Deel

Overzicht van de portefeuilleverdeling binnen het college van de gemeente Bergen

Wie is waar verantwoordelijk voor...

Overzicht van de portefeuilleverdeling binnen het college van de gemeente Bergen

Portefeuilleverdeling college Bergen

 

Portefeuille (onderdeel)Portefeuillehouder
Algemene representatieHetty Hafkamp
Bestuurlijke coördinatieHetty Hafkamp
Regionale samenwerkingHetty Hafkamp
Lokale democratieFrits Westerkamp
Openbare orde en veiligheidHetty Hafkamp
BrandweerzakenHetty Hafkamp
Toezicht en HandhavingHetty Hafkamp
PersoneelszakenHetty Hafkamp
Communicatie en participatieHetty Hafkamp
Buitenlandse betrekkingenHetty Hafkamp
Demografische ontwikkeling (krimp/groei)Frits Westerkamp
FinanciënJan Houtenbos
VastgoedJan Houtenbos
Ruimtelijke Ordening (RO):

o   planologie en structuurvisies

o   nieuwbouw

o   juridisch

o   bestemmingsplannen

o   bouwvergunningen

Frits Westerkamp
Agrarische ZakenFrits Westerkamp
Kunst en CultuurYolan Koster
MonumentenFrits Westerkamp
Natuur en Milieu/DuurzaamheidYolan Koster
Recreatie en ToerismeMichiel van den Busken
StrandMichiel van den Busken
Economische zakenMichiel van den Busken
Interne dienstverlening:

  • Automatisering en Informatisering
  • Facilitaire zaken
  • Inkoop & Aanbesteding
  • documentaire informatie-voorziening
Michiel van den Busken

 

 

Portefeuilleverdeling college Bergen

 

Portefeuille (onderdeel)Portefeuillehouder
Externe dienstverlening:

  • publieksdiensten
  • alle vergunningen behalve bouwvergunningen
Frits Westerkamp
Decentralisaties (3D’s)Yolan Koster
WmoYolan Koster
VolksgezondheidYolan Koster
Sociale ZakenMichiel van den Busken
Onderwijs + jeugdJan Houtenbos
WelzijnYolan Koster
SubsidiesYolan Koster
Wijkgericht werkenFrits Westerkamp
Afval(beleid)Jan Houtenbos
Verkeer en VervoerMichiel van den Busken
ParkerenMichiel van den Busken
Openbare WerkenJan Houtenbos
SportMichiel van den Busken
Volkshuisvesting/wonenFrits Westerkamp
AccommodatiebeleidYolan Koster
Huisvesting raadFrits Westerkamp
DierenwelzijnJan Houtenbos
Projecten:
De WerfJan Houtenbos
Lamoraal/SlotkwartierYolan Koster
Bergen aan ZeeFrits Westerkamp
Schoorl CentrumMichiel van den Busken
Mooi BergenFrits Westerkamp
CamperduinMichiel van den Busken
Fusie voetbal EgmondenMichiel van den Busken
Ontwikkeling Watertorenterrein/sporthal EaZMichiel van den Busken
Woningbouw DelversduinFrits Westerkamp
Groene Hart Schoorl (Buitenduin)Michiel van den Busken
EeuwigelaanMichiel van den Busken
De BeeckJan Houtenbos

 

Portefeuilleverdeling college Bergen

 

Portefeuille (onderdeel)Portefeuillehouder
Projecten:
BSV terreinFrits Westerkamp
GroenbeleidsplanJan Houtenbos
T&OFrits Westerkamp
AfvalbeleidsplanJan Houtenbos
Verkoop/herontwikkeling D’OosterkimschoolFrits Westerkamp
Oude HofMichiel van den Busken
Joost IvanghlaanFrits Westerkamp
Actieplan voorzieningen, activiteiten en accommodatiebeleid (onderzoeksresultaten Egmond en Schoorl)Yolan Koster
Actieplan gezondheid, sport en bewegenYolan Koster
Verbeteren fietsvoorziening en verkeersveiligheid aan de KogendijkMichiel van den Busken
fietsoversteek op de HondsboschewegMichiel van den Busken
Land van de Molen, Egmond-BinnenFrits Westerkamp
Beleidsplan oevervoorzieningen en beschoeiingenJan Houtenbos
Woningbouw/verkoop Heereweg 56 Schoorl (RabobankFrits Westerkamp
Schiphol/overlast vliegverkeerMichiel van den Busken
Elkshove 3e faseFrits Westerkamp
Dorpswethouderschap: Egmond aan Zee

Egmond Binnen

Egmond aan den Hoef

 

Schoorl

 

 

Bergen

Bergen aan Zee

 

Jan Houtenbos

Jan Houtenbos

Jan Houtenbos

 

Michiel van den Busken

 

Frits Westerkamp Frits Westerkamp

locoburgemeester (wettelijke taken burgemeester):
1ste locoburgemeesterYolan Koster
2de   locoburgemeesterJan Houtenbos
3de   locoburgemeesterFrits Westerkamp
4de locoburgemeesterMichiel van den Busken

Meer 'Politiek':

Gemeenteraad Bergen steunt unaniem collegevoorstel noodsteun voor Museum Kranenburgh

25 september 2020

Tekorten door corona

Op donderdag 24 september heeft de gemeenteraad van Bergen zich unaniem uitgesproken voor noodsteun aan Museum Kranenburgh in 2020 en 2021.

Wethouder Erik Bekkering praat u bij over Bergense klimaatplannen (filmpje)

25 september 2020

Het Ambitiedocument Klimaat is vastgesteld door de raad. Denkt u mee?

Meldt u zich dan vooral aan voor het inwonerspanel via het e-mailadres [email protected]

Corona actueel…

25 september 2020

De Flessenpost gaat in gesprek met burgemeester Peter Rehwinkel over de laatste stand van zaken

Burgemeester Peter Rehwinkel praat de inwoners van de gemeente Bergen bij in tijden van de coronacrisis.

VVD ondersteunt cultureel ondernemerschap Museum Kranenburgh

25 september 2020

De gemeente heeft het museum meegegeven zoveel mogelijk haar eigen broek op de houden

De VVD Bergen vindt dat de toekomstige exploitatie van Kranenburgh gebaat is bij cultureel ondernemerschap om minder afhankelijk...

Heeft u ‘Prangende Vragen’ aan wethouder Klaas Valkering?

25 september 2020

Binnenkort opname nieuwe aflevering voor FlessenpostTV

Na het zomerreces zijn er weer nieuwe afleveringen van ‘Prangende Vragen’ aan FlessenpostTV

College Bergen presenteert meerjarig sluitende begroting

22 september 2020

Het terughoudende financiële beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Dit laat onverlet dat het een tijd is van onzekerheden. Het bestuur is zich hiervan bewust en kiest ervoor om juist nu koers te houden.

Bestemmingsplan Voetbalfusie aangeboden aan raad

18 september 2020

Op 29 september vraagt het college de gemeenteraad om opnieuw in te stemmen met het plan

Het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef moest op vier punten worden aangepast, oordeelde de Raad...

Verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan gepubliceerd

21 september 2020

Aan elke kant een fietspad

We hebben een lange, warme zomer achter de rug. De stranden werden druk bezocht, waarbij -gelukkig- veel mensen met de fiets kwamen.

Wethouder Erik Bekkering maakt statement over nieuwe coronamaatregelen (filmpje)

18 september 2020

Duitsland en België adviseren ga niet naar Noord-Holland

Reactie wethouder Erik Bekkering op code rood, ingesteld door Duitsland voor o.a. onze gemeente. Het regent annuleringen bij hotels en huizenverhuurders.

Onderzoek ‘BUCH-gemeenten Samen in zee’

18 september 2020

Colleges bieden evaluatie BUCH-samenwerking aan raden aan

Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkorganisatie BUCH.

Rijk komt met meer coronageld voor gemeenten

18 september 2020

Totale steun vanuit het Rijk op ruim 1,5 miljard euro in 2020

De coronacrisis heeft een flinke stempel gedrukt op het uitgavepatroon van gemeenten. Zo is op verschillende plaatsen...

Burgemeester Peter Rehwinkel was aanwezig op Prinsjesdag in Den Haag en deed verslag

18 september 2020

Anders, dan anders...

Geen Ridderzaal, geen koets (de gouden, noch de glazen), geen balkonscène, geen Oranjefans (hoopt de gemeente Den Haag althans)

Lezers met een mening: Onrechtmatig verkeersbesluit fietspad Eeuwigelaan

18 september 2020

De Belangenvereniging Eeuwigelaan gaat bezwaar maken

Het gemeentebestuur van Bergen heeft aangekondigd dat op 11 september een verkeersbesluit zou worden gepubliceerd...

Samen zorgen voor veiligheid met regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

18 september 2020

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland

De colleges van burgemeester en wethouders van vijftien gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak...

KIES Lokaal wil duidelijkheid over subsidies voor Museum Kranenburgh

11 september 2020

Kranenburgh mag geen “Bodemloze Put” worden

Tijdens de Algemene Raads Commissie van donderdag 10 september heeft KIES Lokaal aangegeven behoefte te hebben om op zeer korte termijn...

Een verslag van Peter Rehwinkel en zijn eerste zes maanden als waarnemend burgemeester in Bergen

11 september 2020

Over de enorme inzet van raads- en collegeleden alsook ambtenaren...

1. Gedurende een half jaar burgemeesterschap, dat bijna geheel samenviel met de uitdaging waarvoor de coronacrisis (ook) de gemeente Bergen NH stelde...

College legt klimaatambitie voor aan raad

11 september 2020

Draagvlak, lokale initiatieven en betaalbare oplossingen voorop

Gemeenten krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan.

FlessenpostTV: Prangende vragen aan het college

11 september 2020

Ruud Bredewold interviewt wethouder Antoine Tromp

Ruud Bredewold stelt ‘Prangende vragen’ aan wethouder Antoine Tromp van D66.

Gemeente en inwoners Egmond-Binnen kritisch op ontwerp luchtvaartnota

8 september 2020

Regionale zienswijze ingediend om gezamenlijke belangen te behartigen

De gemeente Bergen sluit aan bij twee zienswijzen op de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050; een regionale zienswijze van acht omliggende gemeenten...

Extra vergadering bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond ad Hoef

11 september 2020

Wanneer: op 22 september

Op 22 september is om 19.30 uur een extra vergadering van de Algemene Taadscommissie (ARC) gemeente Bergen.

Culturele sector hard getroffen door corona. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden

8 september 2020

Financiële steun voor Cinebergen, International Holland Music Sessions en Kunst10Daagse

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden.

Nieuw besluit tegen komst extra supermarkt (Lidl) in Bergen

8 september 2020

Het bestemmingsplan is al zo goed als klaar en zal voor het einde van het jaar worden vastgesteld

Donderdagavond heeft de gemeenteraad opnieuw een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen voor het centrum van Bergen.

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland maken zich grote zorgen

7 september 2020

Wat besluit gemeenteraad met plannen om windturbines, en zonnevelden, te plaatsen op het grondgebied Bergen?

Op 8 september bespreekt u het concept van de Regionale Energiestrategie. In dit plan zijn zoekgebieden voor wind en zon opgenomen langs het Noord-Hollands kanaal...

Parkeerterreinen Hargen en Schoorlse Duinen in beheer van gemeente Bergen

4 september 2020

Parkeerterreinen mogelijk overdekt met zonnepanelen

Staatsbosbeheer en gemeente Bergen hebben op woensdag 2 september in het Buitencentrum Schoorlse Duinen...

Gemeentebelangen doet klemmend beroep op coalitie, het college en het bestuur

4 september 2020

Omdenken...

In tijden van Corona is het in veel gevallen van essentieel belang dat we niet krampachtig vasthouden aan vastgeroeste ideeën en gedrag.

Nieuwbouw zwembad De Beeck van start!

28 augustus 2020

Het gebouw wordt onder architectuur gebouwd en is bijna vier meter lager dan het vorige gebouw

De nieuwbouw van het in 2017 afgebrande zwembad De Beeck kan beginnen.

Culturele sector hard getroffen door corona

28 augustus 2020

Collegevoorstel voor financiële steun Kranenburgh

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden.

Participatie: Denk en doe mee!

28 augustus 2020

Drie data voor Bergen, Egmond en Schoorl

In gesprek over participatie. Wat vinden jullie belangrijk? Waar wil je over meedenken? Hoe wil jij participeren? Graag willen we hierover met je in gesprek.

Gemeente Bergen zet nieuwe positieve stap in ontwikkeling Plan Buitenduin Schoorl

28 augustus 2020

Jeu de Boulesvereniging verplaatst clubgebouw en maakt plaats voor parkeerterrein

De ontwikkeling van Plan Buitenduin in Schoorl is een stap dichterbij. De Jeu de Boulesvereniging Schoorl verplaatst haar clubgebouw…

Lezers met een mening: Klimaatbeleid schiet zwaar tekort

28 augustus 2020

Door: Ernst-Jan Kuiper en Lucas Winnips

Terwijl Nederland bijkomt van wéér een hittegolf, spreken de raadsleden van de Buch-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)...

Tweede nieuwbouwproject in Bergen krijgt compensatie

21 augustus 2020

Stikstofoplossing voor nieuwbouw Delversduin in Egmond aan de Hoef

Het woningbouwproject Delversduin in Egmond aan den Hoef is door de provincie Noord-Holland als tweede Bergense project geselecteerd voor stikstofcompensatie.

Startschot afval scheiden op Bergense basisscholen (Filmpje)

27 augustus 2020

Wethouder Bekkering en leerlingen ondertekenen contract

Na de zomervakantie is de gemeente Bergen samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC gestart met het scheiden van plastic, blik en drinkpakken op de basisscholen in Bergen.

Voor wie houd jij 1,5 meter afstand?

21 augustus 2020

Beste inwoner van Noord-Holland Noord, help een nieuwe lockdown voorkomen

Een vraag aan jou: voor wie houd jij anderhalve meter afstand? Ik doe dat bijvoorbeeld voor mijn eigen familie. Op de verjaardagen van mijn dochters deze maand...

Bergen koploper groene energie regio Alkmaar

21 augustus 2020

Geen windmolens in Bergens duingebied

Het college van Bergen stemde op 18 augustus in met het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord.

Terug