. Gemeenschappelijke deler, de niet-integere projectleider die verantwoordelijk was voor alle grote vastgoedprojecten in de gemeente Bergen. Intimideren, manipuleren, uitsluiten, de politiek bewust fout of onvolledig informeren… noem het allemaal maar op. We hebben vijf jaar lang vruchteloze pogingen ondernomen om zijn beïnvloeding van de democratische besluitvorming politiek aan de kaak te stellen. Ingesproken in raadscommissies, fracties benaderd, wethouders gewaarschuwd, de toenmalige burgemeester op de hoogte gebracht. In de raadzaal werd ons de mond gesnoerd wanneer we het kind bij de naam noemden. Dat was onfatsoenlijk, ‘zo gaan we hier niet met elkaar om’ en ondertussen werden we weggezet als kinderen die hun zin niet krijgen en geframed als Trumpiaanse figuren. En de vorige burgemeester? Kritiek op haar integriteitsaanpak vatte zij op als een persoonlijke aanval die ze tot in de privésfeer uitvocht.

Zo willen wij niet met elkaar omgaan. Daarom het MANIFEST. Met het MANIFEST hebben we een oproep gedaan aan de Bergense politiek. Wij willen dat het vertrouwen hersteld wordt. Want we willen vooruit, en hiervoor hebben we elkaar nodig. Bergen heeft bijvoorbeeld een enorme bouwambitie. Die ambitie maak je niet waar zonder het vertrouwen van je inwoners. De ambitie maak je waar met betrouwbare participatieprocessen en door initiatieven van inwoners een eerlijke kans te geven. En bovenal met een gemeentebestuur dat integriteitskwesties adequaat aanpakt.

De gezamenlijke initiatiefgroepen
Stichting Mooier Bergen (Bergen)
Geen Ballen Maar Bollen (Egmond aan den Hoef)
Delversduin (Egmond aan den Hoef)
Watertorenterrein (Egmond aan Zee)
Verontruste Bewoners (Bergen aan Zee)

advertentie

Meer 'Politiek':

BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

6 juni 2020

De Werkorganisatie BUCH heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar aanleiding van een vermoeden van onregelmatigheden

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek denkt de Werkorganisatie BUCH (Bergen -Uitgeest - Castricum -Heiloo) dat er is gefraudeerd met facturen die betrekking hadden op onze bedrijfsvoering.

Verslag ARC Huisvestingsverordening recreatieve verhuur

5 juni 2020

Iets wat velen binnen de gemeente Bergen bezig houdt

Dinsdag 2 juni werd de Huisvestingsverordening recreatieve verhuur uitgebreid besproken tijdens de Algemene Raadscommissie (ARC).

Komt u naar het gemeentehuis? Maak dan eerst even een afspraak

5 juni 2020

Paspoort verlengen, rijbewijs aanvragen, uittreksel nodig of geboorte aangifte doen?

Het mag weer! Het kon altijd al, maar we hadden het tijdelijk beperkt tot spoedgevallen. We doen het vanaf nu wel net even anders:

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

5 juni 2020

Corona-actueel: Hoe verliep het afgelopen maandag in de horeca en hoe denkt u over de demonstratie op de Dam?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Prangende vragen voor de nieuwe VVD-wethouder Arend Jan van den Beld

5 juni 2020

Heeft u vragen? Stuur ze naar de redactie van de Flessenpost uit Bergen

Ruud Bredewold stelt binnenkort prangende vragen aan wethouder Arend Jan van den Beld. Tot dinsdag 9 juni 12.00 uur kunt u uw vragen inzenden aan [email protected] De uitzending is vanaf vrijdag 19 juni 12.00 te zien op FlessenpostTV.

Inspreken Algemene Raads Commissievergaderingen 2 en 4 juni a.s.

29 mei 2020

Aanmelden vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering

Op 2 en 4 juni zijn er Algemene Raads Commissievergaderingen (ARC). Deze vergaderingen vinden plaats...

De jeugd heeft de toekomst… maar hoe moet die er volgens jou uitzien?

29 mei 2020

Vragen over jouw omgeving (Bergen)

Wat vind jij belangrijk in de omgeving waar je woont, naar school gaat of werkt, sport en je vrije tijd doorbrengt?

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

29 mei 2020

Wat doet de gemeente voor de horeca, en vragen van inwoners én kinderen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Hans Haring stapt definitief uit de Bergense politiek

25 mei 2020

"Een Bergen, dat geen Opstandelingen nodig heeft, om ‘mooi Bergen‘ te zijn."

Welgeteld dertien jaar en een maand raadslidmaatschap voor Gemeentebelangen, voorafgegaan door een paar jaar lid commissie kunst & cultuur...

Fractievoorzitter Koos Bruin: “Plaatselijke politiek bedrijven zal vanaf ‘morgen’ in de gemeente Bergen echt anders moeten

23 mei 2020

Rapportage van de kwartiermaker zal vooralsnog als ‘vertrouwelijk’ worden beschouwd

Ingevolge de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad dient deze aan de gemeenteraad gerichte rapportage van de kwartiermaker...

Wethouder Erik Bekkering roept vastgoedeigenaren op het goede voorbeeld te volgen

22 mei 2020

Gemeente Bergen geeft zelf een duidelijk signaal af

Bekkering doet klemmend beroep op deze ondernemers.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

Bekijk de online-informatieavond op vrijdagavond 22 mei om 19:30 uur

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

22 mei 2020

Burgemeester Rehwinkel verklaar waarom er een verhoging is van het coronapatiënten in de gemeente Bergen

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Participatie structuurvisie Bergen Oost

22 mei 2020

In de structuurvisie worden nog geen keuzes gemaakt voor de invulling van Bergen Oost

De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst...

Lezers met een mening: Lonneke Klein-Aarts

22 mei 2020

Recht op verstening campings DuynDomein, voormalig camping Bregman

In het interview Prangende vragen met wethouder Erik Bekkering worden een aantal stappen gemist als het gaat om 'recht op verstening'.

FlessenpostTV: “Prangende vragen aan het college”

15 mei 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Erik Bekkering

FlessenpostTV beoogt de kijkers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de ontwikkelingen in het gemeentehuis.

Dank en waardering voor docenten en kinderopvangmedewerkers

15 mei 2020

Net als alle basisscholen en kinderopvanglocaties in Bergen, ontvingen zij de taart en de bloemen

Net als in heel Nederland openden ook in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo basisscholen en de kinderopvang vanaf 11 mei weer hun deuren.

Economisch Herstelfonds van € 300.000 en een taskforce per kern

20 mei 2020

Onder leiding van gebiedsregisseurs is per kern (Bergen, Egmond en Schoorl) een taskforce opgericht

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om een Economisch Herstelfonds op te richten.

Bezoekerscentrum en cultuurhuis voor Egmond aan den Hoef

12 mei 2020

Wethouder Klaas Valkering, "Op het fundament van het Slot op de Hoef is door de Stichting Historisch Egmond een prachtig plan gebouwd"

Egmond aan den Hoef krijgt een bezoekerscentrum en cultuurhuis voor het Slotkwartier. Stichting Historisch Egmond maakte...

College Bergen wil huurders tegemoet komen

12 mei 2020

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting krijgen

Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

15 mei 2020

Wat zijn de volgende stappen van de gemeente nu er dingen veranderen tijdens de coronacrisis

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Wat staat er te gebeuren aan de oostzijde van Bergen…

15 mei 2020

De ontwerp-structuurvisie Bergen Oost ligt nog t/m 29 mei ter inzage

De oostrand van de kern Bergen is nu een gebied met verschillende functies. In het gebied liggen verschillende sportcomplexen...

De VVD draagt Arend Jan van den Beld voor als wethouderskandidaat

11 mei 2020

De nieuwe fractievoorzitter wordt mevrouw Meis de Jongh

Na het vertrek van wethouder Houtenbos (VVD) is er een vacature ontstaan. De VVD-fractie heeft in goed overleg met de coalitiepartijen unaniem gekozen...

‘Ontwikkeling Harmonielocatie zonder supermarkt’

8 mei 2020

Geen nieuwe supermarkten in centrum

De gemeente is samen met betrokken partijen waaronder Stichting Mooier Bergen, de Bewonerscommissie Bergen Centrum en de familie Schrama...

Fractievoorzitter Koos Bruin van BBB zegt vertrouwen op in wethouder Klaas Valkering

8 mei 2020

Met reactie van de wethouder...

(Persbericht) Het vertrouwen in wethouder Klaas Valkering van de gemeente Bergen is door Behoorlijk Bestuur Bergen per direct opgezegd.

Kent u iemand die een lintje verdient?

8 mei 2020

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden

Tijdens de lintjesregen op 24 april dit jaar zijn er maar liefst negen inwoners van onze gemeente telefonisch geïnformeerd dat zij een Koninklijke...

Nieuwe noodverordening – Kampeerterreinen en permanente strandhuisjes

Nieuwe regels vanaf vanaf 1 mei 2020

De regels in de noodverordening rondom campings en kampeerterreinen zijn in Noord-Holland Noord aangepast. Dat geldt dus ook voor de gemeente Bergen.

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

8 mei 2020

Een reactie op de toespraak van Mark Rutte en wat nu te doen voor de Bergense horeca

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Lezers met een mening: Desiree Zijlstra

8 mei 2020

Bergen werkt aan Omgevingsvisie en haar burgers kunnen meedenken!

Volgend jaar treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, de grootste wetswijziging in Nederland in 100 jaar! Bestemmingsplannen worden vanaf dan officieel...

Verzet tegen meer gas in Bergermeer

1 mei 2020

“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”

Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer.

Stap verder met bouwplan oude Oosterkimschool in Schoorl

21 april 2020

De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl.

Helpt u meedenken over onze toekomst?

1 mei 2020

Gemeente in overleg met ondernemers

De Vereniging Ondernemend Bergen (VOB) heeft overleg gevoerd met de gemeente, de horeca en Loes Berkhout (namens Bijzonder Bergen).

WerkgeversServicepunt helpt ondernemers met ‘NHN werkt door‘

1 mei 2020

Een samenwerking tussen o.a. de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

Voor ondernemers in de regio Noord-Holland Noord die hulp kunnen gebruiken in de coronacrisis start het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord...

De Flessenpost gaat wekelijks in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel (filmpje)

1 mei 2020

Herstelfonds €300.000 - 4 en 5 mei - wel of geen optredens meer voor ouderen?

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen wekelijks bij in tijden van de coronacrisis.

Terug